Integratie van Okta Active Directory met Adobe Captivate Prime

In dit document leest u hoe u Adobe Captivate Prime met Okta Active Directory (AD) integreert. Wanneer u Adobe Captivate Prime met Okta AD integreert, kunt u:

 • gebruikerstoegang tot Captivate Prime controleren en beheren in Okta AD;
 • inschakelen dat gebruikers automatisch worden aangemeld bij Adobe Captivate Prime met hun Okta AD-account; 
 • uw accounts op één centrale plek beheren: de Okta-portal.

Adobe Captivate Prime biedt ondersteuning voor door Identity Provider (IdP) en door Service Provider (SP) geïnitieerde SSO.

Een toepassing maken in OKTA

 1. Meld u aan als beheerder in Okta AD.

 2. Klik op Toepassingen. De appstore in Okta wordt geopend.

  Appstore
  Weergave Appstore

 3. Klik op App-integratie maken.  

  Pagina Toepassingen
  Weergave pagina Toepassingen

 4. Selecteer SAML 2.0 in het venster voor nieuwe app-integratie. 

  SAML 2.0
  Aanmeldingsmethode

 5. Kies SAML-integratie maken > Pagina Algemene instellingen. Voer een Toepassingsnaam in.

  Dit kan elke willekeurige naam zijn om specifiek uw toepassing mee te identificeren. Klik op Volgende als u klaar bent.

  Toepassingsnaam
  Voer toepassingsnaam in

 6. Voer de volgende stappen uit op de pagina SAML-instellingen configureren:

  Voor IDP-configuratie:

  1. Typ de URL https://captivateprime.adobe.com/saml/SSO in het URL-veld voor eenmalige aanmelding
  2. Typ de URL https://captivateprime.adobe.com in het URL-veld voor de doelgroep
  3. Selecteer E-mailadres in de vervolgkeuzelijst Indeling naam-ID
  4. Selecteer Gebruikersnaam Okta in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam toepassing.
  5. Indien u nog kenmerken wilt toevoegen, kunt u dit doen onder de Kenmerkvermelding (optioneel)

    

  SAML IdP
  Weergave SAML-instellingen voor IdP

  Voor SP-configuratie:

  1. Typ de URL https://captivateprime.adobe.com/saml/SSO in het URL-veld voor eenmalige aanmelding
  2. Typ de URL https://captivateprime.adobe.com in het URL-veld voor de doelgroep
  3. Selecteer E-mailadres in de vervolgkeuzelijst Indeling naam-ID.
  4. Selecteer Gebruikersnaam Okta in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam toepassing.
  5. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
  6. Selecteer RSA-SHA256 onder Handtekeningalgoritme
  7. Selecteer SHA256 in het Bevestigingsalgoritme
  8. Selecteer Versleuteld in de synchronisatielocatie Bevestigingsversleuteling.
  9. Upload het door Adobe gedeelde certificaatbestand bij de optie Versleutelingscertificaat.
  10. Indien u nog kenmerken wilt toevoegen, kunt u dit doen onder de Kenmerkvermelding (optioneel).
  SAML SP
  Weergave SAML-instellingen voor SP

  Klik op Volgende als u klaar bent.

 7. Het tabblad Feedback is optioneel. Zodra u de opties hebt geselecteerd en feedback hebt gegeven, klikt u op Beëindigen. 

  Feedback
  Tabblad Feedback (optioneel)

Door IDP geïnitieerde URL en metadatabestand extraheren

Voer de onderstaande stappen uit om de door IdP/SP geïnitieerde URL en het metadatabestand weer te geven:

 1. Open de toepassing die u hebt gemaakt.

 2. Klik op Instructies weergeven onder het tabblad Eenmalige aanmelding.

  Aanmelding
  Weergave tabblad Aanmelding

  Voor IDP: 

  1. De URL voor eenmalige aanmelding van de ID-provider is de door IdP geïnitieerde URL.
  2. Kopieer alle tekst in het veld Optioneel
  3. Open een nieuw kladblokvenster en plak daar de gekopieerde tekst in. 
  4. Klik op Bestand > Opslaan als > bestandsnaam.xml. Dit wordt het metadatabestand.

  Voor SP:

  1. De URL voor eenmalige aanmelding van de ID-provider is de door IdP geïnitieerde URL.
  2. De uitgever van de ID-provider is de Entiteits-ID.
  3. Kopieer alle tekst in het veld Optioneel
  4. Open een nieuw kladblokvenster en plak daar de gekopieerde tekst in. 
  5. Klik op Bestand > Opslaan als > bestandsnaam.xml. Dit wordt het metadatabestand.
  Cp SSO
  Weergave configuratie voor Captivate Prime SSO

  Opmerking:

  Sla dit bestand op in de indeling XML.

Adobe Captivate Prime SSO configureren

Voer de stappen uit in onderstaand artikel voor de configuratie van Adobe Captivate Prime SSO.

https://helpx.adobe.com/nl/captivate-prime/kb/sso-authentication-for-captivate-prime.html

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?