Lees hoe u Salesforce met Captivate Prime kunt integreren met behulp van connectoren, hoe u FTP met Captivate Prime kunt integreren en hoe u CSV automatisch kunt uploaden met behulp van een FTP-connector.

Overzicht

Bedrijven hebben andere toepassingen en systemen die geïntegreerd moeten worden met Captivate Prime. Connectoren zijn hulpprogramma's die helpen bij het uitvoeren van gegevensgebaseerde integraties, zoals het importeren van gegevens in Captivate Prime van externesystemen. Ze voeren ook de export van gegevens uit naar externe systemen vanuit Captivate Prime. In de versie van juli 2016 hebben de connectoren alleen de mogelijkheid om gebruikers in bulk te importeren uit externe systemen.

Captivate Prime levert Salesforce- en FTP-connectoren. Via de Salesforce-connector kunnen de integratiebeheerders van een organisatie hun Salesforce-toepassing met Captivate Prime integreren. Als integrator kunt u ook een FTP-connector gebruiken om een aantal gebruikers automatisch in uw bedrijfstoepassing te importeren.

Captivate Prime levert ook de Lynda-, getAbstract- en de Harvard Management System-connectoren. Deze connectoren stellen studenten in staat om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van cursussen van Lynda.com, getAbstract en Harvard ManageMentor.

Lees verder om te weten te komen hoe u elk van deze connectoren in Captivate Prime kunt configureren en gebruiken.

Startpagina integratiebeheerders - Connectoren
Startpagina integratiebeheerders - Connectoren

Salesforce-connector

De Salesforce-connector verbindt Captivate Prime met Salesforce-accounts om de synchronisatie van gegevens te automatiseren. De mogelijkheden van de Salesforce-connector zijn als volgt: 

Kenmerken toewijzen

De integratiebeheerder kan Salesforce-kolommen kiezen en aan de overeenkomstige groepeerbare kenmerken van Captivate Prime toewijzen. Wanneer de toewijzing is voltooid, wordt dezelfde toewijzing voor verdere gebruikersimporten gebruikt. De beheerder kan de toewijzing opnieuw configureren als deze een andere toewijzing voor het importeren van gebruikers wil.

Geautomatiseerde gebruikersimport

Via het proces voor gebruikersimport kan de Captivate Prime-beheerder werknemersgegevens uit Salesforce ophalen en automatisch in Captivate Prime importeren. Door deze automatisering hoeft het creëren van CSV's en het uploaden naar Prime niet handmatig te gebeuren.

Automatisch plannen

Het kan effectief zijn om de functie voor automatische planning samen met de functie voor geautomatiseerde gebruikersimport te gebruiken. De Captivate Prime-beheerder kan het schema volgens de behoeften van de organisatie instellen. Gebruikers in de Captivate Prime-toepassing kunnen up-to-date zijn volgens planning. De synchronisatie kan dagelijks worden uitgevoerd in de Captivate Prime-toepassing. 

Gebruikers filteren

De Captivate Prime-beheerder kan gebruikers filteren voordat ze worden geïmporteerd. Zo kan de Captivate Prime-beheerder er bijvoorbeeld voor kiezen om alle gebruikers in de hiërarchie onder één of meer specifieke managers te importeren. 

De Salesforce-connector configureren

Om Salesforce met Captivate Prime te integreren moet u de 

vereisten van het proces leren kennen

Zorg ervoor dat u uw organisatie-URL voor Salesforce hebt. Als uw organisatie bijvoorbeeld myorgheet, kan de Salesforce-URL https://myorg.salesforce.com zijn. Dit is alles wat u moet invoeren om het Salesforce-account met Captivate Prime te verbinden.

Zorg er ook voor dat u de juiste gegevens hebt om u bij het account aan te melden.

Een verbinding maken

 1. Beweeg de muis over de Salesforce-kaart/miniatuur op de Captivate Prime-startpagina. Er verschijnt een menu. Klik op Verbinden in het menu.

  Optie Verbinden
  Optie Verbinden

 2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om de org-url in te voeren. Klik op Verbinden nadat u de URL hebt ingevoerd.

 3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de overzichtspagina.

Kenmerken toewijzen

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de Salesforce-kolommen aan de overeenkomstige attributen van Captivate Prime koppelen. Deze stap is verplicht. 

 1. Aan de linkerkant ziet u de kolommen van Captivate Prime en aan de rechterkant de kolommen van Salesforce. Selecteer de kolomnaam die overeenkomt met de kolomnaam van Captivate Prime.

  Kenmerken toewijzen
  Kenmerken toewijzen

  Opmerking:

  De gegevens in de Captivate Prime-kolom die links worden getoond, worden uit de actieve velden gehaald. Het veld manager moet worden toegewezen aan een veld van het type e-mailadres. U moet alle kolommen toewijzen voordat u de connector gebruikt.

 2. Klik na het voltooien van de toewijzing op Opslaan

 3. De connector is nu klaar voor gebruik. Het account dat is geconfigureerd verschijnt als een gegevensbron binnen de beheerdersapp. De beheerder kan de import of synchronisatie op verzoek plannen.

  De connector is nu klaar voor gebruik. Het account dat is geconfigureerd verschijnt als een gegevensbron binnen de beheerdersapp. De beheerder kan de import of synchronisatie op verzoek plannen.

Gebruik van de Salesforce-connector

De Salesforce-connector maakt verbinding met Salesforce.com om de geconfigureerde gebruikers op te halen en toe te voegen aan Captivate Prime. 

Captivate Prime-FTP-connector

Met behulp van de FTP-connector kunt u Captivate Prime integreren met willekeurige externe systemen om de synchronisatie van gegevens te automatiseren. Van externe systemen wordt verwacht dat ze gegevens in een CSV-formaat kunnen exporteren en in de juiste map van het Captivate Prime FTP-account kunnen plaatsen. De mogelijkheden van de FTP-connector zijn als volgt: 

U kunt de Box-connector ook gebruiken voor gegevensmigratie,het importeren van gebruikersen gegevensexport. Zie Box connector voor meer informatie.

Gegevensimport

Het gebruikersimportproces stelt de Captivate Prime-beheerder in staat om werknemersgegevens op te halen van de Captivate Prime FTP-service en deze automatisch te importeren in Captivate Prime. Met behulp van deze functie kunt u meerdere systemen integreren door de door deze systemen gegenereerde CSV in de juiste mappen van de FTP-accounts te plaatsen. Captivate Prime haalt de CSV-bestanden op, voegt ze samen en importeert de gegevens volgens de planning. Raadpleeg de planningsfunctie voor meer informatie. 

Kenmerken toewijzen

De integratiebeheerder kan de kolommen of CSV kiezen en aan de overeenkomstige groepeerbare kenmerken van Captivate Prime toewijzen. Deze toewijzing is een eenmalige inspanning. Zodra de toewijzing is voltooid, wordt dezelfde toewijzing gebruikt voor de daaropvolgende gebruikersimporten. De toewijzing kan opnieuw worden geconfigureerd als de beheerder een andere toewijzing voor het importeren van gebruikers wil hebben.

Gegevens exporteren

Gevensexport stelt gebruikers in staat om de vaardigheden van de gebruiker en de transcripten van de student te exporteren naar een FTP-locatie om deze te integreren met een willekeurig systeem van derden.

Planning

De beheerder kan planningstaken volgens de vereisten van de organisatie instellen en gebruikers in de Captivate Prime-toepassing zijn up-to-date volgens de planning. Op dezelfde manier kan de integratiebeheerder de export van vaardigheden op een tijdige basis plannen om deze te integreren met een extern systeem. De synchronisatie kan dagelijks worden uitgevoerd in de Captivate Prime-toepassing. 

De FTP-connector van Captivate Prime configureren

Om de FTP-connector met Captivate Prime te integreren moet u in eerste instantie het proces leren kennen. 

Een verbinding maken

 1. Beweeg de muis over de FTP-kaart/miniatuur op de Captivate Prime-startpagina. Er verschijnt een menu. Klik in het menu op Verbinden.

  Optie Verbinden
  Optie Verbinden

 2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de e-mail-ID in te voeren. Geef de e-mail-ID op van de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het Captivate Prime-FTP-account van de organisatie.Klik op Verbinden nadat u de e-mail-ID opgegeven hebt. 

 3. Captivate Prime stuurt u een e-mail waarin de gebruiker wordt gevraagd het wachtwoord opnieuw in te stellen voordat hij/zij voor het eerst toegang krijgt tot de FTP. De gebruiker moet het wachtwoord opnieuw instellen en het gebruiken om toegang te krijgen tot het Captivate Prime-FTP-account.

  Opmerking:

  Er kan slechts één Captivate Prime FTP-account worden aangemaakt voor een bepaald Captivate Prime-account.

  Op de overzichtspagina kunt u de verbindingsnaam voor uw integratie opgeven. Kies welke actie u wilt ondernemenuitde volgende opties:

  • Interne gebruikers importeren
  • Vaardigheden van gebruikers exporteren - Een planning configureren
  • Vaardigheden van gebruikers exporteren - Op verzoek
  • Studenttranscripten exporteren - een planning configureren
  • Studenttranscripten exporteren - op verzoek
  Exportopties
  Exportopties

Importeren

Interne gebruiker

Met de optie voor het importeren van interne gebruikers kunt u het genereren van een gebruikersimportverslag automatisch plannen. De gegenereerde rapporten worden als .CSV-bestanden naar u verzonden.

Kenmerken toewijzen

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de kolommen van de CSV-bestanden toewijzen. Het bestand wordt in de FTP-map geplaatst bij de overeenkomstige attributen van Captivate Prime. Deze stap is verplicht. 

 1. Op de pagina Kenmerken toewijzen ziet u links de verwachte kolommen van Captivate Prime en rechts de namen van de CSV-kolommen. In eerste instantie ziet u aan de rechterkant een leeg selectievakje. Importeer een sjabloon-CSV door op Bestand kiezen te klikken.

 2. Via de bovenstaande stap worden alle CSV-kolomnamen aan de rechterkant van de vervolgkeuzelijst ingevuld. Selecteer de kolomnaam die overeenkomt met de kolomnaam van Captivate Prime.

  Opmerking:

  Het veld Manager moet worden toegewezen aan een veld van het type e-mailadres. U moet alle kolommen toewijzen voor u de connector kunt gebruiken.

 3. Klik na het voltooien van de toewijzing op Opslaan

  De connector is nu klaar voor gebruik. Het geconfigureerde account verschijnt als gegevensbron in de beheerdersapp zodat de beheerder de import of de synchronisatie op verzoek kan plannen.

   

De Captivate Prime FTP-connector gebruiken

1. De CSV-bestanden van externe systemen moeten op het volgende pad worden geplaatst: 

$OPERATION$/$OBJECT_TYPE$/$SUB_OBJECT_TYPE$/data.csv

Opmerking: In de release van juli 2016 is alleen import van gebruikers toegestaan. Om de FTP-connector te gebruiken, moet u er daarom voor zorgen dat de CSV-bestanden in de volgende map worden geplaatst:
Home/import/user/internal/*.csv

2. De FTP-connector haalt alle rijen uit de CSV-bestanden. Het is belangrijk dat de rij die overeenkomt met een gebruiker in een CSV niet in andere CSV's verschijnt.

3. Alle CSV's moeten de kolommen bevatten die in de toewijzing zijn gespecificeerd.

4. Alle benodigde CSV's moeten in de map aanwezig zijn voordat het proces begint. 

Opmerking:

Tijdens het importeren van gebruikers in Captivate Prime moet de beheerder ook weten hoe gebruikers worden beheerd in Captivate Prime. Raadpleeg de Help voor Gebruikersbeheer voor meer informatie. 

Import xAPI

The import xAPI options allows you to schedule the import of xAPI statements from third party services into Captivate Prime on demand.

Configurations required to import xAPI

 1. From the configuration page,  select an existing configuration that is available in the configuration list to import xAPI statements from the CSV. Click edit or add a new Configuration link to navigate to the configure Import-Sources page.

  Configuration

  • In the Configure Import-Sources page, fill in the two fields i.e. Name and Source File Name. The source file name should match the file name that is provided in the FTP folder location.
  • Click Save to save your changes.
  Configure
  Configure

  Filter

  • From the left pane, click Filter.
  • In the configure Import-Filter page, fill in the Name and Conditions fields to filter out the records. Click Add new Filter to add another filter. You can save or delete a filter by clicking Save or Delete option under the Actions column.
  Filter
  Filter

  Mapping

  • From the left pane, click Mapping.
  • In the Import xAPI Statements-Configuration-Mapping page, on the left side you can see the xAPI JSON field path names which needs to be mapped with the CSV column names.
  • By default, the three JSON path field names that need to be mapped with the CSV column names are actor.mbox, verb.id, and object.id. You can add other fields to map by clicking Add a new Mapping.
  • Select the type of column name that you are mapping with the Json field path name (whether it is string, number, Boolean, or date type).
  • Click save after completing the mapping. The xAPI import can now be imported on schedule or On demand.
  Mapping
  Mapping
 2. From the left pane, click Configure Schedule. Click Enable Schedule to schedule the import of xAPI statements.

  You can enter the start time and date, and then enter the frequency of your xAPI import schedule in days. For example, enabling xAPI import for every 3 days.

  Import xAPI statements - Configure Schedule
  Import xAPI statements - Configure Schedule
 3. From the left pane, click On Demand Execution.  

  Import xAPI statements- On Demand
  Import xAPI statements- On Demand
 4. From the left pane, click Execution Status to view the summary of all the runs for this connector, in a chronological order. You can view the start date and duration of the time taken to import xAPI, the type of import (whether it is on demand or scheduled) and the status of the import (whether the xAPI import is in progress or has completed or has failed).

  Import xAPI statements - Execution Status
  Import xAPI statements - Execution Status

Exporteren

Vaardigheden

Er zijn twee opties om rapporten over gebruikersvaardigheden te exporteren.

Gebruikersvaardigheden - Op verzoek: u kunt via deze optie de  startdatum specificeren en het rapport exporteren. Het rapport wordt geëxtraheerd van de ingevoerde datum tot heden.

Optie Export op verzoek
Optie Export op verzoek

Gebruikersvaardigheden - Configureren: via deze optie kunt u de extractie van het rapport plannen. Selecteer het selectievakje Planning inschakelen en geef de begindatum en -tijd op. U kunt ook aangeven met welk intervallen u het rapport wilt laten genereren en verzenden.

Export van het rapport configureren
Export van het rapport configureren

Klik op de pagina Gebruikersvaardigheden, hieronder weergegeven, op de link naar de FTP-map om de Exportmap te openen waar de geëxporteerde bestanden worden geplaatst.

FTP-map om bestanden te bekijken
FTP-map om bestanden te bekijken

De automatisch geëxporteerde bestanden zijn aanwezig op de locatie Home/export/*FTP_location*

De automatisch geëxporteerde bestanden zijn beschikbaar met de titel, skill_achievements_*date from*_to_*date to*.csv

Geëxporteerd .csv-bestand
Geëxporteerd .csv-bestand

Studenttranscript

Er zijn twee opties om studenttranscriptrapporten te exporteren.

Op verzoek: u kunt de startdatum specificeren en het rapport exporteren via deze optieveldHet rapport wordt geëxtraheerd van de ingevoerde datum tot heden.
Een rapport op verzoek genereren
Een rapport op verzoek genereren

Configureren: via deze optiekuntu de extractie van het rapport plannen. Selecteer het selectievakje Planning inschakelen en geef de begindatum en -tijd op. U kunt ook aangeven met welk intervallen u het rapport wilt laten genereren en verzenden.

Een rapport configureren
Een rapport configureren

Klik op de pagina Studenttranscript, hieronder weergegeven, op de link naar de FTP-map om de Exportmap te openen waar de geëxporteerde bestanden op uw FTP-locatie worden geplaatst

De automatisch geëxporteerde bestanden zijn aanwezig op de locatie Home/export/*FTP_location*

De automatisch geëxporteerde bestanden zijn beschikbaar met de titel, student_transcript_*begindatum*_tot_*einddatum*.csv

Geëxporteerd .csv-bestand
Geëxporteerd .csv-bestand

Lynda-connector

De Lynda-connector wordt gebruikt door zakelijke klanten van Lynda.com die graag willen dat hun studenten Lynda-cursussen kunnen zoeken en volgen in Captivate Prime. De connector kan worden geconfigureerd om periodiek cursussen van Lynda.com op te halen met uw API-sleutel. Zodra een cursus binnen Prime is gemaakt, kunnen gebruikers deze opzoeken en volgen. De voortgang van de student kan vervolgens binnen Captivate Prime worden bijgehouden.

