Vaardigheden en niveaus maken en wijzigen

Maak vaardigheden, wijs ze toe en wijzig ze.

De vaardighedenkaart bundelt sets vaardigheden, kennis en eigenschappen van een werknemer in een organisatie. Deze vaardighedenkaarten helpen bedrijven en organisaties om de prestatieverwachtingen van hun werknemers vast te stellen of te verhogen. Met Vaardigheden kunnen werknemers hun gedrag afstemmen op de verwachtingen van de organisatie.

Met Adobe Captivate Prime kunt u met de vaardighedenkaart op basis van hun vaardigheden de prestaties van studenten in kaart brengen. Wanneer studenten deelnemen aan cursussen, kunnen ze elk van hun vaardigheden toetsen aan de hand van het vaardighedenoverzicht.

Het voornaamste doel van Vaardigheden in de Captivate Prime LMS is om de Beheerder te voorzien van een tool waarmee deze trainings- en bedrijfsdoelen op elkaar kan afstemmen.

Vaardigheid toevoegen

Als beheerder kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • Een domein aan een vaardigheid toewijzen.
 • Meerdere niveaus aan een vaardigheid toevoegen.
 • Een badge aan een niveau toevoegen.

Volg de onderstaande stappen om een vaardigheid toe te voegen:

 1. Klik op Vaardigheden in het linkerdeelvenster. Geef de vaardigheid een naam en beschrijving.

  Naam en beschrijving van vaardigheid toevoegen
  Naam en beschrijving van vaardigheid toevoegen

 2. Wijs een domein aan de vaardigheid toe. U kunt tijdens het maken van een vaardigheid deze toewijzen aan de meest relevante vaardigheidsdomeinen die door Captivate Prime worden ondersteund. Zie Vaardigheid toewijzen aan domeinen voor meer informatie.

  Typ het domein in het veld om de aanbevelingen weer te geven. Kies de relevante optie of opties voor de vaardigheid.

  Domein aan vaardigheden toewijzen
  Domein aan vaardigheden toewijzen

 3. Wijs de niveaus aan de vaardigheid toe. Klik op Toevoegen om een niveau toe te voegen.

  U kunt Vaardigheden maken en aan werknemers toewijzen. Vaardigheden hebben verschillende niveaus en op elk niveau moet een bepaald aantal punten worden verdiend.

  U kunt maximaal drie niveaus aan één vaardigheid toewijzen. Het leerpad bestaat uit het inschrijven van studenten voor verschillende leerobjecten. Deze worden vervolgens vertaald in een bepaald aantal studiepunten waarmee aan de eisen voor de verschillende niveaus van een vaardigheid wordt voldaan.

  Wanneer deze leerobjecten en niveaus zijn bereikt, heeft de student de kennis om productiever te werken dan voorheen.

  Vaardigheidsniveaus toevoegen
  Vaardigheidsniveaus toevoegen

  Opmerking:

  Wanneer u een vaardigheid toevoegt, kunt u ook decimalen aan punten toewijzen. De punten worden tot op twee decimalen weergegeven.

  Decimale ondersteuning is alleen beschikbaar in het Engels.

 4. Kies een badge voor het niveau. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Badge de afbeelding die als badge voor dat niveau moet worden gebruikt.

 5. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

  Zodra de vaardigheid is gemaakt, kunt u de nieuwe vaardigheid op de pagina Vaardigheid vinden. U kunt ook de domeinen en de korte beschrijving van de vaardigheid zien. U kunt ook de niveaus en punten bekijken die aan elk niveau zijn toegewezen.

  Lijst met vaardigheden
  Lijst met vaardigheden

Een vaardigheid aan studenten toewijzen

Beheerders kunnen de vaardigheden aan studenten toewijzen.

Nadat u uw vaardigheden hebt gemaakt en opgeslagen, worden deze op de vaardighedenpagina weergegeven. U wijst deze vaardigheden nu als volgt aan studenten toe:

 1. Klik op de pagina Vaardigheid op de hyperlink met het aantal studenten dat voor de vaardigheid is ingeschreven. Voor een nieuw gemaakte vaardigheid is het aantal studenten voor alle niveaus nul.

  Aantal studenten dat voor een vaardigheid is ingeschreven
  Aantal studenten dat voor een vaardigheid is ingeschreven

  In dit voorbeeld voegt u studenten toe voor Niveau 1. Klik op de hyperlink naast Niveau 1.

 2. Klik in het dialoogvenster Studenten op Studenten toevoegen.

  Studenten toevoegen
  Studenten toevoegen

 3. Zoek naar studenten en voeg deze toe. U kunt ook gebruikersgroepen toevoegen.

  Studenten zoeken en toevoegen
  Studenten zoeken en toevoegen

 4. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

  Nadat u de studenten hebt toegewezen, worden alle studenten in een gebruikersgroep, indien aanwezig, standaard automatisch ingeschreven voor de vaardigheid. U kunt ervoor zorgen dat studenten zich niet automatisch inschrijven door op de knop Automatisch inschrijven te klikken.

  Automatische inschrijving uitschakelen
  Automatische inschrijving uitschakelen

 5. Nadat u op Sluiten hebt geklikt, ziet u het totale aantal deelnemers dat aan de gemaakte vaardigheid is toegewezen.

  In dit voorbeeld zijn er twee individuele studenten en drie studenten in een gebruikersgroep.

  Studenten die aan een vaardigheid zijn toegewezen
  Studenten die aan een vaardigheid zijn toegewezen

De vaardigheid aan een cursus toewijzen

Nadat u de vaardigheid hebt gemaakt, kan een auteur een cursus maken en de vaardigheid aan de cursus toewijzen.

Vaardigheid aan een cursus toewijzen
Auteur wijst de vaardigheid aan een cursus toe

Nadat de auteur de cursus op de pagina Vaardigheid heeft gepubliceerd, ziet u het aantal cursussen dat aan een vaardigheidsniveau is gekoppeld. Dit wordt verhoogd wanneer u de vaardigheid aan een nieuwe cursus toewijst.

Aan de cursus toegewezen vaardigheid
Aan de cursus toegewezen vaardigheid

Een taakhulp aan de vaardigheid toewijzen

Taakhulpen zijn trainingsinhoud waartoe student toegang hebben zonder dat zij zich moeten inschrijven voor een specifiek leerobject zoals een cursus of leerprogramma.

Wanneer een auteur een taakhulp maakt, kan hij/zij hier een vaardigheidsniveau aan koppelen Wanneer u een taakhulp zonder vaardigheid maakt en deze aan een cursus met een vaardigheid koppelt, wordt de vaardigheid niet aan de taakhulp gekoppeld.

Taakhulp maken
Taakhulp maken

Op de pagina Vaardigheid ziet u het aantal taakhulpen dat aan dat vaardigheidsniveau is gekoppeld.

Taakhulp die aan de vaardigheid is toegewezen
Taakhulp die aan de vaardigheid is toegewezen

Vaardigheid zoeken

Zoek vaardigheden door de naam van de vaardigheid in te voeren en de vaardigheid uit de aanwezige opties te kiezen. Automatisch aangevulde zoeksuggesties zijn hier ook van toepassing.

U kunt op de pagina Vaardigheden zowel in de secties Actief als Gearchiveerd zoeken naar vaardigheden.

Vaardigheid bewerken

Klik op de pagina Vaardigheid op de vaardigheid die u wilt wijzigen. In het dialoogvenster Vaardigheid bewerken, kunt u de vereiste wijzigingen aanbrengen, bijvoorbeeld, 

 • Een vaardigheidsdomein toevoegen of verwijderen.
 • De naam en beschrijving van de vaardigheid opgeven.
 • Een vaardigheidsniveau toevoegen of een bestaand niveau wijzigen.
 • Een badge voor een vaardigheid toevoegen of verwijderen.

Klik op Opslaan nadat u de wijzigingen hebt aangebracht.

Vaardigheid archiveren

Selecteer op de pagina Vaardigheid de vaardigheid die u wilt archiveren om dit te doen.

Klik in de rechterbovenhoek van de pagina in het menu Acties op Archiveren.

Opmerking:

Wanneer u een vaardigheid archiveert, ziet u deze niet meer bij de cursus.

Wanneer een vaardigheid wordt gearchiveerd, kunt u deze niet meer aan cursussen of taakhulpen koppelen of aan studenten toewijzen totdat deze opnieuw wordt gepubliceerd. Het archiveren van de vaardigheid heeft geen invloed op bestaande koppelingen en toewijzingen.

Vaardigheid opnieuw publiceren

Nadat u een vaardigheid hebt gearchiveerd, verschijnt deze op het tabblad Gearchiveerd. Op het tabblad wordt een lijst met alle gearchiveerde vaardigheden weergegeven.

Kies de vaardigheid en klik in het menu Acties op Opnieuw publiceren om een gearchiveerde vaardigheid opnieuw te publiceren.

De vaardigheid wordt hersteld en weer op het tabblad Actief weergegeven.

Vaardigheid verwijderen

U kunt alleen een vaardigheid verwijderen die eerder is gearchiveerd.

Selecteer de vaardigheid die u wilt verwijderen op het tabblad Gearchiveerd en klik in het menu Acties op Verwijderen.

Opmerking:

U kunt een vaardigheid alleen verwijderen als deze niet aan studenten of cursussen is gekoppeld.

Veelgestelde vragen

 1. Hoe verwijder ik een student uit een vaardigheid?

  U kunt een student niet uit een vaardigheid verwijderen. U kunt wel nieuwe studenten of gebruikersgroepen aan de vaardigheid toevoegen.

 2. Hoe kunnen we studenten automatisch inschrijven voor een vaardigheid?

  De functie Automatische inschrijving is alleen beschikbaar voor gebruikersgroepen. Automatische inschrijving is standaard ingeschakeld wanneer u een gebruikersgroep, bijvoorbeeld Alle auteurs, inschrijft voor een vaardigheid. Alle toevoegingen aan de gebruikersgroep Alle auteurs krijgen de vaardigheid ook toegewezen.

  Als u de automatische inschrijving voor dat vaardigheidsniveau voor Alle auteurs stopt, wordt de vaardigheid niet toegewezen aan nieuwe gebruikers die aan de gebruikersgroep worden toegevoegd.

 3. Hoe kan ik de automatische inschrijving opnieuw starten?

  Schrijf dezelfde gebruikersgroep opnieuw in voor het vaardigheidsniveau waarvoor Automatische inschrijving was stopgezet.

  Hierdoor start Automatische inschrijving opnieuw. De studenten die aan de groep zijn toegevoegd toen deze functie was uitgeschakeld, krijgen de vaardigheid nu toegewezen.

  Dat wil zeggen, telkens wanneer u Automatische inschrijving opnieuw instelt voor een gebruikersgroep, worden de leden van de gebruikersgroep vernieuwd en wordt de vaardigheid aan alle huidige leden toegewezen.

 4. Hoe wijs ik een vaardigheid aan een cursus toe?

  Zie de sectie Vaardigheden aan een cursus toewijzen voor meer informatie over de procedure.

 5. Hoe verander ik een vaardigheidsniveau?

  Bewerk de vaardigheid en wijzig de eigenschappen van de bestaande niveaus om een of meer niveaus in een vaardigheid te wijzigen.

 6. Hoe schakel ik badges en vaardigheden in zodat deze aan voltooiing van een cursus zijn gekoppeld?

  Vaardigheden kunnen aan voltooiing van een cursus worden gekoppeld wanneer u als auteur een cursus maakt. In de sectie Instellingen kunt u de criteria voor het afronden van een cursus instellen.

  Cursusvaardigheden
  Cursusvaardigheden

  Als u badges voor voltooiing van een cursus wilt instellen, schakelt u in de sectie Instanties van de auteurstoepassing de vereiste badge in.

 7. Kan een beheerder een badge als voltooid markeren, zelfs als er In voortgang op de badge staat?

  Een beheerder kan een leerobject als voltooid markeren. Vaardigheden en badges zijn aan het leerobject gekoppeld en kunnen niet afzonderlijk als Voltooid worden gemarkeerd.

  Met andere woorden, om de badge te behalen, moet de student het bijbehorende Leerobject voltooien.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account