Wat is de beschermde modus?

De beschermde modus is geïntroduceerd in Adobe Reader X en blijft de diepgaande beveiligingsstrategie van Adobe voor het beperken en verhinderen van beveiligingskwetsbaarheden. De beschermde modus beschermt u door te beperken wat schadelijke bestanden kunnen doen en openen. De beschermde modus is standaard ingeschakeld en is ontworpen om transparant te worden uitgevoerd op de achtergrond terwijl uw hardware en gegevens worden beschermd.

Meer informatie

In dit document wordt aangegeven wat de beschermde modus niet ondersteunt, evenals wijzigingen in releases. De beveiligde weergave in Acrobat vertoont op sommige vlakken hetzelfde gedrag.

Voor meer informatie over sandboxing en beschermde modus, kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Niet-ondersteunde configuraties

Wanneer de beschermde modus niet kan worden gestart vanwege een niet-ondersteunde configuratie, wordt u via een dialoogvenster gewaarschuwd dat de modus niet beschikbaar is.

“Adobe Reader kan niet worden geopend in de beschermde modus vanwege een probleem met uw systeemconfiguratie. Wilt u Adobe Reader openen met de beschermde modus uitgeschakeld?”

Beschermde modus: dialoogvenster Niet-ondersteunde configuratie

Beschermde modus niet-ondersteunde configuratie

Niet-ondersteunde configuraties en andere beperkingen

Let op: deze lijst wordt niet regelmatig bijgewerkt, omdat de beschermde modus nu transparant wordt uitgevoerd op de achtergrond en gebruikers waarschijnlijk geen problemen zullen ondervinden. 

Verholpen in 10.1.3

 • Wanneer de beschermde modus in Reader is ingeschakeld, werken de koppelingen in een PDF naar lokale mappen nu.
 • Afdrukken is nu mogelijk op Win Server 2003-64 bits in beschermde modus.
 • Op 64-bits systemen van Win Server 2003 wordt het incompatibiliteitsdialoogvenster niet weergegeven wanneer u Reader voor het eerst start nadat het systeem opnieuw is opgestart.

Verholpen in 10.1.2

 • Reader kan blokkeren tijdens Bestand > Openen wanneer Symantec PGP-software voor codering van de gehele schijf is geïnstalleerd.
 • Reader- en Entrust-software geïnstalleerd op dezelfde machine.

Verholpen in 10.1.1

 • Het is niet mogelijk om PDF-bestanden in MS WordPad in te voegen.

Verholpen in 10.1

 • Het is niet mogelijk om PDF-bestanden in MS Office XP en Office 2007 in te voegen.
 • Hosten op een Citrix of Windows Terminal Server (inclusief de beveiligde weergave van Acrobat).
 • De iFilter-shelluitbreiding voor het zoeken naar pdf's via Windows Desktop Search werkt niet en is niet met Reader X geïnstalleerd. Dit probleem is opgelost. XP-gebruikers moeten echter Windows Desktop Search 4 (WDS4) installeren om deze functie te kunnen gebruiken.
 • Het specifieke JavaScript API-gebruik werkt niet. De functie JS SaveAs mislukt: doc.saveAs() mislukt vanwege beveiligingsbeperkingen. De beschermde modus verhindert dat scripts die worden uitgevoerd in Reader, naar locaties schrijven behalve %temp% en het AppData-gebied voor Reader X.
 • Kan geen PDF-bestanden openen waarvan de bron DFS of NFS is: PDF-bestanden in gedeelde locaties op een gedistribueerd of netwerkbestandssysteem (DFS/NFS) kunnen niet worden geopend. Pogingen om een dergelijk bestand te openen, leiden tot de fout "Toegang geweigerd".

