Lees dit artikel om te leren hoe u cursussen, certificeringen en leerprogramma's maakt in Captivate Prime.

Overzicht

Auteurs kunnen leerobjecten zoals cursussen, certificeringen en leerplannen maken. Studenten kunnen deze leerobjecten gebruiken, terwijl beheerders de prestaties van de leerlingen kunnen volgen op basis van het gebruikspatroon.

Cursussen

Adobe Captivate Prime stelt auteurs in staat om naar keuze cursussen te maken. Auteurs kunnen de bestaande inhoud van e-learning cursussen importeren die met Adobe Captivate en Adobe Presenter is gemaakt. Andere ondersteunde cursusindelingen zijn videobestanden, pdf, docx en ppt en pptx. Beheerders kunnen unieke leerprogramma's maken met een vooraf gedefinieerde set cursussen voor studenten.

Als u nog geen cursussen hebt gemaakt, kunt u enkele voorbeeldcursussen bekijken in de toepassing om een idee te krijgen van het proces.

Een cursus maken

Volg de onderstaande stappen om een cursus te maken:

 1. Meld u als auteur aan bij Adobe Captivate Prime.
 2. Klik op de startpagina op Cursussen maken 
 3. Geef de vereiste basisinformatie voor de cursus, zoals de cursusnaam, een korte beschrijving van de cursus en een overzicht van de cursus.
 4. Klik op Nieuwe taal toevoegen in de linkerbovenhoek van de pagina om uw cursus in andere talen beschikbaar te maken.
 5. Selecteer de taal of talen waarin u uw cursus beschikbaar wilt stellen. Klik op Opslaan.
 6. U ziet het aantal gekozen talen naast de optie Nieuwe taal toevoegen.
 7. Klik op Modules aan cursus toevoegen en kies een van de volgende vier modules. Verstrek de vereiste basisinformatie voor elke module en klik op Klaar.

Wanneer u een module op eigen tempo kiest, kunt u ervoor kiezen om geen inhoud toe te voegen. Klik Overslaan om een lege container toe te voegen. U kunt de inhoud later koppelen via de optie Inhoud toevoegen in het dialoogvenster Moduledetails.

Moduletype selecteren
Moduletype selecteren

8. Een auteur kan CR- en VC-sessies met meerdere dagen maken. Beheerders/auteurs kunnen de Startdatum en Einddatum voor een CR- en VC-module instellen. Dit geeft aan dat de sessie voor meerdere dagen is geconfigureerd. De Bestede leertijd voor een module wordt ook berekend op basis van de sessieduur over meerdere dagen.

Meerdaagse sessie
Meerdaagse sessie

9. Klik op Op volgorde of Niet op volgorde om dit voor de modules in te stellen.
Als u Op volgorde kiest, verschijnen de modules in de volgorde waarin u ze hebt gemaakt. Kiest u Niet op volgorde, dan worden de modules niet op de volgorde gezet. Studenten kunnen de modules in elke gewenste volgorde voltooien.

10. Stel in het veld Voltooiingslimiet het aantal modules in dat een student moet afronden om de cursus als Voltooid aan te merken.

11. Klik op Opslaan.

Opmerking:

Geef de basisinformatie voor de cursus op voor elke taal die u hebt gekozen. Anders worden uw cursusgegevens niet opgeslagen en kunt u niet naar de volgende pagina gaan.

De volgende pagina verschijnt met optionele en verplichte instellingen voor de cursus. Alle velden met een * zijn verplicht.

12. Selecteer de vaardigheid voor het hoofdstuk en het overeenkomstige niveau en wijs de punten voor elk niveau toe. Klik op Meer toevoegen om meer vaardigheden toe te voegen.

Opmerking: U kunt decimale getallen toevoegen voor punten.

13. Kies voor Inschrijvingstype voor de cursussen Zelfingeschreven, Manager-aangewezen of Goedgekeurd door manager:

 • Manager-aangewezen: alleen managers kunnen deze cursussen aanwijzen.Student kanzich nietvoordit soort cursussen inschrijven.
 • Goedgekeurd door manager: managers keuren deze cursussen goed. Studenten kunnen zich voor deze cursussen inschrijven, maar ze wordenniet direct voor ditsoort cursussen ingeschreven zonder toestemming van de manager. Managers ontvangen een meldingsaanvraag wanneer studenten zich voor dit soort cursussen inschrijven. Heeft de manager goedkeuring gegeven, dan worden deze cursussen weergegeven als cursussen waarvoor de studenten zijn ingeschreven.
 • Zelfingeschreven: studenten kunnen zich rechtstreeksvoordit soort cursussen inschrijven.

14. Schakel het selectievakje Uitschrijven in als u studenten de mogelijkheid wilt geven zich van uw cursus uit te schrijven.

15. Kies de vereiste cursussen die moeten worden voltooid voordat de cursus wordt gestart. Klik op het veld Cursussen en maak een keuze uit de lijst met cursussen.

16. Voeg trefwoordentoeals tags voor uw cursus. Met deze tags kunnen de studenten uw cursus gemakkelijk vinden tijdens hetzoeken.

17. Klik op het tekstgebied en kies de profielen in het suggestievakje om de profielen van uw doelgroep voor deze cursus toe te voegen.

18. Voeg leermiddelbestanden voor uw cursus toe als extra materiaal. Sleep uw materiaal zoals tekst, of video- of audiobestanden.

19. Met Captivate Prime kunt u auteursnamen voor cursussen bewerken. U kunt een of meer namen toevoegen in het veld Auteur. De naam die u toevoegt, hoeft niet per se deel uit te maken van het systeem of het account. Open Cursussen > selecteer een cursus > open Instellingen > Auteurs om de auteursnaam toe te voegen.

Nadat u de cursus hebt gemaakt, klikt u op Opslaan. Uw cursus wordt standaardopgeslagenals concept.

Opmerking:

Voeg een cursusnaam, ten minste één module, inschrijvingstype, competentie, competentieniveau, en studiepunten toe om uw cursus klaar te maken voor publicatie.

Klik op Mijn cursussen om uw cursus te publiceren, beweeg met de muis over de cursustegel en klik op Cursus publiceren, zoals te zien in het volgende voorbeeld.

Basisfuncties Presentator
Basisfuncties Presentator
 1. Klik op als student op Voorbeeld bekijken om te zien hoe een cursus er na publicatie uit ziet.

Selecteer in het pop-updialoogvenster de extra taal of talen die u voor de studenten beschikbaar wilt maken en klik op Opslaan. 

Publiceer uw cursus opnieuw zodat uw wijzigingen van kracht worden.

Ondersteunde bestandstypen

De volgende bestandsindelingen worden voor inhoud ondersteund:

Interactieve inhoud:

Het ondersteunde indeling is .zip. De rapportage kan echter in de volgende indelingen zijn:

 • Scorm 1,2
 • Scorm 2004
 • AICC
 • TinCan

Statische inhoud:

 • Video: mp4, .avi, .wmv, .mov, .mpg, .m4v, .3gp
 • Audio: mp3, wav, aac, m4a, wma, vorbis, pcm, eac3, amr, ac3
 • PDF
 • Powerpoint - .pptx, .ppt
 • Word-bestanden - .docx, .doc
 • Excel-bestanden - .xslx, .xls

Opmerking:

Wanneer u inhoud voor meerdere talen toevoegt, kunt u statische en interactieve inhoud niet combineren binnen één inhoudsgroep.

Cursusmodules van Captivate en Presenter toevoegen 

U kunt de cursusmodules publiceren op Captivate Prime vanaf Adobe Captivate- en Adobe Presenter-software via het menu Publiceren.

 1. Klik op Publiceren -> Publiceren op Captivate Prime.
 2. Geef de naam van het subdomein of de e-mail-ID op en klik op Indienen. Als u meerdere accounts hebt, wordt u gevraagd om het juiste account te kiezen.
 3. Meld u aan met uw Adobe ID-gegevens. Klik op Account aanmaken als u geen Adobe ID hebt.
 4. Na autorisatie wordt u doorverwezen naar de pagina voor het publiceren van de module.
 5. Geef alle basisinformatie over de module en klik op Publiceren.
 6. U kunt de gepubliceerde module bekijken op de Captivate Prime-pagina voor modules.

Bekijk de video Modules van Adobe Captivate 9 publiceren voor meer informatie. U kunt ook de inhoud van Help van Captivate 9 (buiten de Captivate Prime-helptoepassing) raadplegen voor een gedetailleerde procedure.

Leveringstypen voor modules toevoegen

 1. Klik in de Captivate Prime-app op Inhoudsbibliotheek in het linker navigatiepaneel.
 2. Selecteer de cursus waarvoor u leveringstypen wilt toevoegen.
 3. Klik rechtsboven op de pagina Basisgegevens op Bewerken.
 4. Klik in het veld Modules op Meer leveringstypen toevoegen.
 5. Selecteer in het pop-upvenster dat verschijnt de extra moduletypen die u wilt inschakelen.
 6. Klik op Klaar.
 7. Klik op Opnieuw publiceren en publiceer uw cursus opnieuw om de wijziging te implementeren.

Docenten aan modules toewijzen

 1. Nadat u modules voor uw cursus hebt gemaakt, kunt u docenten aan de modules toewijzen. Klik in het Auteurdashboard op Cursuscatalogus.

 2. Klik op de cursus die de module bevat waaraan u docenten wilt toewijzen.

  Opmerking:

  U kunt alleen docenten toewijzen voor klaslokaalmodules.

 3. Klik in het veld Modules op de module waaraan u een docent wilt toewijzen.

  Docenten aanwijzen voor uw cursus (klaslokaal)
  Docenten aanwijzen voor uw cursus (klaslokaal)
 4. Specificeer in het veld Docent de gebruikersnaam van de gebruiker aan wie u de rol van docent wilt toewijzen.

 5. Klik op Opnieuw publiceren om de cursus met de updates opnieuw te publiceren.

Meerdere pogingen

Heeft de beheerder meerdere pogingen ingeschakeld, dan kunt u als auteur meerdere pogingen configureren voor een interactieve e-learningmodule op cursus- of moduleniveau.

Instellingen voor meerdere pogingen voor een module op een cursusniveau
Instellingen voor meerdere pogingen voor een module op een cursusniveau

Pogingen instellen op

U kunt het aantal pogingen voor een module op oneindig instellen of een bepaalde limiet opgeven.

De student ziet de informatie over pogingen nadat deze optie is ingeschakeld. De student kan ervoor kiezen om de module opnieuw te proberen   door op de knop Opnieuw proberen te klikken.

Klik op de optie Opnieuw proberen om de module opnieuw te starten
Klik op de optie Opnieuw proberen om de module opnieuw te starten

Nieuwe poging stoppen wanneer module is voltooid of behaald

Selecteer het vakje Nieuwe poging stoppen wanneer module is voltooid of behaald om te configureren wanneer de studenten de optie voor nieuwe pogingen niet meer kunnen selecteren. De optie Opnieuw proberen wordt uit de studentweergave verwijderd nadat de module met succes is voltooid.

Opnieuw proberen is niet zichtbaar wanneer module met succes is voltooid
Opnieuw proberen is niet zichtbaar wanneer module met succes is voltooid

Module vergrendelen tussen pogingen 0:0:1 indeling: dagen/uren/minuten

U kunt modules tussen pogingen voor bepaalde tijd vergrendelen door het vakje Module vergrendelen tussen pogingen 0:0:1 indeling: dagen/uren/minuten te selecteren. Wanneer een module is vergrendeld, kan de student de module pas bezoeken nadat de ingestelde vergrendelingstijd is verstreken.

Opmerking:

Wanneer de student de muis op de uitgeschakelde hyperlink Opnieuw proberen zet, wordt de resterende tijd om de module opnieuw te proberen weergegeven. Nadat de vergrendelingstijd is verstreken, wordt de optie Opnieuw proberen ingeschakeld.

U kunt de eindcriteria van een poging definiëren door het vakje Speler sluiten of Voltooiing te selecteren.

 • Speler sluiten

Telkens wanneer een module wordt gestart, wordt dit beschouwd als een nieuwe poging als Speler sluiten als criterium is geselecteerd. De student krijgt prompts met details over modulevergrendeling en pogingen wanneer deze de speler sluit.

Prompt weergegeven bij het sluiten van de speler wanneer meerdere pogingen is ingeschakeld
Prompt weergegeven bij het sluiten van de speler wanneer meerdere pogingen is ingeschakeld
 • Voltooiing

Als het einde van een poging is ingesteld als 'voltooiing', wordt dit berekend op basis van de succescriteria voor de inhoud. Studenten mogen de module niet opnieuw proberen totdat vanuit de inhoud de voltooiingsgegevens worden verstuurd. De details van modulevergrendelingen en pogingen worden na afloop van de poging aan de student doorgegeven.

Tijdslimiet instellen om module te voltooien

Auteurs kunnen een tijdslimiet voor het afronden van een module instellen door het vakje Tijdslimiet instellen om module te voltooien te selecteren.

Telkens wanneer de speler wordt gestart, wordt dit beschouwd als een nieuwe poging en tijdens het opstarten ziet de student de tijddetails.

Melding met de tijdsduur voor een module
Melding met de tijdsduur voor een module
De resterende tijd voor het voltooien van een module wordt weergegeven
De resterende tijd voor het voltooien van een module wordt weergegeven

Opmerking:

De poging wordt automatisch beëindigd zodra de tijd is verstreken.

De huidige poging wordt ook beëindigd wanneer de speler wordt gesloten.

Meerdere pogingen op moduleniveau

Wanneer u een poging op Moduleniveau selecteert in het vervolgkeuzemenu Pogingslimiet instellen op kunt u de opties op het niveau van de afzonderlijke modules configureren.

Meerdere pogingen op moduleniveau
Meerdere pogingen op moduleniveau

Cursussen weergeven

Als auteur kunt u een lijst met alle beschikbare cursussen bekijken. Klik op Cursuscatalogus om alle cursussen in het Captivate Prime-account te bekijken. Klik op Mijn cursussen om al uw cursussen in uw Captivate Prime-account te bekijken.

Klik op de tabbladen om de cursussen te filteren op basis van competenties of op verschillende statussen zoals Concept, Gepubliceerd en Gearchiveerd. Als u een manager bent en cursussen wilt bekijken, kunt u een voorbeeld bekijken als student of overschakelen naar student.

Opmerking
U kunt een cursus archiveren nadat de student deze heeft voltooid of wanneer u een bepaalde cursus na publicatie wilt uitstellen. U kunt een cursus alleen archiveren wanneer deze de status Gepubliceerd heeft. Een lijst van alle gearchiveerde cursussen kan worden bekeken door op het tabblad Gearchiveerd te klikken.

Cursuseffectiviteit

De effectiviteitsscore van de cursus helpt de auteurs om de cursussen die niet goed aansluiten op de behoeften van de student te evalueren en deze waar nodig aan te passen. De effectiviteit van de cursus wordt geëvalueerd om inzicht te krijgen in het nut van de cursus voor de student. Het is een combinatie van de resultaten van feedback van de student over de cursusinhoud. De quizresultaten van een student en feedback van de manager na evaluatie van de student op basis van de verworven kennis.

In Mijn Cursussen kan de auteur de effectiviteitsscore van de cursus op de cursusminiaturen zien, zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding. U ziet de score voor deze cursus als 100.

Effectiviteitsscore
Effectiviteitsscore

De effectiviteitsscore van de cursus wordt bepaald aan de hand van de L1-, L2- en L3-feedbackwaarden. Klik op de waarde voor de effectiviteit van de cursus om deze uitgesplitst op feedback te bekijken. Er verschijnt een pop-upmenu, zoals hieronder weergegeven.

Effectiviteitsscore
Effectiviteitsscore

In dit voorbeeld heeft 1 van 1 gebruiker alle drie de feedbacktypes ontvangen, vandaar dat de score 100/100 is. Uit deze tabel kunt u de ontbrekende feedback aflezen om de algehele effectiviteit te verbeteren. Klik op de pijltjestoets rechtsonder in het pop-upmenu om te zien hoe de cursuseffectiviteit wordt berekend.

Berekening van effectiviteit
Berekening van effectiviteit

Zoals te zien in het bovenstaande taartdiagram wordt er meer gewicht gegeven aan de L3-feedback van de manager.

Cursussen zoeken

Adobe Captivate Prime maakt het u gemakkelijker snel de gewenste cursussen te vinden. U kunt op twee manieren naar uw cursussen zoeken:

 1. Met behulp van het zoekveld. Klik op het zoekpictogram in de rechterbovenhoek. Er verschijnt een zoekveld. Typ de naam van de cursus of een van de trefwoorden die bij uw cursussen horen om uw cursussen terug te vinden. U kunt ook zoeken met behulp van tags, die tijdens het maken van de cursus worden toegevoegd. U kunt via het veld Cursussen zoeken naar tags zoeken. Deze worden in het zoekveld weergegeven terwijl u typt.
 2. Door de lijst van cursussen met behulp van de filters te filteren. U kunt de cursussen filteren op status zoals Alle, Gepubliceerd, Concept en Gearchiveerd. U krijgt een gefilterde lijst met cursussen waarin u de gewenste cursussen kunt selecteren.

U kunt zoeken op basis van competenties door op Competenties te klikken en ze te kiezen. Als auteur kunt u de cursussen op vier manieren sorteren om de gewenste cursus sneller te vinden. Klik op Sorteren op en kies alfabetische oplopende volgorde, alfabetische aflopende volgorde, datum waarop de cursus gemaakt werd, datum waarop cursus bijgewerkt werd en effectiviteit van cursussen:

author-sortby

Voorbeeld van cursussen bekijken

Na het maken van de cursussen kunnen de auteurs een voorbeeld bekijken van hun cursussen voordat ze worden gepubliceerd:

 1. Klik op de naam van de conceptcursus op de cursustegel.
 2. Klik in de conceptmodus op voorbeeld bekijken als student in het linkerdeelvenster van het venster.
 3. Klik op de pagina met de cursusinhoud om de cursusmodules in de speler te bekijken.

Levenscyclus van cursus

De levenscyclus van een cursus ziet er meestal als volgt uit:

Concept: wanneer een auteur een cursus heeft gemaakt en opgeslagen. Een cursus met deze status is nog niet beschikbaar voor studenten.

Gepubliceerd: wanneer een auteur een cursus heeft gepubliceerd. Studenten kunnen zich op dit punt inschrijven voor een cursus. U kunt de cursus op dit punt bewerken. 

Gearchiveerd: Een auteur kan een cursus na publicatie archiveren als de auteur niet wil dat de cursus in de cursuscatalogus voor studenten verschijnt.

Verwijderd: een cursus heeft de status Verwijderd wanneer deze volledig uit de Adobe Captivate Prime-toepassing is verwijderd. Alleen auteurs kunnen cursussen met de status Concept of Gearchiveerd verwijderen. 

Levenscyclus van cursus
Levenscyclus van cursus

Een gepubliceerde cursus bewerken

Een auteur kan een cursus in gepubliceerde status bewerken. De auteur kan op dit punt alle onderdelen van een cursus bewerken en een cursus opnieuw publiceren. Auteurs en beheerders van een organisatie kunnen de vaardigheden, punten en niveaus van een reeds gepubliceerde cursus aanpassen. 

Klik op de cursuskaart en vervolgens op Bewerken in de rechterbovenhoek van de pagina om een gepubliceerde cursus te bewerken.

Opmerking:

Publiceer de cursus opnieuw als u tijdens het bewerken van de cursusonderdelen de pagina moet verlaten. U krijgt een bevestiging in een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om de cursus opnieuw te publiceren. 

Uitschrijving

Bij het maken van de cursussen kunnen de auteurs kiezen of de studenten zichzelf wel of niet kunnen uitschrijven. Als de beheerder de optie selecteert, dan kan de student zichzelf uitschrijven. 

Uitschrijving
Uitschrijving

Certificeringen en leerprogramma's

Zowel auteur als beheerder kunnen vanuit de auteurstoepassing certificeringen en leerprogramma's voor studenten maken. Klik op de startpagina op Certificeringen of Leerprogramma's om de respectievelijke leerobjecten te maken.

Zie Certificeringen en Leerprogramma's voor meer informatie over het maken en beheren van certificeringen en leerprogramma's.

 

Verplichte cursussen voor externe certificering

In eerdere versies van Captivate Prime was voltooiing van een cursus niet verplicht voor studenten in Externe certificering om een certificaat te voltooien.

U kunt cursussen nu verplicht stellen door de optie Stel de vereiste cursussen in als Verplicht voor het voltooien van certificaten op het tabblad Curriculum in te schakelen.

 
Verplichte cursussen
Verplichte cursussen

 

Wanneer cursussen verplicht worden gesteld:

 • Op de pagina Inzendingen van de manager worden de studenten pas weergegeven nadat ze de cursussen hebben voltooid.
 • De student kan een bestand pas uploaden nadat de cursus is afgerond.

 

 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid