PDF-bestanden openen in Acrobat Reader vanuit Chrome

Adobe bundelt nu de Acrobat Chrome-extensie met Adobe Acrobat Reader zodat u gemakkelijk PDF-bestanden in Reader kunt openen terwijl u op het web surft. Als deze is geïnstalleerd en ingeschakeld, zal de extensie:

 • PDF-bestanden openen in de bureaubladtoepassing Acrobat Reader.
 • Een consistente en betrouwbaardere PDF-weergave bieden.
 • Toegang bieden tot alle gereedschappen die u nodig hebt om opmerkingen toe te voegen, formulieren in te vullen en pdf's te ondertekenen.
Opmerking:

U kunt de extensie gemakkelijk op elk moment uitschakelen. De extensie leest de inhoud van uw PDF-bestanden of andere inhoud op de sites die u bezoekt niet.

De Acrobat Reader Chrome-extensie installeren

De extensie wordt niet automatisch met Acrobat Reader geïnstalleerd. Als Acrobat Reader de standaardeigenaar van pdf's op uw computer is, wordt u gevraagd de extensie te installeren wanneer u Acrobat Reader start. Als de extensie is geïnstalleerd, moet deze vóór gebruik worden geactiveerd.

Stappen om de Acrobat Reader Chrome-extensie te installeren en in te schakelen:

 1. Als Acrobat Reader de standaardeigenaar van pdf's op uw computer is, wordt u gevraagd de extensie te installeren wanneer u Acrobat Reader start.

  Vraag om de Chrome-extensie te installeren
  Vraag om de Chrome-extensie te installeren bij Acrobat Reader-update

  Vraag om de Chrome-extensie te installeren
  Vraag om de Chrome-extensie te installeren bij nieuwe Acrobat Reader-installatie

 2. Klik op Doorgaan of Volgende. De extensie wordt geïnstalleerd en aan Chrome toegevoegd.

 3. Open Google Chrome. U ziet een prompt zoals in het onderstaande screenshot. Klik op Extensie inschakelen.

  Extensie inschakelen

Optie 'Openen in Acrobat Reader' gebruiken voor pdf's die in de Chrome-browser worden geopend

Wanneer u een pdf in Chrome opent, verschijnt er een Adobe Acrobat-venster in de rechterbovenhoek. Klik op Openen in Acrobat Reader.

Openen in Acrobat Reader vanuit Chrome

De Chrome-extensie uitschakelen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de extensie en kies vervolgens Extensies beheren.

  Extensies beheren

 2. Schakel het selectievakje Ingeschakeld uit.

  Schakel het selectievakje Ingeschakeld uit

Niet deelnemen aan het Programma ter verbetering van Adobe-producten

 1. Klik met de rechtermuisknop op de extensie en kies vervolgens Extensies beheren.

  Extensies beheren

 2. Klik onder Adobe Acrobat op Opties.

  Opties

 3. Schakel het selectievakje uit en klik op Opslaan.

  Schakel het selectievakje Ingeschakeld uit

De Chrome-extensie verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de extensie en kies vervolgens Verwijderen uit Chrome.

  Extensie verwijderen

 2. Klik in het verzoek Verwijdering bevestigen op Verwijderen.

  Verwijdering bevestigen

Als u niet wilt dat gebruikers de in-app-ervaring voor de Chrome-extensie zien, gebruikt u de functievergrendelsleutel om dit te onderdrukken.

Registerwaarde: “ENABLE_CHROMEEXT” toe te voegen onder HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\Installer

Gegevenstype

booleaans: DWORD waarde > REG_SZ

Standaard

Null

Versie #

DC

HKLM-pad

HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\Installer

Samenvatting

Geeft aan of de eerste in-app-ervaring voor de Chrome-extensie al dan niet moet worden vergrendeld 

Details

Mogelijke waarden zijn:

 • 0 of 1: Onderdrukt de eerste in-app ervaring.

Wanneer er geen sleutel is, zien gebruikers standaard de in-app-ervaring.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account