Bridge geeft weer dat Camera RAW-bewerking niet is ingeschakeld

Probleem

Bridge geeft de prompt weer dat Camera RAW-bewerking niet is ingeschakeld in de volgende situaties:

Scenario 1: wanneer u een RAW-bestand opent in Bridge

Bridge geeft de volgende prompt weer:

Bewerking van Camera RAW-bestanden is niet ingeschakeld.
Voor Camera RAW-bewerking moet een in aanmerking komend product ten minste eenmaal zijn gestart.
  

Scenario 2: wanneer u een RAW-afbeelding naar het deelvenster Publiceren sleept om naar Adobe Stock of Adobe Portfolio te uploaden

Bridge geeft de volgende prompt weer:

Bewerking van Camera RAW-bestanden is niet ingeschakeld.
Uw upload bevat RAW-afbeeldingen. Om de functie voor Camera RAW-bewerking in te schakelen, moet een in aanmerking komend product minstens één keer zijn gestart.
  

Oplossing

Als u Camera RAW-bewerking in Adobe Bridge wilt inschakelen, is een actief abonnement van Adobe Photoshop of Photoshop Lightroom Classic CC vereist. Als u een actief abonnement hebt, kunt u een van deze apps één keer starten om het probleem te verhelpen. 

Voer de onderstaande stappen uit:

  1. Start Adobe Photoshop of Photoshop Lightroom Classic CC.
  2. Sluit Adobe Bridge.
  3. Start Adobe Bridge opnieuw.

Camera RAW-bewerking is nu ingeschakeld in Adobe Bridge.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account