Module wordt als niet voltooid gemarkeerd na voltooiing van een cursus in Adobe Captivate Prime

Probleem

Zelfs nadat een student een cursus heeft voltooid in Adobe Captivate Prime, wordt de module gemarkeerd als niet voltooid.

Oorzaak

SCORM 2004 definieert de slagings- en voltooiingscriteria en verzendt de tekst voor beide apart.

Stel bijvoorbeeld dat er een inhoudsset is met een voltooiingscriterium van diaweergaven op 100% en met het slagingscriterium 'Voor quiz geslaagd'.

Een student voltooit de cursus, maar slaagt niet. In dit geval is de voortgang 100%, maar de module wordt gemarkeerd als niet voltooid, omdat de student het slagingscriterium niet heeft gehaald.

Oplossing

Het probleem heeft te maken met de rapportagevoorkeuren die voor het project zijn ingesteld. De auteur moet de ingestelde voltooiings- en slagingscriteria voor de cursus verifiëren.

Eventuele wijzigingen kan de auteur aanbrengen met een contentbeheertool, zoals Adobe Captivate. Vervolgens kan de auteur de module bijwerken.

Voorkeuren
Rapportagevoorkeuren in Adobe Captivate

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online