Leer hoe u gebruikers of gebruikersgroepen in de Captivate Prime-toepassing toevoegt.

U kunt studenten, auteurs, beheerders en externe gebruikers toevoegen. Alleen aangewezen beheerders van de organisatie kunnen deze taken uitvoeren.

Als beheerder kunt u gebruikers op drie manieren toevoegen:

Intern

 • Als afzonderlijke gebruiker
 • In bulk importeren (met behulp van CSV-upload)

Extern

 • Via externe inschrijving (groepen toevoegen)

U kunt ook zelfregistratieprofielen voor gebruikers instellen zodat zij zich zelf als gebruiker in Captivate Prime kunnen registreren. 

Gebruikers toevoegen

Maak en beheer gebruikersaccounts voor studenten. Klik op Toevoegen om een of meerdere gebruikers toe te voegen door een CSV-bestand te uploaden of om zelfregistratieprofielen in te stellen. U kunt een of meer gebruikers in de lijst met deelnemers selecteren en op Acties>Verwijderen klikken om de studenten te verwijderen. Managerrollen worden door Adobe Captivate Prime aan gebruikers toegewezen op basis van de rollen/privileges die door uw organisatie in het CSV-bestand worden genoemd.

interne

U kunt interne gebruikers toevoegen door op In bulk importeren en afzonderlijke gebruikers te klikken. Klik op het tabblad Zelfregistratie om profielen in te stellen zodat studenten zichzelf kunnen registreren. 

Interne gebruikers toevoegen
Interne gebruikers toevoegen

In bulk importeren

Voeg meerdere gebruikers tegelijk toe door een bestaand CSV-bestand te uploaden. Klik op Importeren, selecteer het CSV-bestand op uw bureaublad en klik op Toevoegen.
Opmerking
U moet de CSV-gegevensinhoud aan de toepassingslabels toewijzen wanneer u de CSV voor het eerst uploadt. Als de toewijzing niet opnieuw wordt uitgevoerd, worden voor volgende uploads de vorige instellingen gevolgd.

Raadpleeg de Veelgestelde vragen voor meer informatie over het CSV-uploadproces.

Zelfregistratie

Met behulp van deze functie kunnen medewerkers van uw organisatie zichzelf als studenten registreren bij het Captivate Prime-account.

 1. Selecteer het tabblad Zelfregistratie. Klik op Groep toevoegen. Er verschijnt een pop-upvenster. 
 2. Voer de profielnaam en de managernaam van de werknemer in.
 3. Klik op Afbeelding uploaden om de profielfoto van de medewerker te uploaden.
 4. Klik op Opslaan.

U kunt ook op Toevoegen rechtsboven op de pagina klikken en vervolgens op Zelfregistratie. Voer de details in het pop-upvenster in zoals aangegeven in de bovenstaande stappen.

Er verschijnt een URL met een kopieeroptie. Kopieer de URL en stuur deze in een e-mail naar de beoogde deelnemers. Studenten kunnen zich zelf registreren door de URL te openen.

Enkele gebruikers
 1. Klik op Gebruikers in het linkerdeelvenster.
 2. Klik op het tabblad Enkele gebruikers en klik vervolgens op Toevoegen>Enkele gebruiker in de rechterbovenhoek van de pagina. Het dialoogvenster Gebruiker toevoegen verschijnt. 
Enkele gebruikers toevoegen
Enkele gebruikers toevoegen

 1. Voeg de naam van de enkele gebruiker/student, het profiel/de benoeming, de e-mail-ID en de naam van de manager van de student toe. Als u niet weet wat de naam van de manager is, kunt u de naam van een bestaande student kiezen die als manager voor de nieuwe deelnemer kan worden behandeld. Klik vervolgens op Toevoegen.

Gebruikersinformatie weergeven/bewerken

U kunt ook de lijst van studenten en hun toegewezen rollen bekijken. Klik op elke gebruikersnaam om de gegevens van de gebruiker te bekijken zoals te zien in het onderstaande voorbeeld. 

De lijst van studenten en hun toegewezen rollen weergeven
De lijst van studenten en hun toegewezen rollen weergeven

U kunt ook de lijst van gebruikers filteren op basis van hun rol en registratiestatus. Klik op Rol of Gebruikers om de lijst dienovereenkomstig te filteren, zoals te zien in het onderstaande voorbeeld.

Rol- en gebruikersfilter
Rol- en gebruikersfilter

Gebruikers bewerken

Klik op het pictogram Bewerken in de rechterbovenhoek van de gebruikersinformatie om deze te wijzigen. Er verschijnt een dialoogvenster zoals hieronder weergegeven. 

Als u met behulp van de workflow voor actieve velden extra velden toevoegt, kunt u die extra velden ook in dit dialoogvenster bekijken. 

In dit dialoogvenster kunt u ook het profiel van de gebruikers als Manager, Beheerder, Student en Auteur wijzigen. 

Gebruikersreferenties bewerken
Gebruikersreferenties bewerken

Interne gebruikersstatussen (zelfregistratie gebruikers)

Interne gebruikers kunnen een van de volgende statussen hebben:

 • Actief - In deze status kunnen de interne gebruikers zichzelf registreren en zich ook aanmelden bij de Captivate Prime-toepassing.
 • Pauzeren - In deze status is het registratieproces geblokkeerd voor gebruikers van zelfregistratie. Bestaande gebruikers kunnen zich echter nog steeds aanmelden.

Extern

Adobe Captivate Prime biedt u de mogelijkheid om externe afdelingsleden of externe medewerkers van uw organisatie in te schrijven voor de toepassing.

 1. Klik op Gebruikers in het linkerdeelvenster in de modus Beheerder.
 2. Klik op Extern in het linkerdeelvenster.
 3. Klik op Toevoegen
  Het dialoogvenster Gebruiker toevoegen verschijnt zoals te zien in het onderstaande voorbeeld.
 4. Voeg de team-/groepsnaam, het e-mailadres van de manager, het aantal studenten dat zich voor de cursussen kan inschrijven en de vervaldatum van de groep toe.
 5. Voer de gewenste domeinnamen in het veld Toegestane domeinen in. Alleen gebruikers met de opgegeven domeinnamen kunnen zich registreren bij het account.
 6. Schakel het selectievakje E-mailverificatie vereist in als u wilt dat gebruikers een verificatiemail ontvangen.
 7. Upload een afbeelding die de externe groep vertegenwoordigt door op het veld Afbeelding toevoegen te klikken of met behulp van slepen en neerzetten.
 8. Specificeer het aantal dagen waarbinnen de gebruiker zich moet aanmelden voordat deze automatisch in het veld Inactiviteitslimiet wordt verwijderd.
 9. Klik op Opslaan.De beheerder kan de registratie-URL kopiëren en naar de externe inschrijvingsgroep verzenden.
Externe gebruikers toevoegen in Captivate Prime
Externe gebruikers toevoegen in Captivate Prime

Opmerking:

Externe gebruikers kunnen zich nu registreren door de registratie-URL te volgen en de basisinformatie en een wachtwoord op te geven. Nieuwe gebruikers kunnen zich bij Captivate Prime aanmelden met hun e-mail-ID en wachtwoord. Na aanmelding worden ze naar de pagina Catalogus geleid.

De externe gebruikersgroep pauzeren

Nadat u een externe gebruikersgroep aan Captivate Prime hebt toegevoegd, kunt u het registratieproces voor externe gebruikers ook onderbreken. Wanneer u pauzeert, wordt het registratieproces voor externe gebruikers geblokkeerd. Dit proces werkt echter alleen als de gebruikers zich nog niet hebben geregistreerd door de uitnodiging te accepteren. 

Klik op Acties in de rechterbovenhoek van de pagina en kies Pauzeren om de externe gebruikersgroepen te pauzeren.

Hervatten

U kunt de blokkering (pauzeren) op elk moment opheffen door optie Hervatten te kiezen. Klik op Acties  in de rechterbovenhoek van de pagina en selecteer Hervatten.

Statussen voor externe gebruiker

In Captivate Prime zijn de volgende statussen van toepassing voor externe gebruikers:

 • Inactief - In deze status is de registratie van externe gebruikers verlopen. Beheerders stellen de vervaldatum voor de externe gebruikers in wanneer ze deze via de workflow Gebruiker toevoegen.
 • Actief - In deze status kunnen de externe gebruikers zich bij de Captivate Prime-toepassing registreren en zich bij de toepassing aanmelden.
 • Pauzeren - In deze status is het registratieproces voor externe gebruikers geblokkeerd. Bestaande gebruikers kunnen zich echter nog steeds aanmelden.

Auteurs-/beheerdersrollen toewijzen aan gebruikers

Maak en beheer gebruikersaccounts voor auteurs/beheerders. Volg de onderstaande stappen om de gebruikers als auteur/beheerder toe te voegen:

 1. Typ in het zoekveld de naam van de gebruiker aan wie u een auteurs-/beheerdersrol wilt toewijzen (zoek studenten op naam, profiel enz.). 
 2. Selecteer een naam in de vervolgkeuzelijst.
 3. Klik op Acties  in de rechterbovenhoek van de pagina en selecteer Rol toewijzen -> Auteur maken of Beheerder maken.

Selecteer een of meer gebruikers in de lijst met auteurs/beheerders en klik op Acties -> Rol verwijderen -> Auteur verwijderen of Beheerder verwijderen.

Managerrol toewijzen aan gebruikers

U kunt een of meer bestaande gebruikers tegelijk als Beheerders toewijzen met behulp van een CSV-upload. Een gebruiker moet wel ten minste één medewerker hebben die aan hem/haar rapporteert om als manager te worden beschouwd. Voeg in het CSV-bestand de ID van de manager aan de bovenliggende kolom van de gebruiker toe, zoals te zien in het onderstaande voorbeeld.

Raadpleeg de Veelgestelde vragen voor meer informatie over het CSV-uploadproces. 

U kunt ook de rollen van gebruikers als Managers wijzigen via de workflow Gebruikers bewerken, zoals beschreven in de sectie Interne gebruikers hierboven.

Voorbeeld van CSV-bestand
Voorbeeld van CSV-bestand

Gebruikersgroepen toevoegen

Een gebruikersgroep is een verzameling gebruikers die tot een bepaalde categorie behoren. Beheerders kunnen met behulp van gebruikersgroepen snel een student in de organisatie vinden en leerinhoud aan de gebruikers toewijzen. Met behulp van deze gebruikersgroepen kunnen beheerders ook aangepaste logo's en catalogi aan studenten toewijzen.

Captivate Prime bestaat uit standaard en aangepaste gebruikersgroepen.

Automatisch gegenereerde Gebruikersgroepen

Captivate Prime maakt standaard enkele gebruikersgroepen op basis van gemeenschappelijke eigenschappen. Bijvoorbeeld: alle studenten,  alle beheerders en alle auteurs.

Klik op Automatisch gegenereerd in het linkerdeelvenster om de lijst met alle automatisch gegenereerde gebruikersgroepen van de Captivate Prime-toepassing te bekijken.

Automatisch gegenereerde gebruikersgroepen worden automatisch bijgewerkt. Nieuwe automatisch gegenereerde groepen worden aan Captivate Prime toegevoegd telkens wanneer een overeenkomstige actie plaatsvindt. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een zelfregistratieprofiel of extern inschrijvingsprofiel, en het uploaden van CSV's.

U kunt de naam en beschrijving van automatisch gegenereerde groepen niet bewerken.

Aangepaste gebruikersgroepen

Naast de standaard gebruikersgroepen kunt u uw eigen gebruikersgroepen maken.

 1. Klik op Gebruikers in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld.
 2. Klik op de pagina Aangepaste gebruikersgroepen op Toevoegen in de rechterbovenhoek.
Gebruikersgroepen aanpassen
Gebruikersgroepen aanpassen

 1. Voer de naam en beschrijving voor de groep in. 
 2. Voer de naam of het profiel van een gebruiker in het zoekveld in en selecteer gebruikers om deze toe te voegen.
 3. Klik op Meer gebruikers toevoegen om meer studenten toe te voegen.
 4. Klik op Opslaan.

Welkomstmail verzenden

Beheerders kunnen welkomstmails opnieuw naar deelnemers verzenden als ze geen e-mails van hun accountbeheerders hebben ontvangen. Studenten kunnen zich gemakkelijk bij het Captivate Prime-account aanmelden door een bladwijzer te plaatsen bij de beveiligde link en de aanmeldingslinks in de welkomstmail.

U kunt als volgt een welkomstmail naar studenten versturen:

 1. Klik op Gebruikers in het linkerdeelvenster
 2. Kies een student uit de lijst door het selectievakje naast de naam van de student aan te vinken.
 3. Klik op het vervolgkeuzemenu Acties  in de rechterbovenhoek van de pagina
 4. Klik op Welkomstmail verzenden

U krijgt een bevestigingspop-up wanneer de e-mail naar de student is verzonden.