De Lynda-connector configureren

 1. Klik op Lynda in het dashboard van de integratiebeheerder.

  U ziet de tegel met drie opties: Aan de slag, Verbinden en Verbindingen beheren.

 2. Klik op Verbinden als u de Lynda-connector voor het eerst configureert.

  Opmerking:

  Configureer het Exavault FTP-account voordat u deze connector configureert.

 3. Geef op de verbindingspagina een naam op voor uw connector. Voer de appsleutel en de geheime sleutel voor uw verbinding in.

  Opmerking:

  Neem contact op met uw leverancier voor de appsleutel en de geheime sleutel.

 4. Klik op Opslaan.

  De configuratie wordt opgeslagen en de Lynda-verbinding voor uw account wordt toegevoegd. U kunt nu klikken op Verbindingen beheren vanuit destartpaginaen u kunt uw configuratie op elk moment wijzigen.

 5. Als u al een verbinding tot stand hebt gebracht, klikt u op Verbindingen beheren om al uw verbindingen te bekijken.

  Opmerking:

  De migratiefunctie moet zijn ingeschakeld voor uw account voordat u deze connector kunt configureren.

 6. Klik op de verbinding die u wilt bewerken.

 7. Klik in het linkerdeelvenster op Configureren. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Bekijk of bewerk de details van uw account en het synchronisatieschema vanuit dit venster. Schakel het selectievakje Verbinding inschakelen in als u dit account wilt inschakelen. 
  • Klik op Bewerken en bewerk uw gegevens. Klik op Herstellen om uw updates voor dit veld ongedaan te maken
  • Klik op Schema inschakelen om uw synchronisatie te plannen. U kunt de starttijd en -datum invoeren en vervolgens de frequentie van uw synchronisatieplanning in dagen invoeren. Bijvoorbeeld, om de drie dagen synchroniseren.

  Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

  De Lynda-connector voor Captivate Prime configureren
  De Lynda-connector voor Captivate Prime configureren
 8. Klik in het linkerdeelvenster op Uitvoering op verzoek. Met deze optie kunt u gebruikersfeeds en andere relevante gegevens vanuit Lynda importeren. Voer de startdatum voor de uitvoering op verzoek in en klik op Uitvoeren om de synchronisatie uit te voeren. Alle gegevens vanaf de startdatum tot heden worden geïmporteerd.

  • Wanneer de toepassing tijdens de synchronisatie uitvalt, kunt u tijdens de uitvoering op Toegang tot Captivate Prime uitschakelen, klikken.
  • Als u tijdens de uitvoering op Toegang tot Captivate Prime inschakelen klikt, is er geen onderbreking van de service tijdens de synchronisatie.
  Lynda-connector uitvoeren op verzoek
  Lynda-connector uitvoeren op verzoek
 9. U kunt ook op elk moment op Uitvoeringsstatus in het linkerdeelvenster klikken om het overzicht van alle runs voor deze connector in chronologische volgorde te bekijken. U kunt de startdatum en duur van de synchronisatie, het type synchronisatie (of het al dan niet gaat om synchronisatie op verzoek) en de status van de synchronisatie (of de synchronisatie wordt uitgevoerd of is voltooid) bekijken.

  Opmerking:

  Wanneer u een verbinding wist en opnieuw aanmaakt, worden de vorige runs voor de connector weergegeven. U kunt alle runs bekijken voordat u de verbinding wist.

  U kunt alleen de laatste synchronisatie opnieuw uitvoeren.

  Klik op Uitvoeringsstatus om een overzicht van alle runs te bekijken
  Klik op Uitvoeringsstatus om een overzicht van alle runs te bekijken

getAbstract-connector

De getAbstract-connector kan gebruikt worden door zakelijke klanten van getAbstract.com die graag willen dat hun studenten getAbstract-samenvattingen kunnen zoeken en volgen in Captivate Prime. De connector kan worden geconfigureerd om periodiek gebruiksgegevens op te halen, op basis waarvan de voltooiingsrecords van studenten in Captivate Prime worden gemaakt. Lees verder om te weten te komen hoe u deze connector in Captivate Prime moet configureren.

De getAbstract-connector configureren

 1. Klik in het dashboard van de integratiebeheerder op getAbstract.

  U ziet de tegel met drie verschillende opties: Aan de slag, Verbinden en Verbindingen beheren.

 2. Klik op Verbinden als u de getAbstract-connector voor het eerst configureert.

  Opmerking:

  Configureer het Exavault FTP-account voordat u deze connector configureert.

  Zorg ervoor dat u deze FTP-gegevens deelt met uw inhoudaanbieder om toegang te krijgen tot de feeds.

 3. Voer in het veld Verbindingsnaam een naam voor uw verbinding in.

  Voer de juiste sleutels in de velden Client-ID en Clientgeheim in. Neem contact op met uw leverancier voor de juiste sleutels voor deze connector.

  De sleutels zijn nodig om de metagegevens van de door de client gevolgde cursussen te verkrijgen.

 4. Klik als u al verbinding hebt op de startpagina op getAbstract > Verbindingen beheren om uw bestaande configuratie te bekijken en te bewerken.

  Opmerking:

  De migratiefunctie moet zijn ingeschakeld voor uw account voordat u deze connector kunt configureren.

 5. Klik op de verbinding waarvan u de configuratie wilt bekijken of bewerken. 

  De getAbstract-connector voor Captivate Prime configureren
  De getAbstract-connector voor Captivate Prime configureren
 6. Klik in het linkerdeelvenster op Configureren. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Bekijk of bewerk de details van uw account en het synchronisatieschema vanuit dit venster. Schakel het selectievakje Verbinding inschakelen in als u dit account wilt inschakelen. 
  • Klik op Bewerken en bewerk uw gegevens. Klik op Herstellen om uw updates voor dit veld ongedaan te maken
  • Klik op Schema inschakelen om uw synchronisatie te plannen. U kunt de starttijd en -datum invoeren en vervolgens de frequentie van uw synchronisatieplanning in dagen invoeren. Bijvoorbeeld, om de drie dagen synchroniseren.
 7. Klik op Opslaan.

  De configuratie wordt opgeslagen en de getAbstract-verbinding voor uw account wordt toegevoegd.

 8. Klik in het linkerdeelvenster op Uitvoering op verzoek. Met deze optie kunt u gebruikersfeeds en andere relevante gegevens uit getAbstract importeren. Voer de startdatum voor de uitvoering op verzoek in en klik op Uitvoeren om de synchronisatie uit te voeren. Alle gegevens vanaf de startdatum tot heden worden geïmporteerd.

  • Wanneer de toepassing tijdens de synchronisatie uitvalt, kunt u tijdens de uitvoering op Toegang tot Captivate Prime uitschakelen, klikken.
  • Als u tijdens de uitvoering op Toegang tot Captivate Prime inschakelen klikt, is er geen onderbreking van de service tijdens de synchronisatie.
 9. U kunt ook op elk moment op Uitvoeringsstatus in het linkerdeelvenster klikken om het overzicht van alle runs voor deze connector in chronologische volgorde te bekijken. U kunt de startdatum en duur van de synchronisatie, het type synchronisatie (of het al dan niet gaat om synchronisatie op verzoek) en de status van de synchronisatie (of de synchronisatie wordt uitgevoerd of is voltooid) bekijken.

  Opmerking:

  Wanneer u een verbinding wist en opnieuw aanmaakt, worden de vorige runs voor de connector weergegeven. U kunt alle runs bekijken voordat u de verbinding wist.

  U kunt alleen de laatste synchronisatie opnieuw uitvoeren.

  Zorg er voor elk type synchronisatie voor dat de gebruikersfeed aanwezig is in de getAbstract FTP-map voor de gegevens die in de synchronisatie zijn gespecificeerd.

  Raadpleeg het volgende Excelblad met een voorbeeld van een gebruikersfeed-bestand van getAbstract. De bestandsnaam moet het volgende formaat hebben: rapport_export_jjjj_MM_dd_UUmmss.xlsx of report_export_jjjj_MMM_dd.xlsx.

  Downloaden

Harvard ManageMentor-connector

De Harvard ManageMentor-connector wordt gebruikt door zakelijke klanten van Harvard ManageMentor die graag willen dat hun studenten Harvard ManageMentor-cursussen kunnen zoeken en volgen. De connector helpt bij het maken van cursussen binnen Prime en kan worden geconfigureerd om periodiek de voortgangsgegevens van studenten op te halen. Voer de volgende procedure uit om deze connector te configureren:

De Harvard ManagerMentor-connector configureren

 1. Klik in het dashboard van de integratiebeheerder op Harvard ManageMentor.

  U ziet de tegel met drie verschillende opties: Aan de slag, Verbinden en Verbindingen beheren.

 2. Klik op Verbinden als u de Harvard ManageMentor-connector voor het eerst configureert.

  Opmerking:

  Configureer het Exavault FTP-account voordat u deze connector configureert.

  Zorg ervoor dat u deze FTP-gegevens deelt met uw inhoudaanbieder om toegang te krijgen tot de feeds.

 3. Voer in het veld Verbindingsnaam een naam voor uw verbinding in. Klik op Verbinden om deze verbinding op te slaan.

 4. Klik als u al verbinding hebt op de startpagina op Harvard ManageMentor > Verbindingen beheren. Klik op de verbinding die u wenst te bewerken.

  Opmerking:

  De migratiefunctie moet zijn ingeschakeld voor uw account voordat u deze connector kunt configureren.

  De HarvardManage Mentor-connector voor Captivate Prime configureren
  De HarvardManage Mentor-connector voor Captivate Prime configureren
 5. Klik in het linkerdeelvenster op Configureren. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Bekijk of bewerk de details van uw account en het synchronisatieschema vanuit dit venster. Schakel het selectievakje Verbinding inschakelen in als u dit account wilt inschakelen. 
  • Klik op Schema inschakelen om uw synchronisatie te plannen. U kunt de starttijd en -datum invoeren en vervolgens de frequentie van uw synchronisatieplanning in dagen invoeren. Bijvoorbeeld, om de drie dagen synchroniseren.
 6. Klik in het linkerdeelvenster op Uitvoering op verzoek. Met deze optie kunt u gebruikersfeeds en andere relevante gegevens uit Harvard ManageMentor importeren. Voer de startdatum voor de uitvoering op verzoek in en klik op Uitvoeren om de synchronisatie uit te voeren. Alle gegevens vanaf de startdatum tot heden worden voor deze verbinding geïmporteerd.

  • Wanneer de toepassing tijdens de synchronisatie uitvalt, kunt u tijdens de uitvoering op Toegang tot Captivate Prime uitschakelen, klikken.
  • Als u tijdens de uitvoering op Toegang tot Captivate Prime inschakelen klikt, is er geen onderbreking van de service tijdens de synchronisatie.

  Als u de synchronisatie om de paar dagen wilt automatiseren, geef dan het aantal dagen op in het veld Herhaal aantal dagen. Synchronisatie zorgt ervoor dat uw account wordt bijgewerkt met de laatste versie van de abstracts en samenvattingen van Harvard ManageMentor.

 7. U kunt ook op elk moment op Uitvoeringsstatus in het linkerdeelvenster klikken om het overzicht van alle runs voor deze connector in chronologische volgorde te bekijken. U kunt de startdatum en duur van de synchronisatie, het type synchronisatie (of het al dan niet gaat om synchronisatie op verzoek) en de status van de synchronisatie (of de synchronisatie wordt uitgevoerd of is voltooid) bekijken.

  Opmerking:

  Wanneer u een verbinding wist en opnieuw aanmaakt, worden de vorige runs voor de connector weergegeven. U kunt alle runs bekijken voordat u de verbinding wist.

  U kunt alleen de laatste synchronisatie opnieuw uitvoeren.

  Om de synchronisatie te laten slagen, moet u ervoor zorgen dat ten minste één van de volgende bestanden aanwezig is in de FTP-map van Harvard ManageMentor:

  hmm12_metadata.xlsx: Dit bestand geeft de cursusmetagegevens voor de Harvard ManageMentor-connector. Zorg ervoor dat u de naamconventie volgt wanneer u het bestand uploadt.

  client_hmm12_20150125.xlsx: dit is de gebruikersfeed voor de Harvard ManageMentor-connector. De bestandsnaamconventie die gevolgd moet worden is client_hmm12_yyyyyyyyMMMdd.xlsx.

  Zie de volgende twee voorbeelden van gebruikersfeed- en cursusfeed-bestanden voor deze connector:

  Downloaden

Workday-connector

Met behulp van de Workday-connector kunt u Captivate Prime integreren met Workday tenant om de synchronisatie van gegevens te automatiseren.

Importeren

Kenmerken toewijzen

Integratiebeheerder kan Workday-kolommen kiezen en deze toewijzen aan de overeenkomstige groepeerbare kenmerken van Captivate Prime. Wanneer de toewijzing is voltooid, wordt dezelfde toewijzing voor verdere gebruikersimporten gebruikt. De beheerder kan de toewijzing opnieuw configureren als deze een andere toewijzing voor het importeren van gebruikers wil.

Geautomatiseerde gebruikersimport

Het gebruikersimportproces stelt de Captivate Prime-beheerder in staat om werknemersgegevens op te halen bij Workday en deze automatisch te importeren in Captivate Prime.

Gebruikers filteren

De Captivate Prime-beheerder kan de gebruikers filteren voordat ze worden geïmporteerd. Zo kan de Captivate Prime-beheerder er bijvoorbeeld voor kiezen om alle gebruikers in de hiërarchie onder één of meer specifieke managers te importeren. 

Exporteren

Via Gebruikersvaardigheden exporteren kunnen gebruikers automatisch gebruikersvaardigheden naar Workday exporteren.

Opmerking:

Het is niet mogelijk vaardigheden van meerdere Prime-accounts tegelijkertijd met hetzelfde Workday-account te exporteren.

Planning

De beheerder kan planningstaken volgens de vereisten van de organisatie instellen en gebruikers in de Captivate Prime-toepassing zijn up-to-date volgens de planning. Op dezelfde manier kan de integratiebeheerder de export van vaardigheden op een tijdige basis plannen om deze te integreren met een extern systeem. De synchronisatie kan dagelijks worden uitgevoerd in de Captivate Prime-toepassing. 

De Workday-connector configureren

Opmerking:

Voorwaarde: vraag de Workday-beheerder van uw organisatie om een integratiesysteemgebruiker (ISU) aan te maken met de toestemmingen zoals gedefinieerd in het document ISU_Permissions. Download een exemplaar via onderstaande link.

Downloaden

Om de Workday-connector met Captivate Prime te integreren moet u in eerste instantie het proces leren kennen.

 1. Beweeg de muis over de Workday-tegel op de Captivate Prime-startpagina. Er verschijnt een menu. Klik in het menu op Verbinden.

  Workday-tegel
  Workday-tegel
 2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de gegevens voor de nieuwe verbinding in te voeren. Voer de volgende velden in voordat u de verbinding tot stand brengt.

  • Verbindingsnaam: voer een verbindingsnaam naar keuze in.
  • Host-URL: de integratiebeheerder kan de host-URL-details bij de desbetreffende Workday-beheerder opvragen.
  • Tenant: de tenant is intern in uw bedrijf. U ontvangt de gegevens van de tenant van de Workday-beheerder.
  • Gebruikersnaam en wachtwoord: de Workday-beheerder maakt een geïntegreerde systeemgebruiker (ISU) aan met de vereiste beveiligingsrechten en deelt deze met de integratiebeheerder.

  Opmerking: Captivate Prime gebruikt versie 28.1 van de Workday-API.

  De Workday-connector configureren
  De Workday-connector configureren
 3. Klik op Verbinden na het invoeren van informatie in alle relevante velden.

  Opmerking:

  U kunt ook meerdere Workday-verbindingen laten synchroniseren met uw Captivate Prime-account.

Op de overzichtspagina kunt u de verbindingsnaam voor uw integratie opgeven. Kies uit de volgende opties welke actie u wilt ondernemen:

 • Interne gebruikers importeren
 • Vaardigheden van gebruikers exporteren - Een planning configureren
 • Vaardigheden van gebruikers exporteren - Op verzoek
Workday-overzicht
Workday-overzicht

Importeren

Kenmerken toewijzen

U kunt de Workday-connector gebruiken om Captivate Prime en Workday te integreren om de synchronisatie van gegevens te automatiseren. U kunt alle actieve gebruikers van Workday naar Captivate Prime importeren. Gebruikers kunnen worden geïmporteerd vanuit verschillende gegevensbronnen, waaronder FTP en Salesforce.

