Twee versies van een PDF-bestand vergelijken (Acrobat Pro)

Door twee versies van een PDF-bestand te vergelijken kunt u heel snel zien wat er is gewijzigd. Acrobat analyseert de bestanden en presenteert een gedetailleerd rapport met de verschillen tussen de documenten.

Opmerking:

Als u een Acrobat DC-abonnement of Acrobat 2017 hebt, raadpleegt u Bestanden vergelijken hieronder. Zie Bestanden vergelijken in Acrobat DC Classic verderop in dit document als u een oudere versie van Acrobat DC Classic (alleen bureaublad) hebt.

Bestanden vergelijken

Beschikbaar in: Acrobat DC Continuous (abonnement), Acrobat 2017

Met het volledig nieuwe gereedschap Bestanden vergelijken kunt u nu snel en nauwkeurig alle verschillen tussen twee versies van een PDF-bestand bekijken.

 1. Kies Gereedschappen > Bestanden vergelijken.

  Selecteer bestanden om te vergelijken

 2. Klik op Bestand selecteren aan de linkerkant om de oude bestandsversie te selecteren die u wilt vergelijken. Klik op Bestand selecteren aan de rechterkant om de nieuwere bestandsversie te selecteren die u wilt vergelijken.

 3. Klik op Wijzig bestand en kies een bestand dat al geopend is, of blader naar en selecteer het gewenste bestand. Klik op het pictogram met de pijlen in omgekeerde richting tussen de miniaturen om de positie van de oude en nieuwe bestanden om te wisselen.

  Selecteer bestanden om te vergelijken

 4. Als u verschillen tussen grafische elementen wilt negeren, schakelt u het selectievakje Alleen tekst vergelijken in.

 5. U kunt de instellingen wijzigen door te klikken op het tandwielpictogram voor instellingen. Het volgende dialoogvenster wordt dan geopend.

  Instellingen voor Bestanden vergelijken

  1. U kunt de vergelijking beperken tot een gedeelte van de documenten door de paginanummers in te voeren in de velden Oud bestand en Nieuw bestand.
  2. Onder Documentomschrijving selecteert u het type document dat u vergelijkt.
   • Selecteer Automatische detectie om Acrobat te laten beslissen.
   • Lay-outs voor rapporten, spreadsheets, tijdschriften: vergelijkt de inhoud als één doorlopende hoofdtekst, van begin tot eind.
   • Presentatiedek: kijkt naar elke dia of pagina als een minidocument en zoekt de dia's of pagina's bij elkaar die op elkaar lijken. Vergelijkt dan de inhoud van alle bij elkaar passende documenten. Identificeert documenten die verplaatst zijn, zoals bijvoorbeeld dia's in een presentatie.
   • Gescande documenten, tekenen of illustraties: hiermee maakt u een afbeelding van elke gescande pagina en vergelijkt u de pixels. Kijkt naar elke gescande pagina en zoekt de pagina's die op elkaar lijken. Identificeert ook pagina's die in een andere volgorde geplaatst zijn. Deze optie is handig voor het vergelijken van afbeeldingen of bouwkundige tekeningen.

    Tip
    : als uw documentinhoud opnieuw kan worden geplaatst over meerdere pagina's, kiest u Rapporten, werkbladen, tijdschriftenlay-outs. In de andere gevallen kiest u Presentatiestapels. Selecteer Gescande documenten, afbeeldingen of illustraties als u gescande bestanden wilt vergelijken.
    • Als een van de opties voor rapporten of presentaties geselecteerd is, identificeert de optie Alleen tekst vergelijken alleen de tekstuele verschillen tussen twee documenten.
    • Als Gescand document geselecteerd is, wordt de tekst apart van de afbeeldingen vergeleken, waarna de resultaten gecombineerd worden. In documenten met tijdschriftadvertenties, waarbij tekst boven op een achtergrondafbeelding geprojecteerd is, wordt een paragraaf vergeleken in de modus Alleen tekst. De illustraties worden op de achtergrond apart vergeleken. De verschillen (zowel tekst als lijnvormen en afbeeldingen) worden gecombineerd in één resultatendocument.
  3. Weergeven in rapport, selecteert u de elementen van de documenten waarvan u de verschillen wilt bekijken in het vergelijkingsrapport.

   Opmerking: de tekstoptie kan met elk type document worden gebruikt. Deze optie is bedoeld om tekst in grote documenten (250 pagina's of meer) te vergelijken. Deze optie vergelijkt ook tekst in documenten met een achtergrondafbeelding op elke pagina. De verwerking wordt hierdoor wel trager.
  4. Klik op OK.
 6. Klik op Vergelijken.

  Acrobat toont de resultaten in een nieuw document. De eerste pagina bevat een overzichtelijke samenvatting van alle bestandsverschillen.

  Resultaten vergelijken
  a – Vergelijkingstijdstempel, b – Informatie over vergeleken bestanden, c – Totaal aantal wijzigingen, d – Distributie van wijzigingen, e – Opmaakwijzigingen, f – De hyperlink waarmee u naar de eerste wijziging gaat

 7. Klik op de knop Naar eerste wijziging om te starten en elk verschil in detail te bekijken.

 8. Geef aan hoe u de verschillen wilt controleren.

  • Weergave naast elkaar: in de weergave Naast elkaar (Ctrl+\) worden de resultaten parallel weergegeven en worden de verschillen weergegeven in gemarkeerde stroken. Het oude bestand staat links en het nieuwe bestand rechts. De verschillen zijn gemarkeerd in elke strook die de bestanden met elkaar verbindt, zodat u direct kunt gaan reviseren. Klik op een strook om een pop-upnotitie met alle wijzigingen in de strook weer te geven. U kunt ook op de gemarkeerde inhoud klikken om de pop-up te openen.
  Weergave naast elkaar

  Klik met de rechtermuisknop op een wijziging of de bijbehorende pop-up en stel de gewenste status in voor de wijziging.

  Status voor de wijziging instellen

  • Enkele paginaweergave: Gebruik de knop Oud bestand of Nieuw bestand (Ctrl+/) op de werkbalk om het afzonderlijke bestand met alle gemarkeerde wijzigingen te bekijken.
  Weergave van één pagina

 9. Om alle wijzigingen te controleren:

  • Gebruik de opties Filter en Weergeven.

  Standaard worden de verschillen in annotaties, opmaak en de achtergrond uitgeschakeld. Als u deze verschillen in het rapport wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende opties in het menu Filter op de werkbalk. U kunt ook filteren op vergelijkingsresultaten door bepaalde wijzigingstypen in het menu Filter te selecteren. In het menu Weergeven kunt u een optie selecteren om de legenda, de rijmarkeringen of de resultaten weer te geven of te verbergen.

  Filteropties

  Opties weergeven

  • Gebruik de knoppen Vorige verandering (Ctrl+.) of Volgende verandering of (Ctrl+,) om één voor één door de wijzigingen te gaan.
  Navigatieknoppen

  De knoppen Volgende en Vorige zijn ook beschikbaar in de pop-upnotitie waarin de gewenste wijzigingen staan aangegeven.

  Navigatieknoppen in het pop-upitem

  • Gebruik het rechterdeelvenster. Klik op het driehoekje in het midden van het rechter Acrobat-venster om het rechterdeelvenster te openen. Dit deelvenster bevat een lijst met alle wijzigingen die zichtbaar zijn in het rapport met de vergelijkingsresultaten. Gebruik het tekstvak om te zoeken naar een specifieke wijziging.
  Lijst met wijzigingen gemarkeerd in het rechterdeelvenster

 10. Sla het vergelijkingsrapport op (Bestand > Opslaan). Klik op de knop met het kruisje rechts bovenaan op de werkbalk om het gereedschap Bestanden vergelijken te sluiten.

U kunt een vergelijkingsrapport afdrukken samen met het overzicht van de wijzigingen.

 • Klik op het pictogram Afdrukken  op de werkbalk en klik vervolgens op Afdrukken in het dialoogvenster Afdrukken.

Bestanden vergelijken in Acrobat DC Classic

Beschikbaar in: Acrobat DC Classic (alleen desktopcomputers)

Opmerking:

Voer de onderstaande stappen uit als u werkt met Acrobat DC Classic (alleen bureaublad). Als u een Acrobat DC-abonnement of Acrobat 2017 hebt, raadpleegt u Bestanden vergelijken in Acrobat DC Continuous en Acrobat 2017 eerder in dit document.

Met het gereedschap Documenten vergelijken kunt u de verschillen tussen twee PDF-bestanden weergeven. Nadat de twee bestanden met elkaar zijn vergeleken, biedt Acrobat een gedetailleerd rapport met alle wijzigingen, inclusief tekst, fonts, afbeeldingen en zelfs de volgorde van de pagina's.

 1. Kies Gereedschappen > Documenten vergelijken.

 2. Kies de documenten die u met elkaar wilt vergelijken. U kunt de vergelijking beperken tot een gedeelte van de documenten. Hiervoor moet u de desbetreffende paginanummers invoeren in de velden Eerste pagina en Laatste pagina. Dit moet gebeuren voor elke bestandsnaam.

 3. Onder Documentomschrijving selecteert u het type document dat u vergelijkt.
  Als u verschillen tussen grafische elementen wilt negeren, selecteert u Alleen tekst vergelijken. Klik op OK.

  Acrobat toont de resultaten in een nieuw document. De eerste pagina bevat een overzicht van de vergelijkingsresultaten van het bestand.

  Overzicht van documentvergelijking
  a - Verschillen tussen de bestanden, b - Vergeleken bestanden, c - Aan de slag-hyperlink waarmee u naar het eerste verschil gaat, d - Verplaatste of verwijderde pagina's, e - Uitleg van de symbolen die in het rapport worden gebruikt

 4. Selecteer hoe u de verschillen wilt controleren.

  1. Gebruik het deelvenster Vergelijken aan de linkerkant (standaard).
   • Blader door de miniaturen in het deelvenster Vergelijken. Een pictogram onder een miniatuur duidt op een verschil. Een groene pijl geeft pagina's aan die zijn verplaatst of verwijderd. Een paarse pijl geeft een wijziging op de pagina aan.
   • Ga terug naar de eerste pagina en klik op Aan de slag om naar het eerste verschil te gaan.
   • De wijzigingen worden gemarkeerd in het hoofdscherm. Houd de muis boven de markering om de details te bekijken. De kleurenlegenda in de rechterbovenhoek helpt u bij de interpretatie van de kleuren.
  2. Gebruik de weergave Naast elkaar.
   • In het linkerdeelvenster Vergelijken klikt u op het pictogram Opties en selecteert u Documenten
    naast elkaar tonen
    .
   • De wijzigingen worden gemarkeerd in het hoofdscherm. Houd de muis boven de markering om de details te bekijken
    . De kleurenlegenda in de rechterbovenhoek helpt u bij de interpretatie van de kleuren.
  Opties in Acrobat vergelijken
  Met de vergelijkingsopties beschikt u over gereedschappen om de documentvergelijking aan te passen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account