Geavanceerd

Gegevensbronnen

U kunt deze functie gebruiken wanneer u de gebruikers of leergegevens uit de database van uw organisatie wilt importeren in of synchroniseren met de Captivate Prime-toepassing. U kunt ook de frequentie van deze synchronisatie instellen. 

Klik op Gegevensbronnen in het linkerdeelvenster onder de sectie Geavanceerd.

Datumbron
Datumbron

Kies het gegevensbrontype in de vervolgkeuzelijst Bron, selecteer de updatefrequentie en klik op Nu synchroniseren als u onmiddellijk moet synchroniseren of klik op Opslaan. Gegevensbrontypen zijn SFDC, FTP enz. voor interne gebruikers.

U kunt meerdere gegevensbronnen toevoegen. 

Actieve velden

Beheerders kunnen met deze functie meer actieve velden toevoegen in aanvulling op de velden die tijdens gebruikersregistratie zijn verstrekt. 

Klik op Actieve velden op de gebruikerspagina. Studenten kunnen alleen kiezen uit de waarden die in de aangepaste waarden zijn opgegeven.

Actieve velden
Actieve velden

Voeg de gewenste velden aan uw gebruikersinformatie toe en klik op Opslaan. Nadat u dit hebt gedaan, kunt u in het dialoogvenster Gebruikers bewerken ook de beschikbaarheid van deze actieve velden controleren.

De velden met een vinkje komen uit de gegevensbron of CSV zoals te zien in het onderstaande voorbeeld. De beheerder kan deze velden bewerken door ze in of uit te schakelen. 

De opgehaalde velden bewerken
De opgehaalde velden bewerken

Waarden voor actieve velden in Captivate Prime

De waarden voor actieve velden worden als volgt opgehaald:

 1. De Captivate Prime-toepassing importeert metagegevens uit gegevensbronnen die aan uw account gekoppeld zijn. 
 2. Metagegevens die zijn vastgelegd uit het handmatig geïmporteerde CSV-bestand. 
 3. Studenten vullen metagegevens in wanneer ze zich aanmelden.
 4. Beheerder voert gegevens voor de gebruikers in. 

De Captivate Prime-toepassing maakt automatisch gebruikersgroepen van deze metagegevens. 

Aangepaste waarde toevoegen

U kunt een aangepaste waarde toevoegen voor gebruikersvelden in de velden Interne en Externe gebruiker.

Volg deze stappen om aangepaste waarden toe te voegen:

 1. Klik op Waarden wijzigen voorinterneof externe gebruikers. Het dialoogvenster Waarden in aangepaste velden verschijnt.

 2. Selecteer de toe te voegen waarde in de vervolgkeuzelijst Geselecteerd veld.

 3. Voer nieuwe waarden in het vak Nieuwe waarde in.

 4. Klik op Klaar. Het dialoogvenster wordt gesloten.

 5. Klik op Opslaan in de rechterbovenhoek om de wijzigingen op te slaan.

Opmerking:

Aangepaste velden kunnen worden toegevoegd en verwijderd. Ze zijn van toepassing op alle gebruikers. CSV-velden kunnen worden in- of uitgeschakeld. Ze worden alleen van kracht wanneer u CSV uploadt nadat u wijzigingen in de actieve velden heeft doorgevoerd. Alle interne actieve velden zijn van toepassing op alle typen interne gebruikers. Externe velden zijn alleen van toepassing op externe gebruikers. Als er een aangepast veld aanwezig is in CSV, wordt het bij de volgende upload automatisch naar een CSV-veld geconverteerd en ingeschakeld. 

Waarden voor CSV-velden

Als het selectievakje Selectie beperken is ingeschakeld, kunnen gebruikers alleen kiezen uit vooraf gedefinieerde velden voor CSV-velden.

Selectievakje Selectie beperken
Selectievakje Selectie beperken

Importlogboeken

In deze ruimte kunt u de CSV-importgeschiedenis bekijken voor de gebruikers die de beheerder via bulkimport heeft toegevoegd. U kunt ook op Toevoegen rechtsboven op de pagina klikken om gebruikers via CSV-upload toe te voegen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid