Meer weten over het leegmaken van gebruikersgegevens in Captivate Prime.

Gebruik de functie voor gebruikers leegmaken om persoonlijke identificeerbare informatie en leergegevens van de gebruiker uit Captivate Prime te verwijderen. Let op: Gebruiker verwijderen en Gebruiker leegmaken zijn twee verschillende functies. Hoewel een verwijderde gebruiker kan worden hersteld, kunnen niet alle gebruikersgegevens en leerrecords die aan leeggemaakte gebruikers zijn gekoppeld, worden hersteld.

Opmerking:

Gebruikers leegmaken kan resulteren in het volgende:

 • Als een gebruiker wordt leeggemaakt, worden de koppelingen in importlogboekengedeactiveerdom het downloaden van oude CSV's en het terugbrengen van de gebruikersgegevens in het systeem te voorkomen.
 • Als auteurs worden leeggemaakt, wordt de naam vervangen door de naam van de beheerder die de gebruiker heeft leeggemaakt.
 • Als de docenten worden leeggemaakt, worden ze uit de sessies verwijderd. De beheerder moet voor dergelijke sessies docenten vervangen/toevoegen.
 • Als u een gebruiker in Prime leegmaakt, wordt de gebruiker niet uit externe toepassingen (systemen van derden of andere door u geschreven toepassingen) verwijderd. Neem contact op met de eigenaar van de externe toepassing om de gebruikers uit dergelijke toepassingen te laten verwijderen.
 • Als in de configuratie-instellingen van een connector naar een leeggemaakte gebruiker wordt verwezen, wordt de connector uitgeschakeld. De connector moet opnieuw geconfigureerd worden door de beheerder om het proces te hervatten.

Volg deze stappen om gebruikers leeg te maken:

 1. Als beheerder selecteert u Gebruikers in het linkerdeelvenster. De pagina Interne gebruikers wordt geopend.

 2. Verwijder de gebruikers die u wilt leegmaken. Selecteer een of meer gebruikers met behulp van het selectievakje om deze te verwijderen. Open de vervolgkeuzelijst Actie en selecteer Gebruiker verwijderen.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Gebruikers opschonen. De pagina Gebruikers opschonen verschijnt met een lijst met verwijderde gebruikers. Gebruik de keuzerondjes om de leeg te maken gebruiker te selecteren. U kunt slechts één gebruiker tegelijk leegmaken.

  Selecteer de gebruiker die u wilt leegmaken
  Selecteer de gebruiker die u wilt leegmaken
 4. Open het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Gebruikers leegmaken

  Selecteer Gebruikers leegmaken in de vervolgkeuzelijst Acties
  Selecteer Gebruikers leegmaken in de vervolgkeuzelijst Acties
 5. Er verschijnt een dialoogvenster dat waarin om bevestiging wordt gevraagd. Zodra de gebruiker is leeggemaakt, worden alle gebruikersgegevens en leerrecords van de geselecteerde gebruiker permanent verwijderd. Na leegmaken kan de actie niet meer ongedaan worden gemaakt. Klik op Leegmaken om de actie te bevestigen.

  Gegevens leegmaken bevestigen
  Gegevens leegmaken bevestigen
 6. Zodra u deze actie bevestigt en op Leegmaken klikt, wordt het verzoek tot leegmaken geaccepteerd. U ontvangt een melding zodra de actie is voltooid. Er wordt ook een ID voor het verzoek verstrekt. U kunt het ID aan de CSM verstrekken om het verzoek te volgen.

Leegmaken met behulp van CaptivatePrime UI-Enterprise  
Verwijder de geselecteerde gebruiker uit het aangevraagde Enterprise-account.
Ja
Verwijder alle gebruikers van alle proefaccounts waarvan de e-mail en de Adobe-ID overeenkomt met de e-mail van geselecteerde gebruikers. Ja
Verwijder alle gebruikers van alle proefaccounts waarvan de e-mail en de Adobe-ID overeenkomt met de e-mail van geselecteerde gebruikers en hij/zij het proefaccount heeft aangemaakt. Nee
Verwijder de e-mail van de gebruiker uit alle andere velden van het aangevraagde Enterprise-account en alle proefaccounts. Ja
Stel de initiatiefnemer op de hoogte van de verwijderingsbevestiging. Ja
Leegmaken met behulp van CaptivatePrime UI- Non-Enterprise  
Verwijder de geselecteerde gebruiker uit het aangevraagde proefaccount. Ja
Verwijder alle gebruikers van alle proefaccounts waarvan de e-mail en de Adobe-ID overeenkomt met de e-mail van geselecteerde gebruikers. Ja
Verwijder alle gebruikers van alle proefaccounts waarvan de e-mail en de Adobe-ID overeenkomt met de e-mail van geselecteerde gebruikers en hij/zij het proefaccount heeft aangemaakt. Nee
Verwijder de e-mail van de gebruiker uit alle andere velden van alle proefaccounts. Ja
Stel de initiatiefnemer op de hoogte van de verwijderingsbevestiging. Ja
Andere gebruikers leegmaken - Enterprise (personen die geen interne of externe Prime-gebruikers zijn)  
Verwijder de geselecteerde gebruiker uit alle andere velden van het aanvragende Enterprise-account en alle proefaccounts. Ja
Gebruiker verwijderen van accounts. Nee
Stel de initiatiefnemer op de hoogte van de verwijderingsbevestiging.  Ja
Andere gebruikersleegmaken  - Non-Enterprise (personen die geen interne of externe Prime-gebruikers zijn)  
Verwijder de geselecteerde gebruiker uit alle andere velden van alle proefaccounts. Ja
Gebruiker verwijderen van accounts. Nee
Stel de initiatiefnemer op de hoogte van de verwijderingsbevestiging. Ja
Leegmaken met behulp van Adobe IMS-Enterprise  
Informeer de Enterprise-beheerder over het verzoek. Ja
Controleer de e-mailvelden voor het verzenden van meldingen. Nee
Leegmaken met behulp van Adobe IMS- Non-enterprise  
Verwijder alle gebruikers die het bijgeleverde Adobe-ID/e-mail hebben van alle proefaccounts. Ja
Verwijder alle gebruikers van een proefaccount als het/de verstrekte e-mail of Adobe-ID van de persoon is die het account heeft aangemaakt. Ja
Verwijder het geselecteerde e-mail-ID uit alle andere velden van alle proefaccounts. Ja

Prime is nu in overeenstemming met de AVG. Zie Captivate Prime-naleving van AVG voor meer informatie over naleving van de AVG.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid