Certificeringen

Lees hoe u certificeringen kunt maken, studenten kunt inschrijven en gepubliceerde certificeringen kunt bewerken.

Gebruik deze functie om uw studenten eenmalig of volgens een vast schema te certificeren. Alleen beheerders kunnen de certificeringen voor studenten definiëren.

Als beheerder kunt u een certificeringsprogramma maken dat intern of door een derde partij wordt gehost. In het geval van een interne certificering, definieert u de cursussen die een student moet volgen om zich te laten certificeren. Publiceer het programma en wijs het vervolgens toe aan de studenten.

Een certificering maken

 1. Klik op Certificering in het linkerdeelvenster.
  Er verschijnt een pagina met een lijst van alle ontwerpen en gepubliceerde certificeringen.
 2. Bekijk certificeringen in verschillende modi: 
  1. Klik op het tabblad Concept om alle certificeringen te zien die in de status Concept staan. U moet het maken van certificeringen voltooien.
  2. Klik op Gepubliceerd om alle door u gepubliceerde certificeringen te zien.
  3. Klik op Alles om de certificeringen in alle statussen te bekijken.
  4. Sorteer en bekijk de lijst met certificeringen in oplopende of aflopende volgorde of op basis van de datum waarop u ze hebt bijgewerkt.
 3. Klik op Toevoegen.
  Een nieuwe certificeringspagina verschijnt.
Nieuwe certificering toevoegen
Nieuwe certificering toevoegen

 1. Voeg een certificerings naam en -beschrijving toe.
Veld Beschrijving
Dagen voor voltooiing De deadline voor de certificering. Voer een numerieke waarde in.
Type

Kies het type certificering:

 • Terugkerend - Kies deze optie als de certificering na elk jaar, twee jaar of drie jaar moet plaatsvinden.
 • Permanent - Kies deze optie als de certificering eenmalig moet plaatsvinden.
Hertoewijzing Kies of u het certificaat opnieuw wilt toewijzen op basis van de voltooiingsdatum of op basis van de inschrijvingsdatum.
Geldigheid (in maanden) 
Geef op hoe lang de certificering geldig is.
Volgorde van de cursussen
Bepaal of studenten zich wel of niet aan de volgorde van de cursussen moeten houden.
Uitschrijving
Schakel de optie waarmee studenten zichzelf kunnen uitschrijven in of uit.
Certificeringsuitgever

Kies Intern als het een certificering van uw eigen organisatie betreft ofExtern voor certificeringen van buiten de organisatie.

Wanneer u Externe certificering kiest, zijn er twee verdere opties.

 • Zelfde als goedkeuringsdatum
 • Ingediend door student

Studenten kunnen de juiste voltooiingsdatum voor externe certificeringen opgeven. In eerdere versies werd de voltooiingsdatum standaard ingesteld door Prime op basis van de goedkeuringsdatum van de manager. De door de student opgegeven voltooiingsdatum moet later zijn dan de aanmaakdatum van het certificaat.

Duur Als u voor externe certificering hebt gekozen, geeft u de duur op in minuten.
Tags Voer de tags in die u aan het certificaat wilt koppelen. Tags zijn hulpmiddelen om naar het certificaat te zoeken.
Catalogi selecteren
Kies de catalogus waar het certificaat onderdeel van is.

Kies in het tabblad Cursussen > Catalogus de cursussen die aan de certificering moeten worden toegevoegd.

Beweeg de muis over de cursustegel en klik op + om ze toe te voegen aan de certificering. Klik op Voorbeeld om de cursus als student te bekijken, voordat u ze toevoegt.

 1. Klik op het tabblad Curriculum om de lijst met cursussen die u hebt toegevoegd te bekijken/verifiëren.
 2. Klik op Publiceren.

Toewijzen van cursusinstanties voor certificeringen

Om de cursus en instanties toe te wijzen voor certificeringen:

 1. Klik op Certificeringen in het linkerdeelvenster.
 2. Selecteer in de lijst met certificeringen de optie Certificering weergeven voor de certificering waar u de cursus en instantie aan wilt toewijzen.
 3. Klik in het linkerdeelvenster op Cursussen. De cursussen voor de certificering worden weergegeven. Klik op Bewerken.
 4. Beweeg over de cursus waar u de instantietoewijzing wilt instellen, selecteer vervolgens Toewijzen van cursusinstantie.
 5. Selecteer in de pop-up die verschijnt, de instantie van de cursus die moet worden gegeven voor de certificering die u hebt gekozen.
 6. Klik op Opslaan.

Een beheerder kan klassikale en virtuele klassikale cursussen toevoegen aan een leerprogramma. De sessie die de auteur heeft opgegeven tijdens het maken van de cursus wordt de standaardinstantie. Wanneer de beheerder cursussen aan een leerprogramma toevoegt, worden deze standaard toegewezen aan de standaardinstantie van alle cursussen, maar de beheerder kan de instantietoewijzing wijzigen. Het aantal cursussen dat in een leerprogramma wordt toegevoegd is ook zichtbaar in de instantiepagina zoals hieronder getoond.

Volledig beheer van catalogi inschakelen

Net als het verlenen van volledig beheer van catalogi voor leermateriaal of modules kunt u ook volledig beheer van catalogi voor certificeringen inschakelen.

Schrijf studenten in of uit voor de certificering

Raadpleeg Studenten inschrijven voor meer informatie over het inschrijven van studenten en de te volgen stappen.

Uitschrijving voor studenten

Bij het aanmaken van certificeringen heeft de beheerder de mogelijkheid om te selecteren of studenten zichzelf kunnen uitschrijven voor de certificering. Als de beheerder de optie selecteert, dan kan de student zichzelf uitschrijven. 

Voltooiing markeren

Beheerders kunnen een certificering als voltooid markeren met behulp van de optie die voor hen beschikbaar is. Volg de volgende stappen om een certificering als voltooid te markeren.

 1. Open Certificering > Studenten.

  De pagina Studenten wordt geopend met een lijst met ingeschreven studenten.

 2. Selecteer één/meerdere/alle studenten en markeer de certificering als voltooid met het selectievakje dat voor elke deelnemer beschikbaar is.

 3. Klik op Actie > Voltooiing markeren.

  Houd er rekening mee dat als de certificering van toepassing is op meerdere cursussen, alle cursussen als voltooid gemarkeerd zullen worden.

Verplichte cursussen voor externe certificering

In eerdere versies van Captivate Prime was voltooiing van een cursus niet verplicht voor studenten in Externe certificering om een certificaat te voltooien.

U kunt cursussen nu verplicht maken door de optie Stel de vereiste cursussen in als Verplicht voor het voltooien van certificaten op het tabblad Curriculum in te schakelen tijdens het bewerken van de certificering.

Een gepubliceerde certificering bewerken

Een certificering in de status Gepubliceerd kan worden bewerkt door een beheerder. In deze status kan de beheerder alle onderdelen van een certificering bewerken en opnieuw publiceren. 

Klik op de certificeringskaart en vervolgens op Bewerken in de rechterbovenhoek van de pagina om een gepubliceerde certificering te bewerken.

Opmerking:

Als u tijdens het bewerken van de onderdelen van een certificering de pagina moet verlaten, moet u de certificering opnieuw publiceren. U krijgt een bevestiging in een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om de certificering opnieuw te publiceren.

Abonnement

Een beheerder kan quizscore en statusrapporten van de student ophalen. Zij kunnen de rapportfrequentie, het onderwerp van de e-mail en de e-mail-ID van de ontvanger instellen. Afhankelijk van de ingestelde frequentie krijgt de ontvanger een e-mail met het rapport als bijlage.

Abonnementsrapporten
Abonnementsrapporten

Adobe-logo

Aanmelden bij je account