Meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in Adobe Captivate Prime

Adobe Captivate Prime heeft in april 2017 de nieuwste versie gelanceerd. Lees verder voor meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen die beschikbaar zijn in deze release van Captivate Prime. Zie Functie-overzicht | Eerdere releases voor een samenvatting van de functies die in eerdere releases van Captivate Prime zijn geïntroduceerd.

 

Nieuwe functies in Captivate Prime-release van april 2017

De volgende nieuwe functies zijn in de Captivate Prime-release van april 2017 geïntroduceerd.

Op widgets gebaseerde Learner-app

De startpagina voor studenten is nu volledig vernieuwd. Dankzij de nieuwe op widgets gebaseerde startpagina voor studenten kunnen zij hun cursussen en vaardigheden en resultaten met het grootste gemak beheren. Met één klik kunt u nu al uw aanstaande en voltooide cursussen bekijken en beheren. Of het nu om uw vaardigheden of resultaten gaat, u kunt ze nu direct vanaf de startpagina bekijken.

De volgende afbeelding toont een aantal widgets van de nieuwe startpagina voor studenten:

Screen

U kunt widgets zoals Mijn leerervaring, Vaardigheden, Agenda, enzovoort gebruiken om cursussen snel te bekijken en te volgen. Verder kunt u als student uw startpagina personaliseren door uw widgets op de startpagina te verslepen.

Naast de gebruiksvriendelijke widgets, kunt u ook zoeken in uw gehele LMS dat alle leerobjecten, catalogi, vaardigheden, notities en discussies omvat. Typ gewoon uw zoekwoord in de zoekbalk bovenaan de pagina en binnen enkele seconden krijgt u een hele lijst met resultaten.

Zie Startpagina voor studenten in Captivate Prime voor gedetailleerde informatie over de nieuwe startpagina.

Beheerdersinstellingen voor het Studentendashboard:

Als beheerder kunt u bepalen wat studenten op de startpagina voor studenten zien. U bepaalt welke widgets actief zijn op deze startpagina door ze in of uit te schakelen. Klik op Instellingen in het linkerdeelvenster om de instellingen voor het Studentendashboard via de beheerdersapp te configureren.

Klik op Studentendashboard. Selecteer op de pagina met de instellingen voor het Studentendashboard de widgets die u op de studentenpagina wilt inschakelen. Wat niet is geselecteerd, verschijnt niet op de studentenpagina.

Studentendashboard configureren in Captivate Prime
Studentendashboard configureren in Captivate Prime

Zie Studenten in Captivate Prime voor meer informatie over het gebruik van de nieuwe studentenpagina.

Mobiele Captivate Prime-app voor studenten

Studenten kunnen nu gemakkelijk cursussen bekijken en volgen met behulp van de mobiele Captivate Prime-app. Download deze app via de Google Play Store (Android OS) of iTunes (mac OS) en meld u aan om de Captivate Prime-app voor studenten te gebruiken.

Met behulp van deze app kunt u de leerobjecten waarvoor u bent ingeschreven bekijken. U kunt de leerobjecten sorteren, filteren op type en voltooiingsstatus, en cursussen volgen door op de gewenste cursus te klikken. U kunt ook meldingen bekijken en ontvangen in deze app.

U kunt nu, als student, zelfs wanneer u offline of onderweg bent cursussen volgen. Zie Captivate Prime Learner-app voor mobiel voor meer informatie over het gebruik van Captivate Prime met mobiele telefoons.

Aanwezigheid noteren met behulp van QR-code

Met Captivate Prime kunnen studenten snel hun aanwezigheid voor klaslokaalsessies noteren via hun mobiele apparaten. Studenten hoeven zich alleen maar aan te melden bij de mobiele app en op QR-code scannen te tikken. De mobiele camera opent met het scanscherm. Scan de QR-code die de docent heeft gegeven, en noteer aanwezigheid in een handomdraai. 

