Kan niet als een Externe gebruiker registreren

Probleem

Externe gebruikers kunnen zich niet registreren voor een profiel.

Fout

E-mail-ID is al geregistreerd. Gebruik een ander e-mailadres.

fout
Registratiefout e-mail-ID bekijken

Beschrijving

Er bestaan scenario's waarin een gebruiker zich niet kan registreren voor een Extern profiel. De gebruiker krijgt bovenstaande fout bij het aanmelden.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor bij één van de onderstaande scenario's:

 • De gebruiker is al geregistreerd voor een ander extern profiel.
 • De gebruiker is al een interne student.
 • De gebruiker is verwijderd.

Oplossing:

Scenario 1: de gebruiker is al geregistreerd voor een ander extern profiel.

 1. Meld u aan als beheerder.

 2. Klik onder Beheren op Gebruikers > Extern.

 3. Klik op Gebruikte plaatsen om het profiel te openen waarvan de gebruiker al deel uitmaakt

  Geregistreerde gebruiker
  Al geregistreerde gebruiker weergeven

 4. Selecteer de Gebruiker en klik op Acties > Profiel wijzigen

  Profiel wijzigen
  Gebruiker selecteren

  Hierdoor wordt een venster geopend om een nieuw profiel, zoals hieronder, te selecteren.

  nieuw profiel
  Een nieuw profiel selecteren

 5. Klik op Wijzigen nadat u een selectie hebt gemaakt.

Scenario 2: de gebruiker is aanwezig als een Interne student.

 1. Meld u aan als Beheerder.

 2. Klik onder Beheren op Gebruikers > Intern.

 3. Klik op een Studentenprofiel en klik op het pictogram Bewerken.

  Studentenprofiel
  Studentenprofiel weergeven

 4. Wijzig het e-mailadres van de Student of voeg _old toe aan het bestaande e-mailadres.Hierdoor komt het e-mailadres vrij.

  Als het e-mailadres van de Student bijvoorbeeld abc@adobe.com is, wijzigt u het in abc_old@adobe.com 

 5. Klik op Opslaan om de gemaakte wijzigingen te behouden.

Scenario 3: de gebruiker is verwijderd.

 1. Meld u aan als Beheerder.

 2. Klik onder Beheren op Gebruikers > Gebruikers opschonen.

 3. Selecteer de Student en klik op de knop Bewerken.

  Profiel bewerken
  Profiel bewerken weergeven

 4. Wijzig het e-mailadres van de Student of voeg _old toe aan het bestaande e-mailadres.Hierdoor komt het e-mailadres vrij.

  Als het e-mailadres van de Student bijvoorbeeld abc@adobe.com is, wijzigt u het in abc_old@adobe.com 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?