Deep Dive: het deelvenster Essential Sound in Adobe Audition

Overzicht

Een jaar geleden bracht Adobe Premiere Pro een functie uit met de naam Lumetri Color Panel, die de ongelooflijke kleurcorrectiehulpmiddelen in de nogal gecompliceerde Adobe SpeedGrade-toepassing concentreerde tot een zeer toegankelijke reeks hulpmiddelen die voor bijna iedereen toegankelijk is. Kleurenmanipulatie en kalibratie-workflows op expert-niveau waren voorheen een vreemde taal voor vele editors, maar de intuïtieve tools en vriendelijke labels van het Lumetri-panel hielpen ons allemaal meer vertrouwd te raken met consistente, dynamische kleuren in onze producties.

Tijdens het chatten met klanten bleven de mensen in het Audition-team een vergelijkbare oproep horen om de audioproductie te vereenvoudigen. Editors die met strakke deadlines en kleiner wordende budgetten werken hadden niet altijd de luxe om een project naar een audioprofessional te sturen om te mixen. Als ze dat vaak wel zelf probeerden, dan gingen de resultaten verloren of wisten ze niet hoe ze de gewenste resultaten moesten halen. Met dat in gedachten hebben we het deelvenster Essential Sound gemaakt dat beschikbaar is in de nieuwste versie van Adobe Audition.

Het deelvenster Essential Sound, gemarkeerd in het blauw, maakt standaard audiomixtaken voor video, podcasting, radioproductie en meer, intuïtief en eenvoudig.

Het deelvenster Essential Sound (of ESP zoals een van onze pre-releasegebruikers het slim heeft genoemd toen hij het vol ontzag probeerde) begeleidt editors bij standaard mixtaken voor dialoog, muziek, geluidseffecten en ambient- en omgevingsaudiocontent. DME (dialoog, muziek en effecten) is een veelgebruikte methodologie voor het mixen en leveren van audio die ervoor zorgt dat elk element van het geluid van een productie gemixt is en passende effecten heeft voor zijn rol in het project. In de ESP worden door het selecteren van een of meer clips en het toewijzen van een mixtype (de rol die deze clips in de productie spelen) verschillende effecten weergegeven die geschikt zijn voor dat type. Elke groep effecten en bedieningselementen wordt geplaatst in de natuurlijke volgorde die een audiodeskundige zou volgen. Zo wordt er eerst voor gezorgd dat alle content een standaard, consistent niveau heeft. Voor dialoogopnames kan de volgende stap het opruimen van achtergrondgeluid of elektrische zoemtonen zijn voordat compressie en EQ worden toegevoegd. Voor muziek kan de volgende stap zijn om Adobe Audition Remix op te rekken of te gebruiken om een muziekclip opnieuw in te stellen zodat die overeenkomt met de duur van uw videoproject. Laten we eens nauwkeuriger bekijken wat elk mixtype te bieden heeft en hoe u het deelvenster kunt aanpassen aan uw eigen organisatie of project.

Het deelvenster Essential Sound biedt functies die specifiek voor bepaalde mixtypes zijn voor dialoog, muziek, geluidseffecten en omgevingsopnamen.

Dialoog

Dialoogclips kunnen bestaan uit opnamen die tijdens een uitvoering zijn gemaakt, ADR (geautomatiseerde vervanging van dialoog) die in een studio of op een later tijdstip is opgenomen, of een voice-over en gesproken tekst.Hoewel elk een andere rol in uw productie kan spelen, lijken de technieken die worden toegepast om duidelijkheid te brengen en de definitie te verbeteren, sterk op elkaar.  Het oorspronkelijke doel is om alle inhoud op hetzelfde startpunt te krijgen wat betreft toonregeling, alle afwijkingen op te ruimen, de beste elementen van de vastgelegde opnamen naar voren te brengen en vervolgens dat stukje creativiteit toe te voegen zodat het bestaansrecht heeft binnen de visuele omgeving.  Ten slotte kunnen sommige elementen enigszins worden aangepast om die meer nadruk te geven.

De eerste stap is om de toonregeling uniform te maken en Audition krijgt dit voor elkaar door te voldoen aan de toonregelnormen van ITU.  Toonregeling is anders dan volume omdat het een meting is van gemiddelde volumeconsistentie over verloop van tijd, met erg specifieke definities om ervoor te zorgen dat bepaalde content wordt afgespeeld op hetzelfde niveaus als content die door een andere organisatie is gecreëerd en het is het pronkstuk van de recente regelgeving wereldwijd voor materiaal dat wordt uitgezonden.   Wanneer u een clip selecteert en daar een mixtype aan toekent, zal Audition de clip automatisch analyseren en de originele toonregelingswaarde berekenen.  Als u de Auto-Match-knop selecteert, wordt een niet-destructieve versterking voor de clip toegepast zodat alle dialoogclips dezelfde toonregeling hebben.  Hoewel u Auto-Match kunt inschakelen voor een of een aantal geselecteerde clips, zal elke clip worden geanalyseerd en afzonderlijk worden aangepast om ervoor te zorgen dat ze consistent zijn.

Auto-Match zorgt ervoor dat alle clips hetzelfde oorspronkelijke volume hebben. Clips in de tijdlijn tonen de aanpassing en het mixtype dat is toegewezen met een overeenkomende pictogrambadge.

Daarna dient u misschien wat lichte herstelwerkzaamheden uit te voeren zoals het verwijderen van ruis, gebrom van de microfoon of de harde 's'-klanken (ook wel bekend als sibilante klanken) die tijdens het opnameproces misschien zijn opgepikt.  Selecteer de groepskoptekst Geluid repareren om deze parameters weer te geven.  U kunt heel eenvoudig de schuifregelaar bewegen om elk effect in te schakelen en de toegepaste hoeveelheid aan te passen.  Als u al een effect hebt ingeschakeld en uw clips wilt horen met en zonder het effect, kunt u op het selectievakje naast elke effectnaam klikken.

Verminder achtergrondgeluid, gebrom van de microfoon, elektrische zoemtonen of harde sibilante klanken met behulp van de bedrieglijk eenvoudige schuifregelaars.

Hoewel het deelvenster Essential Sound deze complexe effecten en hulpmiddelen vereenvoudigt tot eenvoudige schuifregelaars, zijn ze eigenlijk toegewezen aan de krachtige eigen effecten van Audition waarmee verschillende parameters tegelijkertijd worden beheerd om fantastische resultaten te kunnen garanderen zonder dat u door de bomen het bos niet meer ziet wat betreft de grote verscheidenheid aan parameters die onze effecten te bieden hebben.  Als u het Effects Rack opent en bovenaan Clipeffecten selecteert, kunt u precies zien welke effecten ESP toevoegt of verwijdert wanneer u de selectievakjes selecteert of deselecteert.  En als u precies wilt zien wat ESP doet, kunt u de gebruikersinterface voor effecten openen en kijken hoe de effecten worden gewijzigd wanneer u de schuifregelaar verplaatst.

De eenvoudige schuifregelaar bestuurt in feite veel effectparameters, niet-destructief, onder de motorkap.

Zodra u het geluid hebt opgeruimd, kunt u het laten klinken!  Dit kunt u doen door gebruik van Compressie en Equalization.  Equalization of EQ legt de nadruk op bepaalde frequenties of vermindert die zodat audio goed past bij ander materiaal of zodat het prettiger klinkt.  Compressie is de subtiele aanpassing van de toonregeling, vaak beperkt tot bepaalde frequentiebereiken en met specifieke aanpassingssnelheden, waardoor een opname professioneler klinkt en fijner om naar te luisteren is.  De ESP vertrouwt op het vrij ongelooflijke Dynamics Processing-effect van Audition dat compressie mogelijk maakt (het dynamische bereik van een opname verkleint) en uitzetting (het dynamisch bereik vergroten - in wezen het verschil maken tussen de luidste en stilste delen van een opname die nog verder uit elkaar liggen).  Bij elke clip waarvoor u Dynamics in de ESP inschakelt, analyseert Audition de clip om de optimale RMS-drempelwaarden te bepalen en wijst Audition deze toe aan specifieke waarden op de aanpassingsenvelop.  Kun je het nog volgen?  Wat dat echt betekent is dat we het giswerk wegnemen bij het vinden van de juiste instellingen voor elke afzonderlijke clip en ons meest gecompliceerde effect reduceren tot een eenvoudige schuifregelaar.

Na het analyseren van elke clip wordt elk gebruik van het Dynamics Processing-effect aangepast voor de unieke waarden van elke opname.

Het aanpassen van de EQ verbetert de frequentiecurve van uw clips die subtiele verbeteringen kan aanbrengen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de delen die het menselijke oor heeft ontwikkeld om het beste te horen, of om een dialooggeluid te laten klinken alsof het in verschillende omgevingen bestaat.  Kies uit onze eenvoudige en leuke EQ-voorinstellingen en pas de schuifregelaar aan om te bepalen hoeveel uw geluid wordt aangepast.

Het deelvenster Essential Sound van Audition wordt geleverd met verschillende voorinstellingen zodat u het best mogelijke geluid kunt creëren.

Dit is van nature het toevoegen van een beetje creatieve galm aan uw opnamen waardoor het gevoel wordt gecreëerd dat ze daadwerkelijk plaatsvinden in de kamer, de kerk, het steegje of een andere omgeving die mogelijk in je video voorkomt.  Audition biedt opnieuw verschillende voorinstellingen voor verschillende locaties, die u kunt aanpassen aan de sfeer en de setting van uw project.

Als u een combinatie van instellingen hebt die u vaker in projecten wilt gebruiken of een aantal vooraf ingestelde configuraties wilt proberen, biedt elk mixtype bovenaan een selectie aan ESP-voorinstellingen.U kunt die heel eenvoudig selecteren en op uw geselecteerde clips toepassen zodat de opnames van Jan altijd klinken als die van Jan en die van Bernadette altijd klinken zoals die van haar.  Er zijn
er een paar die ik met name wil noemen omdat ze erg handig zijn om subtiele kenmerken in opnames te veranderen zodat ze beter overeenkomen met de veronderstelde afstand tot de acteur op het scherm.  Dit kan vooral handig zijn bij het opnemen van ADR, waarbij elke opname van dichtbij en consistent is, maar de videobeelden een combinatie van close-ups, op grote afstand en gemiddelde afstand hebben. Opnames van dichtbij, opnames van ver en opnames op gemiddelde afstand passen een subtiele galm en EQ-curve toe zodat een afzonderlijke opname heel snel de impressie kan wekken van die afstanden tot de camera.

Voorinstellingen voor het ESP-mixtype profileren automatisch de parameters en effecten om nog eenvoudiger consistent geluid te verkrijgen.

Muziek

Wanneer u het muziekmixtype toewijst aan een clip in uw tijdlijn, heeft u minder opties dan een dialoogclip.  De meeste muziek is vooraf gemixt en gemasterd, dus de meest voorkomende taak is ervoor te zorgen dat die muziek past bij de lengte van uw project.  Het deelvenster Essential Sound biedt twee modi om dit doel te bereiken.

Rek uw muziek op zodat die past bij uw scene, en versnel of vertraag die of gebruik de remixfunctie van Audition om automatisch een nieuwe versie van het nummer te knippen en componeren.

Wanneer u de duurgroep opent, ziet u een optie voor welke methode u dient te gebruiken om de duur aan te passen.  Rek past een realtime rek of compressie op uw nummer toe waarmee het tempo wordt aangepast. Standaard voeren we een realtime rek uit, zodat het afspelen onmiddellijk hoorbaar is.  Als u meer dan een paar procent rekt, kunt u gerenderde rek inschakelen. Dit duurt even, maar klinkt meestal aanzienlijk beter.  U kunt dit in- of uitschakelen door het deelvenster Eigenschappen en de groep Rek te openen en gerenderd te selecteren.  De andere methode vertrouwt op de remixtechnologie van Audition die in de herfst van 2015 is uitgekomen en ontzettend populair is.  Remix analyseert een nummer (elk nummerbestand) en creëert een web van mogelijke bewerkings- en overgangspunten en mixt vervolgens de segmenten van uw nummer om een nieuwe compositie te maken die nauw aansluit bij uw doelduur.  Hoewel het volledige effect in het deelvenster Eigenschappen een zestal extra parameters om de mix af te stemmen biedt, stelt het deelvenster Essential Sound u in staat om te selecteren of u Remix de voorkeur wil laten geven aan kortere segmenten (en daarmee meer overgangen) wanneer u uw muzieknummer opnieuw componeert.  (Natuurlijk kunt u altijd het paneel Eigenschappen openen en aanvullende aanpassingen aanbrengen aan het remixeffect!)

Geluidseffecten (SFX)

Geluidseffecten en het volgende mixtype, Omgeving, zijn nauw verwant en worden vaak samen gegroepeerd wanneer mixengineers de uiteindelijke audio leveren voor een film- of uitzendproductie.  Toen we het deelvenster Essential Sound aan het plannen waren, hebben we besloten om ze uit elkaar te halen omdat we vinden dat ze nogal van elkaar verschillen.  We vonden dat SFX over het algemeen kortere stukjes waren die overeenkomen met een actie of gebeurtenis op het scherm, terwijl Omgeving meer te maken heeft met de algehele omgeving en locatie en wellicht subtieler is dan andere geluiden.

Wanneer clips worden toegewezen als een SFX-mixtype, worden opties blootgesteld om galm toe te voegen met voorinstellingen die van toepassing zijn op de omgeving, in tegenstelling tot de voorinstellingen die beschikbaar zijn in de weergave Dialoog, en geluiden kunnen eenvoudig rond het stereoveld worden gepand om overeen te komen met hun positie op het scherm.  Als bijvoorbeeld een deur aan de linkerkant van het videoframe wordt geopend, kan ik Door Opening Sound 01.wav op de juiste positie toevoegen aan mijn tijdlijn, het SFX-mixtype toewijzen en de schuifregelaar Pan naar links schuiven om het geluid snel te plaatsen zodat het uit de linkerluidspreker komt.  (Er is ook een SFX-voorinstelling, Van links, wat dit nog gemakkelijker maakt!)

Voeg galm toe of pas de positie van een geluidseffect aan in het stereoveld om overeen te komen met de locatie op het scherm.

Omgeving

Vaak worden dit kamer- of omgevingsgeluiden genoemd. Dit zijn opnames die een gevoel van aanwezigheid in een scène geven, maar niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met gebeurtenissen of objecten op het scherm.  Denk aan een scène op een buitenterras in Parijs, waar we het geroezemoes van andere gesprekken horen, het geluid van delicate koffiekopjes die worden gebruikt en misschien het brommen van een Vespa-scooter in de verte op de achtergrond.In een kantooromgeving kunnen we de airconditioner horen of het subtiele gezoem van vreselijke TL-lampen boven het hoofd. Naast de gebruikelijke toonregeling- en galmparameters die u hebt gezien bij andere mixtypes, biedt de groep Omgeving de mogelijkheid om de breedte van de stereo van uw clips aan te passen.  Hiermee kunt u de 'diepte' of onderdompeling van die achtergrondopnames vergroten of verkleinen, en het doen lijken alsof ze werkelijk rondom de luisteraar voorkomen of erg gefocust, zelfs claustrofobisch, zijn.  In de bovenstaande voorbeelden is de omgeving van de 'caféklant' waarschijnlijk erg breed en is die overal om ons heen, terwijl het onnatuurlijke gezoem van die lampen erg geconcentreerd is en direct bij de kijkers binnenkomt om nadruk te leggen op de verschrikkelijke omgeving.  (Neemt u mijn algemene afkeer van deze lichten waar?  Goed.)  Voor extra controle kunt u het Stereo Expander-effect openen dat in het Effects Rack is ingevoegd en aanpast waar dat geluid vandaan komt.

