Ondersteuning voor desktopapp | macOS X 10.6

De volgende Creative Cloud-apps ondersteunen macOS X 10.6.8 en later:

 • Adobe Muse
 • Extension Manager
 • InCopy
 • InDesign

Zie de Technische specificaties voor informatie over de minimumsysteemvereisten voor de Creative Cloud desktop-app.

Adobe heeft beperkte tests uitgevoerd op bepaalde Creative Cloud-desktopapps op macOS X 10.6.8. De volgende toepassingen kunnen compatibel zijn met macOS X 10.6.8, maar veroorzaken waarschijnlijk problemen met functies en functionaliteit:

 • Audition
 • Bridge
 • Dreamweaver
 • Flash Professional
 • Photoshop

Bekijk de lijst met bekende problemen voor meer informatie over compatibiliteit van bovenstaande producten met macOS X 10.6.

Audition

De functie Dynamic Link werkt niet op 10.6.8. Als DLMS inschakelen is ingeschakeld, probeert Audition DLMS bij het openen te starten of wanneer u probeert een bestand te openen waarvoor DLMS is vereist. Er treedt een time-out op en er wordt een melding weergegeven waarin staat dat het DLMS-proces niet kan worden gebruikt.

Bridge

Het afspelen van video-/audio-indelingen die DLMS ondersteunt, is uitgeschakeld op macOS X 10.6.

Dreamweaver

Namen van eigenschappen die worden weergegeven op dubbele regels in het deelvenster CSS Designer, worden niet volledig weergegeven als de breedte van het deelvenster wordt verkleind.

Flash Professional

 • Crashes bij exporteren van afbeeldingen.
 • Er zijn een aantal problemen met de kleurkiezer en de deelvensters kleur/stalen. De juiste kleur wordt in bepaalde gevallen niet op stage gekozen.
 • AME wordt niet ondersteund, dus de workflow Video exporteren werkt niet.
 • AIR Publishing veroorzaakt problemen op 10.6. De workflows Simulator en Foutopsporing werken niet.
 • Er zijn periodieke problemen met Codetips en Publiceren.
 • Er kunnen problemen optreden met 'Openen in Bridge' en 'Starten en bewerken' in andere toepassingsworkflows (Photoshop, Dreamweaver).

InCopy

Er treedt een crash op wanneer u op een gekleurd menu-item klikt en door dat menu-item een dialoogvenster van het besturingssysteem wordt geopend.

InDesign

 • Adobe Media Encoder wordt niet ondersteund op 10.6. Er wordt een waarschuwing weergegeven die aangeeft dat het programma niet wordt ondersteund en Adobe Media Encoder wordt niet geopend.
 • Er treedt een crash op wanneer u op een gekleurd menu-item klikt en door dat menu-item een dialoogvenster van het besturingssysteem wordt geopend.

Photoshop

 • Videofuncties zijn uitgeschakeld in macOS X 10.6.
 • Er wordt een fout weergegeven wanneer u Delen kiest in Behance in Photoshop 14.2 op macOS X 10.6.x.
 • Photoshop crasht wanneer u een Photomerge maakt en Geometric Distortion Correction hebt geselecteerd op macOS X 10.6.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account