Foutopsporing in JavaScript toevoegen

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Acrobat JavaScript-foutopsporing

Met de JavaScript-foutopsporing in Acrobat kunt u uw code regel voor regel bekijken, afbreekpunten instellen en variabelen controleren met het dialoogvenster van het foutopsporingsprogramma.

JavaScript-foutopsporing inschakelen

  1. Ga naar Acrobat-voorkeuren via het hamburgermenu   of het menu Acrobat (macOS).

  2. Selecteer JavaScript en selecteer vervolgens JavaScript-foutopsporing inschakelen nadat Acrobat opnieuw is gestart.

JavaScript-foutopsporing starten

  • Kies Alle tools > JavaScript gebruiken > Foutopsporing.

JavaScript beheren

U kunt de optie JavaScript-strings documenteren gebruiken om scripts in uw huidige document toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Kies Alle tools > JavaScript gebruiken > Javascript-strings documenteren.

JavaScript-editor

U kunt de JavaScript-editor gebruiken om scripts te maken en te bewerken. Ga naar Alle tools > JavaScript gebruiken Alle JavaScript-scripts.

Documenthandelingen en JavaScript

U kunt een bepaald JavaScript koppelen aan een bepaalde documenthandeling. Wanneer de handeling wordt geactiveerd, wordt het script uitgevoerd.

Stappen om het dialoogvenster Documenthandelingen te openen:

  1. Kies Alle tools > JavaScript gebruiken > Documenthandelingen.

  2. Selecteer een handeling en Bewerken om het script aan de handeling toe te voegen.

PDF's aanpassen met JavaScript

Een van de eenvoudigste en krachtigste methoden om PDF-bestanden te passen, is door JavaScript te gebruiken. JavaScript in Adobe Acrobat-software is gebaseerd op JavaScript versie 1.5 van ISO-16262 (vroeger bekend als ECMAScript). Hiermee kunt u objecten, methoden en eigenschappen implementeren waarmee u PDF-bestanden kunt manipuleren, database-gestuurde PDF-bestanden produceren, het uiterlijk van PDF-bestanden aanpassen, en nog veel meer. U kunt Acrobat JavaScript-code verbinden aan een bepaald PDF-document, een pagina, een veld of een knop binnen het document, of een veld of knop binnen het PDF-bestand, en zelfs aan een gebruikershandeling.

JavaScript is handig voor XML-formulieren. Met JavaScript is het volgende mogelijk: automatische behandeling van formulieren, web- en databasecommunicatie, opmerkingen maken en opties voor de gebruikersinterface. In PDF-bestanden die zijn gemaakt met Acrobat- en Adobe LiveCycle-gereedschappen kunnen gegevens als XML worden geëxtraheerd in aangepaste schema's. Toepassingen die in Java en andere talen zijn geschreven, kunnen Acrobat eenvoudig integreren met webservices die gebruikmaken van SOAP (Simple Object Access Protocol).

Zie Acrobat-toepassingen ontwikkelen met behulp van JavaScript voor meer informatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?