Niet-ondersteund

 • In Reader 11 wordt de beveiligde weergave alleen ondersteund wanneer de beschermde modus is ingeschakeld. De HKCU- of HKLM-registervoorkeur van de beschermde modus kan niet worden ingesteld op 0 (uit) wanneer de beveiligde weergave is ingeschakeld.
 • Reader installeren op een toegewezen netwerkstation.
 • Reader uitvoeren op WinXP wanneer het besturingssysteem is geïnstalleerd in een publieke map.
 • Reader starten in XP-compatibele modus op Vista en Win7.
 • Alleen op XP en 10.x: Reader starten door met de rechtermuisknop op AcroRd32.exe te klikken en Uitvoeren als te kiezen.
 • Gebruik van PKCS#11-smartcards in de handtekeningenworkflows. Sommige kaarten kunnen werken in de aanwezigheid van aangepaste beleidslijnen in de beschermde modus. Zie Tussenoplossing P 11 smartcard voor tussenoplossingen.
 • Samenwerken in real time met de functie Live samenwerken.
 • Bepaalde configuraties van antivirussoftware die AcroRd32.exe nog niet op de witte lijst heeft geplaatst. Zie Conflicten in de antivirussoftware hieronder.
 • Door JS opgeroepen processen: het starten van een proces via JavaScript is niet toegelaten wanneer de beschermde modus is ingeschakeld.
 • Zie ook de secties hieronder.

Antivirussoftwareconflicten

Adobe Reader X wordt standaard uitgevoerd in de beschermde modus. In bepaalde situaties ondervindt Reader compatibiliteitsproblemen met antivirussoftware wanneer die software sommige systeemoproepen voor de Reader-zandbak onderschept. In deze gevallen kan Reader mogelijk niet worden geopend of zal de toepassing crashen na het weergeven van een dialoogvenster van een niet-compatibele configuratie.

Zo weten we bijvoorbeeld van de beschermde modus dat deze niet compatibel is met:

 • Sommige configuraties van Symantec Endpoint Protection. Adobe raadt gebruikers aan een update uit te voeren naar Symantec Endpoint Protection 11.0 RU6 MP2 of hoger.
 • McAfee VirusScan Enterprise voor bepaalde acties in Reader. Tot de bekende acties behoren:
  • Klikken op Help of een webkoppeling vanuit een ingesloten Flash-widget, zoals een Portfolio-navigator (Verholpen 10.1).
  • Het starten van enkele IME-hulpprogramma's. Opmerking: het uitschakelen van de bescherming tegen de bufferoverloop, kan een tussenoplossing bieden voor talrijke gebruikers van McAfee. 
  • Reader verwijdert soms de referenties in cache van een gebruiker bij afmelding van Adobe.com. Dit kan problematisch zijn bij computers voor meerdere gebruikers. Verholpen 10.1.2 met MVE 8.8.

Adobe werkt met antivirusbedrijven om deze problemen op te lossen.

Toegankelijkheid

Alleen voor XP: toegankelijkheidsfuncties werken soms niet. De functie Luidop lezen wordt niet ondersteund. Daarom kunnen schermlezers zoals JAWS, Windows Eyes en Windows Narrator niet altijd PDF-inhoud lezen. Veel opties van het menu Toegankelijkheid (zoals opties voor een snelle controle en het wijzigen van de leesopties) zijn verwijderd. De toetsenbordnavigatie is niet geïmplementeerd.

Opmerking: wanneer een schermlezer zoals JAWS, Window-Eyes of Narrator wordt uitgevoerd wanneer Reader voor de eerste keer op XP wordt gestart, is de beschermde modus uitgeschakeld. Schermlezers werken normaal op Vista en Windows 7.

Tussenoplossing P11-smartcard

De installatie van sommige smartcards werken niet voor Reader X-gebruikers in de beschermde modus. Omdat de beschermde modus bepaalde processen als sandbox verwerkt, kan de installatie van de smartcard mislukken of kan het dialoogvenster "niet-ondersteunde configuratie" worden weergegeven. Er is echter een eenvoudige tussenoplossing beschikbaar. Installeer als volgt de smartcard-software met de beschermde modus uitgeschakeld: 

 1. Schakel de beschermde modus uit door te kiezen voor Bewerken > Voorkeuren > Algemeen en de selectie van Beschermde modus inschakelen bij opstarten uit te schakelen.
 2. Start Reader opnieuw. 
 3. Installeer de smartcard-software volgens de instructies van de leverancier. 
 4. Schakel de beschermde modus opnieuw in. 
 5. Start Reader opnieuw.