PDF-formuliervelden | Knopinfo, gegevens en tijd, vereiste/optionele velden, meerdere regels, berekende waarden toevoegen

In dit document wordt uitgelegd hoe u in Acrobat DC de eigenschappen van PDF-formuliervelden kunt beheren, zoals het toevoegen van knopinfo, datum en tijd, vereiste of niet-vereiste velden, meerregelige tekst en berekende waarden. (Klik voor meer informatie over de eigenschappen van formuliervelden op de desbetreffende koppeling hierboven.)

 

Knopinfo toevoegen aan een formulierveld

Nuttige knopinfo kan gebruikers helpen uw formulier gemakkelijk in te vullen. Ga als volgt te werk om knopinfo toe te voegen aan een formulierveld:

 1. Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen.

 2. Typ een beschrijving in het veld Knopinfo op het tabblad Algemeen.

  Knopinfo toevoegen

 3. Klik op Sluiten.

Instellen of het al dan niet vereist is om een formulierveld in te vullen

Ga als volgt te werk om het veld in te stellen op alleen-lezen, vereist of niet vereist:

 1. Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen.

 2. In het tabblad Algemeen:

  • Selecteer Alleen-lezen als u het veld wilt instellen op Alleen-lezen.
  • Selecteer Vereist om het verplicht te stellen om het veld in te vullen.
  • Schakel het selectievakje Vereist uit om het veld in te stellen als niet verplicht.
  Een veld instellen als vereist, niet vereist of alleen-lezen

 3. Klik op Sluiten.

Datum-en tijdvelden toevoegen

Terwijl u het formulier voorbereidt in Acrobat DC, klikt u op het pictogram Datumveld op de werkbalk. Vervolgens klikt u op de locatie in het document waar u het veld wilt plaatsen.

Datumveld toevoegen

Als u naast de datum ook de tijd wilt opgeven, dubbelklikt u op het datumveld om het venster Eigenschappen te openen. Kies op het tabblad Indeling de datum- en tijdnotatie en klik op Sluiten.

De datum-en tijdnotatie opgeven

Een afbeeldingsveld toevoegen

Terwijl u het formulier voorbereidt in Acrobat DC, klikt u op het pictogram Afbeeldingsveld op de werkbalk. Vervolgens klikt u op de locatie in het document waar u het veld wilt plaatsen.

Afbeelding toevoegen

Afbeelding toevoegen

Een tekstveld met meerdere regels toevoegen

Ga als volgt te werk om een tekstveld met meerdere regels toe te voegen:

 1. Terwijl u het formulier voorbereidt in Acrobat DC, klikt u op het pictogram Tekst toevoegen op de werkbalk. Vervolgens klikt u op de locatie in het document waar u het veld wilt plaatsen.

 2. Wijzig de grootte van het tekstveld door een van de hoeken te slepen.

 3. Dubbelklik op het veld om het venster Eigenschappen te openen.

 4. In het tabblad Opties:

  • Als u een veld met meerdere regels wilt maken, selecteert u Met meerdere regels. Standaard is het aantal regels in het veld gelijk aan de grootte van het tekstveld.
  • Als u meerdere regels wilt toestaan zonder een limiet op te geven, selecteert u Door lange tekst schuiven. Als de ingevoerde tekst groter is dan de veldgrootte, geeft Acrobat een schuifbalk weer om door de tekst te bladeren.
  Tekstveld met meerdere regels

  Een schuifbalk toevoegen aan tekst met meerdere regels
  Schuifbalk voor tekst met meerdere regels

 5. Klik op Sluiten.

Basisberekeningen toevoegen aan PDF-formuliervelden

Acrobat biedt drie opties voor het maken van veldberekeningen.

1: Vooraf gedefinieerde berekeningen

U kunt berekeningen zoals som, product, gemiddelde, minimum en maximum toevoegen met behulp van een vooraf gedefinieerde berekening. In het onderstaande voorbeeld ziet u hoe u vooraf gedefinieerde berekeningen voor twee velden kunt gebruiken.

 1. Selecteer in de werkbalk Formulier voorbereiden drie tekstvelden Tekst1, Tekst2 en Tekst3 en voeg deze toe. Tekst3 wordt het berekende veld.

 2. Dubbelklik op het veld Tekst1 om de Eigenschappen van dit veld te openen. Selecteer in het tabblad Opmaak bij Opmaakcategorie de optie Nummer. Herhaal deze stap voor de overige twee tekstvelden.

  Opmerking:

  De tekstvelden hebben standaard de naam Tekst1, Tekst2, enzovoort. Als u de naam van het veld wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Algemeen en voert u Num1 of een willekeurige andere naam in als Naam. Klik vervolgens op Sluiten.

 3. Dubbelklik op het veld Tekst3 om de Eigenschappen van dit veld te openen. Kies in het tabblad Berekenen de optie Waarde is en kies een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

  • Selecteer Som(+) om Tekst1 en Tekst2 bij elkaar op te tellen.
  • Als u Tekst1 en Tekst2 wilt vermenigvuldigen, selecteert u Product(x).
  • Selecteer Gemiddelde om het gemiddelde van Tekst1 en Tekst2 te berekenen.
  • Selecteer Minimum om het laagste nummer op te halen.
  • Selecteer Maximum om het hoogste nummer op te halen.
  Vooraf gedefinieerde berekeningen

 4. Klik op Kiezen. Selecteer in het dialoogvenster Veldselectie de optie Tekst1 en Tekst2 en klik op OK.

 5. Klik op Sluiten. Wanneer u getallen invoert in de velden Tekst1 en Tekst2, wordt in het veld Tekst3 de berekende waarde weergegeven volgens het in stap 3 gekozen type berekening.

  Opmerking:

  De vooraf gedefinieerde berekeningen zijn nogal beperkt, delen of aftrekken is bijvoorbeeld niet mogelijk.

2: Vereenvoudigde veldnotatie

Met de vereenvoudigde veldnotatie kunt u veel complexere berekeningen laten uitvoeren. De gebruikte notatie is vergelijkbaar met de manier waarop een berekening normaal gesproken wordt geschreven. De gebruikelijke wiskundige symbolen worden namelijk gebruikt: + (optellen), - (aftrekken), * (vermenigvuldigen) en / (delen). Veldnamen worden gebruikt als operanden. Ga als volgt te werk als u de vereenvoudigde veldnotatie wilt gebruiken:

 1. Selecteer in de werkbalk Formulier voorbereiden drie tekstvelden Tekst1, Tekst2 en Tekst3 en voeg deze toe. Tekst3 wordt het berekende veld.

 2. Dubbelklik op het veld Tekst1 om de Eigenschappen van dit veld te openen. Selecteer in het tabblad Opmaak bij Opmaakcategorie de optie Nummer. Herhaal deze stap voor de overige twee tekstvelden.

  Opmerking:

  De tekstvelden hebben standaard de naam Tekst1, Tekst2, enzovoort. Als u de naam van het veld wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Algemeen en voert u Num1 of een willekeurige andere naam in als Naam. Klik vervolgens op Sluiten.

 3. Dubbelklik op het veld Tekst3 om de Eigenschappen van dit veld te openen. Kies op het tabblad Berekenen de opdracht Vereenvoudigde veldnotatie en klik op Bewerken.

  Vereenvoudigde veldnotatie

 4. Voer in de JavaScript-editor de code voor de gewenste berekening in. Als u bijvoorbeeld het product wilt berekenen van de som van twee getallen en de aftrekking van twee getallen, typt u (Tekst1+Tekst2)*(Tekst1-Tekst2) en klikt u op OK.

 5. Klik op Sluiten.

3: Aangepaste JavaScript-berekeningen

Gebruik aangepast JavaScript om meer complexe wiskundige berekeningen uit te voeren. Voor deze optie is het opgeven van JavaScript vereist en wordt volledige toegang gegeven tot alle velden in het PDF-bestand en de uitgebreide wiskundige functies in de JavaScript-taal. Ook moet gebruik worden gemaakt van de volledige Acrobat JavaScript-syntaxis die de berekeningen langer maakt. Met de volgende code wordt bijvoorbeeld dezelfde berekening uitgevoerd als in het bovenstaande voorbeeld van de vereenvoudigde veldnotatie.

 1. Selecteer in de werkbalk Formulier voorbereiden drie tekstvelden Tekst1, Tekst2 en Tekst3 en voeg deze toe. Tekst3 wordt het berekende veld.

 2. Dubbelklik op het veld Tekst1 om de Eigenschappen van dit veld te openen. Selecteer in het tabblad Opmaak bij Opmaakcategorie de optie Nummer. Herhaal deze stap voor de overige twee tekstvelden.

  Opmerking:

  De tekstvelden hebben standaard de naam Tekst1, Tekst2, enzovoort. Als u de naam van het veld wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Algemeen en voert u Num1 of een willekeurige andere naam in als Naam. Klik vervolgens op Sluiten.

 3. Dubbelklik op het veld Tekst3 om de Eigenschappen van dit veld te openen. Kies in het tabblad Berekenen eerst Aangepast berekeningsscript en vervolgens Bewerken.

  Aangepast berekeningsscript

 4. Voer in de JavaScript-editor de code voor de berekening in. Bijvoorbeeld: als u het product van de som van twee getallen en de aftrekking van twee getallen wilt berekenen, typt u
  event.value=((this.getField("Tekst1").value+this.getField("Tekst2").value))*((this.getField("Tekst1").value-this.getField("Tekst2").value));

 5. Klik op OK en vervolgens op Sluiten.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account