Handboek Annuleren

Wizard Handelingen (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Acties

Wanneer u één of meer routineopdrachten op bestanden toepast, kunt u tijd en toetsaanslagen besparen door een actie te gebruiken - een gedefinieerde reeks opdrachten met specifieke instellingen en een specifieke volgorde die u in één stap uitvoert. U kunt een actie toepassen op één document, op meerdere documenten of op een verzameling documenten. U kunt zelfs documenten scannen en diverse documenten combineren in één PDF voordat u een actie uitvoert.

Acrobat biedt een aantal vooraf gedefinieerde acties. U kunt ook zelf acties maken. U kunt de acties openen en beheren door Alle tools > Begeleide acties gebruiken te selecteren.

Met Adobe Acrobat kunt u ook handelingen en opdrachten exporteren en importeren, zodat u deze kunt delen met anderen.

Opmerking:

De interface en architectuur voor handelingen vervangen de modus voor batchscripts die beschikbaar was in eerdere versies van Acrobat. De meeste van uw Acrobat XI-batchscripts kunnen worden geïmporteerd als acties. Voor sommige scripts zijn kleine wijzigingen vereist.

Een handeling uitvoeren

Acrobat bevat diverse eenvoudige, vooraf gedefinieerde handelingen die u kunt gebruiken om uw werk te stroomlijnen. Deze acties vertegenwoordigen algemene taken die u routinematig uitvoert om bestanden voor te bereiden voor verspreiding. U hoeft PDF-bestanden niet te openen voordat u deze acties uitvoert.

Opmerking:

Wanneer u een reeks toepast op PDF's waarvoor wachtwoorden nodig zijn, kunt u vragen om wachtwoorden vermijden. U kunt het invoeren van wachtwoorden automatiseren of een beveiligingsmethode opgeven voor deze bestanden in het deelvenster Wizard Acties van het dialoogvenster Voorkeuren. Als u Niet om een wachtwoord vragen selecteert, worden PDF's waarvoor wachtwoorden nodig zijn, niet verwerkt.

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties gebruiken. Een lijst met beschikbare handelingen wordt weergegeven in de lijst Handelingen in het rechtervenster.

 2. Kies de handeling in de lijst. Het deelvenster links wordt gewijzigd per taak die in de actie is opgenomen, en geeft eventuele instructies weer die door de auteur van de actie zijn gegeven.

 3. Onder Te verwerken bestanden selecteert u Bestanden toevoegen om de bestanden te selecteren waarvoor u de actie wilt uitvoeren. U kunt de actie uitvoeren op het momenteel geopende bestand, of u kunt meer bestanden, mappen of e-mailbijlagen toevoegen.

 4. Wanneer alle bestanden die u wilt verwerken in de lijst staan, selecteert u Start in het deelvenster linksonder.

 5. Geef aanvullende informatie op als Acrobat daarom vraagt.

Naarmate de acties vorderen, worden voltooide acties of taken aangeduid met een vinkje. Als alle taken met succes zijn voltooid, krijgt u de optie om uw werk op te slaan. U kunt ervoor kiezen om op te slaan of om het pop-upvenster te annuleren. U kunt linksonder een Volledig rapport bekijken of Gereed selecteren om de actie te voltooien.

Opmerking:

U kunt in het deelvenster links op Stoppen klikken om een actie te stoppen. Alle bestanden die tijdens de actie al zijn verwerkt zoals gedefinieerd, worden opgeslagen. U kunt op Hervatten klikken om de actie voort te zetten, of het kruispictogram vóór de naam van de actie in de RHP selecteren om verdere verwerking van de actie te verhinderen. 

Een eigen handeling maken

Het is gemakkelijker om de handeling te volgen als u de stappen in deelvensters groepeert, scheidingslijnen toevoegt en instructies opneemt. U kunt de handeling beperken tot specifieke bestanden of toepassen op alle bestanden in een map, of u kunt de gebruiker een bestand uit verschillende bronnen laten kiezen, zoals een scanner, een webpagina of het klembord.

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties gebruiken. Een lijst met beschikbare acties wordt weergegeven in de lijst Acties in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Acties onder TOEVOEGEN EN BEHEREN en selecteer vervolgens Nieuwe actie.

  Het dialoogvenster Nieuwe actie maken wordt weergegeven.

 3. Als u de actie op een specifiek bestand of op alle bestanden in een map wilt toepassen, klikt u op het bestand of de map onder Te verwerken bestanden. Blader naar het bestand of de map en selecteer Openen.

 4. In het venster Tools selecteren om toe te voegen vouwt u de deelvensters uit en dubbelklikt u op een taak om deze toe te voegen. U kunt meerdere taken toevoegen. De taken worden uitgevoerd zoals ze worden weergegeven in de lijst Weer te geven actiestappen.

 5. Als u opties voor een taak vooraf wilt definiëren, klikt u op  Instellingen opgeven.

 6. Als u wilt dat de gebruiker tijdens de actie wordt gevraagd om opties te selecteren, schakelt u het selectievakje Gebruiker vragen in.

 7. Voeg zo nodig meer taken toe.

 8. Verfijn de handeling met de knoppen aan de rechterkant. Voeg een nieuwe deelvenstergroepering, instructies of een scheidingslijn toe of verplaats of verwijder items in de lijst.

  Hiermee wordt een nieuwe deelvenstergroepering gemaakt onder aan de huidige set taken. Typ desgevraagd de naam van het deelvenster en klik op Opslaan.

  Voegt instructies onder de momenteel geselecteerde taak toe. Typ desgevraagd de instructies en klik op Opslaan.

  Hiermee wordt een scheidingslijn toegevoegd onder de geselecteerde taak.

  Hiermee wordt het momenteel geselecteerde item omhoog verplaatst in de lijst. U kunt een taak, instructies, een scheidingslijn of een hele deelvenstergroepering verplaatsen.

  Hiermee wordt het momenteel geselecteerde item omlaag verplaatst in de lijst. U kunt een taak, instructies, een scheidingslijn of een hele deelvenstergroepering verplaatsen.

  Verwijdert het momenteel geselecteerde item. Wees voorzichtig wat u selecteert. U kunt een volledige deelvenstergroep verwijderen.

 9. Selecteer Opslaan.

 10. Typ in het dialoogvenster Actie opslaan de naam en een beschrijving van de actie en selecteer Opslaan.

Eigen handelingen beheren

In het dialoogvenster Handelingen beheren kunt u handelingen bewerken, een andere naam geven, kopiëren, verwijderen, herschikken, importeren of exporteren.

Een handeling bewerken

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties gebruiken. Een lijst met beschikbare acties wordt weergegeven in de lijst Acties in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer Acties beheren in het linkerdeelvenster. Het dialoogvenster Acties beheren wordt weergegeven.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Acties beheren een actie en klik op Bewerken om de taak of instellingen te wijzigen. U kunt in het dialoogvenster Acties bewerken ook een actie bekijken en afsluiten zonder eventuele wijzigingen op te slaan.

  Opmerking:

  U kunt de vooraf geïnstalleerde acties niet bewerken.

 4. Als u taken wilt toevoegen, vouwt u de deelvensters onder Tools selecteren om toe te voegen uit en selecteert u een taak.

 5. Selecteer Opslaan.

 6. Bewerk zo indien nodig de beschrijving in het dialoogvenster Actie opslaan en selecteer Opslaan.

De naam van een actie wijzigen

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties gebruiken. Een lijst met beschikbare acties wordt weergegeven in de lijst Acties in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer Acties beheren in het linkerdeelvenster. Het dialoogvenster Acties beheren wordt weergegeven.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Acties beheren een actie en vervolgens Naam wijzigen.

  Opmerking:

  U kunt de namen van vooraf geïnstalleerde acties niet wijzigen.

 4. Voer in het dialoogvenster Actie opslaan een nieuwe naam en beschrijving in en selecteer dan Opslaan.  

Een handeling kopiëren

U kunt een handeling dupliceren en u kunt de taken in een handeling wijzigen voordat u de kopie opslaat.

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties gebruiken. Een lijst met beschikbare acties wordt weergegeven in de lijst Acties in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer Acties beheren in het linkerdeelvenster. Het dialoogvenster Acties beheren wordt weergegeven.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Acties beheren een actie en selecteer vervolgens Kopiëren.

 4. Voer de naam van de actie en een beschrijving in het dialoogvenster Actie opslaan in en selecteer vervolgens Opslaan.

  Er wordt een nieuwe kopie van de geselecteerde actie gemaakt. Deze wordt toegevoegd aan de lijst Een actie selecteren.

Een actie verwijderen

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties gebruiken. Een lijst met beschikbare acties wordt weergegeven in de lijst Acties in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer Acties beheren in het linkerdeelvenster. Het dialoogvenster Acties beheren wordt weergegeven.

 3. Selecteer een actie in het dialoogvenster Acties bewerken en selecteer vervolgens Verwijderen.

  Opmerking:

  U kunt vooraf geïnstalleerde acties niet verwijderen.

 4. Selecteer in het bevestigingsvenster Ja.

Een actie exporteren

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties gebruiken. Een lijst met beschikbare acties wordt weergegeven in de lijst Acties in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer Acties beheren in het linkerdeelvenster. Het dialoogvenster Acties beheren wordt weergegeven.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Acties beheren een actie en vervolgens Exporteren.

 4. Geef in het dialoogvenster Opslaan als de naam en locatie op van het bestand waarin de actie wordt opgeslagen. Actiebestanden hebben de extensie .sequ.

 5. Selecteer Opslaan.

Een actie importeren

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties gebruiken. Een lijst met beschikbare acties wordt weergegeven in de lijst Acties in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer Acties beheren in het linkerdeelvenster. Het dialoogvenster Acties beheren wordt weergegeven.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Acties beheren nu Importeren.

  Opmerking:

  U kunt ook dubbelklikken op een sequ-bestand om een actie te importeren.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Openen het actiebestand dat u wilt importeren en selecteer daarna Openen. Actiebestanden hebben de extensie .sequ.

 5. Selecteer in het bevestigingsvenster OK.

  Opmerking:

  Als een actie JavaScript bevat, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven waarin wordt uitgelegd dat de geselecteerde actie JavaScript bevat. Selecteer Importeren om door te gaan of Annuleren om het importeren af te breken.

Invoeren van wachtwoord automatiseren voor handelingen

Voordat u een handeling uitvoert voor PDF's die zijn versleuteld of met een wachtwoord zijn beveiligd, kunt u uw digitale id zo instellen dat het vereiste wachtwoord automatisch wordt ingevoerd.

Opmerking:

 Geef in het deelvenster Wizard Handelingen van het dialoogvenster Voorkeuren een beveiligingsmethode op voor deze bestanden. Als u Niet om een wachtwoord vragen selecteert, worden er geen PDF's verwerkt waarvoor wachtwoorden nodig zijn.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren . Selecteer Acrobat > Voorkeuren (macOS) of hamburgermenu > Voorkeuren (Windows).

 2. Kies Handtekeningen in Categorieën aan de linkerkant.

 3. Selecteer Meer voor Identiteiten en vertrouwde certificaten.

 4. Open Digitale id's aan de linkerkant en selecteer Digitale id-bestanden.

 5. Selecteer een id in de lijst aan de rechterzijde en selecteer de volgende opdrachten in de bovenste werkbalk:

  Aanmelden

  Hiermee meldt u zich aan met de opgegeven digitale id. Typ het wachtwoord en selecteer OK.

  Afmelden

  Hiermee meldt u zich af met de opgegeven digitale id wanneer u een handeling hebt uitgevoerd.

Aangepaste opdrachten maken en beheren

Met aangepaste opdrachten kunt u opdrachten zoals Watermerk en Koptekst en voettekst vooraf configureren en zo tijd besparen omdat u niet meer elke opdracht individueel hoeft in te stellen. U bespaart tijd en moeite, vooral bij taken die u telkens opnieuw moet uitvoeren.

Aangepaste opdrachten bestaan uit één stap en gelden alleen voor het huidige document, terwijl handelingen uit meerdere stappen bestaan en van toepassing zijn op meerdere bestanden.

Een aangepaste opdracht maken

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties gebruiken > Nieuwe aangepaste opdracht.

 2. Het dialoogvenster Nieuwe aangepaste opdracht bevat een lijst met aanpasbare opdrachten in het linkerdeelvenster. Kies een opdracht die u wilt aanpassen.

 3. Wijzig desgewenst het label en de knopinfo van de opdracht. U moet ook aangeven of u de opdrachtspecifieke opties wilt weergeven wanneer de opdracht wordt uitgevoerd.

 4. Selecteer Opties voor opdrachten. Selecteer of typ de juiste waarden of opties in het dialoogvenster en selecteer OK.

 5. Klik op OK om de nieuwe aangepaste opdracht op te slaan.

  De opdracht wordt weergegeven in het gedeelte Aangepaste opdrachten in het linkerdeelvenster.

Een aangepaste opdracht uitvoeren

 1. Kies Alle tools > Begeleide acties handelingen gebruiken.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster de naam van de opdracht in het gedeelte Aangepaste opdrachten.

Aangepaste opdrachten beheren

In het dialoogvenster Aangepaste opdrachten beheren kunt u opdrachten bewerken, kopiëren, hernoemen, verwijderen, opnieuw ordenen, importeren en exporteren.

 1. Kies Alle tools > Geleide acties gebruiken.

 2. In het dialoogvenster Aangepaste opdrachten beheren kiest u de opdracht in de lijst en klikt u vervolgens op de juiste knop. Volg de aanwijzingen op het scherm om de taak te voltooien.

 3. Wanneer u klaar bent, selecteer Sluiten.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?