Badges

Werknemers kunnen badges verdienen wanneer ze een cursus voltooien en deze laten zien hoe de werknemer presteert. Adobe Captivate Prime introduceert een van de nieuwste e-learning concepten genaamd Badges. Professionals wereldwijd gebruiken deze badges om te laten zien dat ze een bepaalde vaardigheid beheersen of een leerprestatie hebben behaald.

U kunt badges definiëren die als motivatie voor gebruikers kunnen dienen.

Beheerders kunnen de badges voor studenten als volgt aanmaken:

  1. Meld u aan als beheerder en klik op Badges in het linkerdeelvenster. Er verschijnt een lijst met badges voor de student.
    Opmerking
    Standaard is er een lijst met voorbeeldbadges beschikbaar.
  2. Klik op Badge toevoegen in de rechterbovenhoek van de pagina. Het dialoogvenster Badge toevoegen verschijnt.
Badge toevoegen
Badge toevoegen

  1. Vul de badgenaam in. Upload de badge door te klikken op Badge uploaden en vervolgens op Opslaan.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account