Gamification

Gamification is het gebruik van gamedenken en gamemechanismen buiten de gamingcontext om gebruikers bij het leren te betrekken.

Overzicht

Adobe Captivate Prime 1.0 introduceert gamificationfunctie, waarmee studenten worden betrokken en gemotiveerd om hun doelen te bereiken met behulp van gamingtechnieken. Daarnaast verhoogt Gamification het tempo waarin de cursus wordt afgerond. Studenten kunnen met hun collega's wedijveren om punten te scoren voor verschillende leeractiviteiten en bronzen, zilveren, gouden en platina niveaus te behalen. Beheerders kunnen elke taak in-/uitschakelen en de toewijzing van punten aan taken wijzigen.

Standaard zijn er enkele gamificationpunten en -gegevens beschikbaar om gebruikers het patroon bij te brengen. Vervolgens kunt u alles naar wens aanpassen.

Hieronder vindt u een voorbeeld van alle taken en punten.

Vertrouwelijkheidsinstellingen

Indien nodig kunt u een aantal gebruikers in hoger management als vertrouwelijke gebruikers instellen. De gamificationactiviteiten van vertrouwelijke gebruikers zijn niet zichtbaar voor andere studenten op het leaderboard.

Opmerking:

Vertrouwelijkheidsinstellingen kunnen voor zowel interne als externe gebruikers worden toegepast.

1. Klik op Gamification > Instellingen > Instellingen > Vertrouwelijkheidsinstellingen.

Vertrouwelijkheidsinstellingen
Vertrouwelijkheidsinstellingen

 1. Klik in de lijst met gebruikers op het selectievakje naast de gebruikersnaam en klik op Verbergen om de gebruiker een vertrouwelijke gebruiker te maken.
  Opmerking
  U kunt de vertrouwelijke gebruikers in de lijst identificeren door het vinkje in het selectievakje naast de gebruikersnaam.
 2. Klik op het tabblad Vertrouwelijke gebruikers om de lijst met vertrouwelijke gebruikers te bekijken. Deze zijn standaard niet zichtbaar. Klik op het pijltje van de vervolgkeuzelijst om deze te bekijken.
 3. Klik op het selectievakje naast de gebruikersnaam in de lijst met vertrouwelijke gebruikers en klik op Toevoegen om de gebruikers uit de lijst met vertrouwelijke gebruikers te verwijderen.

Gamification opnieuw instellen

U kunt de gamificationpunten die een student heeft verdiend en ook de configuratie-instellingen opnieuw instellen. Als u ervoor kiest om de gebruikersscores opnieuw in te stellen, worden alle punten die door de gebruikers zijn verdiend, gewist en op nul teruggezet. Als u ervoor kiest om de gebruikersscores en configuratie-instellingen opnieuw in te stellen, worden alle standaardpunten die aan niveaus en taken zijn toegewezen op nul teruggezet.

Opmerking:

Opnieuw ingestelde gamificationinstellingen kunnen voor zowel interne als externe gebruikers worden toegepast.

Klik op Gamification opnieuw instellen en kies de gewenste optie om score en configuratie van de student opnieuw in te stellen. U kunt kiezen tussen Alleen Scores van de student opnieuw instellen en Scores van studenten en de Configuratie-instellingen opnieuw instellen. Klik op OK nadat u een selectie hebt gemaakt.

Gamification opnieuw instellen
Gamification opnieuw instellen

Gamification uitschakelen

Klik op Gamification > Gamificationfunctie. Hiermee kunt u de gamificationfunctie en het leaderboard apart inschakelen voor uw studenten. Maak een keuze tussen Inschakelen voor interne studenten en Inschakelen voor externe studenten volgens de vereiste en klik op OK. Alle punten blijven behouden wanneer u de gamification weer inschakelt.

Gamificationfunctie
Gamificationfunctie

Opmerking:

U kunt gamification voor zowel interne als externe gebruikers uitschakelen.

Punten instellen

Aan de hand van onderstaande stappen kunnen beheerders gamificationpunten voor studenten instellen:

 1. Klik op Gamification nadat u zich als Beheerder hebt aangemeld.
  Er verschijnt een pagina met een lijst van bronzen, zilveren, gouden en platina niveaus en de vereiste punten om elk niveau te behalen. Er wordt een lijst met taken en bijbehorende punten weergegeven.
 2. Klik op het pictogram Bewerken naast elke taak om de punten in te stellen.
 3. Wijzig hoe vaak taken voorkomen zoals het afronden van een bepaald aantal cursussen per maand, kwartaal of jaar.
 4. Klik op Opslaan.

Taken

Er zijn vijf gamificationtaken van studenten waarvoor de beheerder de punten kan instellen. In de onderstaande illustratie worden van alle taken en punten van de studenten weergegeven:

Opmerking:
Gamificationpunten voor studenten binnen een bepaalde taak zijn niet cumulatief. Maar de punten worden cumulatief aan de studentenaccounts toegevoegd als de studenten deze punten tussen verschillende taken behalen.

Bij het toewijzen van cursussen aan punten, moet de beheerder ervoor zorgen dat de studenten de punten geleidelijk aan krijgen.

Voor snelle student

Deze taak is van toepassing wanneer een student een bepaald aantal cursussen in een maand/kwartaal/jaar afrondt. Deze taak is bedoeld om snelle studenten aan te moedigen.

U ziet de volgende mogelijke scenario's:

 1. Wanneer studenten in een maand/kwartaal/jaar twee cursussen afronden, krijgen ze 20 punten.
 2. Wanneer studenten in een maand/kwartaal/jaar vier cursussen afronden , krijgen ze 100 punten.
 3. Wanneer studenten acht cursussen voltooien, krijgen ze 300 punten.
 4. Wanneer studenten tien cursussen voltooien, krijgen ze 500 punten.

Opmerking
De beheerder kan de tijdperiode en het aantal cursussen dat vereist is om de bijbehorende punten te verdienen aanpassen.

Binnen een taak worden punten niet cumulatief aan studenten toegekend. Stel dat een student een aantal cursussen afrondt en 20 punten krijgt. Wanneer studenten vier cursussen afronden, krijgen ze 100 punten, maar de bestaande 20 punten worden daarbij niet in aanmerking genomen.

Voor zelfgestuurde student (a)

Deze taak is van toepassing wanneer studenten zich inschrijven voor het voorgeschreven aantal cursussen en deze in een maand/kwartaal/jaar voltooien. In dit geval kan de beheerder deze taak inschakelen om punten toe te kennen en hun aan te moedigen.

Mogelijke scenario's:

 1. Wanneer studenten zich voor één cursus in een maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 50 punten.
 2. Wanneer studenten zich voor vier cursussen in een maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 150 punten.

Opmerking
De beheerder kan de tijdperiode en het aantal cursussen aanpassen.

Voor zelfgestuurde student (b)

Deze taak is van toepassing wanneer studenten zich inschrijven voor en meer cursussen afronden dan vereist in een maand/kwartaal/jaar. In dergelijke gevallen kan de beheerder deze taak inschakelen om punten toe te wijzen en hun aan te moedigen.

Mogelijke scenario's voor inschrijving van studenten voor cursussen naast de hun toegewezen cursussen:

 1. Wanneer studenten zich voor één cursus per maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 20 punten.
 2. Wanneer studenten zich voor twee cursussen per maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 100 punten.
 3. Wanneer studenten zich voor drie cursussen in een maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 300 punten.
 4. Wanneer studenten zich voor vier cursussen in een maand/kwartaal/jaar inschrijven, krijgen ze 500 punten.

Opmerking
De beheerder kan de tijdperiode en het aantal cursussen aanpassen. Het derde scenario kan bijvoorbeeld worden gewijzigd van drie naar vijf cursussen om 80 punten te verdienen.

Voor bijscholing (a)

Deze taak is van toepassing wanneer studenten een bepaald aantal competenties voltooien. De beheerder kan deze taak kiezen om de studenten aan te moedigen zoveel mogelijk competenties te verwerven.

Mogelijke scenario's voor bijscholing in competenties:

 1. Wanneer studenten één competentie behalen, krijgen zij 100 punten.
 2. Wanneer studenten twee competenties behalen, krijgen zij 300 punten.
 3. Wanneer studenten drie competenties behalen, krijgen zij 600 punten.
 4. Wanneer studenten vier competenties behalen, krijgen zij 900 punten.

Opmerking
De tijdperiode is niet van toepassing voor deze taak. De beheerder kan het aantal cursussen voor elk scenario aanpassen.

Voor bijscholing (b)

Deze taak is van toepassing telkens wanneer studenten elk hoger niveau binnen een competentie afronden.

Mogelijke scenario's voor bijscholing in niveaus binnen een bepaalde competentie:

 1. Wanneer studenten één niveau bereiken, krijgen ze 100 punten.
 2. Wanneer studenten twee niveaus bereiken, krijgen ze 200 punten.
 3. Wanneer studenten drie niveaus bereiken, krijgen ze 500 punten.

Opmerking
De tijdperiode is niet van toepassing voor deze taak. Als studenten een hoger niveau bereiken en vervolgens een lager niveau van een competentie, krijgen ze alleen punten voor het hogere niveau.

Punten voor snelle voltooiing

Deze taak is van toepassing op studenten wanneer zij als eerste van een bepaald aantal de cursus afronden.

Mogelijk scenario:
wanneer een student een van de eerste 10 studenten is die de cursus afrondt, krijgt hij/zij 100 punten.

Punten voor tijdige voltooiing

Deze taak is van toepassing op studenten wanneer zij een cursus binnen een bepaald aantal dagen na inschrijving afronden.

Mogelijk scenario:
Wanneer studenten een cursus binnen 10 dagen na aanvang van de cursus afronden, krijgen ze 100 punten.

Gamification op groepsniveau

Beheerders kunnen de omvang van gamification definiëren door de omvangsinstellingen te wijzigen. U kunt gamification selectief inschakelen onder vergelijkbare profielgebruikers, groepen of locatie.

 1. Klik in Beheerdersaanmelding op Gamification in het linkerdeelvenster.
 2. Open Gamification > Instellingen > Omvangsinstellingen. Het dialoogvenster Instellingen voor gamificationomvang verschijnt.

  Omvanginstellingen
  Omvanginstellingen

 3. Klik op de optie Omvanginstellingen inschakelen. 

 4. Selecteer het gebruikerskenmerk in de vervolgkeuzelijst. Het onderstaande is een voorbeeld:

  Gebruikerskenmerken
  Gebruikerskenmerken

 5. Selecteer de waarde die overeenkomt met gebruikerskenmerk dat u hebt gekozen. Als u bijvoorbeeld een gebruikerskenmerk als profiel hebt geselecteerd, moet u de waarde in de vervolgkeuzelijst selecteren. Ter referentie ziet u hieronder een voorbeeld van profielwaarden.

  Waarde
  Waarde

 6. Klik op Opslaan.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account