De QR-code scannen met uw mobiele camera
De QR-code scannen met uw mobiele camera

Docentrol

Captivate Prime heeft nu modules voor docenten. Docenten kunnen modulesessies beheren, waaronder de tijd, locatie en het maximumaantal plaatsen, voor de modules die aan hen zijn toegewezen. Docenten kunnen ook de aanwezigheid voor modulesessies noteren, evenals de voltooiingsstatus voor studenten. Docenten kunnen quizscores geven en kwalitatieve feedback geven over de studenten.

Zie de volgende afbeelding voor een volledige workflow voor docenten in Captivate Prime.

Volledige workflow voor docenten in Captivate Prime
Volledige workflow voor docenten

Zie Docenten in Captivate Prime voor gedetailleerde informatie over docenten.

Collega-account

Het is nu mogelijk gekochte plaatsen te delen in Captivate Prime met behulp van de functie Collega-account. Als beheerder kunt u collega-accounts maken waarmee u uw gekochte plaatsen kunt delen. De beheerder die het delen van plaatsen heeft gestart, kan ook de rapporten van de collega-accounts zien.

Deze functie is bijvoorbeeld handig in een onderneming waar een beheerder plaatsen kan delen met een afdeling of divisie. Ze kunnen het LMS verder aanpassen terwijl ze de plaatsen, rapporten en catalogi met de beheerder delen.

Zie Collega-accounts voor informatie over het delen en beheren van collega-accounts.

Aanbod equivalente cursussen

Als auteur kunt u studenten nu de mogelijkheid geven leerobjecten in hun voorkeurstaal en -indeling te voltooien. U kunt modules in verschillende talen toevoegen wanneer u een cursus maakt. U hoeft alleen maar op de optie Nieuwe taal toevoegen te klikken wanneer u een module of een cursus toevoegt.

Nieuwe talen toevoegen voor cursussen, certificeringen en leerplannen
Nieuwe talen toevoegen voor cursussen, certificeringen en leerplannen

U kunt vervolgens de gewenste talen selecteren en op Toevoegen klikken om modules in verschillende landinstellingen toe te voegen. Zie Cursussen voor meer informatie over het maken van modules in andere talen.

U kunt ook de cursus, certificeringsmetagegevens in andere talen toevoegen wanneer u een cursuscatalogus maakt. Hiermee zorgt u ervoor dat zowel cursusinhoud als de metagegevens voor elk leerobject beschikbaar zijn in de gekozen talen. Hiermee kunt u meertalige cursussen als één leerobject beheren.

Studenttranscript

Voorheen kon u transcripten in Captivate Prime genereren die aan gebruikers waren gekoppeld. Nu biedt Captivate Prime managers en beheerders de mogelijkheid om transcriptgegevens te downloaden om de leergeschiedenis van zowel individuen als teams bij te houden. U kunt nu de volgende nieuwe dashboards en informatie van het Excel-werkblad Studenttranscript bekijken en het blad downloaden via de Captivate Prime-toepassing:

1- Dashboard Leeractiviteit: op dit LO-specifieke dashboard ziet u het aantal studenten per cursus, leerprogramma of certificering. U kunt het voortgangsblad voor studenten voor een bepaald leerobject bekijken. Op dit blad staan gegevens zoals het aantal studenten dat de cursus of het leerprogramma heeft voltooid, studenten die nog bezig zijn en de vervaldatums voor studenten.

2- Dashboard Leeractiviteit: dit dashboard toont gegevens voor een specifieke gebruiker. Via dit dashboard kunt u zien voor welke cursussen, leerprogramma's of certificeringen een bepaalde gebruiker zich heeft ingeschreven. De tabel toont ook gegevens over de leerobjecten die de gebruiker heeft voltooid, de lopende leerobjecten en aanstaande vervaldatums voor de gebruiker.

1 en 2- Dashboard Vaardigheden: in dit dashboard kunt u filteren op een specifieke gebruiker of meerdere gebruikers en hun vaardigheidsniveau als een dashboard bekijken. Dit blad kan managers en beheerders helpen om de vaardigheidsniveaus van iedere student bij te houden ten opzichte van het niveau dat van hen wordt verwacht. Het dashboard Vaardigheden laat ook zien welke studenten hun kennis moeten opfrissen.

Dashboard Naleving: het dashboard Naleving bestaat uit twee delen - nalevingsrapport per gebruiker en nalevingsrapport per training. Voor het gebruikersgebaseerde rapport aan de hand van het dashboard Naleving gebruikers volgen met aanstaande vervaldatums voor belangrijke nalevingsinitiatieven. Voor het trainingsgebaseerde rapport kunt u op leerprogramma of certificering filteren.

Klik in het dashboard Beheerder op Rapporten > Studenttranscript. Kies de vereiste parameters en download vervolgens het transcript.

Integratie met andere contentproviders

Captivate Prime heeft in deze release drie nieuwe connectoren geïntroduceerd, zodat studenten cursussen van de volgende contentproviders kunnen bekijken en volgen: Lynda.com, getAbstract en Harvard ManageMentor. Lees verder voor meer informatie over de respectieve connectoren:

Lynda-connector: deze connector kan worden gebruikt door zakelijke klanten van Lynda.com die graag willen dat hun studenten Lynda-cursussen kunnen zoeken en volgen in Captivate Prime. De connector kan worden geconfigureerd om periodiek cursussen van Lynda.com op te halen met uw API-sleutel.Zodra een cursus binnen Prime is gemaakt, kunnen gebruikers deze opzoeken en volgen. De voortgang van de student kan vervolgens binnen Captivate Prime worden bijgehouden.

getAbstract: deze connector kan gebruikt worden door zakelijke klanten van getAbstract.com die graag willen dat hun studenten getAbstract-samenvattingen kunnen zoeken en volgen in Captivate Prime. De connector kan worden geconfigureerd om periodiek gebruiksgegevens op te halen, op basis waarvan de voltooiingsrecords van studenten in Captivate Prime worden gemaakt. U moet API-toegang voor getAbstract hebben om deze connector te gebruiken en u moet met getAbstract samenwerken om een periodieke gegevensfeed op te zetten voor het vastleggen van gebruiksgegevens.

Harvard ManageMentor: deze connector kan gebruikt worden door zakelijke klanten van Harvard ManageMentor die graag willen dat hun studenten Harvard ManageMentor-cursussen kunnen zoeken en volgen. De connector helpt bij het maken van cursussen binnen Prime en kan worden geconfigureerd om periodiek de voortgangsgegevens van studenten op te halen. U moet met Harvard Manager Mentor samenwerken om een periodieke gegevensfeed op te zetten zodat u de studentgegevens kunt vastleggen.

Zie Connectoren voor informatie om elk van deze connectoren te configureren en gebruiken.

Integratie van Prime met contentproviders
Integratie van Prime met contentproviders

Opmerking:

U moet het abonnement voor de bovengenoemde contentproviders apart kopen.

Uniek ID voor leerobjecten

Tijdens het maken van leerobjecten kunnen auteurs en beheerders nu unieke ID's voor de cursussen, leerprogramma's of certificeringen opgeven. De unieke ID kan uit cijfers en letters bestaan. U kunt geen speciale tekens aan het unieke ID toevoegen.

Er mogen geen twee ID's hetzelfde zijn. Dat wil zeggen, dat elk leerobject een unieke ID heeft die u opgeeft.

Zoeken op basis van unieke ID

De unieke ID's voor leerobjecten helpen auteurs of beheerders bij het zoeken naar leerobjecten aan de hand van hun unieke ID. Het is ook heel handig om leerobjecten met dezelfde naam uit elkaar te houden.

Beheerdersinstellingen voor het unieke ID

Als u een unieke ID wilt inschakelen wanneer u een leerobject maakt, klikt u op Instellingen > Algemeen. Selecteer het vakje Inschakelen naast de optie Unieke ID's voor leerobject.

Discussieboard voor studenten

Als student kunt u nu communiceren met uw collega's en docenten via het Discussieboard in cursussen. Wanneer u zich aanmeldt bij Captivate Prime en een cursus bekijkt of u hiervoor inschrijft, ziet u nu het tabblad Discussie naast Notities en Modules. Klik op het tabblad Discussie en plaats uw standpunten en notities.

Als student kunt u alle berichten voor cursussen bekijken. U kunt echter ook alleen de berichten verwijderen die u hebt ingevoerd. Zie Weergeven van en deelnemen aan discussies voor meer informatie over het Discussieboard.

Beheerdersinstellingen voor het Discussieboard:

U moet deze functie inschakelen zodat studenten het discussieboard kunnen zien en gebruiken. Meld u aan bij de beheerdersapp en klik op Instellingen. Klik op Algemeen in het linkerdeelvenster en selecteer het vakje Inschakelen voor Discussieboard.

Als beheerder kunt u ook alle berichten van alle cursussen bekijken en verwijderen. Als u zich hebt ingeschreven voor een cursus, kunt u ook opmerkingen voor die cursus plaatsen.

Notities en opmerkingen plaatsen via het tabblad Discussie
Notities en opmerkingen plaatsen via het tabblad Discussie

Opmerking:

De instellingen van het Discussieboard op cursusniveau krijgen voorrang op de algemene instellingen. Klik in de beheerdersapp op Cursussen > Instellingen om het Discussieboard in of uit te schakelen op cursusniveau. Configureer de instellingen van het Discussieboard.

Verbeteringen in Captivate Prime-release van april 2017

X van y cursussen

De voltooiingscriteria voor leerobjecten zoals cursussen, certificeringen en leerplannen kunnen zo worden ingesteld dat studenten slechts X van Y modules of cursussen hoeven te voltooien. De voltooiingscriteria voor Scrum-basiscursus kunnen bijvoorbeeld 2 van de 4 modules zijn. Dat wil zeggen dat de student twee modules kan volgen om de cursus te voltooien. De andere twee modules zijn optioneel. Wanneer de student een module heeft voltooid, geeft de voortgangsbalk in dit geval een voltooiingspercentage van 50% aan. Zie Voltooiingscriteria voor cursussen voor meer informatie over deze functies.

Auteurs kunnen ook de criteria voor de voltooiing van certificeringen en leerplannen bepalen. 

Cursusmoderatie

Beheerders ontvangen nu meldingen telkens wanneer een auteur modules bewerkt of bijwerkt en een cursus opnieuw publiceert. Klik op het notificatiepictogram bovenaan het dashboard Beheerder om de melding van de cursusmoderatie te bekijken.

Als beheerder kunt u op de melding klikken om de wijzigingen te bekijken. U kunt de cursusupdates vervolgens goedkeuren of afwijzen.

Klik op Instellingen > Algemeen om deze functie voor cursussen in te schakelen. Selecteer het vakje naast de optie Cursusmoderatie.

Zie Cursusmoderatie voor meer informatie over de functie Cursusmoderatie in Captivate Prime.

Beheerderinstellingen voor het herstellen van modules
Beheerders kunnen nu de optie Module herstellen configureren zodat studenten een niet gehaalde of voltooide cursus opnieuw kunnen instellen. Meld u aan bij de beheerdersapp om deze optie in te schakelen. Klik op Instellingen > Algemeen en selecteer het vakje Inschakelen voor de optie Module herstellen.

U kunt deze functie ook op cursusniveau in- of uitschakelen. Klik op Cursussen > Instellingen om deze optie op cursusniveau te configureren. Selecteer het vakje naast de optie Module herstellen.

Rapportencatalogus

Wanneer u rapporten in Captivate Prime maakt, heeft u nu de optie Catalogus voor uw x-as. Dit wil zeggen dat u nu rapporten en grafieken voor catalogi kunt genereren. Eerder kon u alleen cursussen, cursusinstantie, inschrijvingstype enz. selecteren.

Catalogus op de x-as kiezen voor rapporten in Captivate Prime
Catalogus op de x-as kiezen voor rapporten

In het veld Filters kunt u Catalogus als optie kiezen wanneer u studentenrapporten genereert.

Verbeteringen van leerplannen

Beheerders kunnen nu leerplannen van het type Op datum maken. Een beheerder kan met het leerplan Op datum de gebeurtenisnaam specificeren, de datum voor de gebeurtenis kiezen en de gebruikersgroep waartoe de gebeurtenis behoort selecteren. Als de gebeurtenis wordt geactiveerd, kan de beheerder het leerobject specificeren dat aan de specifieke gebruiker of gebruikers moet worden toegewezen.

In het leerplan Gebruiker voltooit een leerobject had de voltooiingsstatus voorheen maar één optie: Voltooid. Als beheerder kunt u nu leerplangebeurtenissen activeren voor Voltooiing en geslaagd, en Voltooid maar niet geslaagd. In die twee gevallen kunt u opgeven dat er twee verschillende gebeurtenissen moeten worden gestart.

Op een datum - leerplan in Captivate Prime
Op een datum - leerplan

De twee nieuwe opties onder Voltooiingsstatus voor leerplannen
De twee nieuwe opties onder Voltooiingsstatus voor leerplannen

Beheerders kunnen nu klassikale of VC-cursussen selecteren voor het veld Bij gebeurtenis, toewijzen aan gebruiker.

Cursusspecifieke inschrijvingsberichten

Beheerders kunnen nu cursusspecifieke inschrijvingsberichten configureren en naar studenten e-mailen. Klik op E-mailsjablonen in het linkerdeelvenster om deze berichten te configureren. Selecteer het tabblad Leeractiviteit en configureer uw bericht voor cursusinschrijving.

 

Cursusspecifieke inschrijvingsberichten configureren
Cursusspecifieke inschrijvingsberichten configureren

De bovenstaande instelling is op accountniveau. Met uitzondering van deze instelling kunnen beheerders en auteurs naar een specifiek leerobject gaan en op E-mailsjablonen klikken.

Vanuit de beschikbare sjablonen kan de auteur van het leerobject of de beheerder op de sjabloon Cursus - Inschrijving klikken en deze sjabloon aanpassen. Nadat dit gewijzigde bericht is opgeslagen, krijgt het bericht op cursusniveau voorrang op de e-mailsjabloon op accountniveau.

Sticky-aankondigingen

Als beheerder kunt u nu de functie Sticky voor aankondigingen inschakelen. Klik op Aankondigingen in de beheerdersapp om deze functie in te schakelen. Klik op Toevoegen of bewerk een bestaande aankondiging. Klik in het dialoogvenster voor aankondigingen op Instellingen vooraf en selecteer het selectievakje Sticky.

De aankondiging verschijnt nu boven aan de pagina Student als een widget, tot de einddatum die u hebt opgegeven toen u de aankondiging hebt gemaakt.

Ondersteuning voor URL in aankondigingen

U kunt URL's toevoegen als aankondigingen door de URL in HTML toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld de volgende voorbeeld URL toevoegen: <a href="http://www.w3schools.com" target="_blank">W3Schools bezoeken</a>

Nieuwe leveringstypes toevoegen (cursussen)

U kunt nu eenvoudig leveringstypes voor uw cursussen in Captivate Prime toevoegen. U hoeft alleen maar de cursus te selecteren waarvoor u een leveringstype wilt toevoegen en op Bewerken op de pagina Basisinfo te klikken. U kunt vervolgens de optie Meer leveringstypes toevoegen in het veld Modules gebruiken om leveringstypes toe te voegen.

Verbeteringen van auteursrol

Voorheen konden auteurs alleen modules en cursussen maken. Auteurs kunnen nu ook certificeringen en leerprogramma's voor studenten maken.

Auteursrol aan externe gebruikers

Als beheerder kunt u nu auteursrollen aan externe gebruikers toewijzen.

Meerdere auteurs

Voorheen had slechts één auteur machtigingen om een inhoudsgroep op een bepaald moment te bewerken. Nu kunnen meerdere auteurs dezelfde inhoudsgroep tegelijk bewerken. De versie die het laatst wordt opgeslagen, wordt bewaard als de laatste versie van de inhoudsgroep.

Verbeteringen van Adobe Connect

U kunt nu één Adobe Connect-URL met meerdere Prime-accounts configureren.

Ondersteuning voor nieuwe talen

Ondersteuning voor Japans, Braziliaans Portugees en Italiaans is vanaf deze release beschikbaar.

Ontdek Captivate Prime

Ontdek Captivate Prime

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid