Instellingen

Lees meer over de instellingen van het Captivate Prime-account die u als beheerder kunt configureren.

U kunt uw profielinstellingen voor beheerder wijzigen en uw accountinstellingen bijwerken. Bekijk uw profielgegevens, voeg een profielfoto toe of wijzig deze, en pas de inhoud van Over mij aan. Update uw bedrijfsinformatie, stel aanmeldingsmethoden voor gebruikers in en stel integratie via accountinstellingen in.

Accountinstellingen

Klik op Instellingen in het linkerdeelvenster om de accountinstellingen van uw organisatie bij te werken. 

Basisinformatie (Bedrijfsinformatie)
Klik op Wijzigen op de pagina en bewerk instellingen voor land, tijdzone, locale en financieel jaar.

Contact met beheerder configureren

Als u de e-mailadressen van de ondersteuningsbeheerders voor uw organisatie wilt toevoegen of wijzigen, kunt u deze configureren door op Algemeen in het linkerdeelvenster te klikken. Klik op Wijzigen naast E-mail-ID van ondersteuning en voeg de e-mail-ID's toe. Deze beheerders ontvangen een e-mail wanneer de student op Contact opnemen met beheerder in de voettekst van de pagina klikt. 

Voeg extra e-mail-ID's toe met een puntkomma als scheidingsteken.  

Aanmeldingsmethoden
Beheerders kunnen kiezen met welke modus uw interne of externe gebruikers het account openen.

 • Interne gebruikers: voor interne gebruikers kunt u Adobe ID of eenmalige aanmelding als aanmeldingsmodus instellen.
 • Externe gebruikers: voor externe gebruikers kunt u Adobe ID, eenmalige aanmelding of Captivate Prime ID instellen. Als u Captivate Prime ID selecteert, kunnen externe gebruikers zich bij dit account aanmelden nadat ze hun Captivate Prime-gebruikersnaam en -wachtwoord hebben gemaakt.

Opmerking: Als er meerdere externe profielen zijn ingesteld, kunnen alle profielen één type aanmelding hebben. Als Adobe ID bijvoorbeeld als aanmeldingstype is ingesteld, kunnen alle profielen zich alleen met Adobe ID aanmelden. Een profiel kan geen eigen aanmeldingstype hebben.

U kunt de Captivate Prime-toepassing openen met behulp van Adobe ID of eenmalige aanmelding. Eenmalige aanmelding is een mechanisme waarmee een gebruiker zich eenmalig kan authenticeren om meerdere keren toegang te krijgen tot meerdere toepassingen. Deze configuratie is niet verplicht voor de organisatie. Als uw organisatie een SAML 2.0 gebaseerde SSO-provider heeft, kunt u deze gebruiken om de Captivate Prime-toepassing te configureren. De configuratie is vereist op organisatieniveau en op Captivate Prime-niveau. Kiest u voor SSO, neem dan contact op met de Adobe-ondersteuning voor configuratie-instructies.

Feedback

Klik op Feedback in het linkerdeelvenster om de vragenlijst in te stellen om na afloop van een cursus feedback van studenten te verzamelen. Raadpleeg de Help-inhoud voor de cursusfunctie over het maken van L1- en L3-feedback.

Meerdere pogingen

Selecteer Instellingen > Algemeen > Meerdere pogingen. 

Als u het selectievakje Meerdere pogingen inschakelt, kunnen auteurs Meerdere pogingen instellen voor interactieve e-learningcursussen of -modules. Als het tweede selectievakje wordt ingeschakeld, kunnen beheerders de optie Onbeperkt aantal pogingen als standaard instellen voor nieuwe interactieve e-learningcursussen.

configuratie van meerdere pogingen door beheerder
Meerdere pogingen in-/uitschakelen

Cursusmoderatie

Klik in het linkerdeelvenster op Algemeen en selecteer de optie Cursusmoderatie om de functie Cursusmoderatie in te schakelen.  Zie Cursusmoderatie om meer te weten te komen over deze functie.

Discussieboard

Als u het selectievakje Discussiebord inschakelt, kunnen de studenten en docenten opmerkingen plaatsen voor cursussen via het tabblad Discussie op de pagina Cursussen in de Learner-app. Als de instellingen op cursusniveau echter aangeven dat deze functie niet is geselecteerd, hebben deze instellingen voorrang op de beheerdersinstellingen.

Studentendashboard

Klik op Studentendashboard in het linkerdeelvenster. Op deze pagina kunt u de widgets kiezen die u op de pagina Studenten wilt weergeven. Selecteer de widgets die u op de pagina Studenten wilt inschakelen. De widgets die niet zijn geselecteerd, verschijnen niet op de pagina Studenten.

Adobe Connect

Klik op Adobe Connect in het linkerdeelvenster om het Adobe Connect-account te configureren voor het hosten van virtuele klassikale sessies. Raadpleeg voor meer informatie de Help van Adobe Connect

Algemene instellingen

Schakel de volgende instellingen in of uit:

Naam Beschrijving
Cursuseffectiviteit weergeven Indien ingeschakeld kunnen studenten de huidige cursuseffectiviteit bekijken op de cursustegel.
Cursusmoderatie Indien ingeschakeld moeten alle wijzigingen aan cursussen door de beheerder worden goedgekeurd voordat de cursussen zichtbaar worden voor de studenten.
Discussieboard Als u het selectievakje Discussiebord inschakelt, kunnen de studenten en docenten opmerkingen plaatsen voor cursussen via het tabblad Discussie op de pagina Cursussen in de Learner-app. Als de instellingen op cursusniveau echter aangeven dat deze functie niet is geselecteerd, hebben deze instellingen voorrang op de beheerdersinstellingen.
Meerdere pogingen Indien ingeschakeld kan de auteur meerdere pogingen voor cursusmodules configureren.
De optie Vaardigheden ontdekken Indien ingeschakeld kunnen studenten de vaardigheden van collega's en leidinggevenden ontdekken en zich abonneren op de gewenste vaardigheden.
Zichtbaarheid van vaardigheden/tags Geef alle vaardigheden en tags weer aan studenten. U kunt alle vaardigheden en tags weergeven of alleen vaardigheden en tags weergeven die zijn toegewezen of die deel uitmaken van de catalogi die zichtbaar zijn voor de student.
Unieke leerobject-ID's Indien ingeschakeld kan een beheerder of auteur een unieke ID toevoegen per leerobject.
Filterpanelen weergeven Bepaal met welke filterpanelen gebruikers hun zoekresultaten kunnen verfijnen in de Learner-toepassing. De volgende opties zijn beschikbaar:
Catalogi
Type
Indeling
Duur
Vaardigheden
Vaardigheidsniveaus
Tags
Wanneer de student de Learner-app start, in de secties Mijn Leerervaring en Catalogus, kan de leerling de filters in zijn/haar respectievelijke panelen zien.
Opmerking: de filters Indeling en Duur zijn standaard uitgeschakeld en zijn niet onmiddellijk na de release zichtbaar voor de studenten. De beheerder moet ze inschakelen. 
Cataloguslijst weergeven Indien ingeschakeld zien studenten een lijst met alle beschikbare catalogi. Aan de hand hiervan kunnen studenten verfijnen hoe de leerobjecten worden weergegeven.
Productterminologie Captivate Prime heeft standaardterminologie die wordt gebruikt in het product. Wijzig de terminologie om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen.
Versie-update van module Configureer de standaardinstelling om inhoud bij te werken. De instelling kan voor alle inhoud op de cursuspagina worden gewijzigd.
Gebruikers automatisch registreren Indien ingeschakeld worden nieuw geïmporteerde gebruikers automatisch geregistreerd.  Gebruikers moeten standaard handmatig worden geregistreerd voordat ze Captivate Prime kunnen gebruiken.
Interne gebruikers automatisch verwijderen Als dit ingeschakeld is, worden interne gebruikers automatisch verwijderd als ze het systeem gedurende het opgegeven aantal dagen niet gebruiken.  Deze functie is van toepassing op gebruikers die alleen de rol Student hebben.  Om de toegang te herstellen moeten gebruikers contact opnemen met de beheerder.
Cataloguslabels weergeven Indien ingeschakeld kunnen beheerders en auteurs cataloguslabels en waarden instellen en deze koppelen aan leerobjecten.
Studenten kunnen hun scores bekijken Indien ingeschakeld kunnen de studenten hun scores bekijken in het studententranscript
Overzichtsmail Een beheerder kan het sturen van een e-mail aan studenten in- of uitschakelen. De beheerder kan ook de frequentie van de verzonden e-mails regelen.
Overzichtsmail wordt standaard uitgeschakeld voor actieve accounts; de beheerder kan dit handmatig inschakelen.
Voor proefaccounts blijft de optie voor overzichtsmail uitgeschakeld. De beheerder kan deze optie niet inschakelen.
Als de functie is uitgeschakeld:
Wordt de optie Overzichtsmail uitgeschakeld.
Kan een student de gebruikersinstellingen niet zien voor aanmelding voor overzichtsmail.
 Als de functie is ingeschakeld:
Kan de beheerder de optie Overzichtsmail inschakelen en wijzigen.
Kan een student (niet in de DND-lijst) in de profielinstellingen van de Learner-app ervoor kiezen om zich aan of af te melden voor de overzichtsmail.
Pictogrammen op trainingskaarten inschakelen Indien ingeschakeld, kunt u de pictogrammen op trainingskaarten zien in de Learner-app.
Links in voettekst Voeg links of e-mail-ID's toe die als voettekst worden weergegeven.  U kunt maximaal drie voettekstlinks toevoegen.
Om de links in de voettekst aan te passen, voert u de volgende stappen uit:
1. Klik op Meer toevoegen, voer de naam in, en voer de URL- of e-mail-ID in de opgegeven velden in.  Begin de URL met http:// of https://.
2. Om de wijziging voor alle landinstellingen door te voeren, klikt u op Repliceren.  Zo krijgen alle talen de naam en URL.
3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. U ziet een pop-upbericht waarin de wijziging wordt bevestigd.  Nadat u op OK hebt geklikt, worden de pas toegevoegde links in de voettekst ingevuld.
Een alternatieve optie is:
Klik op het pictogram Opnieuw instellen om de standaardwaarden in de velden Help en Contact opnemen met beheerder te herstellen.
Pas de link in de voettekst aan voor alle talen.  Klik op de keuzelijst Taal, selecteer de taal en voeg de Naam en URL toe in de opgegeven velden.  Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen, worden de bijgewerkte links in de voettekst weergegeven.
Tijdzone van rapport  Stel een voorkeur in op accountniveau om het leertranscript in de volgende tijdzones te exporteren:
UTC (standaard)
Tijdzonevoorkeur op accountniveau
Het met de API Taken gedownloade studenttranscript downloadt ook de gegevens in de geselecteerde tijdzone.
Opmerking: onmiddellijk na de release wordt er standaard geen wijziging in het studenttranscript verwacht. Beheerders kunnen deze instelling configureren via Beheer > Instellingen > Algemeen > Tijdzone van rapport.
Badgr-integratie Als dit is ingeschakeld, kunnen de leerlingen hun badges uploaden naar de Badgr-website. In het kader van klantenvoorlichting willen organisaties hun klanten kunnen 'certificeren' en hun een mogelijkheid geven hun certificaten op social media te tonen. Hierdoor wordt de student gemotiveerd een training te nemen en de prestaties met anderen te delen. 

Waardering weergeven

 • Als de optie Cursuseffectiviteit is ingeschakeld, kunnen studenten alleen de waarde van de cursuseffectiviteit zien.
 • Als de optie Waardering met sterren is ingeschakeld, kunnen studenten alleen de gemiddelde sterrenwaardering weergeven en het aantal studenten dat de cursus heeft beoordeeld.

Deze functie is alleen beschikbaar voor cursussen. Waardering met sterren wordt niet ondersteund voor leerprogramma's of certificaten.

Opmerking: Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor de Learner-app.

Wijzigingen in de instellingen (waardering met sterren/cursuseffectiviteit/waardering weergeven uitschakelen) hebben geen gevolgen voor alle andere apps (beheerder, auteur, manager, aangepaste beheerder, aangepaste auteur). 

Voor nieuwe accounts is in het onderdeel Waarderingen weergeven de optie Waardering met sterren standaard ingeschakeld.

Voor bestaande accounts geldt dat als voorheen de optie Cursuseffectiviteit in het account ingeschakeld was, het onderdeel Waarderingen weergeven wordt ingeschakeld waarbij de optie Cursuseffectiviteit geselecteerd is.Als de optie Cursuseffectiviteit is uitgeschakeld, dan wordt het onderdeel Waarderingen weergeven ook uitgeschakeld. Als het onderdeel Waarderingen weergeven is ingeschakeld, wordt de optie Waardering met sterren standaard ingeschakeld.