Het mixtype Omgeving stelt u in staat om de toonkenmerken voor een kamer van een opname aan te passen, zoals de galm of stereo-onderdompeling.

Wat kunt u nog meer doen met het deelvenster Essential Sound?

Het is u misschien al opgevallen dat ik meerdere keren heb laten zien dat een plug-in voor een audio-effect van Audition wordt aangepast met de ESP-schuifregelaars.  Het is waar!  De ESP vertrouwt op de bekroonde DSP en gepatenteerde algoritmen in elk van onze audio-effecten.  Als een editor een voorlopige audiomix maakt, maar het project wordt overgedragen aan een professionele audiotechnicus, kan die technicus het deelvenster Essential Sound gewoon sluiten en de eigen effecten aanpassen alsof hij/zij het project zelf had gemaakt!Maar wat echt verleidelijk is voor die audioprofessional, degene die erop staat dat geen enkele video-editor ooit de audio mag bewerken omdat alleen ZIJ de juiste instellingen weten om het geluid te krijgen dat ze willen, is dat ze bijna elk van deze parameters volledig kunnen aanpassen met hun eigen persoonlijke instellingen en voorinstellingen!  Zie hier de weergave Modelsjabloon!

Met de weergave Modelsjabloon kan een audioprofessional de parameters en voorinstellingen compleet aanpassen voor zijn/haar team.

Door het modelsjabloon aan te passen, kan een audio-expert de configuraties of voorinstellingen instellen voor bijna elk effect en elke parameter beschikbaar in de ESP.Deze kunnen worden gebruikt voor het maken van project- of organisatie-specifieke voorinstellingen en standaardwaarden en kunnen eenvoudig worden gedeeld met elk lid van een team, waardoor consistente resultaten tussen editors worden gegarandeerd.  Een jaar geleden was er opwinding toen een van de beste audiotechnici van National Public Radio (NPR) enkele details over hun kenmerkende geluid deelde. Hoewel het altijd helpt om te beginnen met microfoons die duizenden dollars per stuk kosten, vullen ze die geweldige opnames en ervaren presentatoren wel aan met zeer strikte EQ- en compressieprofielen.  Het is de taak van een journalist om verhalen te vertellen en het nieuws te delen, niet om een audiotechnicus te zijn.Het is wat werk om deze voorinstellingen eenmalig in te stellen, maar ze kunnen eenvoudig worden gedistribueerd naar elke desktop met Audition en aangepast worden aan specifieke projecten, zelfs specifieke acteurs of talenten, waarbij de resultaten consistent klinken, ongeacht wie de bewerking of mixing doet.  Ik zal de bewerking en distributie van het modelsjabloon in een later bericht bespreken, maar laat gerust een opmerking achter als u hier nu meer over te weten wil komen.

Hoe kan ik beginnen?

Download de nieuwste versie van Adobe Audition. Het deelvenster Essential Sound is beschikbaar in het menu-item Venster en wordt standaard in de dockbar geplaatst in verschillende werkruimtes, inclusief de nieuwe werkruimte Essential Video Mixing.  Open een bestaande sessie, verstuur een reeks vanuit Premiere Pro via DynamicLink of begin met het opnemen van een geheel nieuwe sessie.Selecteer een clip en wijs een mixtype toe in het deelvenster Essential Sound en begin dan met mixen!

Doe meer met Adobe Audition

Adobe Audition is een krachtige toepassing waarmee u audio kunt opnemen en mixen, en podcasts en geluidseffecten kunt maken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online