Voordat gebruikers kunnen worden geïmporteerd, moeten de gebruikersattributen van Captivate Prime en Workday worden toegewezen. Kies op de overzichtspagina onder Importeren voor de optie Interne gebruikers om de toewijzingsattributen op te geven.

Voer onder de Adobe Captivate Prime-kolom de Adobe Captivate Prime-aanmeldgegevens in. Gebruik de vervolgkeuzelijsten om de juiste gegevens te selecteren voor de kolommen onder Workday.

Opmerking:

Momenteel ondersteunt Captivate Prime de import van 44 gebruikersattributen uit Workday. Voeg via de actieve velden in Prime meer attributen toe.

Kenmerken toewijzen
Kenmerken toewijzen

Workday heeft vierhiërarchieniveausterwijl Captivate Prime twee niveaus heeft. De vier niveaus in Workday zijn vaardigheidsprofielcategorie, vaardigheidsprofiel, vaardigheidsitemcategorie en vaardigheidsitem. Uw vaardigheidnaamen het niveau van Captivate Prime worden gezamenlijk in kaart gebracht in Workday onder het vaardigheidsitem.

Lijst van ondersteunde attributen voor Workday

wd:User_ID
wd:Worker_ID
wd:Personal_Data.wd:Name_Data.wd:Preferred_Name_Data.wd:Name_Detail_Data.@wd:Formatted_Name
wd:Personal_Data.wd:Name_Data.wd:Legal_Name_Data.wd:Name_Detail_Data.@wd:Formatted_Name
wd:Personal_Data.wd:Name_Data.wd:Legal_Name_Data.wd:Name_Detail_Data.wd:Prefix_Data.wd:Title_Descriptor
wd:Personal_Data.wd:Name_Data.wd:Preferred_Name_Data.wd:Name_Detail_Data.wd:Prefix_Data.wd:Title_Descriptor
wd:Personal_Data.wd:Name_Data.wd:Preferred_Name_Data.wd:Name_Detail_Data.wd:First_Name
wd:Personal_Data.wd:Name_Data.wd:Preferred_Name_Data.wd:Name_Detail_Data.wd:Last_Name
wd:Personal_Data.wd:Name_Data.wd:Legal_Name_Data.wd:Name_Detail_Data.wd:First_Name
wd:Personal_Data.wd:Name_Data.wd:Legal_Name_Data.wd:Name_Detail_Data.wd:Last_Name
wd:Personal_Data.wd:Contact_Data.wd:Address_Data.0.@wd:Formatted_Address
wd:Personal_Data.wd:Contact_Data.wd:Address_Data.0.wd:Postal_Code
wd:Personal_Data.wd:Contact_Data.wd:Address_Data.0.wd:Country_Region_Descriptor
wd:Personal_Data.wd:Contact_Data.wd:Phone_Data.0.@wd:Formatted_Phone
wd:Personal_Data.wd:Contact_Data.wd:Phone_Data.0.wd:Country_ISO_Code
wd:Personal_Data.wd:Contact_Data.wd:Phone_Data.0.wd:International_Phone_Code
wd:Personal_Data.wd:Contact_Data.wd:Phone_Data.0.wd:Phone_Number
wd:Personal_Data.wd:Primary_Nationality_Reference.wd:ID.1.$
wd:Personal_Data.wd:Gender_Reference.wd:ID.1.$
wd:Personal_Data.wd:Identification_Data.wd:National_ID.0.wd:National_ID_Data.wd:ID
wd:Personal_Data.wd:Identification_Data.wd:Custom_ID.0.wd:Custom_ID_Data.wd:ID
wd:User_Account_Data.wd:Default_Display_Language_Reference.wd:ID.1.$
wd:Role_Data.wd:Organization_Role_Data.wd:Organization_Role.0.wd:Organization_Role_Reference.wd:ID.1.$
wd:Employment_Data.wd:Worker_Job_Data.0.wd:Position_Data.wd:Position_Title
wd:Employment_Data.wd:Worker_Job_Data.0.wd:Position_Data.wd:Business_Title
wd:Employment_Data.wd:Worker_Job_Data.0.wd:Position_Data.wd:Business_Site_Summary_Data.wd:Name
wd:Employment_Data.wd:Worker_Job_Data.0.wd:Position_Data.wd:Business_Site_Summary_Data.wd:Address_Data.@wd:Formatted_Address
wd:Employment_Data.wd:Worker_Job_Data.0.wd:Position_Data.wd:Job_Classification_Summary_Data.0.wd:Job_Classification_Reference.wd:ID.1.$
wd:Employment_Data.wd:Worker_Job_Data.0.wd:Position_Data.wd:Job_Classification_Summary_Data.0.wd:Job_Group_Reference.wd:ID.1.$
wd:Employment_Data.wd:Worker_Job_Data.0.wd:Position_Data.wd:Work_Space__Reference.wd:ID.1.$
wd:Employment_Data.wd:Worker_Status_Data.wd:Active
wd:Employment_Data.wd:Worker_Status_Data.wd:Active_Status_Date
wd:Employment_Data.wd:Worker_Status_Data.wd:Hire_Date
wd:Employment_Data.wd:Worker_Status_Data.wd:Original_Hire_Date
wd:Employment_Data.wd:Worker_Status_Data.wd:Retired
wd:Employment_Data.wd:Worker_Status_Data.wd:Retirement_Date
wd:Employment_Data.wd:Worker_Status_Data.wd:Terminated
wd:Employment_Data.wd:Worker_Status_Data.wd:Termination_Date
wd:Employment_Data.wd:Worker_Status_Data.wd:Termination_Last_Day_of_Work
wd:Organization_Data.wd:Worker_Organization_Data.0.wd:Organization_Data.wd:Organization_Code
wd:Organization_Data.wd:Worker_Organization_Data.0.wd:Organization_Data.wd:Organization_Name
wd:Organization_Data.wd:Worker_Organization_Data.0.wd:Organization_Data.wd:Organization_Type_Reference.wd:ID.1.$
wd:Organization_Data.wd:Worker_Organization_Data.0.wd:Organization_Data.wd:Organization_Subtype_Reference.wd:ID.1.$
wd:Qualification_Data.wd:Education.0.wd:School_Name
wd:Qualification_Data.wd:External_Job_History.0.wd:Job_History_Data.wd:Job_Title
wd:Qualification_Data.wd:External_Job_History.0.wd:Job_History_Data.wd:Company
wd:Management_Chain_Data.wd:Worker_Supervisory_Management_Chain_Data.wd:Management_Chain_Data.0.wd:Manager.Employee_ID

Exporteren

U kunt alle vaardigheden van een gebruiker van Captivate Prime naar Workday exporteren. Alleen actieve gebruikersvaardigheden worden geëxporteerd en Captivate Prime exporteert geen gearchiveerde vaardigheden. U kunt ook meerdere Prime-accounts aansluiten op dezelfde Workday-connector. In het geval dat de namen van de vaardigheden in twee Captivate Prime-accounts hetzelfde zijn, worden deze aan dezelfde vaardigheid in Workday toegewezen. In het geval dat voor twee Prime accounts hetzelfde Workday-account wordt gebruikt, is het raadzaam om de namen van de vaardigheden in alle Captivate Prime-accounts bij te werken alvorens de vaardigheid in Workday bij te werken.

Gebruikersvaardigheden - configureren

Met deze optie kunt u de extractie van het rapport plannen. Zorg ervoor dat het selectievakje Exporteren van gebruikersvaardigheden via deze verbinding inschakelen is ingeschakeld. Selecteer het selectievakje Planning inschakelen en geef de begindatum en -tijd op. U kunt ook aangeven met welk intervallen u het rapport wilt laten genereren en verzenden. Schakel het selectievakje Planning inschakelen in en voer de startdatum, tijd en herhaling na een bepaald aantal dagen in. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Rapport over gebruikersvaardigheden configureren
Rapport over gebruikersvaardigheden configureren

Gebruikersvaardigheden - op verzoek

U kunt de begindatum opgeven en het rapport exporteren met deze optie. Het rapport wordt geëxtraheerd vanaf de ingevoerde datum tot heden. Voer de datum in vanaf wanneer u wilt beginnen met het genereren van het rapport en klik op Uitvoeren.

Rapport over gebruikersvaardigheden op verzoek
Rapport over gebruikersvaardigheden op verzoek

Gebruikersvaardigheden - uitvoeringsstatus

Hier kunt u de samenvatting van alle taken bekijken en een statusrapport daarvan ontvangen. U kunt foutrapporten downloaden door op de foutrapportagelink te klikken.

Uitvoeringsrapport over gebruikersvaardigheden
Uitvoeringsrapport over gebruikersvaardigheden

miniOrange-connector

Met behulp van de miniOrange-connector kunt u Captivate Prime integreren met miniOrange-tenant om de synchronisatie van gegevens te automatiseren.

Importeren

Kenmerken toewijzen

De integratiebeheerder kan kiezen voorminiOrange-attributen en deze toewijzen aan de overeenkomstige groepeerbare kenmerken van Captivate Prime. Wanneer de toewijzing is voltooid, wordt dezelfde toewijzing voor verdere gebruikersimporten gebruikt. De beheerder kan de toewijzing opnieuw configureren als deze een andere toewijzing voor het importeren van gebruikers wil.

Geautomatiseerde gebruikersimport

Met het gebruikersimportproces kan de Captivate Prime-beheerder werknemersgegevens ophalen uit miniOrangeen ze automatisch importeren in Captivate Prime.

Gebruikers filteren

De Captivate Prime-beheerder kan de gebruikers filteren voordat ze worden geïmporteerd. Zo kan de Captivate Prime-beheerder er bijvoorbeeld voor kiezen om alle gebruikers in de hiërarchie onder één of meer specifieke managers te importeren. 

Neem contact op met het Captivate Prime CSM team om deminiOrange-connector in te stellen.

De mini-Orange-connector configureren

 1. Beweeg op de startpagina van Captivate Primeuw muisover deminiOrange-kaart/-miniatuur. Er verschijnt een menu. Klik op de optie Verbinden. in het menu.

  miniOrange-miniatuur
  miniOrange-miniatuur
 2. Klik op Verbinden om een nieuwe verbinding tot stand te brengen. DeminiOrange-connector-pagina verschijnt. Vul de gegevens in van het account dat u wenst toe te wijzen.

  Verbinding tot stand brengen
  Verbinding tot stand brengen
 3. Kies als u een miniOrange-gebruiker rechtstreeks als interne Prime-gebruiker wilt importeren voor de optie Interne gebruikers importeren.

  Gebruiker naar Prime importeren
  Gebruiker naar Prime importeren
 4. In de toewijzingspagina, ziet u aan delinkerzijde sidekolommen van Captivate Prime en aan derechterzijde sideziet u deminiOrange-kolommen. Selecteer de kolomnaam die overeenkomt met de kolomnaam van Captivate Prime.

  Kenmerken toewijzen
  Kenmerken toewijzen
 5. Klik, als u de gegevensbron als beheerder wilt bekijken bewerken, op Instellingen > Gegevensbron.

  De gevestigde miniOrange-bron zal worden vermeld. Klik op Bewerken als u het filter wilt bewerken.

  Gegevensbron
  Gegevensbron
 6. U ontvangt een melding na voltooiing van de import. Klik op Gebruikers > Importlogboek om het importlogboek te bekijken of te bewerken.

Videoconferentie-connectoren (Bluejeans en Zoom)

U kunt Captivate Prime nu integreren met BlueJeans en Zoom-connectoren en deze gebruiken om lessen te organiseren.  De connector maakt het mogelijk om videoconferentievergaderingen/-klassen met de studenten op te zetten.

Volg deze stappen om de connector in te stellen en te gebruiken.

 1. Op de startpagina van Captivate Primehome pagebeweegt u de muis over de BlueJeans/Zoom-miniatuur. Er verschijnt een menu. Klik in het menu op de optie Verbinden.

  BlueJeans/Zoom-miniatuur
  BlueJeans/Zoom-miniatuur
 2. De BlueJeans/Zoom-connector-pagina wordt geopend. Voer de gegevens van uw account in de respectievelijke velden in om de gebruikersfeed te integreren en te synchroniseren. U kunt de gegevens van de beheerder van uw connectoraccount opvragen.

  Connector-pagina
  Connector-pagina

  Opmerking:

  Als student gebruikt u bij het inschakelen van de connector dezelfde e-mail-ID die gebruikt wordt voor uw Captivate Prime-account om gebruikersfeeds terug te laten keren naar Captivate Prime.

 3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunnen auteurs een VC-cursus maken met BlueJeans/Zoom als conferentiesysteem.

  Conferentiesystemen
  Conferentiesystemen
 4. Beheerders, managers en studenten kunnen studenten inschrijvenvoorde aangemaakte cursus. Bij inschrijving ontvangt de student een e-mail. De student kan zich aanmelden op zijn Captivate Prime-account om de details van het programma te bekijken en de cursus te volgen.

 5. Na afloop van de cursus wordt het eindrapport naar Captivate Prime gestuurd. De beheerder kan het voltooiingsrapport bekijken om de aanwezigheid en de score van de studenten te controleren.

  Aanwezigheid en scoringsrapport
  Aanwezigheid en scoringsrapport

Box-connector

Met behulp van de Box-connector kunt u Captivate Prime integreren met willekeurige externe systemen om de gegevenssynchronisatie te automatiseren. Van externe systemen wordt verwacht dat ze gegevens in een CSV-formaat kunnen exporteren en in de juiste map van het Captivate Prime Box-account kunnen plaatsen. De mogelijkheden van de Box-connector zijn als volgt: 

U kunt de FTP-connector ook gebruiken voor gegevensmigratie, het importeren van gebruikers en gegevensexport. Zie Captivate Prime FTP-connector voor meer informatie.

Gegevens importeren

Het gebruikersimportproces stelt de Captivate Prime-beheerder in staat om werknemersgegevens op te halen van de Captivate Prime Box-service en deze automatisch te importeren in Captivate Prime. Met behulp van deze functie kunt u meerdere systemen integreren door de door deze systemen gegenereerde CSV in de juiste mappen van de Box-accounts te plaatsen. Captivate Prime haalt de CSV-bestanden op, voegt ze samen en importeert de gegevens volgens de planning. Raadpleeg de planningsfunctie voor meer informatie. 

Kenmerken toewijzen

De integratiebeheerder kan de kolommen of CSV kiezen en aan de overeenkomstige groepeerbare kenmerken van Captivate Prime toewijzen. Deze toewijzing is eeneenmaligeinspanning. Zodra de toewijzing is voltooid, wordt dezelfde toewijzing gebruikt voor de daaropvolgende gebruikersimporten. De toewijzing kan opnieuw worden geconfigureerd als de beheerder een andere toewijzing voor het importeren van gebruikers wil hebben.

Gegevensexport

De gegevensexport stelt gebruikers in staat om de vaardigheden van de gebruiker en de studenttranscripten te exporteren naar een Box-locatie om deze te integreren met een willekeurig extern systeem.

Rapporten plannen

De beheerder kan planningstaken volgens de vereisten van de organisatie instellen en gebruikers in de Captivate Prime-toepassing zijn up-to-date volgens de planning. Op dezelfde manier kan de integratiebeheerder de export van vaardigheden op een tijdige basis plannen om deze te integreren met een extern systeem. De synchronisatie kan dagelijks worden uitgevoerd in de Captivate Prime-toepassing. 

Box-connector configureren

Om de Box-connector met Captivate Prime te integreren moet u het proces leren kennen.

 1. Beweeg op de startpagina van Captivate Primeuw muisover de Box-kaart/-miniatuur. Er verschijnt een menu. Klik in het menu op Verbinden.

  Optie Verbinden
  Optie Verbinden
 2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd de e-mail-ID in te voeren. Geef de e-mail-ID van de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het Captivate Prime-Box-account binnen de organisatie.Klik op Verbinden nadat u de e-mail-ID opgegeven hebt. 

 3. Captivate Prime stuurt u een e-mail waarin de gebruiker wordt gevraagd het wachtwoord opnieuw in te stellen voordat hij/zij voor het eerst toegang krijgt tot de Box. De gebruiker moet het wachtwoord opnieuw instellen en het gebruiken om toegang te krijgen tot het Captivate Prime Box-account.

  Opmerking:

  Er kan slechts één Captivate Prime Box-account worden aangemaakt voor een bepaald Captivate Prime-account.

  Op de overzichtspagina kunt u de verbindingsnaam voor uw integratie opgeven. Kies welke actie u wilt ondernemenuitde volgende opties:

  • Interne gebruikers importeren
  • Vaardigheden van gebruikers exporteren - Een planning configureren
  • Vaardigheden van gebruikers exporteren - Op verzoek
  • Studenttranscripten exporteren - Een planning configureren
  • Studenttranscripten exporteren - Op verzoek

Import

xAPI Activity Report

The xAPI Report Activity option allows you to generate the import of xAPI statements from the third party services. The files are saved as .CSV files and then converted to xAPI statements while importing to Captivate Prime.

Configurations required to import xAPI

 1. From the configuration page,  select an existing configuration that is available in the configuration list to import xAPI statements from the CSV. Click edit or Add a new Configuration link to navigate to the Import xAPI Statements-Configuration-Source File page.

  Edit or Add a new configuration
  Edit or Add a new configuration

  Configuration

  • In the Configure Import-Sources page, fill in the two fields i.e. Name and Source File Name. The source file name should match the file name that is provided in the FTP folder location.
  • Click Save to save your changes.
  Configure
  Configure

  Filter

  • From the left pane, click Filter
  • In the configure Import-Filter page, fill in the Name and conditions field to filter out the records. Click Add new filter to add another filter. You can save or delete a filter by clicking save or delete option under the Actions column.
  Filter
  Filter

  Mapping

  • From the left pane, click Mapping.
  • In the Configure Import-Mapping page, on the left side you can see the xAPI Json field path names which needs to be mapped with the CSV column names.
  • By default, the three Json path field names that need to be mapped with the CSV column names are actor.mbox, verb.id, and object.id. You can add other fields to map by clicking Add new Mapping.
  • Select the type of column name that you are mapping with the Json field path name (whether it is string, number, Boolean, or date type).
  • Click save after completing the mapping. The xAPI import can now be imported on schedule or On demand.
  Mapping
  Mapping
 2. From the left pane, click Configure Schedule. Click Enable Schedule to schedule the import of xAPI statements. You can enter the start time and date, and then enter the frequency of your xAPI import schedule in days. For example, enabling xAPI import for every 3 days.

  Import xAPI statements - Configure Schedule
  Import xAPI statements - Configure Schedule
 3. From the left pane, click On Demand Execution.  

  Import xAPI statements - On Demand
  Import xAPI statements - On Demand
 4. From the left pane, click Execution Status to view the summary of all the runs for this connector, in a chronological order. You can view the start date and duration of the time taken to import xAPI, the type of import (whether it is on demand or scheduled) and the status of the import (whether the xAPI import is in progress or has completed or has failed).

  Import xAPI statements - Execution Status
  Import xAPI statements - Execution Status

Export

Skills

There are two options to export User skill reports.

User Skills - On Demand: You can specify the start date and export the report using the option. The report is extracted from the date entered until present

User Skills - Configure: This option let's you schedule the extraction of the report. Select the Enable Schedule check box and specify the start date and time. You can also specify the interval at which you want the report to be generated and sent.

Klik op de pagina Gebruikersvaardigheden, hieronder weergegeven, op de link naar de Box-map om de Exportmap te openen waar de geëxporteerde bestanden op uw Box-locatie worden geplaatst.

De automatisch geëxporteerde bestanden zijn aanwezig op de locatie Home/export/*Box_location*

De automatisch geëxporteerde bestanden zijn beschikbaar met de titel, skill_achievements_*date from*_to_*date to*.csv

Opmerking:

De klant beheert de toegangsrechten en de inhoud in de Box-map die door het Captivate Prime-team wordt gedeeld.Ook de inhoud van de map wordt fysiek opgeslagen in de regio Frankfurt.

LinkedIn Learning-connector

De LinkedIn Learning-connector wordt gebruikt door zakelijke klanten van LinkedIn.com die graag willen dat hun studenten cursussen kunnen zoeken en volgen in Captivate Prime. De connector kan worden geconfigureerd om periodiek cursussen op te halen met uw API-sleutel. Zodra een cursus binnen Prime is gemaakt, kunnen gebruikers deze opzoeken en volgen. De voortgang van de student kan vervolgens binnen Captivate Prime worden bijgehouden.

Instellingen configureren in Linkedln Learning-portaal

 1. Meld u als beheerder aan bij Linkedln Learning LMS.

 2. Klik op beheerder in het bovenste navigatiepaneel.

 3. Klik op het tabblad Instellingen in het volgende venster.

 4. Selecteer Afspeelintegratie in het linker navigatiepaneel en klik vervolgens op het tabblad Integratie.

 5. Klik op Instellingen voor het starten van LMS-inhoud om de instellingen uit te klappen.

 6. Voeg de volgende drie hostnamen toe: captivateprime.adobe.com, captivateprimelrs.adobe.com, cpcontents.adobe.com

 7. Selecteer AICC-integratie inschakelen.

  LinkedIn Learning-configuraties
  LinkedIn Learning-configuraties

LinkedIn Learning-connector configureren

 1. Klik in het dashboard van de integratiebeheerder op LinkedIn Learning. De opties Aan de slag, Verbinden en Verbindingen beheren worden weergegeven.

 2. Klik op Verbinden als u de LinkedIn Learning-connector voor het eerst configureert.

  Opmerking:

  Configureer het Exavault FTP-account voordat u deze connector configureert.

  Aansluiting configureren
  Aansluiting configureren
 3. Geef op de verbindingspagina een naam op voor uw connector. Voer de appsleutel en de geheime sleutel voor uw verbinding in.

  Opmerking:

  De bedrijfsbeheerder kan vanuit het LinkedIn Learning-beheerdersportaal een nieuwe toepassing genereren om de appsleutel en de geheimesleutel te verkrijgen.

 4. Klik op Opslaan.

  De configuratie wordt opgeslagen en de LinkedIn Learning-verbinding voor uw account wordt toegevoegd. U kunt nu vanaf de startpagina op Verbindingen beheren klikken en uw configuratie op elk moment wijzigen.

 5. Als u al een verbinding tot stand hebt gebracht, klikt u op Verbindingen beheren om al uw verbindingen te bekijken.

  Opmerking:

  De migratiefunctie moet zijn ingeschakeld voor uw account voordat u deze connector kunt configureren.

 6. Klik op de verbinding die u wilt bewerken.

 7. Klik in het linkerdeelvenster op Configureren. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Bekijk of bewerk de details van uw account en het synchronisatieschema vanuit dit venster. Schakel het selectievakje Verbinding inschakelen in als u dit account wilt inschakelen. 
  • Klik op Bewerken en bewerk uw gegevens. Klik op Herstellen om uw updates voor dit veld ongedaan te maken.
  • Klik op Schema inschakelen om uw synchronisatie te plannen. U kunt de starttijd en -datum invoeren en vervolgens de frequentie van uw synchronisatieplanning in dagen invoeren. Bijvoorbeeld, om de drie dagen synchroniseren.

  Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

 8. Klik in het linkerdeelvenster op Uitvoering op verzoek. Met deze optie kunt u gebruikersfeeds en andere relevante gegevens vanuit LinkedIn importeren. Voer de startdatum in voor deuitvoering op verzoeken klik op Uitvoeren om de synchronisatie uit te voeren. Alle gegevens vanaf de startdatum tot heden worden geïmporteerd.

  • Wanneer de toepassing tijdens de synchronisatie uitvalt, kunt u tijdens de uitvoering op Toegang tot Captivate Prime uitschakelen, klikken.
  • Als u tijdens de uitvoering op Toegang tot Captivate Prime inschakelen klikt, is er geen onderbreking van de service tijdens de synchronisatie.
  Uitvoering van het rapport op verzoek
  Uitvoering van het rapport op verzoek
 9. U kunt ook op elk moment op Uitvoeringsstatus in het linkerdeelvenster klikken om het overzicht van alle runs voor deze connector in chronologische volgorde te bekijken. U kunt de startdatum en duur van de synchronisatie, het type synchronisatie (of het al dan niet gaat om synchronisatie op verzoek) en de status van de synchronisatie (of de synchronisatie wordt uitgevoerd of is voltooid) bekijken.

  Uitvoeringsstatus rapport
  Uitvoeringsstatus rapport

  Opmerking:

  Wanneer u een verbinding wist en opnieuw aanmaakt, worden de vorige runs voor de connector weergegeven. U kunt alle runs bekijken voordat u de verbinding wist.

  U kunt alleen de laatste synchronisatie opnieuw uitvoeren.

Power BI-connector

U kunt de integratie met deze connector gebruiken om uw bestaande Power BI-accounts te gebruiken om de leergegevens van Prime binnen Power BI te analyseren en te visualiseren. Tijdens de configuratie kan de integratiebeheerder zijn Power BI-werkruimte zo instellen dat deze stapsgewijs wordt gevuld met twee live-datasets - studenttranscript en rapporten over gebruikersvaardigheden. U kunt vervolgens alle functies en mogelijkheden van Power BI gebruiken om aangepaste dashboards te ontwikkelen, implementeren en distribueren naar wens van de organisatie.

De connector configureren

Beweeg uw muisopde pagina Connectoren over de Power BI-tegel en klik op Verbindenom de connector te configureren. De Power BI-pagina wordt geopend. Verstrek de client-ID en het clientgeheim van de app, de naam van de tenant en de werkruimte-ID (optioneel) om een verbinding tot stand te brengen. Volg deze stappen om deze gegevens te verkrijgen.

Configuratie
Configuratie
 1. Ga naar https://dev.powerbi.com/apps en meld u aan bij uw Power BI-account.

 2. Geef de door u gewenste naam voor de app.

 3. Selecteer bij de optie apptype de web-app voor de serverzijde.

 4. Voer bij de optie Doorverwijzen naar URL de volgende URL in:

  https://captivateprime.adobe.com/ctr/app/azure/_callback

 5. Voer bij de optie Home-URL de volgende URL in:

  https://captivateprime.adobe.com

 6. Kies in de optie Machtigingen Alle gegevenssets lezen en Alle gegevenssets lezen en schrijven.

 7. Klik op App registreren en bewaar de client-ID en het clientgeheim.

  Opmerking:

  De tenant verkrijgen: neem contact op met uw Power BI-beheerder om de naam van de tenant op te geven. Voor Adobe luidt de naam van de tenant als volgt:adobe.onmicrosoft.

  De werkplek-ID verkrijgen: een werkplek maken is alleen mogelijk voor Power BI Pro-gebruikers. U kunt een werkplek maken in Power BI en de ID uit de URL halen.

U kunt studenttranscripten en gebruikersvaardigheden op dezelfde manier exporteren. Kies in het linkerpaneel voor Studenttranscripten/Gebruikersvaardigheden. De pagina Exporteren wordt geopend.

Schakel het selectievakje Gebruikersvaardigheid/Studenttranscript-export inschakelen in via deze verbinding in. Wijzigingen opslaan.

Export configureren: als u de extractie van het rapport wilt plannen. Selecteer het selectievakje Planning inschakelen en geef de begindatum en -tijd op. U kunt ook aangeven met welk intervallen u het rapport wilt laten genereren en verzenden.

Exporteren configureren
Exporteren configureren

Export op verzoek: U kunt de  begindatum aangeven en het rapport exporteren met behulp van de optie. Het rapport wordt geëxtraheerd van de ingevoerde datum tot heden.

Export op verzoek
Export op verzoek

De geëxporteerde gegevens kunnen worden bekeken door u aan te melden bij uw Power BI-account. De geëxporteerde gegevens staan vermeld onder de optie gegevenssets.

Export xAPI Activity Reports in Captivate Prime

From the PowerBI-xAPI capabilities page, click Export xAPI Activity Report.

PowerBI - Export xAPI Activity Report
PowerBI - Export xAPI Activity Report

From the left pane, select Configuration and follow the below steps:

 • Fill in the JSON path field that matches the column name and string type.
 • To add more JSON paths, click Add.
 • You can edit the entries in the JSON path fields by clicking Edit.
 • Click Save to save your changes.

Configure Schedule

From the left pane, click Configure Schedule and do the following:

 • Click Enable xAPI statements export using this connection.
 • Click the Enable Schedule checkbox and specify the start date and time. You can also specify the interval of days at which you want the export to repeated and sent.
 • Click the Save button to save configure schedule settings.
xAPI Export Configure Schedule
xAPI Export Configure Schedule

On Demand

From the left pane, click On Demand and specify the Start date in the Export xAPi statements-On Demand page.

xAPI Export On Demand
xAPI Export On Demand

Opmerking:

All the exported data will go into a dataset that is created by Adobe in your Power BI account.

Opmerking:

xAPI export into Power BI fails if few of the xAPI statements in LRS does not have a json path which is configured for exporting. For the xAPI statements where the json path is not available the N/A constant value should be added and shown in Power BI.

Execution Status

Select Execution Status to view the summary of all the Tasks in a chronological order. The warning sign indicates failures during the run. You can download error reports as CSV by clicking on the error report link. 

xAPI Export Execution Status
xAPI Export Execution Status

ADFS-aansluiting

Voorwaarden om een ADFS-verbinding tot stand te brengen:

 • Meld u aan bij uw Azure Portal via deze URL: https://portal.azure.com/ voordat u uw app registreert. 
 • OpenAzureActive Directory.

Stappen om uw toepassing te registreren

 1. Klik op Appregistraties > Nieuwe toepassingsregistraties.

 2. Voer Naam en aanmeldings-URL in. In Captivate Prime is er geen specifieke URL-vereiste. U kunt elke URL gebruiken. Maak de toepassing.

 3. Ga naar Instellingen > Sleutels.

 4. Voer een sleutelnaam en de vervaldatum in. Het appgeheim wordt weergegeven. Zorg ervoor dat u het ergens opslaat, het verschijnt maar één keer.

 5. Verleen als volgt toestemming aan de app:

  1. Selecteer de zojuist gemaakte toepassing.
  2. Open Instellingen > API-toegang (Toestemming vereist).
  3. Selecteer Toevoegen > API selecteren > Microsoft Graph API.
  4. Selecteer de volgende toestemmingen:
  • Minimale toestemmingen vereist voor Captivate Prime:

   A) Directorygegevens lezen (in Toepassingstoestemmingen).

  B) Volledige profiel van alle gebruikers lezen (in Toepassingstoestemmingen).

 6.  Klik, na het selecteren van toestemmingen voor Microsoft Graph API, op Toestemmingen verlenen.

Importeren

Kenmerken toewijzen

Integratiebeheerder kan ADFS-attributen  kiezen en deze toewijzen aan de overeenkomstige groepeerbare kenmerken van Captivate Prime. Wanneer de toewijzing is voltooid, wordt dezelfde toewijzing voor verdere gebruikersimporten gebruikt. Het kan opnieuw worden geconfigureerd als debeheerdereen andere toewijzing voor het importeren van gebruikers wil hebben.

Geautomatiseerde gebruikersimport

Het gebruikersimportproces stelt de Captivate Prime-beheerder in staat om werknemersgegevens op te halen uit ADFS en deze automatisch te importeren in Captivate Prime.

Gebruikers filteren

De Captivate Prime-beheerder kangebruikers filtrerenvoordat ze worden geïmporteerd. Zo kan de Captivate Prime-beheerder er bijvoorbeeld voor kiezen om alle gebruikers in de hiërarchie onder één of meer specifieke managers te importeren. 

Neem voor het instellen van de ADFS-connector  contact op met het Captivate Prime CSM-team.

De ADFS-connector configureren

 1. Beweeg op de startpagina van Captivate Prime uw muis over de ADFS-kaart/-miniatuur. Er verschijnt een menu. Klik in het menu op de optie Verbinden. 

  ADFS-miniatuur
  ADFS-miniatuur
 2. Klik op Verbinden om een nieuwe verbinding tot stand te brengen. De ADFS-connector-pagina verschijnt. Vul de gegevens in van het account dat u wenst toe te wijzen.

  Verbinding tot stand brengen
  Verbinding tot stand brengen
 3. Kies als u een ADFS-gebruiker rechtstreeks als interne Prime-gebruiker wilt importeren voor de optie Interne gebruikers importeren.

  Gebruiker naar Prime importeren
  Gebruiker naar Prime importeren
 4. Aan de linkerzijde side van de toewijzingspagina ziet u kolommen van Captivate Prime en aan de rechterzijde side ziet u de ADFS-kolommen. Selecteer de kolomnaam die overeenkomt met de kolomnaam van Captivate Prime.

  Kenmerken toewijzen
  Kenmerken toewijzen
 5. Klik op Instellingen > Gegevensbron als u de gegevensbron als beheerder wilt bekijken en bewerken.

  De gevestigde ADFS-bron zal worden vermeld. Klik op Bewerken als u de filter wilt bewerken.

  Instelling gegevensbron
  Instelling gegevensbron
 6. U ontvangt een melding na voltooiing van de import. Klik op Gebruikers > Importlogboek om het importlogboek te bekijken of te bewerken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid