Tags

Leer hoe u tags beheert in Captivate Prime.

Beheerders kunnen nu tags beheren in Captivate Prime. Gebruik betere tagging en een beheerbare database om de zoekervaring van studenten te verbeteren zodat ze snel de juiste zoekresultaten vinden. Met behulp deze functie kunt u overbodige, verkeerd gespelde en irrelevante tags beheren. U kunt ook tags toevoegen, bewerken, verwijderen, bijvoegen of vervangen.

U kunt de lijst met leerobjecten die aan de tag zijn gekoppeld bekijken door op het aantal naast een tag te klikken. De lijst toont het aantal cursussen, leerprogramma's, certificaten, taakhulpen en inhoudsgroepen. Klik op een van deze opties om de lijst weer te geven.

U kunt de tags sorteren op gebruik of op alfabetische volgorde met de optie Sorteren op.

Tags toevoegen/verwijderen/bewerken

 1. Klik als beheerder in het linkernavigatievenster op Tags. De pagina Tagbeheer wordt geopend.

   

 2. Klik op Toevoegen om een nieuwe tag toe te voegen. De knop Toevoegen is beschikbaar in de rechterbovenhoek van de pagina. Als er geen bestaande tags zijn, is de knop Toevoegen ook beschikbaar in het midden van de pagina Tagbeheer.

  Opmerking:

  Als u meerdere tags toevoegt, scheidt u ze met (,) of (;). Een tagnaam mag maximaal 50 tekens bevatten. 

 3. Klik op het selectievakje om een bestaande tag te verwijderen. U kunt maximaal 50 tags tegelijk selecteren om deze in één keer te verwijderen. U doet dit als volgt:

  • Selecteer de tags die u wilt verwijderen > open het vervolgkeuzemenu Acties > selecteer Verwijderen.
 4. U kunt maar één tag tegelijk bewerken. U kunt een tag als volgt bewerken:

  • Selecteer de tag die u wilt bewerken > open het vervolgkeuzemenu Acties > klik op Bewerken.

  Het dialoogvenster Tag bewerken verschijnt. Voer de nieuwe tagnaam in en klik op Opslaan.

  Opmerking:

  Als de ingevoerde tagnaam al bestaat, verschijnt er een waarschuwing in Prime. Er kunnen geen twee tags met dezelfde naam bestaan.

Tags vervangen

 1. Selecteer de tags die u wilt vervangen. U kunt 50 tags tegelijk selecteren. Open het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Vervangen.

 2. Het dialoogvenster Tags vervangen verschijnt met de geselecteerde tags.

 3. Voer bij de optie Naam voor vervangen tag de naam in voor de nieuwe tag waardoor u de geselecteerde tag wilt vervangen. U kunt de tag vervangen door een bestaande tag uit de vervolgkeuzelijst of een nieuwe tag toevoegen.

  Opmerking:

  Puntkomma of komma kan geen onderdeel van de tagnaam zijn  Merk op dat tags zonder puntkomma's en weergave van foutmeldingen tijdens het gebruik van dergelijke tags als onderdeel van sommige LO-scenario's niet worden verwerkt voor migratiescenario's.

 4. Klik op Vervangen.

Tags bijvoegen

Wanneer u tags bijvoegt, wordt de nieuwe/bestaande tag aan alle lijsten van LO's en inhoudsgroepen bijgevoegd die aan de geselecteerde tags zijn gekoppeld.

 1. Selecteer de tags die u wilt bijvoegen. U kunt 50 tags tegelijk selecteren. Open het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Bijvoegen.

 2. Het dialoogvenster Tags bijvoegen verschijnt met de geselecteerde tags.

 3. U kunt een extra tag bij al het leermateriaal met de geselecteerde tags voegen door de naam van de Nieuwe tag in te voeren of een naam uit de vervolgkeuzelijst van bestaande tags te kiezen. De nieuwe tag wordt bijgevoegd bij al het gekoppelde leermateriaal in Captivate Prime.

  Opmerking:

  Puntkomma of komma kan geen onderdeel van de tagnaam zijn. Indien gebruikt, toont Prime een foutmelding. Merk op dat tags zonder puntkomma's en weergave van foutmeldingen tijdens het gebruik van dergelijke tags als onderdeel van sommige LO-scenario's niet worden verwerkt voor migratiescenario's.

 4. Klik op Bijvoegen.

Instellingen

Als beheerder kunt u de auteur toestemming geven om tags te maken door op de optie Instellingen te klikken.

Opmerking:
 • Wanneer een gebruiker toestemming heeft om tags te maken en bestaande tags selecteert die op dit moment ongeldig zijn,
  verschijnt er een foutmelding dat de geselecteerde tag niet meer geldig is. Er worden nieuwe tags gemaakt als u niet-ondersteunde tekens verwijdert. In dit geval moet de auteur zien dat oude tags veranderen in nieuwe tags voordat hij/zij opslaat.
 • Als de gebruiker niet over de rechten beschikt om nieuwe tags te maken, verschijnt er een foutmelding dat de geselecteerde tag niet meer geldig is. Auteurs kunnen contact opnemen met de beheerders om ongeldige tags te wijzigen.
  Auteurs kunnen geen ongeldige tags maken of opslaan. Ze kunnen ongeldige tags verwijderen en andere bestaande, geldige tags toevoegen en verdergaan.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account