Snelkoppeling naar de map Creative Cloud Files verwijderen uit het navigatiedeelvenster | Windows

Opmerking:

Vanaf 11 december 2023 hebben nieuwe gebruikers en organisaties geen recht op gesynchroniseerde Creative Cloud-bestanden. Vanaf 1 februari 2024 worden gesynchroniseerde Creative Cloud-bestanden beëindigd voor persoonlijke accounts die al aanwezig waren vóór 11 december 2023 (meer informatie vind je hier). Vanaf 1 oktober 2024 worden gesynchroniseerde Creative Cloud-bestanden beëindigd voor zakelijke accounts die zijn gekoppeld aan organisaties die al aanwezig waren vóór 11 december 2023 (meer informatie vind je hier).

Probleem

Wanneer je de Creative Cloud desktop-app installeert, wordt op je systeem een map met de naam Creative Cloud Files gemaakt en wordt een snelkoppeling naar deze map vastgemaakt aan het navigatiedeelvenster in Windows.

Soms wil je deze snelkoppeling mogelijk verwijderen uit het navigatiedeelvenster. Hoewel de snelkoppeling kan worden verwijderd, verschijnt deze opnieuw wanneer de Creative Cloud desktop-app wordt bijgewerkt of opnieuw wordt geïnstalleerd.

Snelkoppeling naar de map Creative Cloud Files in het navigatiedeelvenster

Oplossing

Volg de onderstaande stappen om de map Creative Cloud Files te verwijderen uit het navigatiedeelvenster in Windows en de snelkoppeling los te maken om te voorkomen dat de map opnieuw wordt weergegeven.

Opmerking:

De map Creative Cloud Files wordt gebruikt om assets te synchroniseren met of te uploaden naar Creative Cloud en deze snelkoppeling is bedoeld om gemakkelijker naar deze map te navigeren. Het wordt aanbevolen de snelkoppeling alleen los te maken als je de functie voor bestandssynchronisatie niet gebruikt.

 1. Download het bestand unpin.zip en pak de inhoud ervan uit. Noteer het pad van unpin.exe aangezien je dit nodig hebt in stap 4.

 2. Typ Opdrachtprompt in de Windows-zoekbalk.

 3. Klik met rechtermuisknop op Opdrachtprompt en selecteer Als administrator uitvoeren.

 4. Typ cd in het venster Opdrachtprompt, gevolgd door de locatie van unpin.exe. Bijvoorbeeld: cd C:\Users\xxxxx\Desktop\unpin

  Deze opdracht wordt gebruikt om tussen mappen te navigeren in het venster Opdrachtprompt.

  Typ cd gevolgd door de locatie van unpin.exe

 5. Druk op Enter.

 6. Open de map waarvan je de snelkoppeling wilt verwijderen. Klik met de rechtermuisknop op de mapnaam en selecteer Als pad kopiëren in het contextmenu.

  Venster met contextmenu voor de map CCF

 7. Voer in de opdrachtprompt de opdracht unpin.exe "<pad van de map die je wilt verwijderen>" uit. Bijvoorbeeld unpin.exe "C:\Users\xxxxxx\Desktop\Creative Cloud Files"

  Noteer de locatie van de map CCF.

  Opmerking:

  De naam van de map Creative Cloud Files hangt af van je accounttype, profielnaam, e-mailadres en andere factoren. De mapnaam kan bijvoorbeeld de indeling 'Creative Cloud Files Persoonlijk account email@abc.com ####@AdobeID' hebben.

 8. Druk op Enter om de opdracht uit te voeren.

Volg de onderstaande stappen om de map Creative Cloud Files opnieuw vast te maken in het navigatiedeelvenster in Windows. 

 1. Download het bestand pin.zip en pak de inhoud ervan uit. Noteer het pad van pin.exe aangezien je dit nodig hebt in stap 4.

 2. Typ Opdrachtprompt in de Windows-zoekbalk.

 3. Klik met rechtermuisknop op Opdrachtprompt en selecteer Als administrator uitvoeren.

 4. Typ cd in het venster Opdrachtprompt, gevolgd door de locatie van pin.exe. Bijvoorbeeld: cd C:\Users\xxxxx\Desktop\pin

  Deze opdracht wordt gebruikt om tussen mappen te navigeren in de opdrachtprompt.

  Typ cd gevolgd door de locatie van pin.exe

 5. Druk op Enter.

 6. Typ pin.exe in de opdrachtprompt en druk op Enter.

 7. Meld je af bij de Creative Cloud desktop-app en start de computer opnieuw op. Meld je daarna weer aan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online