xAPI in Captivate Prime

Wat is xAPI?

De Experience API (xAPI) is een e-learning softwarespecificatie die systemen voor leerinhoud en leersystemen met elkaar laat communiceren zodat alle leerervaringen worden vastgelegd en bijgehouden. Leerervaringen worden vastgelegd in een LRS (Learning Record Store). LRS's kunnen zich binnen traditionele Learning Management Systems (LMS's) bevinden of op zichzelf staan.

Zie voor meer informatie over xAPI:  https://github.com/adlnet/xAPI-Spec.

Hoe ondersteunt Captivate Prime xAPI?

Captivate Prime heeft een ingebouwde Learning Record Store. Deze LRS heeft de volledige capaciteit om xAPI-statements te accepteren van content die binnen Captivate Prime wordt gehost. Het accepteert zelfs xAPI-statements die door derden worden gegenereerd. Deze xAPI-statements worden binnen Prime opgeslagen en kunnen vervolgens buiten Prime worden geëxporteerd voor visualisatie in een extern datawarehousingsysteem.

Wanneer gebruikt u xAPI?

Er is een groeiende behoefte om de leerervaringen van de eindgebruiker, die over meerdere systemen verspreid zijn, vast te leggen.  Ook wil men de exacte betrokkenheid van de student bij de trainingsinhoud volgen. Het gaat verder dan Start, In voortgang en Voltooiing (de enige attributen die door SCORM worden vastgelegd).

xAPI gebruiken in Prime

Uw toepassing instellen

 1. Meld u aan als integratiebeheerder. Selecteer Toepassingen > Registreren.

  Appregistratie
  Appregistratie

 2. Registreer een nieuwe toepassing.

  Toepassing maken
  Toepassing maken

 3. Bepaal het bereik van de toepassing.

  • Als xAPI lees- en schrijftoegang voor de beheerdersrol is ingeschakeld, kan de beheerder xAPI-statements en -documenten plaatsen en ophalen.
  • Als xAPI lees- en schrijftoegang voor de studentrol is ingeschakeld, kan de beheerder xAPI-statements en -documenten plaatsen en ophalen.
 4. Wijzigingen opslaan. U krijgt uw ontwikkelaars-ID en -geheim.

Eindpunten :

Klik op de onderstaande link om het xAPI-document (Swagger) te bekijken:

https://captivateprimeeu.adobe.com/docs/primeapi/xapi/

Opmerking: xAPI- versie ondersteund in Prime is 1.0.3.

API-verificatie

Captivate Prime xAPI gebruikt OAuth 2.0 framework om uw clienttoepassingen te verifiëren en autoriseren. Nadat u uw aanvraag hebt geregistreerd, kunt u de clientId en het clientSecret ophalen. De URL wordt opgevraagd in de browser omdat deze de Captivate Prime-gebruikers verifieert met behulp van hun vooraf geconfigureerde accounts zoals SSO, Adobe ID. 

GET https://captivateprime.adobe.com/oauth/o/authorize?client_id=<Enter your clientId>&redirect_uri=<Enter a url to redirect to>&state=<Any String data>&scope=<admin:xapi or learner:xapi>&response_type=CODE.

xAPI-statements bijhouden als Prime LO

Als auteur kunt u nu de xAPI-module kiezen terwijl u cursussen maakt om de gebruikerservaring buiten Prime te volgen. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om de activiteiten te evalueren van gebruikers op een extern platform dat wordt gebruikt om cursussen te volgen.

 1. Gebruik het pop-upmenu om xAPI-module te selecteren bij de optie Type tijdens het maken van de module Activiteit.

  x-API-module maken
  x-API-module maken

 2. U wordt gevraagd een IRI op te geven. Doet u dit niet, dan wordt er automatisch een gegenereerd door Prime.

  Opmerking:

  De IRI voor een activiteit is uniek voor een account. Dit betekent dat twee modules in Captivate Prime niet dezelfde IRI kunnen hebben. In de volgende gevallen wordt een nieuwe IRI gegenereerd:

  • Wanneer een cursus met xAPI- module wordt gedeeld tussen accounts.
  • Wanneer een certificering met xAPI-module terugkeert

   

  Elk xAPI-statement met de genoemde IRI wordt gevolgd in de bovenstaande module en weerspiegeld in de Prime-rapporten. 

 3. Ga terug naar de pagina Activiteitenmodule om de automatisch gegenereerde IRI opnieuw te bezoeken.

 4. Publiceer de module.

Aandachtspunten:

 • Captivate Prime ondersteunt momenteel alleen mbox als ID. Andere ID's, waaronder mboz_sha1, openid , worden niet ondersteund.
 • De stateId en profielId zijn een UUID wanneer ze met Prime worden gebruikt.
 • PUT-aanvraag overschrijft het document voor xAPI's agenten/profiel, activiteit/profiel en  activiteit/status niet
 • Niet-geïdentificeerde groep wordt niet ondersteund in Actor.
 • De parameter 'related_activities' wordt niet ondersteund in GET- statement.
 • De parameters 'format=ids' en 'format=canonical' worden niet ondersteund in GET-statements.
 • Ongeldig maken van xAPI- statement maakt geen acties ongedaan die zich in Prime voordeden toen de statement werd geplaatst.

Rapporten genereren

xAPI- rapporten kunnen als Excel-rapporten worden gegenereerd. Open Rapporten > Excel-rapporten > xAPI-activiteitsrapport als beheerder.

Het gedownloade rapport haalt alle informatie op die door de student en beheerder voor elke statement is geplaatst.

Dezelfde rapporten kunnen worden gegenereerd / gepland met behulp van FTP- en Box-connectors voor elke externe integratie. Volg deze stappen:

Log in als Integratiebeheerder > Open FTP/Box-connector > Selecteer xAPI-activiteitsrapport in het linkerdeelvenster > Kies om een rapport te plannen/te genereren.

Een rapport plannen
Een rapport plannen

Opmerking:
 • Als alleen de onbewerkte score wordt ingezonden in een xAPI- -statement zonder de maximale score, wordt de quizscore niet in LT weergegeven.
 • Om de score in percentages te krijgen in Prime, worden geschaalde scores verzonden via xAPI.

Voorbeeldrapport

Downloaden

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?