Dit document bestaat uit Help om cursusmodules, instanties en cursussen voor de beheerdersrol te maken.

Auteurs maken cursussen. Studenten kunnen de cursussen volgen en beheerders kunnen de prestaties van de studenten volgen op basis van gevolgde cursussen.

Overzicht

Beheerders kunnen de cursussen die door auteurs zijn gemaakt, zien en enkele activiteiten uitvoeren, zoals uitgelegd in deze sectie. U kunt unieke leerprogramma's maken met een vooraf gedefinieerde set cursussen voor studenten.

Meerdere instanties van cursussen maken

U kunt meerdere instanties van een cursus maken.

 1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster.
 2. Klik op de naam van de cursus in de tegellijst met cursussen.
 3. Klik op Instanties in het linkerdeelvenster.
 4. Klik op Nieuwe instantie toevoegen rechtsboven van de cursusinformatie. Er wordt een nieuwe instantie van de cursus weergegeven.
 5. Klik op de gemarkeerde blauwe tekst op de nieuwe instantie om de cursuswaarden te wijzigen, zoals naam van de instantie, toegewezen plaatsen, feedback en badge. Klik op het vinkje naast de gewijzigde waarde om de wijzigingen op te slaan, nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Klik op het kruisje (x) om de wijzigingen te annuleren.
Meerdere instanties van cursussen maken
Meerdere instanties van cursussen maken

Opmerking:

Klik op Modules om de cursus aan de instantie toe te wijzen.

Selecteer het leveringstype voor de gekozen instantie. U kunt de instantie aan een leveringstype toewijzen. Als u niet toewijst, wordt het standaard leveringstype op de instantie toegepast.

Opmerking:

Standaard wordt er automatisch één instantie voor de cursus gemaakt. U kunt deze cursusinstantie niet verwijderen.

Deadline voor een instantie

Deadline voor voltooiing

Dit is de deadline waartegen een student de training opleiding moet hebben voltooid.

Deadline voor inschrijving

Dit is de datum waartegen een student zich moet hebben ingeschreven voor een leerobject bij zelfinschrijving.

Deadline voor uitschrijving

U kunt ervoor kiezen om uitschrijving door de student zelf te beperken door een uitschrijvingsdeadline te hanteren.

Opmerking:

Admin kan besluiten om voltooiingsdeadlines voor een leerprogramma in te stellen afhankelijk van vereisten. Het is echter aan te raden er een te hebben voor klassikale/virtuele klassikale trainingen.

Deadline voor voltooiing, inschrijving en uitschrijving
A. Deadline voor voltooiing B. Deadline voor inschrijving C. Deadline voor uitschrijving 

Cursusinstanties archiveren, verwijderen of kopiëren

 1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster. Klik vervolgens op de naam van de cursus in de tegellijst met cursussen.
 2. Klik op Instanties in het linkerdeelvenster.
  Een lijst van alle instanties voor de cursus wordt weergegeven op drie tabbladen: Alle, Actief en Gearchiveerd. Gebruik Sorteren op en kies de beschikbare opties uit de vervolgkeuzelijst om de lijst met instanties te sorteren.
 3. Klik op het omlaagwijzende pijltje in de rechterbovenhoek van een instantie.
Klik op de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van een instantie
Klik op de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van een instantie
 1. Klik op Instantie archiveren om de instantie te archiveren, zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding. In deze status gaat de cursusinstantie naar de inactieve modus. U kunt op het drop -downmenu van de instantie klikken en Instantie opnieuw openen selecteren om de cursusinstantie weer in de actieve modus te zetten.
 2. Klik op Instantie verwijderen als u een cursusinstantie wilt verwijderen. De cursusinstantie wordt permanent uit de cursus verwijderd.
 3. Klik op Instantie-URL kopiëren om de URL van de instantie te kopiëren.

Standaardinstellingen van instantie configureren

U kunt de standaardinstellingen configureren die op alle instanties moeten worden toegepast door in het linkerdeelvenster op Standaardinstellingen instanties te klikken. U kunt elke instantie-instelling echter wijzigen wanneer u dat wilt.

Opmerking
Alleen badges en L1- en L3-feedback kunnen als standaardinstellingen voor cursusbadges worden ingesteld.

Cursusmoderatie

Telkens wanneer een auteur modules toevoegt, bijwerkt of verwijdert en een cursus opnieuw publiceert, ontvangen alle beheerders hierover een melding. Als beheerder kunt u vervolgens de wijzigingen bekijken, de oude en nieuwe inhoud vergelijken door op de link Wijzigingen weergeven te klikken, en de wijzigingen goedkeuren of afwijzen. 

Zie de volgende screenshot met een melding dat de auteur een cursus opnieuw heeft gepubliceerd:

Beheerdersmelding over cursusupdates
Beheerdersmelding over cursusupdates

Klik op de melding om te zien wat de auteur in de cursus heeft gewijzigd. Vervolgens moet u de aangebrachte wijzigingen goedkeuren of afwijzen. Als u deze goedkeurt, wordt de cursus opnieuw gepubliceerd. Als u de updates afwijst, wordt de vorige versie van de cursus behouden. In beide gevallen wordt de auteur een melding gestuurd.

De updates voor de cursus goedkeuren of afwijzen
De updates voor de cursus goedkeuren of afwijzen

Als meerdere auteurs dezelfde cursus bijwerken, wordt de laatste of de laatst uitgevoerde wijziging in de beheerdersmelding weergegeven. U kunt dan de laatste wijzigingen goedkeuren of afwijzen.

Opmerking:

Klik op Instellingen > Algemeen om Cursusmoderatie in te schakelen. Selecteer het vakje Cursusmoderatie om deze functie in te schakelen.

L1- en L3-feedback toevoegen

U kunt L1- en L3-feedbackopties toevoegen terwijl u de cursussen maakt:

 1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster nadat u zich als Administrator hebt aangemeld. De lijst van alle cursussen verschijnt rechts op de pagina.
 2. Klik op de cursustegel waarvoor u L1- of L3-feedback wilt toevoegen.
 3. Klik op standaardinstantie in het linkerdeelvenster.
 4. Klik op de cirkel op de wisselknop naast L1- of L3-feedback om deze in te schakelen.
 5. Voeg de L3-feedbackvraag in het tekstgebied onder L3-vraag toe.

Beschrijvende vragen toevoegen voor L1- en L3-feedback

Als onderdeel van de november-release van Captivate Prime is er nu een optie om beschrijvende vragen toe te voegen. Beheerders kunnen deze vragen aan studenten toevoegen. Deze is in aanvulling op de standaard vragenreeks van Captivate Prime. U kunt deze desgewenst ook verplicht maken door de optie onder de vraag te kiezen. 

U kunt twee beschrijvende vragen toevoegen voor L1-feedback en één vraag voor L3-feedback. 

Nadat u L1 feedback hebt ingeschakeld, ziet u de opties zoals weergegeven in de volgende afbeelding. 

Feedback

Als de vragenlijst onmiddellijk na afloop van de cursus moet verschijnen, kiest u de bijpassende optie.

Hieronder vindt u ter referentie een voorbeeld van de L1-vragenlijst. Studenten kunnen de vragenlijst in de onderstaande indeling bekijken. Test-1 en Test-2 zijn de beschrijvende vragen. 

L1-uitvoer

Nadat u L3 feedback hebt ingeschakeld, ziet u de opties zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding: 

L3-feedback

Vraag 2 is de beschrijvende vraag voor L3-feedback. U kunt deze verplicht maken door op de bijpassende optie onder de vraag te klikken. 

Hieronder vindt u ter referentie een voorbeeld van de L3-vragenlijst. Studenten kunnen de vragenlijst in de onderstaande indeling bekijken. 

L3-uitvoer

Vragenlijst voor L1- en L3-feedback instellen

U kunt de vragenlijst voor L1- en L3-feedback instellen evenals herinneringen op accountniveau. 

 1. Klik op Instellingen en vervolgens op Feedback in het linkerdeelvenster nadat u zich als Beheerder hebt aangemeld.
  De pagina Feedbackinstellingen verschijnt met twee tabbladen: L1 -feedback en L3-feedback.
  Het tabblad L1-feedback bestaat uit een lijst met standaard vragenlijsten voor L1-feedback voor klaslokalen en cursussen op eigen tempo, samen met herinneringsinstellingen. Op het tabblad L3-feedback kunt u de standaardinstellingen voor verklaringen en herinneringen voor L3-feedback bekijken.

 2. Klik op Bewerken rechtsboven op de pagina om de bestaande vragenlijst aan te passen.
  Op het tabblad L1-feedback kunt u elke vraag in-/uitschakelen door op de wisselknop Ja/Nee te klikken.
  Op het tabblad L3-feedback kunt u de standaard feedbackverklaring wijzigen.
  Klik op Nieuwe herinnering toevoegen onderaan de pagina en kies wanneer u de herinneringen wilt verzenden.

 3. Klik op Opslaan rechtsboven op de pagina.

In L1-feedback ziet u twee sets vragenlijsten met een standaardvraag. De eerste set vragenlijsten heeft betrekking op cursussen op eigen tempo die ook kunnen worden gebruikt voor cursussen die op activiteiten zijn gebaseerd. Tweede set vragenlijsten kan worden gebruikt voor cursussen van het type klaslokaal en virtueel klaslokaal.

Cursussen weergeven

Als beheerder kunt u een lijst van alle beschikbare cursussen bekijken.   Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster om de lijst van cursussen met zoek- en filteropties weer te geven. U kunt ook het effectiviteitspercentage voor elke cursus bekijken op de cursusminiaturen.

Opmerking
U kunt een cursus archiveren nadat deze door studenten is voltooid of wanneer u een bepaalde cursus na publicatie wilt uitstellen. U kunt een cursus alleen archiveren wanneer deze de status Gepubliceerd heeft. Klik op het tabblad Gearchiveerd om een lijst van alle gearchiveerde cursussen weer te geven.

Quizscores weergeven

 1. Klik op de naam van de cursus op de cursusminiatuur.
 2. Klik op Quizscore in het linkerdeelvenster.

U kunt de quizscores van een bepaalde cursus bekijken op basis van de gebruikersnaam of op basis van elke vraag. Kies het bijbehorende tabblad Op gebruiker of Op vraag.

Kies het type instantie uit de vervolgkeuzelijst om de scores weer te geven op basis van elke instantie van de cursus.

Studenten voor een cursus beheren

 1. Klik op de naam van de cursus op de cursusminiatuur.
 2. Klik op Studenten in het linkerdeelvenster.
Studenten voor een cursus beheren
Studenten voor een cursus beheren

Op de pagina Studenten kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • Selecteer de student die u wilt verwijderen en klik op Acties > Verwijderen.
 • Selecteer de student wiens aanwezigheid u wilt markeren en klik op Acties > Voltooiing markeren.

Klik op Opnieuw instellen om studenten in staat te stellen een module opnieuw in te stellen en de module opnieuw te volgen. Klik op Ja in het pop-upvenster om de actie te bevestigen. Modules die zijn voltooid, kunnen niet opnieuw worden ingesteld. Alleen mislukte of onvolledige modules kunnen opnieuw worden ingesteld.

U kunt de lijst met studenten ook naar Excel-blad exporteren. Klik op Acties > Exporteren om de lijst met studenten te exporteren.

Opmerking
Als er meerdere instanties voor een cursus zijn, staan de lijsten met studenten in Excel voor elke instantie op een apart tabblad. In de lijst met studenten staan naam, status en selectiecriteria van de student. De status van studenten kan Niet gestart, In voortgang of Voltooid zijn. 

L1- en L3-feedback weergeven

U kunt de L1-feedback van studenten voor een cursus en de L3-feedback van de managers voor studenten weergeven.

 1. Klik op een willekeurige tegel in de lijst Cursussen.
 2. Klik op L1-feedback of L3-feedback in het linkerdeelvenster om de ontvangen feedback te bekijken.
 3. Selecteer een instantie in de vervolgkeuzelijst om de feedback voor die specifieke instantie te bekijken.

Voorbeeld van cursussen bekijken

Beheerders kunnen een voorbeeld van cursussen zien door op de optie Voorbeeld bekijken als student te klikken terwijl ze de cursusmodules bekijken.

 1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld.
 2. Klik op een willekeurige cursustegel in de lijst met cursussen op de pagina.
 3. Klik op Voorbeeld bekijken als student in het linkerdeelvenster. Klik vervolgens op de naam van de module op de pagina om een voorbeeld van de cursusmodule in de speler weer te geven.

Cursuseffectiviteit

De effectiviteit van de cursus wordt geëvalueerd om inzicht te krijgen in het nut van de cursus voor de student. Het is een combinatie van de resultaten van feedback over de cursusinhoud van de student, de quizresultaten voor een student en feedback van de manager na evaluatie van de student op basis van de verworven kennis.

Beheerders kunnen de effectiviteitsscore van de cursus op de cursusminiaturen zien, zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding. U ziet de score voor deze cursus als 100.

course-effectiveness-tag1

De effectiviteitsscore van de cursus wordt bepaald aan de hand van de L1-, L2- en L3-feedbackwaarden. Klik op de waarde voor de effectiviteit van de cursus om deze uitgesplitst op feedback te bekijken. Er verschijnt een pop-up, zoals hieronder weergegeven.

course-effectiveness

In dit voorbeeld heeft 1 van de 5 gebruikers alle drie de feedbacks ontvangen, vandaar dat de score 100/100 is. Deze tabel laat u zien dat als een van de drie feedbacks (L1, L2 en L3 ) niet wordt gegeven voor een cursus, dit een negatief effect heeft op de algehele effectiviteit. Klik op het omlaagwijzende pijltje in de rechterbenedenhoek van het pop-upvenster om te zien hoe de effectiviteit van de cursus wordt berekend.

course-effectiveness-calculations

Zoals te zien in het bovenstaande taartdiagram wordt er meer gewicht gegeven aan de L3-feedback van de manager.

Zoeken naar cursussen en leerprogramma's

Adobe Captivate Prime maakt het u gemakkelijker snel de gewenste cursussen/leerprogramma's te vinden. U kunt op twee manieren naar uw cursussen zoeken:

 1. Met behulp van het zoekveld. Klik op het zoekpictogram in de rechterbovenhoek. Er verschijnt een zoekveld. Typ de naam van de cursus of eventuele trefwoorden die bij uw cursussen horen om uw cursussen/leerprogramma's te vinden. U kunt ook zoeken met vooraf gedefinieerde tags zoals Captivate, C, Java en HTML. U kunt naar tags zoeken via het veld Zoeken, wat betekent dat de tags in het veld worden weergegeven terwijl u ze typt.
 2. Door de lijst van cursussen/leerprogramma's met behulp van de filters te filteren. U kunt de cursussen filteren op status zoals Alle, Gepubliceerd, Concept en Gearchiveerd. In de modus Beheerders wordt het conceptfilter niet weergegeven.

U kunt zoeken op basis van competenties door op Competenties te klikken en ze te kiezen. Als beheerder kunt u de cursussen op vier manieren sorteren om de gewenste cursus sneller te vinden. Klik op Sorteren op en kies alfabetische oplopende volgorde, alfabetische aflopende volgorde, datum waarop cursus is bijgewerkt of effectiviteit van cursussen:

admin-sortby

U kunt leerprogramma's op drie manieren sorteren: alfabetisch oplopend, alfabetisch aflopend en op basis van datum waarop deze is bijgewerkt.

Studenten inschrijven

Opmerking:

U kunt dezelfde stappen volgen om studenten in te schrijven voor cursussen, leerprogramma's en certificeringen. Managers kunnen ook studenten onder zich inschrijven via de volgende stappen.

Beheerder schrijft sommige studenten in voor verplichte cursussen volgens de vereisten van de organisatie:

 1. Beweeg met de muis over alle gepubliceerde cursustegels en klik op Studenten inschrijven.
  U kunt ook op de tegel van een gepubliceerde cursus klikken en in het linkerdeelvenster op de studenten klikken. Er verschijnt een pagina met een lijst van studenten. Klik op Inschrijven.
  Het dialoogvenster Studenten inschrijven verschijnt.
 2. Selecteer de instantie in de vervolgkeuzelijst Instantie. In de vervolgkeuzelijst staan alle instanties, inclusief de actieve, gearchiveerde,en verlopen instanties.

Opmerking
De beheerder kan alle geregistreerde studenten van een cursus verwijderen door op de studentenpagina op het pijltje van de vervolgkeuzelijst te klikken en vervolgens op Acties > Verwijderen.

Studenten inschrijven
Studenten inschrijven

Gebruikers

Inclusief studenten

Selecteer de gebruikersgroepen en individuele studenten (met behulp van e-mail-ID of naam) die u wilt opnemen. Voeg alle gebruikersgroepen toe in een doorsnede onder dezelfde set. Gebruik een nieuwe opnameset om een andere gebruikersgroep in unie toe te voegen.

Studenten uitsluiten

Selecteer de gebruikersgroepen en individuele studenten (met behulp van e-mail-ID of naam) die u wilt uitsluiten. Voeg alle gebruikersgroepen toe in een doorsnede onder dezelfde set. Gebruik een nieuwe opnameset om een andere gebruikersgroep in unie toe te voegen.

E-mail-ID van gebruiker

E-mail-ID

Kopieer en plak e-mail-ID's van studenten die u wilt inschrijven, gescheiden door puntkomma's, komma's of regeleindes. Gebruik de optie E-mail-ID's valideren om de items te valideren. Alle ongeldige items worden rood gemarkeerd. Verwijder of corrigeer deze items en ga verder door op Doorgaan te klikken.

E-mail-ID van gebruiker
E-mail-ID van gebruiker

Het dialoogvenster Overzicht verschijnt met het aantal gebruikers uit de opnameset, de uitsluitingsset en de gebruikers die al voor de cursusinstantie zijn ingeschreven.

Dialoogvenster Overzicht
Dialoogvenster Overzicht

Naar ingeschreven gebruikers zoeken

Zoek naar ingeschreven gebruikers in de sectie Student van het leerobject met automatisch aangevulde zoeksuggesties. Met behulp van automatisch aangevulde zoeksuggesties, kunt u geleidelijk aan naar ingeschreven gebruikers zoeken op naam, e-mail-id en uuid.

 
 
Ingeschreven gebruikers zoeken

Dit type zoekopdracht wordt ook wel typeahead zoeken, automatisch invullen, incrementeel zoeken, zoeken terwijl u typt, inline zoeken of onmiddellijke zoekfunctie genoemd.

Terwijl u een student of een gebruikersgroep in het zoekveld typt, worden een of meer overeenkomsten voor de zoekterm(en) gevonden en onmiddellijk weergegeven.

Dit is sneller en minder omslachtig dan meerdere zoekopdrachten achter elkaar uitvoeren.

Na een zoekopdracht worden studenten of gebruikersgroepen in alle instanties weergegeven. Voor elke student wordt de instantie waarvoor deze is ingeschreven, in de kolom Instantie weergegeven.

 
 
Zoekresultaat
Zoekresultaat

Met behulp van automatisch aangevulde zoeksuggesties kunt u:

 • alle gebruikers die zijn ingeschreven weergeven, ongeacht instanties.
 • alle gebruikersgroepen met één of meer ingeschreven gebruikers weergeven.

Opmerking:

Na het uitvoeren van een zoekopdracht kunt u studenten niet op instanties filteren. De optie om een instantie te selecteren in de vervolgkeuzelijst Instantie selecteren is uitgeschakeld.

 

Daarnaast kunt u met behulp van de zoekresultaten een student of gebruikersgroep kiezen en de volgende acties uitvoeren: 

 • Uitschrijven
 • Voltooiing markeren
 • Module opnieuw instellen
 

Opmerking:

Tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht is de optie   Uitschrijven > Bulk in de vervolgkeuzelijst  Acties uitgeschakeld voor de  cursus/het leerprogramma.

 

QR-code delen met studenten voor inschrijven, voltooien of beide

Beheerders in Adobe Captivate Prime kunnen de QR-codes met studenten delen zodat deze zich snel voor de cursus kunnen inschrijven. De drie verschillende QR-codes worden gebruikt om de 'inschrijving', 'voltooiing' of 'inschrijving en voltooiing' van een cursus te markeren.

Studenten kunnen gewoon de Adobe Captivate Prime-apparaattoepassing gebruiken om de betreffende QR-code te scannen.

Doe het volgende om de QR-code te downloaden:

 1. Klik op Cursussen in de sectie Leermateriaal in het linker navigatiepaneel.

 2. Selecteer een cursus > Cursus weergeven.

 3. Klik op Instanties > Meer > QR-code.

  Meer opties
  Meer opties
 4. Schakel de QR-code in en klik vervolgens op de downloadpictogrammen 'Inschrijven', 'Voltooien' en 'Inschrijven en voltooien' om een PDF te downloaden met de relevante QR-code. De admin kan de QR-code vervolgens met de studenten delen.

  QR-code voor inschrijven, voltooien, en inschrijven en voltooien
  QR-code voor inschrijven, voltooien, en inschrijven en voltooien

Levenscyclus van cursus

De levenscyclus van een cursus ziet er meestal als volgt uit:

Concept: wanneer een auteur een cursus heeft gemaakt en opgeslagen. Een cursus met deze status is nog niet beschikbaar voor studenten. U kunt de cursus op dit punt verwijderen.

Gepubliceerd – Wanneer een auteur een cursus heeft gepubliceerd. Studenten kunnen zich inschrijven voor een cursus met deze status.

Gearchiveerd – Een auteur kan een cursus na publicatie archiveren als hij/zij niet wil dat de cursus in de cursuscatalogus voor studenten verschijnt.  U kunt de cursus op dit punt opnieuw publiceren of verwijderen.

Verwijderd – Een cursus heeft de status verwijderd wanneer deze volledig uit de Adobe Captivate Prime-toepassing is verwijderd. Auteurs kunnen alleen cursussen met conceptstatus verwijderen. U kunt ook cursussen met gearchiveerde status verwijderen. 

lifecycle-03

Meldingsinstellingen

Als beheerder kunt u de meldingsinstellingen aanpassen. Zie Meldingen voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid