Acrobat Reader drukt traag af na een upgrade naar 18.009.20050.254034

Probleem: Acrobat Reader drukt traag af

Voor sommige bestanden drukt Acrobat Reader traag af met PCL6-stuurprogramma's.

Oplossing: een registeringang toevoegen of wijzigen

U lost het probleem op door de registeringang toe te voegen of te wijzigen zoals in de onderstaande stappen wordt beschreven.

Let op:

Bij deze oplossingen moet u het Windows-register bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor problemen die worden veroorzaakt door onjuiste wijzigingen van het register, dat cruciale informatie bevat over de hardware en software van uw systeem. Maak een back-up van het register alvorens het te wijzigen. Raadpleeg de documentatie in Windows of neem contact op met Microsoft voor meer informatie over het register.

 1. Druk op Windows + R om het opdrachtvenster Uitvoeren te openen.

 2. Typ regedit in het veld Openen en klik dan op OK.

 3. Ga in de Register-editor naar de volgende locatie:

  • Op een 32-bits computer: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
  • Op een 64-bits computer: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState

  Als FeatureState nog niet aanwezig is, maakt u deze als nieuwe sleutel.

 4. Maak in FeatureState een nieuw DWORD en wijzig de naam naar 4033257.

 5. Wijs de waarde 0 toe aan de sleutel 4033257.

 6.  Sluit de Register-editor.

Het probleem is nu opgelost. Druk een document via Acrobat Reader af naar een printer met een PCL6-stuurprogramma om te controleren of het probleem is verholpen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online