Problemen bij het installeren of bijwerken van uw Adobe-app? Vind snel oplossingen voor veelvoorkomende problemen bij het downloaden, installeren of bijwerken.

Voer het foutnummer of de onderstaande titel in om uw fout te vinden en veelgebruikte oplossingen te zien.

Uw fout vinden

 

Veelvoorkomende fouten

Fout 1

Fout 81

Fout 201

Fout 205

Fout 206

Fout 403

Foutcode 1: Installatiefout

Foutcode 1 geeft aan dat de Creative Cloud-apps op uw apparaat beschadigd zijn geraakt of dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Zie Installatiefout oplossen | Adobe Creative Cloud desktop-app.

Foutcode P1: Installatiefout

Foutcode P1 geeft aan dat de Creative Cloud-apps op uw apparaat beschadigd zijn geraakt of dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Zie Installatiefout oplossen | Adobe Creative Cloud desktop-app.

Afsluitcode 6

Afsluitcode 6 geeft een installatiefout aan. Dit is een algemene fout die meestal optreedt wanneer uw app-installatie is uitgevoerd met fouten.

Oplossing

Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud als u deze fout krijgt bij het installeren van een Creative Cloud-app.

Als u afsluitcode 6 krijgt bij het installeren van een Creative Suite-toepassing (CS5, CS5.5, CS6), Adobe Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements, raadpleegt u De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | CS.

Afsluitcode 7

Afsluitcode 7 geeft een installatiefout aan. Dit is een algemene fout die meestal optreedt wanneer uw app-installatie is uitgevoerd met fouten.

Oplossing

Zie De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | Creative Cloud als u deze fout krijgt bij het installeren van een Creative Cloud-app.

Als u afsluitcode 6 krijgt bij het installeren van een Creative Suite-toepassing (CS5, CS5.5, CS6), Adobe Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements, raadpleegt u De fout afsluitcode 6 of afsluitcode 7 treedt op tijdens de installatie | CS.

Foutcode 16

Foutcode 16 geeft een configuratiefout aan bij het starten van een Creative Cloud-app.Deze fout komt meestal voor wanneer de machtigingen voor applicatiemappen (Adobe PCD and SLStore) onjuist zijn ingesteld. 

Oplossing

U kunt deze fout verhelpen door machtigingen in te stellen voor zowel de map SLStore als de map Adobe PCD. Zie Configuratiefouten oplossen | Adobe Creative Cloud voor details.

Foutcode 19: De retourcode van het Adobe-installatieproces is (19)

Foutcode 19 geeft aan dat er een conflicterend proces wordt uitgevoerd.

Oplossing

Sluit de conflicterende processen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren. Om het conflicterende proces te identificeren, controleert u het installatielogbestand van het product waarin de installatie mislukt (Acrobat) In dit logbestand vindt u een lijst met processen die conflicteren met de installatie.

Voor Acrobat-installaties moeten Microsoft Office-toepassingen worden gesloten, omdat PDFMaker tijdens de installatie wordt toegevoegd. Voor de volledige lijst met aanvullende processen die moeten worden gesloten, zie Problemen met conflicterende processen oplossen.  

Lees Installatie van Acrobat mislukt met foutcode 19 voor gedetailleerde informatie over deze fout.

Foutcode 21: Niet voldaan aan systeemvereisten

Foutcode 21 geeft aan dat uw apparaat niet voldoet aan de minimale systeemvereisten voor het installeren van de app.

Oplossing

Upgrade uw systeem naar de minimale systeemvereisten voor de installatie van de applicatie. Zie Systeemvereisten voor meer informatie over de systeemvereisten voor het installeren van uw apps. 

Foutcode P21: Niet voldaan aan systeemvereisten

Foutcode P21 geeft aan dat uw apparaat niet voldoet aan de minimale systeemvereisten voor het installeren van de app.

Oplossing

Upgrade uw systeem naar de minimale systeemvereisten voor de installatie van de applicatie. Zie Systeemvereisten voor meer informatie over de systeemvereisten voor het installeren van uw apps.

Foutcode 22: Hoofdlettergevoelige schijven worden niet ondersteund

Foutcode 22 geeft aan dat de schijf waarop u de Creative Cloud-app probeert te installeren, hoofdlettergevoelig is. Deze fout treedt meestal op in macOS.

Oplossing

U kunt deze fout verhelpen door de app op een schijf te installeren die niet-hoofdlettergevoelig is. Zie "Hoofdlettergevoelige schijf niet ondersteund" of soortgelijke installatiefout | macOS voor meer informatie.

Foutcode 23: Onvoldoende schijfruimte

Foutcode 23 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

Maak ruimte vrij en selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode P23: Onvoldoende schijfruimte

Foutcode P23 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

Maak ruimte vrij en selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode 25: er is een probleem met de installatie van (appnaam)

Foutcode 25 geeft aan dat u de Intel-versie van een app probeert te installeren op een computer met een processor die is gebaseerd op de ARM-architectuur.

Oplossing

Ga naar de Creative Cloud-website en probeer de app opnieuw te installeren. De Creative Cloud desktop-app wordt eerst geïnstalleerd en beheert de app-installatie.

Als u problemen ondervindt met de installatie van de Creative Cloud desktop-app vanaf de Creative Cloud-website, kunt u deze app installeren via een directe downloadkoppeling. Zodra de desktop-app is geïnstalleerd, probeert u de app opnieuw te installeren.

Foutcode P25: Er is een probleem met de installatie van (appnaam)

Foutcode 25 geeft aan dat u de Intel-versie van een app probeert te installeren op een computer met een processor die is gebaseerd op de ARM-architectuur.

Oplossing

Ga naar de Creative Cloud-website en probeer de app opnieuw te installeren. De Creative Cloud desktop-app wordt eerst geïnstalleerd en beheert de app-installatie.

Als u problemen ondervindt met de installatie van de Creative Cloud desktop-app vanaf de Creative Cloud-website, kunt u deze app installeren via een directe downloadkoppeling. Zodra de desktop-app is geïnstalleerd, probeert u de app opnieuw te installeren.

Foutcode 41: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode 41 geeft aan dat het installatieprogramma niet de vereiste lees- en schrijftoegang tot een essentieel bestand of essentiële map heeft.

Oplossing

Zorg dat u niet bent ingelogd met een beperkt account. Het is ook mogelijk dat de bestandsmachtigingen van uw huidige gebruikersaccount zijn gewijzigd. Selecteer Opnieuw proberen om de Creative Cloud-app opnieuw te installeren.

Foutcode P41: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode P41 geeft aan dat het installatieprogramma niet de vereiste lees- en schrijftoegang tot een essentieel bestand of essentiële map heeft.

Oplossing

Zorg dat u niet bent ingelogd met een beperkt account. Het is ook mogelijk dat de bestandsmachtigingen van uw huidige gebruikersaccount zijn gewijzigd. Selecteer Opnieuw proberen om de Creative Cloud-app opnieuw te installeren.

Foutcode 42: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode 42 geeft aan dat het besturingssysteem het digitale certificaat van de Adobe-app niet kan valideren of dat het moet worden bijgewerkt.

Oplossing

Zie Foutcodes 42 en 72 bij het installeren of bijwerken van Creative Cloud-apps oplossen.

Foutcode P42: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode P42 geeft aan dat het besturingssysteem het digitale certificaat van de Adobe-app niet kan valideren of dat het moet worden bijgewerkt.

Oplossing

Zie Foutcodes 42 en 72 bij het installeren of bijwerken van Creative Cloud-apps oplossen.

Foutcode 44: Kan essentiële bestanden/mappen niet maken

Foutcode 44 geeft aan dat Creative Cloud een bestand of map benodigd voor de installatie niet kan maken.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om te proberen het bestand of de map opnieuw te maken.

Foutcode P44: Kan essentiële bestanden/mappen niet maken

Foutcode P44 geeft aan dat Creative Cloud een bestand of map benodigd voor de installatie niet kan maken.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om te proberen het bestand of de map opnieuw te maken.

Krijgt u foutcode 46 met het bericht 'Installatieprogramma heeft geen toegang tot een essentieel bestand of essentiële map'? Zie Fout 46 oplossen.

Foutcode 46: Installatie is mislukt

Foutcode 46 geeft aan dat de installatie is mislukt omdat het installatieprogramma geen toegang heeft tot een bestand of map benodigd voor de installatie.

Oplossing

Sluit het installatieprogramma af en start het opnieuw om het nogmaals te proberen. Als dit niet werkt, start u de computer opnieuw op.

Krijgt u foutcode 46 met het bericht 'Installatie mislukt'? Zie Fout 46 oplossen.

Foutcode 46: Installatieprogramma heeft geen toegang tot een essentieel bestand of essentiële map

Foutcode 46 geeft aan dat het installatieprogramma geen toegang heeft tot een essentieel bestand of essentiële map benodigd voor de installatie.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te installeren of bij te werken.

Foutcode P46: Installatie mislukt

Foutcode P46 geeft aan dat de installatie is mislukt omdat het installatieprogramma geen toegang heeft tot een bestand of map benodigd voor de installatie.

Oplossing

Sluit het installatieprogramma af en start het opnieuw om het nogmaals te proberen. Als dit niet werkt, start u de computer opnieuw op.

Foutcode 48: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode 48 geeft aan dat Creative Cloud geen toegang heeft tot een bestand of map benodigd voor de installatie.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om te proberen opnieuw toegang te krijgen tot het bestand of de map.

Foutcode P48: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode P48 geeft aan dat Creative Cloud geen toegang heeft tot een bestand of map benodigd voor de installatie.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om te proberen opnieuw toegang te krijgen tot het bestand of de map.

Foutcode 49: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode 49 geeft aan dat Creative Cloud geen toegang heeft tot een bestand of map benodigd voor de installatie.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om te proberen opnieuw toegang te krijgen tot het bestand of de map.

Foutcode P49: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode P49 geeft aan dat Creative Cloud geen toegang heeft tot een bestand of map benodigd voor de installatie.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om te proberen opnieuw toegang te krijgen tot het bestand of de map.

Krijgt u foutcode 50 met het bericht 'Installatie van belangrijke onderdelen mislukt'? Zie Fout 50 oplossen.

Foutcode 50: Installatie is mislukt

Foutcode 50 geeft aan dat de Creative Cloud-app niet kan worden geïnstalleerd omdat het installatieprogramma een belangrijke back-up niet kan maken.

Oplossing

Probeer de volgende oplossingen in volgorde uit. Ga alleen door naar de volgende oplossing als een eerdere oplossing het probleem niet oplost.

1. Sluit de browser en probeer de app opnieuw te installeren.

2. Start uw computer opnieuw op en installeer de app nogmaals.

3. Verwijder de Creative Cloud desktop-app met het verwijderingsprogramma en start de installatie opnieuw.

4. Geavanceerde stappen voor probleemoplossing: Bekijk het bestand ACC.log en controleer welk pad is vergrendeld. Sluit het bestand of de map op uw apparaat en probeer de installatie opnieuw. U controleert het bestand ACC.log als volgt:

 • Navigeer naar C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Open het bestand ACC.log.
 • Zoek in het logbestand de volgende fout op: LockedFilesWithProcesses.U zou bijvoorbeeld ongeveer het volgende kunnen zien. De naam van het getroffen bestand dat u moet sluiten, wordt aan het einde van het foutenlogboek vermeld. In het volgende voorbeeld moet de gebruiker het bestand chrome.exe sluiten.
  LockedFilesWithProcesses: ADC: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS:chrome.exe
 • Ga naar het bestand door het opgegeven pad te volgen en sluit het bestand in Taakbeheer.

Krijgt u foutcode 50 met het bericht 'Installatie mislukt'? Zie Fout 50 oplossen.

Foutcode 50: Installatie van belangrijke onderdelen mislukt

Foutcode 50 geeft aan dat de installatie van enkele belangrijke onderdelen is mislukt. 

Oplossing

Probeer de volgende oplossingen in volgorde uit. Ga alleen door naar de volgende oplossing als een eerdere oplossing het probleem niet oplost.

1. Sluit de browser en probeer de app opnieuw te installeren.

2. Start uw computer opnieuw op en probeer de app opnieuw te installeren.

3. De-installeer de app en probeer de app opnieuw te installeren.

4. Geavanceerde stappen voor probleemoplossing: bekijk het bestand ACC.log en controleer welk pad is vergrendeld. Sluit het bestand of de map op uw apparaat en probeer de installatie opnieuw. Ga als volg te werk om het bestand ACC.log te controleren:

 • Navigeer naar C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Open het bestand ACC.log.
 • Zoek in het logbestand de volgende fout op: LockedFilesWithProcesses.U zou bijvoorbeeld ongeveer het volgende kunnen zien. De naam van het getroffen bestand dat u moet sluiten, wordt aan het einde van het foutenlogboek vermeld. In het volgende voorbeeld moet de gebruiker het bestand chrome.exe sluiten.
  LockedFilesWithProcesses: ADC: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS:chrome.exe
 • Ga naar het bestand door het opgegeven pad te volgen en sluit het bestand in Taakbeheer.

Foutcode P50: Installatie mislukt

Foutcode P50 geeft aan dat de Creative Cloud-app niet kan worden geïnstalleerd omdat het installatieprogramma een belangrijke back-up niet kan maken.

Oplossing

Probeer de volgende oplossingen in volgorde uit. Ga alleen door naar de volgende oplossing als een eerdere oplossing het probleem niet oplost.

1. Sluit de browser en probeer de app opnieuw te installeren.

2. Start uw computer opnieuw op en installeer de app nogmaals.

3. Verwijder de Creative Cloud desktop-app met het verwijderingsprogramma en start de installatie opnieuw.

4. Geavanceerde stappen voor probleemoplossing: bekijk het bestand ACC.log en controleer welk pad is vergrendeld. Sluit het bestand of de map op uw apparaat en probeer de installatie opnieuw. U controleert het bestand ACC.log als volgt:

 • Navigeer naar C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Open het bestand ACC.log.
 • Zoek in het logbestand de volgende fout op: LockedFilesWithProcesses. U zou bijvoorbeeld ongeveer het volgende kunnen zien.De naam van het getroffen bestand dat u moet sluiten, wordt aan het einde van het foutenlogboek vermeld. In het volgende voorbeeld moet de gebruiker het bestand chrome.exe sluiten.
  LockedFilesWithProcesses: ADC: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS:chrome.exe
 • Ga naar het bestand door het opgegeven pad te volgen en sluit het bestand in Taakbeheer.

Foutcode 72: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode 72 geeft aan dat Windows-updates niet zijn geïnstalleerd of dat Windows geen digitale certificaten kan valideren. 

Oplossing

Installeer alle Windows-updates. Als het probleem blijft optreden, volgt u de stappen voor het valideren van digitale certificaten zoals beschreven in Foutcodes 42 en 72 bij het installeren of bijwerken van Creative Cloud-apps oplossen.

Foutcode P72: Geen toegang tot essentiële bestanden/mappen

Foutcode P72 geeft aan dat Windows-updates niet zijn geïnstalleerd of dat Windows geen digitale certificaten kan valideren. 

Oplossing

Installeer alle Windows-updates. Als het probleem blijft optreden, volgt u de stappen voor het valideren van digitale certificaten zoals beschreven in Foutcodes 42 en 72 bij het installeren of bijwerken van Creative Cloud-apps oplossen.

Foutcode 81: Er wordt al een ander installatieprogramma uitgevoerd

Foutcode 81 geeft aan dat er mogelijk een andere Adobe-installatie op de achtergrond wordt uitgevoerd. Dit kan een conflict veroorzaken, wat leidt tot deze fout.

Oplossing

(Opmerking: Als u deze fout krijgt tijdens de installatie van Adobe Acrobat DC, raadpleegt u Fout P81 of 81 treedt op wanneer u Adobe Acrobat DC installeert.)

1. Controleer in de Activiteitenweergave (macOS) of in Taakbeheer (Windows) of er een Adobe-installatie wordt uitgevoerd en sluit deze. Probeer vervolgens de app te installeren.

2. Als dit niet werkt, start u de computer opnieuw op en probeert u de app opnieuw te installeren.

Foutcode P81: Er wordt al een ander installatieprogramma uitgevoerd

Foutcode P81 geeft aan dat er mogelijk een andere Adobe-installatie op de achtergrond wordt uitgevoerd. Dit kan een conflict veroorzaken, wat leidt tot deze fout.

Oplossing

(Opmerking: Als u deze fout krijgt tijdens de installatie van Adobe Acrobat DC, raadpleegt u Fout P81 of 81 treedt op wanneer u Adobe Acrobat DC installeert.)

1. Controleer in de Activiteitenweergave (macOS) of in Taakbeheer (Windows) of er een Adobe-installatie wordt uitgevoerd en sluit deze. Probeer vervolgens de app opnieuw te installeren.

2. Als dit niet werkt, start u de computer opnieuw op en probeert u de app opnieuw te installeren.

Foutcode 82: Adobe Application Manager is actief.

Foutcode 82 geeft aan dat Adobe Application Manager waarschijnlijk op de achtergrond draait en uw huidige installatie belemmert.

Oplossing

Wacht tot Adobe Application Manager is voltooid en probeer het opnieuw.

Foutcode P82: Adobe Application Manager is actief.

Foutcode P82 geeft aan dat Adobe Application Manager waarschijnlijk op de achtergrond draait en uw huidige installatie belemmert.

Oplossing

Wacht totdat Adobe Application Manager is voltooid en probeer het opnieuw.

Krijgt u foutcode 86 met het bericht 'Er wordt al een ander installatieprogramma uitgevoerd'? Zie Fout 86 oplossen.

Foutcode 86: Er is een andere versie van de Creative Cloud desktop-app actief.

Foutcode 86 geeft aan dat er tijdens het bijwerken van de Creative Cloud desktop-app een conflict is opgetreden met een andere instantie van de app op uw apparaat.

Oplossing

Sluit de Creative Cloud desktop-app af en probeer de app opnieuw bij te werken. Als het probleem blijft optreden, probeert u de oplossingen in Foutcode 86 | Creative Cloud.

Krijgt u foutcode 86 met het bericht 'Er is een andere versie van de Creative Cloud desktop-app actief'? Zie Fout 86 oplossen.

Foutcode 86: Er wordt al een ander installatieprogramma uitgevoerd

Fout 86 geeft aan dat er tijdens het bijwerken van uw applicatie een conflict is opgetreden met een andere instantie van de applicatie op uw apparaat.

Oplossing

Sluit het installatieprogramma af en probeer het opnieuw.

Foutcode P86: Er is een andere versie van de Creative Cloud desktop-app actief.

Foutcode P86 geeft aan dat er tijdens het bijwerken van de Creative Cloud desktop-app een conflict is opgetreden met een andere instantie van de app op uw apparaat.

Oplossing

Sluit de Creative Cloud desktop-app af en probeer de app opnieuw bij te werken. Als het probleem blijft optreden, probeert u de oplossingen in Foutcode 86 | Creative Cloud.

Foutcode 87: Er wordt al een ander installatieprogramma uitgevoerd

Foutcode 87 geeft aan dat de conflicterende processen die op de achtergrond worden uitgevoerd, het installatieproces verstoren. Dit kan het MSI-proces (Microsoft Installer) zijn of het kunnen overgebleven bestanden of mappen zijn die het nieuwe installatieproces beïnvloeden. Soms treedt deze fout op als gevolg van onvoldoende machtigingen.

Oplossing

Wacht tot de installatie is voltooid en probeer de app opnieuw te installeren. U kunt de huidige installatie ook beëindigen door deze stappen te volgen.

1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en selecteer Taakbeheer

2. Zoek naar een MSI-installatieprogramma dat het probleem veroorzaakt en selecteer Taak beëindigen.

3. Nadat de andere installatie is gesloten, probeert u de app opnieuw te installeren.

Foutcode P87: Er wordt al een ander installatieprogramma uitgevoerd

Foutcode P87 geeft aan dat de conflicterende processen die op de achtergrond worden uitgevoerd, het installatieproces verstoren. Dit kan het MSI-proces (Microsoft Installer) zijn of het kunnen overgebleven bestanden of mappen zijn die het nieuwe installatieproces beïnvloeden. Soms treedt deze fout op als gevolg van onvoldoende machtigingen.

Oplossing

Wacht tot de installatie is voltooid en probeer de app opnieuw te installeren. U kunt de huidige installatie ook beëindigen.

1. Klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en selecteer Taakbeheer.

2. Zoek naar een MSI-installatieprogramma dat het probleem veroorzaakt en selecteer Taak beëindigen.

3. Nadat de andere installatie is gesloten, probeert u de app opnieuw te installeren.

Foutcode 101: Kan het product niet installeren

Foutcode 101 geeft aan dat PIM niet kan worden aangepast of gemaakt.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C101: Kan het product niet installeren

Foutcode C101 geeft aan dat PIM niet kan worden aangepast of gemaakt.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 102: Kan het product niet installeren

Foutcode 102 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C102: Kan het product niet installeren

Foutcode C102 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 103: Kan het product niet installeren

Foutcode 103 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C103: Kan het product niet installeren

Foutcode C103 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 105: Kan het product niet installeren/verwijderen

Foutcode 105 geeft aan dat de installatie van Adobe-apps zoals Photoshop of Illustrator is mislukt. Het probleem treedt op wanneer u niet de juiste lees-/schrijfmachtigingen voor het bestand hdpim.db hebt of wanneer hdpim.db beschadigd is

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om nogmaals te installeren of te verwijderen. Zie voor meer informatie Kan Adobe-apps niet installeren | Fout 105.

Foutcode C105: Kan het product niet installeren/verwijderen

Foutcode C105 geeft aan dat de installatie van Adobe-apps zoals Photoshop of Illustrator is mislukt. Het probleem treedt op wanneer u niet de juiste lees-/schrijfmachtigingen voor het bestand hdpim.db hebt of wanneer dit bestand beschadigd is.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om nogmaals te installeren of te verwijderen. Zie voor meer informatie Kan Adobe-apps niet installeren | Fout 105.

Foutcode 106: Kan het product niet installeren

Foutcode 106 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode C106: Kan het product niet installeren.

Foutcode C106 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode 107: De download is beschadigd

Foutcode 107 geeft aan dat een van de installatiebestanden beschadigd is of ontbreekt.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C107: De download is beschadigd

Foutcode C107 geeft aan dat een van de installatiebestanden beschadigd is of ontbreekt.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 108: Er wordt al een ander installatieprogramma uitgevoerd

Foutcode 108 geeft aan dat er mogelijk een andere Adobe-installatieservice (zoals een Adobe-installatieprogramma) op de achtergrond worden uitgevoerd en uw nieuwe installatie verstoort.

Oplossing

Wacht totdat de andere installatie is voltooid en probeer het opnieuw.

Foutcode C108: Er wordt al een ander installatieprogramma uitgevoerd

Foutcode C108 geeft aan dat er mogelijk een andere Adobe-installatieservice (zoals een Adobe-installatieprogramma) op de achtergrond worden uitgevoerd en uw nieuwe installatie verstoort.

Oplossing

Wacht totdat de andere installatie is voltooid en probeer het opnieuw.

Foutcode 109: Kan het product niet installeren

Foutcode 109 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C109: Kan het product niet installeren

Foutcode C109 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 110: Kan het product niet installeren

Foutcode 110 geeft aan dat de interne resources van het besturingssysteem overbelast zijn.

Oplossing

Sluit onnodige programma's en selecteer vervolgens Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C110: Kan het product niet installeren

Foutcode C110 geeft aan dat de interne resources van het besturingssysteem overbelast zijn.

Oplossing

Sluit onnodige programma's en selecteer vervolgens Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 113: Kan de Adobe-servers niet bereiken

Foutcode 113 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met Adobe-servers of dat de firewallinstellingen op uw apparaat het installatieproces verstoren. Deze fout kan ook optreden op een Windows-apparaat als u wijzigingen aanbrengt in de instellingen van Internet Explorer nadat u de app hebt geïnstalleerd.

Oplossing

Volg de aangegeven stappen. Ga alleen door naar de volgende oplossing als de voorgaande oplossing niet werkt.

1. (Alleen Windows) Herstel de instellingen van Internet Explorer: Soms kan fout 113 optreden als u de instellingen van Internet Explorer wijzigt nadat u de app hebt geïnstalleerd. U kunt de instellingen van Internet Explorer herstellen zoals ze waren toen Internet Explorer voor het eerst op uw apparaat werd geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat alle eerdere Internet Explorer-instellingen verloren gaan als u de instellingen herstelt. Nadat de instellingen zijn hersteld, probeert u de app opnieuw te installeren.

2. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt. Nadat u de antivirussoftware tijdelijk hebt uitgeschakeld, probeert u de app opnieuw te installeren. Vergeet niet om uw antivirussoftware weer in te schakelen als u klaar bent.

3. Probeer een andere internetverbinding: Als u meer dan één internetverbinding hebt, probeer dan de andere te gebruiken. Installeer de app vervolgens opnieuw.

4. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen. Andere fouten kunnen door de configuratie van de firewall ontstaan.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp. Lees de best practices voor het configureren van Windows Defender Firewall. Lees ook hoe u een firewall configureert in macOS.

Nadat u de softwarefirewall hebt geconfigureerd, probeert u de app opnieuw te installeren.

Als u in een bedrijfsomgeving werkt, neem dan contact op met uw IT-beheerder om uw softwarefirewall te configureren.

Foutcode C113: Kan de Adobe-servers niet bereiken

Foutcode C113 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met Adobe-servers of dat de firewallinstellingen op uw apparaat het installatieproces verstoren. Deze fout kan ook optreden op een Windows-apparaat als u wijzigingen aanbrengt in de instellingen van Internet Explorer nadat u de app hebt geïnstalleerd.

Oplossing

Volg de aangegeven stappen. Ga alleen door naar de volgende oplossing als de voorgaande oplossing niet werkt.

1. (Alleen Windows) Herstel de instellingen van Internet Explorer: Soms kan fout 113 optreden als u de instellingen van Internet Explorer wijzigt nadat u de app hebt geïnstalleerd. U kunt de instellingen van Internet Explorer herstellen zoals ze waren toen Internet Explorer voor het eerst op uw apparaat werd geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat alle eerdere Internet Explorer-instellingen verloren gaan als u de instellingen herstelt. Nadat de instellingen zijn hersteld, probeert u de app opnieuw te installeren.

2. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt. Nadat u de antivirussoftware tijdelijk hebt uitgeschakeld, probeert u de app opnieuw te installeren. Vergeet niet om uw antivirussoftware weer in te schakelen als u klaar bent.

3. Probeer een andere internetverbinding: Als u meer dan één internetverbinding hebt, probeer dan de andere te gebruiken. Installeer de app vervolgens opnieuw.

4. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen. Andere fouten kunnen door de configuratie van de firewall ontstaan.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp. Lees de best practices voor het configureren van Windows Defender Firewall. Lees ook hoe u een firewall configureert in macOS.

Nadat u de softwarefirewall hebt geconfigureerd, probeert u de app opnieuw te installeren.

Als u in een bedrijfsomgeving werkt, neem dan contact op met uw IT-beheerder om uw softwarefirewall te configureren.

Foutcode 114: Kan de bestanden niet extraheren

Foutcode 114 geeft aan dat er een fout is opgetreden tijdens het uitpakken van bestanden.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de download en installatie opnieuw te starten.

Foutcode C114: Kan de bestanden niet extraheren

Foutcode C114 geeft aan dat er een fout is opgetreden tijdens het uitpakken van bestanden.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de download en installatie opnieuw te starten.

Foutcode 115: De download is beschadigd

Foutcode 115 geeft aan dat het gedownloade bestand beschadigd is.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C115: De download is beschadigd

Foutcode C115 geeft aan dat het gedownloade bestand beschadigd is.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 116: De download is beschadigd

Foutcode 116 geeft aan dat antivirussoftware op het apparaat bepaalde functionaliteit tijdens het downloadproces heeft geblokkeerd.

Oplossing

Schakel de antivirussoftware op uw systeem uit voordat u probeert de app opnieuw te installeren.

Foutcode C116: De download is beschadigd

Foutcode C116 geeft aan dat antivirussoftware op het apparaat bepaalde functionaliteit tijdens het downloadproces heeft geblokkeerd.

Oplossing

Schakel de antivirussoftware op uw systeem uit voordat u probeert de app opnieuw te installeren.

Foutcode 117: De download lijkt beschadigd te zijn

Foutcode 117 geeft aan dat de download beschadigd lijkt te zijn. U moet een internetverbinding hebben om Adobe-apps te downloaden en bij te werken.

Oplossing

1. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt.

2. Probeer een andere internetverbinding: probeer een bekabelde verbinding als u via wifi bent verbonden. Probeer een andere kabel als u via een bekabelde verbinding bent verbonden.

3. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp.

4. Configureer hardwarefirewalls of proxy's: veel bedrijven gebruiken een hardwarefirewall en proxyserver die kan voorkomen dat software toegang krijgt tot een externe server. Een hardware-oplossing is van toepassing op alle computers binnen het bedrijfsnetwerk. De meeste thuisnetwerken maken geen gebruik van hardwarefirewalls of proxytechnologie. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor het verkrijgen van firewall- of proxy-informatie.

5. Installeer de app opnieuw

Foutcode C117: De download lijkt beschadigd te zijn

Foutcode C117 geeft aan dat de download beschadigd lijkt te zijn. U moet een internetverbinding hebben om Adobe-apps te downloaden en bij te werken.

Oplossing

1. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt.

2. Probeer een andere internetverbinding: probeer een bekabelde verbinding als u via wifi bent verbonden. Probeer een andere kabel als u via een bekabelde verbinding bent verbonden.

3. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp.

4. Configureer hardwarefirewalls of proxy's: veel bedrijven gebruiken een hardwarefirewall en proxyserver die kan voorkomen dat software toegang krijgt tot een externe server. Een hardware-oplossing is van toepassing op alle computers binnen het bedrijfsnetwerk. De meeste thuisnetwerken maken geen gebruik van hardwarefirewalls of proxytechnologie. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor het verkrijgen van firewall- of proxy-informatie.

5. Installeer de app opnieuw

Foutcode 118: Geen internetverbinding.

Foutcode 118 geeft aan dat er een probleem is met het maken van verbinding met de server of dat de internetverbinding niet beschikbaar is. 

Oplossing:

1. Controleer of u een internetverbinding hebt: U moet een internetverbinding hebben om apps te downloaden en bij te werken. Controleer of u een internetverbinding tot stand kunt brengen en selecteer Opnieuw proberen.

2. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt.

3. Probeer een andere internetverbinding: probeer een bekabelde verbinding als u via wifi bent verbonden. Probeer een andere kabel als u via een bekabelde verbinding bent verbonden.

4. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp.

5. Installeer de app opnieuw

Foutcode C118: Geen internetverbinding.

Foutcode C118 geeft aan dat er een probleem is met het maken van verbinding met de server of dat de internetverbinding niet beschikbaar is. 

Oplossing:

1. Controleer of u een internetverbinding hebt: U moet een internetverbinding hebben om apps te downloaden en bij te werken. Controleer of u een internetverbinding tot stand kunt brengen en selecteer Opnieuw proberen.

2. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt.

3. Probeer een ander netwerk: probeer een andere internetverbinding, als die beschikbaar is. Probeer een bekabelde verbinding als u via wifi bent verbonden. Probeer een andere kabel als u via een bekabelde verbinding bent verbonden.

4. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp.

5. Installeer de app opnieuw

Foutcode 119: De server reageert niet

Foutcode 119 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Controleer uw internetverbinding en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw. Zie voor meer informatie Verbindingsproblemen oplossen voor Adobe-apps.

Foutcode C119: De server reageert niet

Foutcode C119 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Controleer uw internetverbinding en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw. Zie voor meer informatie Verbindingsproblemen oplossen voor Adobe-apps.

Foutcode 120: Onvoldoende schijfruimte

Foutcode 120 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

Maak ruimte vrij en selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode C120: Onvoldoende schijfruimte

Foutcode C120 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

Maak ruimte vrij en selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode 121: Fout bij het schrijven naar de tijdelijke bestandslocatie

Foutcode 121 geeft aan dat het installatieprogramma problemen heeft met de instellingen van de tijdelijke map (temp) of de toegang ertoe op het apparaat. 

Oplossing

Herstel de machtigingen van de tijdelijke locatie. Installeer de app vervolgens opnieuw.

Foutcode C121: Fout bij het schrijven naar de tijdelijke bestandslocatie

Foutcode C121 geeft aan dat het installatieprogramma problemen heeft met de instellingen van de tijdelijke map (temp) of de toegang ertoe op het apparaat. 

Oplossing

Herstel de machtigingen van de tijdelijke locatie. Installeer de app vervolgens opnieuw.

Foutcode 122: Kan de Adobe-servers niet bereiken

Foutcode 122 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Controleer uw internetverbinding en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw. Zie voor meer informatie Verbindingsproblemen oplossen voor Adobe-apps.

Foutcode C122: Kan de Adobe-servers niet bereiken

Foutcode C122 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Controleer uw internetverbinding en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw. Zie voor meer informatie Verbindingsproblemen oplossen voor Adobe-apps.

Foutcode 124: Kan de Adobe-servers niet bereiken

Foutcode 124 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Controleer uw internetverbinding en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw. Zie voor meer informatie Verbindingsproblemen oplossen voor Adobe-apps.

Foutcode C124: Kan de Adobe-servers niet bereiken

Foutcode C124 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Controleer uw internetverbinding en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw. Zie voor meer informatie Verbindingsproblemen oplossen voor Adobe-apps.

Foutcode 125: Kan de Adobe-servers niet bereiken

Foutcode 125 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Controleer uw internetverbinding en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw. Zie voor meer informatie Verbindingsproblemen oplossen voor Adobe-apps.

Foutcode C125: Kan de Adobe-servers niet bereiken

Foutcode C125 geeft aan dat uw apparaat geen verbinding kan maken met de Adobe-servers.

Oplossing

Controleer uw internetverbinding en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw. Zie voor meer informatie Verbindingsproblemen oplossen voor Adobe-apps.

Foutcode 126: De download is beschadigd

Foutcode 126 geeft aan dat een van de installatiebestanden beschadigd is.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C126: De download is beschadigd

Foutcode C126 geeft aan dat een van de installatiebestanden beschadigd is.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 127: Kan de bestanden niet extraheren

Foutcode 127 geeft aan dat het installatieprogramma het zip-bestand niet kan extraheren in de tijdelijke map op uw apparaat. Dit kan gebeuren vanwege een gebrek aan schijfruimte of als de benodigde machtigingen niet beschikbaar zijn. Soms kan zelfs antivirussoftware het extractieproces in de tijdelijke map blokkeren. 

Oplossing

Doe het volgende en probeer de app opnieuw te installeren:

 1. Controleer de machtigingen voor de map adobetemp in:
  [Windows]: <system drive>\adobetemp
  [macOS]: <system drive>/adobetemp
 2. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit en probeer nogmaals te downloaden.

Foutcode C127: Kan de bestanden niet extraheren

Foutcode C127 geeft aan dat het installatieprogramma het zip-bestand niet kan extraheren in de tijdelijke map op uw apparaat. Dit kan gebeuren vanwege een gebrek aan schijfruimte of als de benodigde machtigingen niet beschikbaar zijn. Soms kan zelfs antivirussoftware het extractieproces in de tijdelijke map blokkeren.

Oplossing

Doe het volgende en probeer de app opnieuw te installeren:

 1. Controleer de machtigingen voor de map adobetemp in:
  [Windows]: <system drive>\adobetemp
  [macOS]: <system drive>/adobetemp
 2. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit en probeer nogmaals te downloaden.

Foutcode 128: De download is beschadigd

Foutcode 128 geeft aan dat het gedownloade bestand beschadigd is.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C128: De download is beschadigd

Foutcode C128 geeft aan dat het gedownloade bestand beschadigd is.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 130: Kan het product niet installeren

Foutcode 130 geeft aan dat uw app niet kan worden geïnstalleerd.

Oplossing

Verwijder de app die u wilt installeren met de Creative Cloud Cleaner Tool en probeer de app dan opnieuw te installeren.

Foutcode C130: Kan het product niet installeren

Foutcode C130 geeft aan dat uw app niet kan worden geïnstalleerd.

Oplossing

Verwijder de app die u wilt installeren met de Creative Cloud Cleaner Tool en probeer de app dan opnieuw te installeren.

Foutcode 131: 'Creative Cloud-update is mislukt' of 'Kan niet synchroniseren'

Foutcode 131 geeft aan dat sommige Creative Cloud-achtergrondprocessen (Core Sync, CCLibrary, CCXProcess en Node) moeten worden gesloten voordat u verder kunt gaan met uw update.

Oplossing

Open Taakbeheer (Windows) of Activiteitenweergave (macOS) om de volgende achtergrondprocessen te sluiten:

 • CCLibrary
 • CCXProcess
 • CoreSync
 • Node

Probeer de app vervolgens opnieuw bij te werken. Zie Fout 131 tijdens het bijwerken van de Creative Cloud desktop-app oplossen voor meer informatie over hoe u deze processen sluit.

Foutcode 132: Kan het product niet in de hoofdmap installeren

Foutcode 132 geeft aan dat uw app niet in de hoofdmap kan worden geïnstalleerd.

Oplossing

Geef een andere installatielocatie op bij de apparaatvoorkeuren en probeer de installatie vervolgens opnieuw.

Foutcode C132: Kan het product niet in de hoofdmap installeren

Foutcode C132 geeft aan dat uw app niet in de hoofdmap kan worden geïnstalleerd.

Oplossing

Geef een andere installatielocatie op bij de apparaatvoorkeuren en probeer de installatie vervolgens opnieuw.

Foutcode 133: Meer ruimte nodig om app te installeren

Foutcode 133 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft om de app te installeren.

Oplossing

Maak ruimte vrij of selecteer een andere installatielocatie voor uw app. Installeer de app vervolgens opnieuw.

Ruimte vrijmaken

Zie voor macOS Opslagruimte vrijmaken op uw Mac. Zie voor Windows Schijfruimte vrijmaken in Windows 10.

De installatielocatie voor uw app wijzigen

1. Selecteer rechtsboven in de Creative Cloud desktop-app het pictogram Account. Selecteer vervolgens Voorkeuren.

2. Selecteer Apps in de linkerzijbalk.

3. Selecteer onder Installeren het bewerkingspictogram  om de standaard installatielocatie te wijzigen.

4. Selecteer de locatie waarop u deze app wilt installeren. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

5. Installeer de app opnieuw.

Als dit het probleem niet oplost, start u het apparaat opnieuw op en installeert u de app opnieuw.

Foutcode C133: Meer ruimte nodig om app te installeren

Foutcode C133 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

Maak ruimte vrij of selecteer een andere installatielocatie voor uw app. Installeer de app vervolgens opnieuw.

Ruimte vrijmaken

Zie voor macOS Opslagruimte vrijmaken op uw Mac. Zie voor Windows Schijfruimte vrijmaken in Windows 10.

De installatielocatie voor uw app wijzigen

1. Selecteer rechtsboven in de Creative Cloud desktop-app het pictogram Account. Selecteer vervolgens Voorkeuren.

2. Selecteer Apps in de linkerzijbalk.

3. Selecteer onder Installeren het bewerkingspictogram  om de standaard installatielocatie te wijzigen.

4. Selecteer de locatie waarop u deze app wilt installeren. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

5. Installeer de app opnieuw.

Als dit het probleem niet oplost, start u het apparaat opnieuw op en installeert u de app opnieuw.

Foutcode 135: Kan het product niet verwijderen

Foutcode 135 geeft dat een product niet kan worden verwijderd.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te verwijderen.

Foutcode C135: Kan het product niet verwijderen

Foutcode C135 geeft dat een product niet kan worden verwijderd.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te verwijderen.

Foutcode 136: Kan het product niet installeren

Foutcode 136 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C136: Kan het product niet installeren

Fout C136 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 137: Kan het product niet installeren

Foutcode 137 geeft een mislukte installatie aan. 

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C137: Kan het product niet installeren

Foutcode C137 geeft een mislukte installatie aan. 

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 138: Het systeem heeft onvoldoende geheugen

Foutcode 138 geeft aan dat uw apparaat niet de vereiste hoeveelheid geheugen heeft om de installatie probleemloos uit te voeren.

Oplossing

Start het apparaat opnieuw op en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode C138: Het systeem heeft onvoldoende geheugen

Foutcode C138 geeft aan dat uw apparaat niet de vereiste hoeveelheid geheugen heeft om de installatie probleemloos uit te voeren.

Oplossing

Start het apparaat opnieuw op en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode 139: De download is beschadigd

Foutcode 139 geeft een beschadigd downloadbestand aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C139: De download is beschadigd

Foutcode C139 geeft een beschadigd downloadbestand aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 140: Kan het product niet op de geselecteerde locatie installeren als gevolg van machtigingsproblemen

Foutcode 140 geeft aan dat de app niet op de geselecteerde locatie kan worden geïnstalleerd als gevolg van machtigingsproblemen

Oplossing

Geef een nieuwe installatielocatie op bij de apparaatvoorkeuren en probeer de app opnieuw te installeren.

Foutcode C140: Kan het product niet op de geselecteerde locatie installeren als gevolg van machtigingsproblemen

Foutcode C140 geeft aan dat de app niet op de geselecteerde locatie kan worden geïnstalleerd als gevolg van machtigingsproblemen

Oplossing

Geef een nieuwe installatielocatie op bij de apparaatvoorkeuren en probeer de app opnieuw te installeren.

Foutcode 141: Kan het product niet installeren

Foutcode 141 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C141: Kan het product niet installeren

Foutcode C141 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 142: Kan het product niet installeren

Foutcode 142 geeft een installatiefout aan die het gevolg is van een ongeldig token in het downloadpakket.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C142: Kan het product niet installeren

Foutcode C142 geeft een installatiefout aan die het gevolg is van een ongeldig token in het downloadpakket.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 143: De download is beschadigd

Foutcode 143 geeft aan dat de installatie is mislukt omdat het pad van het bronbestand in het .zip-pakket niet bestaat.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C143: De download is beschadigd

Foutcode C143 geeft aan dat de installatie is mislukt omdat het pad van het bronbestand in het .zip-pakket niet bestaat.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 144: De download is beschadigd

Foutcode 144 geeft aan dat de installatie is mislukt omdat het pad van het geïnstalleerde bestand of de geïnstalleerde map niet bestaat.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C144: De download is beschadigd

Foutcode C144 geeft aan dat de installatie is mislukt omdat het pad van het geïnstalleerde bestand of de geïnstalleerde map niet bestaat.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 145: Het bestand bestaat al

Foutcode 145 geeft aan dat het bestand met dezelfde naam als de map al op het apparaat aanwezig is.

Oplossing

1. Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht.

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven.

3. Zoek in het geopende foutenlogboek het exacte pad van het bestand op. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe het foutenlogboek eruitziet en waar u het pad van het bestand voor uw computer kunt vinden.

4. Pas de naam aan van het betreffende bestand of de betreffende map of verwijder het bestand of de map, en probeer de app opnieuw te installeren.

Foutcode C145: Het bestand bestaat al

Foutcode C145 geeft aan dat het bestand met dezelfde naam als de map al op het apparaat aanwezig is.

Oplossing

1. Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht.

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven.

3.Zoek in het geopende foutenlogboek het exacte pad van het bestand op. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe het foutenlogboek eruitziet en waar u het pad van het bestand voor uw computer kunt vinden.

4. Pas de naam aan van het betreffende bestand of de betreffende map of verwijder het bestand of de map, en probeer de app opnieuw te installeren.

Foutcode 146: Kan het bestand niet verplaatsen

Foutcode 146 geeft aan dat het installatieprogramma een bestand niet uit de tijdelijke map kan verplaatsen waar het oorspronkelijk is gedownload.

Oplossing

1. Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht.

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven.

3.Zoek in het geopende foutenlogboek het exacte pad van het bestand op. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe het foutenlogboek eruitziet en waar u het pad van het bestand voor uw computer kunt vinden.

4. Voorzie het betreffende bestand of de betreffende map van lees- en schrijfmachtigingen.

5. Installeer de app opnieuw. 

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, past u de naam aan van het betreffende bestand of de betreffende map, en installeert u de app opnieuw. Zie Foutcode 146 bij installatie van Creative Cloud-apps voor meer informatie.

Foutcode C146: Kan het bestand niet verplaatsen

Foutcode C146 geeft aan dat het installatieprogramma een bestand niet uit de tijdelijke map kan verplaatsen waar het oorspronkelijk is gedownload.

Oplossing

1. Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht.

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven.

3.Zoek in het geopende foutenlogboek het exacte pad van het bestand op. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe het foutenlogboek eruitziet en waar u het pad van het bestand voor uw computer kunt vinden.

4. Voorzie het betreffende bestand of de betreffende map van lees- en schrijfmachtigingen.

5. Installeer de app opnieuw. 

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, past u de naam aan van het betreffende bestand of de betreffende map, en installeert u de app opnieuw. Zie Foutcode 146 bij installatie van Creative Cloud-apps voor meer informatie.

Foutcode 147: Kan het bestand niet kopiëren

Foutcode 147 geeft aan dat het installatieprogramma het bestand niet kan kopiëren tijdens het installeren/verwijderen.

Oplossing

Controleer de machtigingen en probeer de app opnieuw te installeren. Het foutbericht geeft het pad van de betreffende bestandsnaam of de registerwaarde weer.

Foutcode C147: Kan het bestand niet kopiëren

Foutcode C147 geeft aan dat het installatieprogramma het bestand niet kan kopiëren tijdens het installeren/verwijderen.

Oplossing

Controleer de machtigingen en probeer de app opnieuw te installeren. Het foutbericht geeft het pad van de betreffende bestandsnaam of de registerwaarde weer.

Foutcode 149: Kan de map niet verwijderen.

Foutcode 149 geeft aan dat een map op uw apparaat niet kan worden verwijderd tijdens het installeren of verwijderen.

Oplossing

Kijk in het foutbericht naar de naam en het pad van de map. Verwijder die map of wijzig de naam ervan en probeer de installatie of verwijdering opnieuw uit te voeren.

Foutcode C149: Kan de map niet verwijderen

Foutcode C149 geeft aan dat een map op uw apparaat niet kan worden verwijderd tijdens het installeren of verwijderen.

Oplossing

Kijk in het foutbericht naar de naam en het pad van de map. Verwijder die map of wijzig de naam ervan en probeer de installatie of verwijdering opnieuw uit te voeren.

Foutcode 150: Kan het bestand niet verwijderen

Foutcode 150 geeft aan dat een map op uw apparaat niet kan worden verwijderd tijdens het installeren of verwijderen.

Oplossing

Kijk in het foutbericht naar de naam en het pad van de map. Verwijder die map of wijzig de naam ervan en probeer de installatie of verwijdering opnieuw uit te voeren.

Foutcode C150: Kan het bestand niet verwijderen

Foutcode C150 geeft aan dat een map op uw apparaat niet kan worden verwijderd tijdens het installeren of verwijderen.

Oplossing

Kijk in het foutbericht naar de naam en het pad van de map. Verwijder die map of wijzig de naam ervan en probeer de installatie of verwijdering opnieuw uit te voeren.

Foutcode 151: Kan de symbolische link niet maken

Foutcode 151 geeft aan dat symbolische link niet kon worden gemaakt tijdens de installatie. Deze fout treedt meestal op in macOS. 

Oplossing

1. Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht.

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven.

3. Zoek in het foutenlogboek het exacte pad van het bestand op. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe de fout eruitziet en waar u het pad van het bestand of de map kunt vinden.

4. Pas de naam aan van het betreffende bestand of de betreffende map en probeer de app opnieuw te installeren.

Foutcode C151: Kan de symbolische link niet maken

Foutcode C151 geeft aan dat de symbolische link niet kon worden gemaakt tijdens de installatie. Deze fout treedt meestal op in macOS. 

Oplossing

1. Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht.

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven.

3. Zoek in het foutenlogboek het exacte pad van het bestand op. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe de fout eruitziet en waar u het pad van het bestand of de map kunt vinden.

4. Pas de naam aan van het betreffende bestand of de betreffende map en probeer de app opnieuw te installeren.

Foutcode 152: Kan de symbolische link niet verwijderen

Foutcode 152 geeft aan dat het installatieprogramma niet gemachtigd is om de symbolische koppeling van uw apparaat te verwijderen.

Oplossing

Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht. Selecteer vervolgens Foutenlogboek weergeven om het pad van het betreffende bestand te zien.Controleer de machtigingen voor het bestand en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode C152: Kan de symbolische link niet verwijderen

Foutcode C152 geeft aan dat het installatieprogramma niet gemachtigd is om de symbolische koppeling van uw apparaat te verwijderen.

Oplossing

Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht. Selecteer vervolgens Foutenlogboek weergeven om het pad van het betreffende bestand te zien.Controleer de machtigingen voor het bestand en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode 153: Kan machtigingen voor een bestand of map op macOS niet ophalen

Foutcode 153 geeft aan dat uw apparaat geen machtiging heeft kunnen geven aan een bestaand bestand of een bestaande map.

Oplossing

Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht. Selecteer vervolgens Foutenlogboek weergeven om het pad van het betreffende bestand te zien.Voorzie het bestand van machtigingen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode C153: Kan machtigingen voor een bestand of map op macOS niet ophalen

Foutcode C153 geeft aan dat uw apparaat geen machtiging heeft kunnen geven aan een bestaand bestand of een bestaande map.

Oplossing

Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht. Selecteer vervolgens Foutenlogboek weergeven om het pad van het betreffende bestand te zien.Voorzie het bestand van machtigingen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode 156: Kan de symbolische link niet maken

Foutcode 156 geeft aan dat het installatieprogramma een snelkoppeling niet kon maken, zoals gedefinieerd in de configuratie van het installatieprogramma.

Oplossing

1. Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht. 

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven om het pad van de betreffende bestandsnaam of de registerwaarde te zien.

3. Controleer dan de machtigingen voor de gespecificeerde map en de bovenliggende map.

4. Verwijder eventuele oude snelkoppelingen met dezelfde naam, indien aanwezig.

5. Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Als de fout zich voordeed in Windows 10, schakelt u Gecontroleerde mappentoegang uit in Windows-beveiliging.

Foutcode C156: Kan de symbolische link niet maken

Foutcode C156 geeft aan dat het installatieprogramma een snelkoppeling niet kon maken, zoals gedefinieerd in de configuratie van het installatieprogramma.

Oplossing

1. Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht. 

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven om het pad van de betreffende bestandsnaam of de registerwaarde te zien. 

3. Controleer dan de machtigingen voor de gespecificeerde map en de bovenliggende map.

4. Verwijder eventuele oude snelkoppelingen met dezelfde naam, indien aanwezig.

5. Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Als de fout zich voordeed in Windows 10, schakelt u Gecontroleerde mappentoegang uit in Windows-beveiliging.

Foutcode 157: Kan de symbolische link niet verwijderen

Foutcode 157 geeft aan dat het installatieprogramma niet gemachtigd is om de symbolische koppeling van uw apparaat te verwijderen.

Oplossing

Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht. Selecteer vervolgens Foutenlogboek weergeven om het pad van het betreffende bestand te zien.Controleer de machtigingen voor het bestand en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode C157: Kan de symbolische link niet verwijderen

Foutcode C157 geeft aan dat het installatieprogramma niet gemachtigd is om de symbolische koppeling van uw apparaat te verwijderen.

Oplossing

Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht. Selecteer vervolgens Foutenlogboek weergeven om het pad van het betreffende bestand te zien.Controleer de machtigingen voor het bestand en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode 160: Kan de registersleutel niet maken

Foutcode 160 geeft aan dat u niet over de rechten beschikt om de registersleutel te maken.

Oplossing

Controleer de machtigingen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren. Selecteer de link Installatie mislukt  in het foutbericht voor meer informatie over de registersleutel. Nadat u de registersleutel hebt gevonden, volgt u deze stappen.

Foutcode C160: Kan de registersleutel niet maken

Foutcode C160 geeft aan dat u niet over de rechten beschikt om de registersleutel te maken.

Oplossing

Controleer de machtigingen en probeer de installatie opnieuw uit te voeren. Selecteer de link Installatie mislukt in het foutbericht om meer informatie te zien over de registersleutel. Nadat u de registersleutel hebt gevonden, volgt u deze stappen.

Foutcode 171: Kan het product niet installeren

Foutcode 171 geeft aan dat er een probleem is met de registersleutel.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C171: Kan het product niet installeren

Foutcode C171 geeft aan dat er een probleem is met de registersleutel.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 176: Kan niet installeren op een netwerkstation

Foutcode 176 geeft aan dat u de app op een netwerkstation probeert te installeren. 

Oplossing

Geef een andere installatielocatie op bij de apparaatvoorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode C176: Kan niet installeren op een netwerkstation

Foutcode C176 geeft aan dat u de app op een netwerkstation probeert te installeren.

Oplossing

Geef een andere installatielocatie op bij de apparaatvoorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode 177: Het opgegeven installatiepad is te lang

Foutcode 177 geeft aan dat het geselecteerde installatiepad te lang is om door het installatieprogramma te worden gelezen. Dit verstoort het installatieproces.

Oplossing

Geef een andere installatielocatie op in de voorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode C177: Het opgegeven installatiepad is te lang

Foutcode C177 geeft aan dat het geselecteerde installatiepad te lang is om door het installatieprogramma te worden gelezen. Dit verstoort het installatieproces.

Oplossing

Geef een andere installatielocatie op in de voorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode 178: Het installatiepad bevat ongeldige tekens

Foutcode 178 geeft aan dat de installatie niet kan worden voltooid omdat het installatiepad een ongeldig teken bevat.

Oplossing

Geef een andere installatielocatie op in de voorkeuren en probeer vervolgens de app opnieuw te installeren.

Foutcode C178: Het installatiepad bevat ongeldige tekens

Foutcode C178 geeft aan dat de installatie niet kan worden voltooid omdat het installatiepad een ongeldig teken bevat.

Oplossing

Geef een andere installatielocatie op in de voorkeuren en probeer vervolgens de app opnieuw te installeren.

Foutcode 179: Het installatiepad is ongeldig

Foutcode 179 geeft aan dat het installatiepad ongeldig is.

Oplossing

Selecteer een andere installatielocatie in de voorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode C179: Het installatiepad is ongeldig

Foutcode C179 geeft aan dat het installatiepad ongeldig is.

Oplossing

Selecteer een andere installatielocatie in de voorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode 180: De installatietaal is ongeldig

Foutcode 180 geeft aan de installatietaal moet worden bijgewerkt of aangepast.

Oplossing

Selecteer een andere installatielocatie in de voorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw. Zie De taalinstellingen van uw Creative Cloud-apps wijzigen voor meer informatie.

Foutcode C180: De installatietaal is ongeldig

Foutcode C180 geeft aan de installatietaal moet worden bijgewerkt of aangepast.

Oplossing

Selecteer een andere installatielocatie in de voorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw. Zie De taalinstellingen van uw Creative Cloud-apps wijzigen voor meer informatie.

Foutcode 181: Het installatiepad is ongeldig

Foutcode 181 geeft aan dat het installatiepad ongeldig is.

Oplossing

Selecteer een andere installatielocatie in de voorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode C181: Het installatiepad is ongeldig

Foutcode C181 geeft aan dat het installatiepad ongeldig is.

Oplossing

Selecteer een andere installatielocatie in de voorkeuren en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode 182: Het gemaakte pakket bevat niet het te installeren pakket

Foutcode 182 geeft aan dat het gemaakte pakket niet het te installeren pakket bevat.

Oplossing

Maak het pakket opnieuw en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode C182: Het gemaakte pakket bevat niet het te installeren pakket

Foutcode C182 geeft aan dat het gemaakte pakket niet het te installeren pakket bevat.

Oplossing

Maak het pakket opnieuw en installeer vervolgens de app opnieuw.

Foutcode 183: Installatie of update is mislukt

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te installeren of bij te werken. Als dit het probleem niet oplost, volgt u de instructies in Fout 183 bij het installeren van Creative Cloud-apps oplossen.

Foutcode C183: Installatie of update is mislukt

Foutcode C183 geeft een mislukte installatie of update aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te installeren of bij te werken. Als dit het probleem niet oplost, volgt u de instructies in Fout 183 bij het installeren van Creative Cloud-apps oplossen.

Foutcode 184: Bestand is vergrendeld door een ander proces

Foutcode 184 geeft aan dat een benodigd bestand vergrendeld is door een ander proces. 

Oplossing

Start de computer opnieuw op en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode C184: Bestand is vergrendeld door een ander proces

Foutcode C184 geeft aan dat een benodigd bestand vergrendeld is door een ander proces. 

Oplossing

Start de computer opnieuw op en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Foutcode 188: De versie van de Adobe Creative Cloud desktop-app die op uw systeem is geïnstalleerd, is niet compatibel met het installatieprogramma

Foutcode 188 geeft aan dat de versie van de Adobe Creative Cloud desktop-app die op uw systeem is geïnstalleerd, niet compatibel is met het installatieprogramma. 

Oplossing

Download de nieuwste versie van de Adobe Creative Cloud desktop-app en probeer het opnieuw.

Foutcode C188: De versie van de Adobe Creative Cloud desktop-app die op uw systeem is geïnstalleerd, is niet compatibel met het installatieprogramma

Foutcode C188 geeft aan dat de versie van de Adobe Creative Cloud desktop-app die op uw systeem is geïnstalleerd, niet compatibel is met het installatieprogramma. 

Oplossing

Download de nieuwste versie van de Adobe Creative Cloud desktop-app en probeer het opnieuw.

Foutcode 189: Onvoldoende schijfruimte

Foutcode 189 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

1. Selecteer Installatie mislukt in het foutbericht.

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven.

3. Zoek in de foutdetails naar informatie over de hoeveelheid vrije schijfruimte die nodig is om uw app te installeren. Zie het onderstaande voorbeeld.

4. Maak de benodigde ruimte op de installatielocatie vrij en probeer de app opnieuw bij te werken.

Zie Opslagruimte vrijmaken op uw Mac voor informatie over het vrijmaken van ruimte op macOS. Zie Schijfruimte vrijmaken in Windows 10 voor informatie over het vrijmaken van ruimte in Windows.

Foutcode C189: Onvoldoende schijfruimte

Foutcode C189 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

1. Selecteer Installatie mislukt in het foutbericht.

2. Selecteer in het pop-upvenster Foutenlogboek weergeven.

3. Zoek naar informatie over de hoeveelheid vrije schijfruimte die nodig is om uw app te installeren. Zie het onderstaande voorbeeld.

4. Maak de benodigde ruimte op de installatielocatie vrij en probeer de app opnieuw bij te werken.

Zie Opslagruimte vrijmaken op uw Mac voor informatie over het vrijmaken van ruimte op macOS. Zie Schijfruimte vrijmaken in Windows 10 voor informatie over het vrijmaken van ruimte in Windows.

Foutcode 190: Niet voldaan aan systeemvereisten

Foutcode 190 geeft aan dat uw apparaat niet voldoet aan de minimale systeemvereisten voor het installeren van de app.

Oplossing

Zie Systeemvereisten | Creative Cloud.

Foutcode C190: Niet voldaan aan systeemvereisten

Foutcode C190 geeft aan dat uw apparaat niet voldoet aan de minimale systeemvereisten voor het installeren van de app.

Oplossing

Zie Systeemvereisten | Creative Cloud.

Foutcode 191: Installatie of update is mislukt

Foutcode 191 geeft een mislukte installatie of update aan. 

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te installeren of bij te werken. Zie Foutcode 191 bij installatie van Creative Cloud-apps | Windows voor meer informatie.

Foutcode C191: Installatie of update is mislukt

Foutcode C191 geeft een mislukte installatie of update aan. 

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te installeren of bij te werken. Zie Foutcode 191 bij installatie van Creative Cloud-apps | Windows voor meer informatie.

Foutcode 192: Er is al een nieuwere versie van de app geïnstalleerd.

Foutcode 192 geeft aan dat er al een nieuwere versie van de app is geïnstalleerd. 

Oplossing

Verwijder de versie die op uw systeem is geïnstalleerd en probeer het opnieuw.

Foutcode C192: Er is al een nieuwere versie van de app geïnstalleerd.

Foutcode C192 geeft aan dat er al een nieuwere versie van de app is geïnstalleerd. 

Oplossing

Verwijder de versie die op uw systeem is geïnstalleerd en probeer het opnieuw.

Foutcode 193: De installatie kan niet doorgaan

Foutcode 193 geeft aan dat u een 64-bits versie van de app op een 32-bits apparaat probeert te installeren.

Oplossing

Upgrade uw systeem naar 64-bits.

Foutcode C193: De installatie kan niet doorgaan

Foutcode C193 geeft aan dat u een 64-bits versie van de app op een 32-bits apparaat probeert te installeren.

Oplossing

Upgrade uw systeem naar 64-bits.

Foutcode 194: De installatie kan niet worden voortgezet, omdat er meerdere gebruikers bij het systeem zijn aangemeld

Foutcode 194 geeft aan dat de installatie kan niet worden voortgezet, omdat er meerdere gebruikers bij het systeem zijn aangemeld.

Oplossing

Meld deze gebruikers af bij het systeem en probeer het opnieuw.

Foutcode C194: De installatie kan niet worden voortgezet, omdat er meerdere gebruikers bij het systeem zijn aangemeld

Foutcode C194 geeft aan dat de installatie kan niet worden voortgezet, omdat er meerdere gebruikers bij het systeem zijn aangemeld.

Oplossing

Meld deze gebruikers af bij het systeem en probeer het opnieuw.

Foutcode 195: Niet voldaan aan systeemvereisten

Foutcode 195 geeft aan dat uw apparaat niet voldoet aan de minimale systeemvereisten.

Oplossing

Upgrade uw systeem zodat het aan de minimale systeemvereisten voldoet voor het installeren van de app. Zie Systeemvereisten | Creative Cloud voor meer informatie.

Foutcode C195: Niet voldaan aan systeemvereisten

Foutcode C195 geeft aan dat uw apparaat niet voldoet aan de minimale systeemvereisten voor het installeren van de app.

Oplossing

Upgrade uw systeem zodat het aan de minimale systeemvereisten voldoet voor het installeren van de app. Zie Systeemvereisten | Creative Cloud voor meer informatie.

Foutcode 196: Kan het product niet installeren

Foutcode 196 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C196: Kan het product niet installeren

Foutcode C196 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Krijgt u foutcode 201 met het bericht 'Er is een probleem met het downloadproces'? Zie Fout 201 oplossen.

Foutcode 201: Creative Cloud-update is mislukt

Foutcode 201 geeft een installatie- of updatefout aan die optreedt wanneer uw apparaat geen verbinding kan maken met de server.

Oplossing

1. Controleer of er verbinding is met internet: u moet een internetverbinding hebben om apps te downloaden en bij te werken. Controleer of u verbonden bent met internet en selecteer Opnieuw.

2. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt.

3. Probeer een ander netwerk: probeer een andere internetverbinding, als die beschikbaar is. Probeer een bekabelde verbinding als u via wifi bent verbonden. Probeer een andere kabel als u via een bekabelde verbinding bent verbonden.

4. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp.

5. Configureer hardwarefirewalls of proxy's: veel bedrijven gebruiken een hardwarefirewall en proxyserver die kan voorkomen dat software toegang krijgt tot een externe server. Een hardware-oplossing is van toepassing op alle computers binnen het bedrijfsnetwerk. De meeste thuisnetwerken maken geen gebruik van hardwarefirewalls of proxytechnologie. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor het verkrijgen van firewall- of proxy-informatie.

Foutcode P201: Creative Cloud-update is mislukt

Foutcode 201 geeft een installatie- of updatefout aan die optreedt wanneer uw apparaat geen verbinding kan maken met de server.

Oplossing

1.Controleer of er verbinding is met internet: u moet een internetverbinding hebben om apps te downloaden en bij te werken. Controleer of u verbonden bent met internet en selecteer Opnieuw.

2. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt.

3. Probeer een ander netwerk: probeer een andere internetverbinding, als die beschikbaar is. Probeer een bekabelde verbinding als u via wifi bent verbonden. Probeer een andere kabel als u via een bekabelde verbinding bent verbonden.

4. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen. Andere fouten kunnen door de configuratie van de firewall ontstaan.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp.

5. Configureer hardwarefirewalls of proxy's: veel bedrijven gebruiken een hardwarefirewall en proxyserver die kan voorkomen dat software toegang krijgt tot een externe server. Een hardware-oplossing is van toepassing op alle computers binnen het bedrijfsnetwerk. De meeste thuisnetwerken maken geen gebruik van hardwarefirewalls of proxytechnologie. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor het verkrijgen van firewall- of proxy-informatie.

Foutcode 205: Er is een probleem met het gedownloade bestand

Foutcode 205 geeft aan dat er een probleem was met het gedownloade bestand. Deze fout kan ook optreden als gevolg van netwerkproblemen. 

Oplossing

Volg de aangegeven stappen. Ga alleen door naar de volgende oplossing als de voorgaande oplossing niet werkt.

1. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt. Nadat u de antivirussoftware tijdelijk hebt uitgeschakeld, probeert u de app opnieuw te installeren. Vergeet niet om uw antivirussoftware weer in te schakelen als u klaar bent.

2. Probeer een andere internetverbinding: als u meer dan één internetverbinding hebt, probeer dan de andere te gebruiken. Installeer de app vervolgens opnieuw.

3. Configureer uw softwarefirewall: softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen. Andere fouten kunnen door de configuratie van de firewall ontstaan.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp. Lees de best practices voor het configureren van Windows Defender Firewall. Lees ook hoe u een firewall configureert in macOS.

Nadat u de softwarefirewall hebt geconfigureerd, probeert u de app opnieuw te installeren.

Als u in een bedrijfsomgeving werkt, neem dan contact op met uw IT-beheerder om uw softwarefirewall te configureren.

Foutcode P205: Er is een probleem met het gedownloade bestand

Foutcode P205 geeft aan dat er een probleem was met het gedownloade bestand. Deze fout kan ook optreden als gevolg van netwerkproblemen. 

Oplossing

Volg de aangegeven stappen. Ga alleen door naar de volgende oplossing als de voorgaande oplossing niet werkt.

1. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt. Nadat u de antivirussoftware tijdelijk hebt uitgeschakeld, probeert u de app opnieuw te installeren. Vergeet niet om uw antivirussoftware weer in te schakelen als u klaar bent.

2. Probeer een andere internetverbinding: als u meer dan één internetverbinding hebt, probeer dan de andere te gebruiken. Installeer de app vervolgens opnieuw.

3. Configureer uw softwarefirewall: softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen. Andere fouten kunnen door de configuratie van de firewall ontstaan.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp. Lees de best practices voor het configureren van Windows Defender Firewall. Lees ook hoe u een firewall configureert in macOS.

Nadat u de softwarefirewall hebt geconfigureerd, probeert u de app opnieuw te installeren.

Als u in een bedrijfsomgeving werkt, neem dan contact op met uw IT-beheerder om uw softwarefirewall te configureren.

Foutcode 206: Geen internetverbinding of geen verbinding met server mogelijk

Foutcode 206 geeft aan dat er een probleem is met het maken van verbinding met de server of dat de internetverbinding niet beschikbaar is.

Oplossing:

Volg de aangegeven stappen. Ga alleen door naar de volgende oplossing als de voorgaande oplossing niet werkt.

1. (Alleen Windows 7) Schakel het Transport Layer Security (TLS) 1.2-protocol in: Als u deze fout krijgt in Windows 7 en het oudere TLS 1.0- of TLS 1.1-protocol gebruikt, schakelt u de TLS 1.2-update in. Installeer de app daarna opnieuw.

2. Controleer of u een internetverbinding hebt: U moet een internetverbinding hebben om apps te downloaden en bij te werken. Controleer of u een internetverbinding tot stand kunt brengen en selecteer Opnieuw proberen.

3. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt. Nadat de software is uitgeschakeld, probeert u de app opnieuw te installeren. Vergeet niet om de antivirussoftware in te schakelen nadat u de app hebt geïnstalleerd.

4. Probeer een ander netwerk: Als u meer dan één internetverbinding hebt, probeer dan de andere te gebruiken. Installeer de app vervolgens opnieuw.

5. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp. Lees de best practices voor het configureren van Windows Defender Firewall. Lees ook hoe u een firewall configureert in macOS.

Nadat u de softwarefirewall hebt geconfigureerd, probeert u de app opnieuw te installeren.

Opmerking: Als u in een bedrijfsomgeving werkt, neem dan contact op met uw IT-beheerder om uw softwarefirewall te configureren.

Foutcode P206: Geen internetverbinding of geen verbinding met server mogelijk

Foutcode P206 geeft aan dat er een probleem is met de verbinding met de server of dat de internetverbinding niet beschikbaar is. 

Oplossing:

Volg de aangegeven stappen. Ga alleen door naar de volgende oplossing als de voorgaande oplossing niet werkt.

1. (Alleen Windows 7) Schakel het Transport Layer Security (TLS) 1.2-protocol in: Als u deze fout krijgt in Windows 7 en het oudere TLS 1.0- of TLS 1.1-protocol gebruikt, schakelt u de TLS 1.2-update in. Installeer de app daarna opnieuw.

2. Controleer of u een internetverbinding hebt: U moet een internetverbinding hebben om apps te downloaden en bij te werken. Controleer of u een internetverbinding tot stand kunt brengen en selecteer Opnieuw proberen.

3. Schakel de antivirussoftware tijdelijk uit: Raadpleeg de documentatie van de antivirussoftware voor informatie over hoe u deze tijdelijk uitschakelt. Nadat de software is uitgeschakeld, probeert u de app opnieuw te installeren. Vergeet niet om de antivirussoftware in te schakelen nadat u de app hebt geïnstalleerd.

4. Probeer een ander netwerk: Als u meer dan één internetverbinding hebt, probeer dan de andere te gebruiken. Installeer de app vervolgens opnieuw.
5. Configureer uw softwarefirewall: Softwarefirewalls beperken de toegang tot uw computer. Sommige softwarefirewalls laten het u weten als een programma toegang tot internet probeert te krijgen.

 • Als u hierom wordt gevraagd, geeft u de Creative Cloud desktop-app toegang tot internet.
 • Als u hier niet om wordt gevraagd, schakelt u softwarefirewalls tijdelijk uit om te bepalen of uw internettoegang hierdoor wordt belemmerd. Raadpleeg de documentatie van de firewallsoftware voor hulp. Lees de best practices voor het configureren van Windows Defender Firewall. Lees ook hoe u een firewall configureert in macOS.

Nadat u de softwarefirewall hebt geconfigureerd, probeert u de app opnieuw te installeren.

Opmerking: Als u in een bedrijfsomgeving werkt, neem dan contact op met uw IT-beheerder om uw softwarefirewall te configureren.

Foutcode 207: De server reageert niet

Foutcode 207 geeft aan dat uw apparaat geen reactie van de server heeft ontvangen.

Oplossing

Probeer een andere netwerkverbinding en probeer ook tijdelijk de firewall en internetbeveiliging/antivirussoftware uit te schakelen totdat de installatie is voltooid. Zie Algemene verbindingsfouten oplossen voor meer informatie.

Foutcode P207: De server reageert niet

Foutcode P207 geeft aan dat uw apparaat geen reactie van de server heeft ontvangen.

Oplossing

Probeer een andere netwerkverbinding en probeer ook tijdelijk de firewall en internetbeveiliging/antivirussoftware uit te schakelen totdat de installatie is voltooid.Zie Algemene verbindingsfouten oplossen voor meer informatie.

Foutcode 208: Er is een probleem met de download vanwege beperkte schijfruimte

Foutcode 208 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

Maak ruimte vrij op het opstartstation en selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode P208: Er is een probleem met de download vanwege beperkte schijfruimte

Foutcode P208 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

Maak ruimte vrij op het opstartstation en selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode 209: U hebt geen rechten om het bestand op dit systeem te downloaden

Foutcode 209 geeft aan dat u geen rechten hebt om het bestand op dit systeem te downloaden. 

Oplossing

1. Zoek de map %temp% op in Windows en de map /tmp in macOS.

2. Controleer of u over de machtigingen voor deze mappen beschikt. Het is mogelijk dat de bestandsmachtigingen van uw huidige gebruikersaccount zijn gewijzigd.

3. Als u niet over de machtigingen beschikt, verhelpt u dit en selecteert u Opnieuw proberen.

Foutcode P209: U hebt geen machtigingen om het bestand op dit systeem te downloaden

Foutcode P209 geeft aan dat u geen machtigingen hebt om het bestand op dit systeem te downloaden. 

Oplossing

1. Zoek de map %temp% op in Windows en de map /tmp in macOS.

2. Controleer of u over de machtigingen voor deze mappen beschikt.Het is mogelijk dat de bestandsmachtigingen van uw huidige gebruikersaccount zijn gewijzigd.

3. Als u niet over de machtigingen beschikt, verhelpt u dit en selecteert u Opnieuw proberen.

Foutcode 213: Het lijkt erop dat er een probleem is opgetreden tijdens het downloadproces.

Foutcode 213 geeft aan dat een bestand dat nodig is voor de installatie ontbreekt in de server, of dat de server-URL onjuist is.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de installatie opnieuw te proberen. Als dit het probleem niet oplost, maakt u verbinding met een ander netwerk en probeert u de app opnieuw te installeren.

Foutcode P213: Het lijkt erop dat er een probleem is opgetreden tijdens het downloadproces

Foutcode P213 geeft aan dat een bestand dat nodig is voor de installatie ontbreekt in de server, of dat de server-URL onjuist is.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de installatie opnieuw te proberen. Als dit het probleem niet oplost, maakt u verbinding met een ander netwerk en probeert u de app opnieuw te installeren.

Foutcode 301: Kan het product niet installeren

Foutcode 301 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

1. Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

2. Als het probleem hiermee niet is opgelost, start u uw apparaat opnieuw op en probeert u de app opnieuw te installeren.

3. Als het probleem blijft optreden, voer dan de stappen uit in Installatiefout oplossen | Creative Cloud desktop-app.

Foutcode C301: Kan het product niet installeren

Foutcode C301 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

1. Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

2. Als het probleem hiermee niet is opgelost, start u uw apparaat opnieuw op en probeert u de app opnieuw te installeren.

3. Als het probleem blijft optreden, voert u de stappen uit in Installatiefout oplossen | Creative Cloud desktop-app.

Foutcode 302: Beheerderswachtwoord vereist

Foutcode 302 geeft aan dat uw Creative Cloud-app niet kon worden bijgewerkt of geïnstalleerd omdat u niet bent aangemeld bij het beheerdersaccount van uw systeem.

Oplossing

Als u wordt gevraagd om uw systeembeheerderswachtwoord in te voeren, voert u uw beheerderswachtwoord in.Volg de instructies voor uw besturingssysteem om het beheerdersaccount voor uw computer toe te voegen of te wijzigen (indien nodig).

Windows

1. Druk op de Windows-toets + R.

2. Typ netplwiz en druk op Enter.

3. Selecteer uw account in het pop-upvenster en selecteer vervolgens Eigenschappen.

4. Ga naar het tabblad Groepslidmaatschap en selecteer Beheerder.

5. Selecteer Toepassen en selecteer vervolgens OK.

6. Start het systeem opnieuw op en installeer of update de app opnieuw.

macOS

1. Ga naar Systeemvoorkeuren > Systeem > Gebruikers en groepen.

2. Selecteer de vergrendelingsknop onderaan het scherm.

3. Typ de huidige gebruikersnaam en het huidige wachtwoord van de beheerder in de daartoe bestemde ruimten.

4. Selecteer de optie Sta toe dat gebruiker deze computer beheert.

5. Start uw computer opnieuw op en installeer of update de app nogmaals.

Foutcode 303: Kan het product niet installeren

Foutcode 303 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C303: Kan het product niet installeren

Foutcode C303 geeft een mislukte installatie aan.

Oplossing

Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 304: De installatie functioneert niet meer

Foutcode 304 geeft aan dat de installatie niet meer functioneert. 

Oplossing

Download de nieuwste versie van de Creative Cloud desktop-app en probeer het opnieuw.

Foutcode C304: De installatie functioneert niet meer

Foutcode C304 geeft aan dat de installatie niet meer functioneert. 

Oplossing

Download de nieuwste versie van de Creative Cloud desktop-app en probeer het opnieuw.

Foutcode 305: Installatie of update van app is mislukt

Foutcode 305 geeft een mislukte installatie of update aan.

Oplossing

Probeer de volgende oplossingen in volgorde uit:

1. Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren of bij te werken.

2. Start de computer opnieuw op en installeer of update de app opnieuw.

Foutcode C305: Installatie of update is mislukt

Foutcode C305 geeft een mislukte installatie of update aan.

Oplossing

Probeer de volgende oplossingen in volgorde uit:

1. Selecteer Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren of bij te werken.

2. Start de computer opnieuw op en installeer of update de app opnieuw.

Foutcode 306: Kan het product niet installeren/bijwerken

Foutcode 306 geeft een mislukte installatie of update aan.

Oplossing

Download de nieuwste versie van het installatieprogramma via directe downloadkoppelingen en probeer het opnieuw.

Foutcode C306: Kan het product niet installeren/bijwerken

Foutcode C306 geeft een mislukte installatie of update aan.

Oplossing

Download de nieuwste versie van het installatieprogramma via directe downloadkoppelingen en probeer het opnieuw.

Foutcode 403: Installatie of update is mislukt

Foutcode 403 geeft aan dat er iets is misgegaan bij het installeren of bijwerken van uw Creative Cloud-app.

Oplossing

 1. Open de Creative Cloud desktop-app. (Selecteer het pictogram  op de Windows-taakbalk of de macOS-menubalk.)
 2. Ga naar Apps > Updates.
 3. Selecteer rechtsboven het pictogram Meer acties  en selecteer vervolgens Controleren op updates.
 4. Nadat de app heeft gecontroleerd op updates, kunt u de app opnieuw installeren of bijwerken.

Foutcode 404: Vereist onderdeel van besturingssysteem ontbreekt

Foutcode 404 geeft aan dat een vereist onderdeel van het besturingssysteem ontbreekt.

Oplossing

Zie Fout: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll ontbreekt.

Foutcode C404: Vereist onderdeel van besturingssysteem ontbreekt

Foutcode C404 geeft aan dat een vereist onderdeel van het besturingssysteem ontbreekt.

Oplossing

Zie Fout: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll ontbreekt.

Foutcode 500: Pakket kan niet worden geïnstalleerd

Foutcode 500 geeft aan dat het pakket niet kan worden geïnstalleerd omdat Windows Firewall niet wordt uitgevoerd. 

Oplossing

Schakel Windows Firewall aan en selecteer vervolgens Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode C500: Pakket kan niet worden geïnstalleerd

Foutcode C500 geeft aan dat het pakket niet kan worden geïnstalleerd omdat Windows Firewall niet wordt uitgevoerd.

Oplossing

Schakel Windows Firewall aan en selecteer vervolgens Opnieuw proberen om de app opnieuw te downloaden en te installeren.

Foutcode 501: Pakket kan niet worden geïnstalleerd omdat die bronnen die erdoor worden aangepast, momenteel in gebruik zijn

Foutcode 501 geeft aan dat het app-pakket dat wordt geïnstalleerd, toegang probeert te krijgen tot een bestand dat door een andere app wordt gebruikt.

Oplossing

Sluit de app(s) die in het foutenlogboek worden gerapporteerd. Zie Foutcode 501 bij installatie van Creative Cloud-apps in Windows.

Foutcode C501: Pakket kan niet worden geïnstalleerd omdat die bronnen die erdoor worden aangepast, momenteel in gebruik zijn

Foutcode C501 geeft aan dat het app-pakket dat wordt geïnstalleerd, toegang probeert te krijgen tot een bestand dat door een andere app wordt gebruikt.

Oplossing

Sluit de app(s) die in het foutenlogboek worden gerapporteerd. Zie Foutcode 501 bij installatie van Creative Cloud-apps in Windows.

Foutcode 502: Onvoldoende schijfruimte

Foutcode 502 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

Maak ruimte vrij en selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode C502: Onvoldoende schijfruimte

Foutcode C502 geeft aan dat uw apparaat niet genoeg schijfruimte heeft en dat uw harde schijf bijna vol is.

Oplossing

Maak ruimte vrij en selecteer Opnieuw proberen.

Foutcode 503: Pakket is al geïnstalleerd

Foutcode 503 geeft aan dat het app-pakket of de UWP-runtime die de Creative Cloud desktop-app probeert te installeren, wat bits betreft niet identiek is aan het pakket dat al is geïnstalleerd.

Oplossing

Zie Foutcode 503 bij installatie van Creative Cloud-apps in Windows.

Foutcode C503: Pakket is al geïnstalleerd

Foutcode C503 geeft aan dat het app-pakket of de UWP-runtime die de Creative Cloud desktop-app probeert te installeren, wat bits betreft niet identiek is aan het pakket dat al is geïnstalleerd.

Oplossing

Zie Foutcode 503 bij installatie van Creative Cloud-apps in Windows.

Foutcode 504: Pakketimplementatie wordt geblokkeerd

Foutcode 504 geeft het volgende aan:

 • Pakketimplementatie wordt geblokkeerd door Application Control-beleid.
 • Pakketimplementatie wordt geblokkeerd door het beleid voor het toestaan van implementatiebewerkingen in speciale profielen (Allow deployment operations in special profiles).

Oplossing

Stel Roaming User-profielen in om dit pakket te implementeren voor gebruikers in uw netwerk. Zie Roaming User-profielen implementeren voor informatie over het instellen van Roaming User-profielen voor gebruikersaccounts.Neem zo nodig contact op met uw systeembeheerder.

Als er geen beleid is geconfigureerd op uw systeem en u ziet deze fout nog steeds, bent u mogelijk aangemeld met een tijdelijk profiel. Meld u af en weer aan en probeer het dan opnieuw.

Foutcode C504: Pakketimplementatie wordt geblokkeerd

Foutcode C504 geeft het volgende aan:

 • Pakketimplementatie wordt geblokkeerd door Application Control-beleid.
 • Pakketimplementatie wordt geblokkeerd door het beleid voor het toestaan van implementatiebewerkingen in speciale profielen (Allow deployment operations in special profiles).

Oplossing

Stel Roaming User-profielen in om dit pakket te implementeren voor gebruikers in uw netwerk. Zie Roaming User-profielen implementeren voor informatie over het instellen van Roaming User-profielen voor gebruikersaccounts.Neem zo nodig contact op met uw systeembeheerder.

Als er geen beleid is geconfigureerd op uw systeem en u ziet deze fout nog steeds, bent u mogelijk aangemeld met een tijdelijk profiel. Meld u af en weer aan en probeer het dan opnieuw.

Foutcode 505: Kan de rechten niet verlagen

Foutcode 505 geeft aan dat de app niet de benodigde machtigingen heeft.

Oplossing

Gebruik de volgende tussenoplossingen om dit probleem te verhelpen:

1. Verwijder Beyondtrust Powerbroker.

2. Start uw apparaat opnieuw op.

3.Pas alle systeemupdates toe.

4. Voor implementaties op afstand via Admin Console Package moet u ervoor zorgen dat het pakket wordt uitgevoerd in de Local System-context.

5. Schakel de Secondary Logon-service van Windows in, als deze is uitgeschakeld. Nadat het pakket is geïnstalleerd, kunt u het opnieuw uitschakelen.

Foutcode C505: Kan de rechten niet verlagen

Foutcode C505 geeft aan dat de app niet de benodigde machtigingen heeft.

Oplossing

Gebruik de volgende tussenoplossingen om dit probleem te verhelpen:

1. Verwijder Beyondtrust Powerbroker.

2. Start uw apparaat opnieuw op.

3.Pas alle systeemupdates toe.

4. Voor implementaties op afstand via Admin Console Package moet u ervoor zorgen dat het pakket wordt uitgevoerd in de Local System-context.

5. Schakel de Secondary Logon-service van Windows in, als deze is uitgeschakeld. Nadat het pakket is geïnstalleerd, kunt u het opnieuw uitschakelen.

Foutcode 506: Installatiefout als gevolg van beleid

Foutcode 506 geeft dat sideloading is uitgeschakeld in Windows of dat de vereiste machtigingen niet zijn ingeschakeld.

Oplossing

Zie Foutcode 506 bij installatie van Creative Cloud-apps in Windows.

Foutcode C506: Installatiefout als gevolg van beleid

Code C506 geeft dat sideloading is uitgeschakeld in Windows of dat de vereiste machtigingen niet zijn ingeschakeld. 

Oplossing

Zie Foutcode 506 bij installatie van Creative Cloud-apps in Windows.

Foutcode 507: Kan de productupdate niet installeren omdat het volume offline staat

Foutcode 507 geeft aan dat de installatie niet kon worden voltooid, omdat het opslagvolume voor uw geïnstalleerde bestanden offline staat of is verwijderd. Het volume is de locatie op uw systeem waar het geïnstalleerde bestand standaard wordt opgeslagen.

Oplossing

Zie Fout 507 bij installatie van Creative Cloud-apps oplossen | Windows.

Foutcode C507: Kan de productupdate niet installeren omdat het volume offline staat

Foutcode C507 geeft aan dat de installatie niet kon worden voltooid, omdat het opslagvolume voor uw geïnstalleerde bestanden offline staat of is verwijderd. Het volume is de locatie op uw systeem waar het geïnstalleerde bestand standaard wordt opgeslagen. 

Oplossing

Zie Fout 507 bij installatie van Creative Cloud-apps oplossen | Windows.

Foutcode 508: Kan het product niet installeren omdat het register van het app-pakket beschadigd is

Foutcode 508 geeft aan dat de opslagplaats van het pakket beschadigd is. Deze fout treedt meestal op wanneer de map waarnaar wordt verwezen door de registersleutel PackageRepositoryRoot in de volgende map niet bestaat of beschadigd is: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx.

Oplossing

Eerst moet u controleren of de registersleutel PackageRepositoryRoot ontbreekt of beschadigd is. Zodra u hebt vastgesteld dat dit het geval is, moet u de Microsoft Store opnieuw instellen en de cache wissen. Zie Fout 508 bij installatie van Creative Cloud-apps oplossen | Windows voor meer informatie.

Foutcode C508: Kan het product niet installeren omdat het register van het app-pakket beschadigd is

Foutcode C508 geeft aan dat de opslagplaats van het pakket beschadigd is. Deze fout treedt meestal op wanneer de map waarnaar wordt verwezen door de registersleutel PackageRepositoryRoot in de volgende map niet bestaat of beschadigd is: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx.

Oplossing

Eerst moet u controleren of de registersleutel PackageRepositoryRoot ontbreekt of beschadigd is. Zodra u hebt vastgesteld dat dit het geval is, moet u de Microsoft Store opnieuw instellen en de cache wissen. Zie Fout 508 bij installatie van Creative Cloud-apps oplossen | Windows voor meer informatie.

Foutcode 509: Kan het product niet installeren omdat het installatiepakket niet wordt ondersteund door dit bestandssysteem

Fout 509 geeft aan dat de bestandssysteemindeling van het volume (zoals C:, D:, enzovoort) waarop u de app probeert te installeren, het type app-pakket niet ondersteunt. U hebt de indeling NTFS (New Technology File System) nodig om het app-pakket te installeren. NTFS is een bestandssysteemindeling waarmee uw Windows-besturingssysteem gemakkelijk bestanden op een harde schijf kan opslaan, ordenen en vinden.

Oplossing

Zorg dat het volume (zoals C:, D:, enzovoort) waarop u de app probeert te installeren de NTFS-indeling heeft. Als het volume niet NTFS is, wijzigt u het opslagvolume waar uw geïnstalleerde pakket is opgeslagen en probeert u de app opnieuw te installeren.

Hoe controleer ik of het bestandssysteem van mijn volume NTFS is?

1. Ga naar het volume waar uw app-pakket is geïnstalleerd.

2. Klik met de rechtermuisknop op het volume en selecteer vervolgens Eigenschappen.

3. Als uw volume NTFS gebruikt, wordt het Bestandssysteem weergegeven als NTFS.

Als het bestandssysteem van het volume niet NTFS is, wijzigt u de installatielocatie in een volume dat het NTFS-bestandssysteem gebruikt.

Hoe kan ik de locatie wijzigen waar de geïnstalleerde bestanden worden opgeslagen?

 1. Ga naar Start > Instellingen > Systeem.
 2. Selecteer Opslag in het linkerdeelvenster.
 3. Selecteer Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen onder Meer opslaginstellingen.
 4. Selecteer het volume met de NTFS-bestandssysteemindeling in de vervolgkeuzelijst Nieuwe apps worden opgeslagen in.

Installeer de app daarna opnieuw.

Foutcode C509: Kan het product niet installeren omdat het installatiepakket niet wordt ondersteund door dit bestandssysteem

Fout C509 geeft aan dat de bestandssysteemindeling van het volume (zoals C:, D:, enzovoort) waarop u de app probeert te installeren, het type app-pakket niet ondersteunt. U hebt de indeling NTFS (New Technology File System) nodig om het app-pakket te installeren. NTFS is een bestandssysteemindeling waarmee uw Windows-besturingssysteem gemakkelijk bestanden op een harde schijf kan opslaan, ordenen en vinden.

Oplossing

Zorg dat het volume (zoals C:, D:, enzovoort) waarop u de app probeert te installeren de NTFS-indeling heeft. Als het volume niet NTFS is, wijzigt u het opslagvolume waar uw geïnstalleerde pakket is opgeslagen en probeert u de app opnieuw te installeren.

Hoe controleer ik of het bestandssysteem van mijn volume NTFS is?

1. Ga naar het volume waar uw app-pakket is geïnstalleerd.

2. Klik met de rechtermuisknop op het volume en selecteer Eigenschappen.

3. Als uw volume NTFS gebruikt, wordt het Bestandssysteem weergegeven als NTFS.

Als het bestandssysteem van het volume niet NTFS is, wijzigt u de installatielocatie in een volume dat het NTFS-bestandssysteem gebruikt.

Hoe kan ik de locatie wijzigen waar de geïnstalleerde bestanden worden opgeslagen?

 1. Ga naar Start > Instellingen > Systeem.
 2. Selecteer Opslag in het linkerdeelvenster.
 3. Selecteer Wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen onder Meer opslaginstellingen.
 4. Selecteer het volume met de NTFS-bestandssysteemindeling in de vervolgkeuzelijst Nieuwe apps worden opgeslagen in.

Installeer de app daarna opnieuw.

Foutcode 702: Installatie is mislukt

Foutcode 702 geeft een mislukte installatie aan. Deze fout treedt meestal op bij macOS wanneer u niet de juiste machtiging hebt om een bestand of map te openen dat/die vereist is voor de installatie. Als u zich met beheerdersrechten hebt aangemeld bij uw account, maar u kunt het product nog steeds niet installeren of uitvoeren, zijn uw schijfmachtigingen mogelijk beschadigd. U moet de schijfmachtigingen repareren, voordat u verder kunt gaan met de installatie.

Oplossing

Volg deze stappen om de schijfmachtigingen te repareren.

 1. Kies Ga > Hulpprogramma's.
 2. Dubbelklik op Schijfhulpprogramma.
 3. Selecteer het volume in het linkerdeelvenster waarvoor u bevoegdheden wilt herstellen.
 4. Selecteer het tabblad Schijf-EHBO.

 5. Selecteer het volume waarop u de Adobe-applicatie wilt installeren en selecteer vervolgens Herstel schijfbevoegdheden.
 6. Installeer de app opnieuw. 
 7. Als dit niet werkt, start u het apparaat opnieuw op en probeert u de app opnieuw te installeren.

Foutcode 708: registerinstellingen voor de beveiligingszone zijn ingeschakeld

Fout 708 geeft aan dat de Creative Cloud desktop-app niet kan worden bijgewerkt of geïnstalleerd vanwege de instellingen van de beveiligingszone in de browser (Internet Explorer). Deze instellingen worden voornamelijk beheerd door uw systeembeheerder en deze kan hiermee bepalen tot welke websites u toegang hebt. Fout 708 treedt alleen op in het besturingssysteem Windows. 

Oplossing

Met de volgende stappen kunt u de registerinstellingen tijdelijk uitschakelen, zodat de download kan plaatsvinden.

1. Typ regedit in het zoekvak van Windows en selecteer Register-editor​.

2. Selecteer Als administrator uitvoeren.

3. Navigeer naar de volgende registersleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings.

4. Dubbelklik op Internet Settings om de inhoud te openen en dubbelklik vervolgens op Security_HKLM_only​.

5. Wijzig de waarde in 0.

6. Probeer de Creative Cloud desktop-app bij te werken.

7. Nadat de app is bijgewerkt of geïnstalleerd, wijzigt u de waarde van Security_HKLM_only weer in 1.

Foutcode 713: UAC-machtigingen vereist

Foutcode 713 geeft aan dat je Windows Gebruikersaccountbeheer (UAC) niet de juiste rechten heeft om de app te installeren.

Oplossing

Schakel UAC in en probeer de app opnieuw te installeren. Volg de onderstaande stappen om UAC in te schakelen:

 1. Zorg ervoor dat je bent aangemeld als beheerder om UAC in te schakelen.
 2. Typ “UAC“ in het Windows-zoekveld en selecteer vervolgens Instellingen voor gebruikersaccountbeheer wijzigen in de zoekresultaten.
 3. Je kunt de schuifregelaar zien bij Nooit melden. Om UAC in te schakelen, sleep je de schuifregelaar omhoog naar een van de volgende selecties en selecteer je vervolgens OK.
  • Laat me altijd weten wanneer: programma's proberen software te installeren of wijzigingen aan te brengen op mijn computer en wanneer ik wijzigingen aanbreng in Windows-instellingen.
  • Laat me alleen weten wanneer programma's proberen wijzigingen aan te brengen op mijn computer (standaard): laat me niet weten wanneer ik wijzigingen aanbreng in Windows-instellingen.
  • Laat me alleen weten wanneer programma's proberen wijzigingen aan te brengen op mijn computer (dim mijn desktop niet): laat me niet weten wanneer ik wijzigingen aanbreng in Windows-instellingen.
 4. Mogelijk wordt je gevraagd je selectie te bevestigen of een beheerderswachtwoord in te voeren.
 5. Start de computer opnieuw op.

Als de bovenstaande stappen niet werken, kun je met behulp van de volgende stappen UAC inschakelen via Windows Registry:

 1. Typ regedit.exe in het zoekveld op de taakbalk en selecteer vervolgens regedit.exe in de zoekresultaten.
 2. Navigeer naar het volgende pad: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Dubbelklik op de sleutel EnableLUA en wijzig de waarde in 1.
 4. Sla de wijzigingen op en start de computer opnieuw op.

Foutcode 1001: Creative Cloud-update is mislukt

Foutcode 1001 geeft aan dat de Creative Cloud desktop-app niet kan worden bijgewerkt.

Oplossing

Zie Installatiefout oplossen | Creative Cloud desktop-app.

Foutcode 1002: Kan Creative Cloud desktop-app niet bijwerken

Foutcode 1002 geeft aan dat de Creative Cloud desktop-app niet kan worden bijgewerkt. 

Oplossing

Zie Fout 1002: Kan Creative Cloud desktop-app niet bijwerken.

Foutcode 1004: Update van Creative Cloud-app is mislukt

Foutcode 1004 geeft aan dat de Creative Cloud desktop-app niet kan worden bijgewerkt, omdat u niet bent aangemeld met uw beheerdersaccount.

Oplossing:

Selecteer Opnieuw proberen om opnieuw te proberen de Creative Cloud desktop-app bij te werken. Als u wordt gevraagd om uw systeembeheerderswachtwoord in te voeren, voert u uw beheerderswachtwoord in.Volg de instructies voor uw besturingssysteem om het beheerdersaccount voor uw computer toe te voegen of te wijzigen (indien nodig).

Windows

1. Druk op de Windows-toets + R.

2. Typ netplwiz en druk op Enter.

3. Selecteer uw account in het pop-upvenster en selecteer Eigenschappen.

4. Ga naar het tabblad Groepslidmaatschap en selecteer Beheerder.

5. Selecteer Toepassen en selecteer vervolgens OK.

6. Start het systeem opnieuw op en werk de app opnieuw bij.

macOS

1. Ga naar Systeemvoorkeuren > Systeem > Gebruikers en groepen.

2. Selecteer de vergrendelingsknop onderaan het scherm.

3. Typ de huidige gebruikersnaam en het huidige wachtwoord van de beheerder in de daartoe bestemde ruimten.

4. Selecteer de optie Sta toe dat gebruiker deze computer beheert.

5. Start uw computer opnieuw op en werk de app opnieuw bij.

Foutcode 1406: Kan de waarde Mappen niet schrijven naar sleutel [sleutelnaam]

Foutcode 1406 geeft aan dat de installatie is verlaten, terwijl u probeerde Adobe Acrobat of Adobe Reader 7 of later in Windows te installeren. Dit gebeurt meestal wanneer het product tijdens de installatie de waarde Mappen niet naar de opgegeven sleutel kon schrijven.

Oplossing

Lees het artikel Fout 1402 of fout 1406 bij het installeren van Acrobat of Reader.

Foutcode 1603: Onherstelbare fout tijdens installatie

Fout 1603 duidt op een mislukte installatie die algemeen, maar computerspecifiek is. Er kunnen veel redenen voor het optreden van deze fout zijn. Lees voor meer informatie Fout 1603: er is een onherstelbare fout opgetreden tijdens de installatie.

Oplossing

Lees het artikel Fout 1603: er is een onherstelbare fout opgetreden tijdens de installatie.

Fout 1722: Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket

Fout 1722 geeft aan dat u probeert Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC te installeren of bij te werken met een van de volgende methoden:

 • Met Help > Bijwerken
 • Installeren met de Creative Cloud desktop-app
 • De update handmatig downloaden en installeren

De installatie mislukt met de volgende foutmelding:

"Fout 1722. Er is een probleem met dit Windows Installer-pakket. Een programma dat is uitgevoerd als onderdeel van de installatie, is niet zoals verwacht voltooid. Neem contact op met een ondersteuningsmedewerker of met de leverancier van dit pakket. Actie InstallWebResources, locatie: <Product Install Path>\AcroCEF\RdrServicesUpdater.exe'.

Oplossing

Lees: Fout 1722 bij het installeren/bijwerken van Acrobat DC/Acrobat Reader DC in Windows.

Foutcode 1923:  Adobe Acrobat-updateservice (AdobeARMService) kan niet worden geïnstalleerd

Fout 1923 geeft aan dat een van de volgende zaken is opgetreden, terwijl u probeerde Adobe Acrobat DC of Acrobat Reader DC bij te werken:

 • Er is een bestand in gebruik en het installatieprogramma kan het bestand niet overschrijven.
 • Het bestand is in gebruik door op uw computer geïnstalleerde antivirussoftware of software voor gegevensback-up.
 • Een vorige verwijdering van Adobe Acrobat DC of Acrobat Reader DC is mislukt.

Oplossing

Lees Fout 1923 treedt op wanneer u Adobe Acrobat DC of Acrobat Reader DC probeert bij te werken.

Foutcode 1935: Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens de installatie van assembly

Fout 1935 duidt op een mislukte installatie van Acrobat of Adobe Reader 8.1 of later in Windows. 

Oplossing

Raadpleeg Acrobat-installatie mislukt met fout 1935 in Windows.

Foutcode 28000: De installatie van Acrobat Licensing Module is mislukt

Fout 28000 duidt op een mislukte installatie van Acrobat Licensing Module.

Oplossing

Lees het artikel Terugzetten van de Acrobat-installatie in Windows 64-bits voorkomen.

Foutcode A12E1: Het lijkt erop dat er een probleem is opgetreden tijdens het installatieproces 

Foutcode A12E1 geeft een mislukte installatie of update aan.

Oplossing

Zie A12E1-fout bij het installeren van Creative Cloud-producten | Creative Cloud.