Aanbeveling op basis van AI

Captivate Prime bevat een gloednieuwe startpagina voor studenten. Deze is modern, inhoudelijker en gepersonaliseerd op basis van de voorkeuren van een student. Met aanbevelingen op basis van AI wordt getracht de betrokkenheid van studenten te vergroten en gaten in de kennis vast te stellen en aan te pakken.

Het aanbevelingsalgoritme is zo ontworpen dat dit meerdere inputbronnen verwerkt, waaronder branchegegevens over functies, titels en beschrijvingen die Adobe van haar partners heeft gekregen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de AI-algoritmes van Adobe te trainen, zodat Captivate Prime een kaart kan samenstellen waarin op de branche afgestemde vaardigheden worden verbonden met functies en/of benoemingen. Dit wordt dan een input voor het aanbevelingsalgoritme.

Captivate Prime gebruikt vervolgens algoritmes van onderwerpmodellen om de trainingsinhoud in een account te analyseren en deze aan de vaardigheden toe te wijzen.

Captivate Prime gebruikt ook activiteitsgegevens van collega's als signaal om het aanbevelingsalgoritme op een gepersonaliseerde manier te sturen. Hier worden activiteiten gebruikt zoals inschrijving, voltooiing en expliciete feedback van studenten.

Om aanbevelingen verder te personaliseren, gebruikt Captivate Prime daarnaast nog expliciete en impliciete informatie die van afzonderlijke studenten wordt verzameld. Een student kan zijn of haar interessegebieden expliciet aangeven via inschrijvingen. Captivate Prime ontvangt deze informatie ook impliciet op basis van de manier waarop de student de trainingen volgt.

Tot slot kan ook de beheerder het aanbevelingsalgoritme beïnvloeden door met behulp van studentenkenmerken aan te geven waar Captivate Prime op moet letten bij het bepalen van groepen van gelijken en door trainingen voor specifieke gebruikersgroepen te markeren.  

Naam van leerobjecten wijzigen

Opmerking:

Deze functie is alleen beschikbaar in hetEngels.

Beheerders kunnen de naam van leerobjecten in Captivate Prime nu wijzigen. De naam van het volgende kan worden gewijzigd.

Module
Cursus
Leerprogramma
Certificering
Leerplan
Taakhulp
Catalogus
Vaardigheid
Badge
Aankondiging
Mijn leerervaring
Leaderboard
Effectiviteit
Vereiste
Voorbereidend werk
Kerninhoud
Test
Eigen tempo
Blended
Klaslokaal
Virtueel klaslokaal
Activiteit

U kunt dit als volgt doen.

 1. Klik als beheerder op Instellingen > Algemeen > Productterminologie. De optie voor productterminologie wordt geopend. 

  Productterminologie
  Productterminologie

 2. Wijzigingen kunnen worden aangebracht door een aangepaste sjabloon voor productterminologie te uploaden. Klik op de optie Hier downloaden om het voorbeeld CSV-bestand te downloaden.

 3. Het gedownloade CSV-bestand bevat de naam van de objecten inkolom A.Kies in kolom B de naam die u aan het respectieve object wilt toewijzen. Houd er rekening mee dat u de enkelvouds- en meervoudsvorm van de naam moet scheiden door een (|).

 4. U kunt ervoor kiezen om een of meer rijen aan te passen. U kunt de ongewijzigde rijen behouden of uit het CSV-bestand verwijderen voordat u ze uploadt.

 5. Upload het gewijzigde CSV-bestand en klik op Opslaan. Captivate Prime wordt vernieuwd om uw veranderingen te weerspiegelen.

 6. Als u de standaardterminologieën wilt herstellen, klikt u op Productterminologie herstellen.

  Productterminologie herstellen
  Productterminologie herstellen

Profielinstellingen

 1. Klik op het omlaagwijzende pijltje in de rechterbovenhoek naast uw foto/account en kies Profielinstellingen.

 2. In het pop-upvenster kunt u een foto toevoegen/wijzigen door de muis erop te zetten. Klik vervolgens op Bewerken in het profielfotogebied.

 3. U kunt inhoud voor Over toevoegen/wijzigen door ernaast op Bewerken te klikken.

 4. Klik op Opslaan.

Inhoudsmap

Captivate Prime ondersteunt privé-inhoudsmappen.Een beheerder kan privé-inhoudsmappen configureren en toegang tot deze mappen geven voor specifieke aangepaste auteurs met behulp van aangepaste rollen. De standaard auteurs (ook wel volledige auteurs genoemd) hebben echter nog steeds toegang tot alle inhoud in het account. Vandaar dat volledige auteurs toegang hebben tot alle mappen en inhoud. 

Inhoudsmappen kunnen door beheerders worden geconfigureerd. Alleen nadat ze zijn geconfigureerd worden inhoudsmappen zichtbaar voor de auteurs en krijgen ze de mogelijkheid om de inhoud in een of meerdere mappen te plaatsen. 

Als u een inhoudsmap wilt toevoegen, klikt u in de beheerdersapp op Instellingen > Inhoudsmap.

Inhoudsmappen beheren
Inhoudsmappen beheren

Map

Een map is een opslagplaats van inhoud, meer bepaald een subgroep van de hele inhoudsbibliotheek die in een account beschikbaar is en de volgende eigenschappen heeft:

 • Alleen een beheerder kan een map maken, bewerken of verwijderen.
 • Een beheerder kan de toegang tot mappen beheren terwijl hij/zij rollen bepaald voor alleen aangepaste beheerders.
 • Inhoud moet altijd aan minstens één map worden gekoppeld. Om te beginnen wordt alle inhoud gekoppeld aan de openbare map. Die kan later worden gewijzigd.
 • Inhoud kan op het moment van het maken aan meerdere mappen worden gekoppeld en kan worden gekopieerd.
 • Alle mapnamen moeten binnen het account uniek zijn, anders zal er een fout optreden bij het benoemen van een map.

Mappen beheren alleen de zichtbaarheid van inhoud en maken er geen kopieën van. Daarom worden bewerkingen van de inhoud in alle gekoppelde mappen overgenomen.

Openbare map

Een openbare map is altijd aanwezig in een account en alle inhoud maakt in het begin deel uit van die map. Later kunnen auteurs inhoud uit die map verplaatsen naar andere mappen. Een openbare map heeft de volgende kenmerken:

 • Alle inhoud gekoppeld aan die map is standaard toegankelijk voor alle soorten auteurs.
 • Alle inhoud die deel uitmaakt van een openbare map kan geen deel meer uitmaken van een andere map. Het omgekeerde geldt eveneens.

Deze map kan geen onderdeel zijn van een configureerbare roldefinitie. Hebt u geen openbare map in een configureerbare roldefinitie? Dan beperkt dat niet uw toegang tot een openbare map.

Persoonlijke map

 • Elke map die een beheerder maakt, is een persoonlijke map.

Mapbewerkingen

Een map toevoegen

Als u een map wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen in de rechterbovenhoek van het venster.

Een map verwijderen

U kunt ook een map verwijderen.Selecteer de map die u wilt verwijderen, klik op het menu Acties en klik op Map verwijderen.

OPMERKING: mappen kunnen worden verwijderd wanneer alle bijbehorende inhoud ook is gekoppeld aan andere mappen.Als er inhoud is die alleen gekoppeld is aan de map die wordt verwijderd, moet u eerst de inhoud naar een andere map verplaatsen en de map vervolgens verwijderen.

Veelgestelde vragen

1. Hoe kan ik verschillende mappen maken voor de inhoudsbibliotheek?

Klik op Instellingen > Inhoudsmap. Als u een map wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen in de rechterbovenhoek en voert u in het dialoogvenster de naam en beschrijving voor de map in.

Inhoudsmappen kunnen door beheerders worden geconfigureerd. Alleen nadat ze zijn geconfigureerd worden inhoudsmappen zichtbaar voor de auteurs en krijgen ze de mogelijkheid om de inhoud in een of meerdere mappen te plaatsen. 

Zie voor meer informatie de sectie over de inhoudsmap.

2. Hoe kan ik een boekjaar voor het account toevoegen?

Klik in Instellingen > Basisgegevens op Wijzigen. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Boekjaar start vanaf de maand.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account