Klanten beheren

Uw VIP-klanten (Value Incentive Plan) beheren

Gebruik de pagina Klanten om klanten te maken of te beheren, aankoopautorisaties te maken en de status van al uw klanten bij te houden.

Klantdetails weergeven

U kunt de details van uw klanten weergeven op de pagina met klantdetails. Gebruik de navigatieoptie in het gedeelte aan de linkerkant om snel de lijst met klanten te filteren. Klik op de naam van de klant en klik daarna nogmaals op de naam wanneer het pop-upmenu verschijnt. Kies een van de onderstaande opties om de lijst met klanten te filteren.

Geen producten

Klanten hebben de uitnodiging om deel te nemen aan het VIP-programma ontvangen, maar nog geen producten aangevraagd. Als u producten wilt toevoegen, maakt u een aankoopautorisatie.

Opmerking:

Aankoopautorisaties zijn niet beschikbaar voor apparaatlicenties voor Acrobat (ondernemingen), Creative Cloud voor ondernemingen of Creative Cloud voor het onderwijs. Bestel licenties rechtstreeks bij Adobe.

Aanvragen in behandeling

Klanten hebben rechtstreeks toegang tot producten aangevraagd met behulp van een aankoopautorisatie, maar er is nog geen bestelling geplaatst om voor die producten te betalen.

Achterstallige aanvragen

Klanten hebben producten aangevraagd met een aankoopautorisatie, maar zijn te laat met de betaling. Zorg dat deze klanten het verschuldigde bedrag betalen voordat de licenties worden gedeactiveerd.

Komende verlengingen

Klanten hebben minder dan 60 dagen voordat de verlengingsperiode ingaat. Informeer deze klanten over de komende mogelijkheid om te verlengen.

Klaar voor verlenging

Klanten waarvan de verlengingsperiode is gestart en die verlengingsorders kunnen plaatsen. Informeer deze klanten over de aanstaande verlenging.

Opmerking:

Schakel Beheerd door mij in om te filteren op de klanten die u beheert. Standaard worden alle klanten weergegeven die door uw organisatie worden beheerd.

U ziet een overzicht met de naam en het e-mailadres van de klant, de verlengingsdatum, het segment, de optie Beheerd door en de status van de VIP-uitnodiging.

Klik op > uiterst rechts om de pagina met details weer te geven. De pagina met details bevat de volgende secties, indien van toepassing:

 • Klantdetails: hier worden de klantgegevens weergegeven, zoals VIP-nummer, naam, adres en marktsegment.
 • In behandeling zijnde en achterstallige autorisaties: hier worden de orders weergegeven die in behandeling zijn of waarvoor sprake is van achterstallige betaling.
 • Producten: hier wordt een lijst met producten en licenties weergegeven.
 • Overzicht van autorisaties: hier wordt een lijst met aankoopautorisaties en de bijbehorende status weergegeven.

Een klant toevoegen

Wanneer een klant klaar is om een aankoop te doen, voegt u de klant toe aan de Reseller Console door de klant een uitnodiging te sturen om deel te nemen aan het Value Incentive Plan. Nadat de uitnodiging is verzonden, wordt een VIP-ID verstrekt en kan een eerste bestelling worden geplaatst. De contactpersoon van de organisatie ontvangt een e-mailuitnodiging om deel te nemen aan het Value Incentive Plan. Het VIP-lid moet zich aanmelden met een Adobe ID of deze maken om de uitnodiging te accepteren. Als het VIP-lid de uitnodiging accepteert, krijgt deze toegang tot de Admin Console waarbij hij of zij producten kan gaan beheren.

 1. Klik op de pagina Klanten op Klantorganisatie toevoegen  op de werkbalk.

 2. Voer in het dialoogvenster Klantorganisatie toevoegen het volgende in:

  • Naam van organisatie en marktsegment
  • Type, aanbod voor team of onderneming*
  • Regio, adres en postcode
  • Het e-mailadres en de naam van de primaire contactpersoon van de organisatie
  Opmerking:

  *Deze selectie is van invloed op de productopties die worden weergegeven in de Admin Console wanneer het VIP-lid een aankoopautorisatie maakt. De accountbeheerder kan elk type aanbod op elk moment toevoegen.

 3. Schakel eventueel Aangepaste verlengingsdatum voor klant selecteren in. Gebruik deze optie als u uw klant een verlengde lidmaatschapsperiode wilt bieden die langer is dan 12 maanden na de eerste lidmaatschapsperiode met een aangepaste verlengingsdatum. Klik daarna op Volgende en selecteer de gewenste verlengingsdatum voor de klant. Deze datum kan later niet worden gewijzigd.

 4. Klik op Klant uitnodigen.

  Let op:

  Klantgegevens kunnen niet achteraf worden bewerkt, dus zorg ervoor de velden geen fouten bevatten.

  De contactpersoon van de organisatie ontvangt een e-mailuitnodiging om deel te nemen aan het Value Incentive Plan. De klant moet de uitnodiging accepteren om toegang te krijgen tot de Admin Console en producten te gaan beheren.

Aankoopautorisatie maken

Zodra een uitnodiging om deel te nemen een Value Incentive Plan naar de klant is verzonden, wordt direct een VIP-ID verstrekt en kunnen producten worden toegevoegd aan het klantaccount. U (de accountmanager) of uw klant kan een product toevoegen.

Opmerking:

Aankoopautorisaties zijn niet beschikbaar voor apparaatlicenties voor Acrobat (ondernemingen), Creative Cloud voor ondernemingen of Creative Cloud voor het onderwijs. Bestel licenties in dat geval rechtstreeks bij Adobe.

Licenties toevoegen

U kunt de Reseller Console gebruiken om licenties voor de klant toe te voegen. Navigeer naar de pagina met klantdetails en ga als volgt te werk:

 1. Klik op Nieuwe aankoopautorisatie maken. Er wordt een dialoogvenster geopend.

 2. Kies een product in de lijst en geef het aantal licenties op.

 3. Als u meer producten wilt toevoegen, klikt u op + en voert u de gegevens voor de producten in.

 4. Voer desgewenst het inkoopordernummer in dat u hebt ontvangen van de klant.

 5. Klik op Aankoopautorisatie maken.

Opmerking:

Als de klant te laat is met betalen, wordt de mogelijkheid om nieuwe producten te kopen opgeschort totdat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Nadat u een aankoopautorisatie hebt gemaakt en producten hebt toegevoegd, ontvangt de klant een e-mailbericht met de melding dat er producten zijn toegevoegd. Als de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van VIP, heeft de beheerder van de klant toegang tot de Admin Console en kan deze de licenties aan de gebruikers toewijzen.

Opmerking:

Nadat u de aankoopautorisatie hebt gemaakt, moet u een bestelling bij Adobe plaatsen via de standaardbestelprocedure.

Door een VIP-lid toegevoegde producten autoriseren

Wanneer een VIP-lid een product toevoegt via de Admin Console, ontvangt u per e-mail bericht hierover. U moet bij Adobe een order plaatsen voor de extra producten die zijn besteld.

Opmerking:

Ga naar de Reseller Console en bepaal de specifieke duur waarvoor moet worden besteld. Raadpleeg de Handleiding voor het VIP-programma voor meer informatie over het berekenen van de duur.

Aankoopautorisatie annuleren

U kunt een aankoopautorisatie annuleren en producten verwijderen. Klanten hebben geen toegang meer tot de producten die aan de betreffende autorisatie zijn gekoppeld.

 1. Blader op de pagina met klantdetails naar de sectie Overzicht van autorisaties.

 2. Klik op het pictogram X. U kunt alleen een autorisatie annuleren die in behandeling is.

Als u al een order hebt geplaatst bij Adobe, moet u een retourautorisatie aanvragen.

Meer hulp nodig?

Voor meer informatie over het Adobe Value Incentive Program raadpleegt u de Handleiding voor het VIP-programma.

Als u meer hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen via chat, telefoon of e-mail.

Ondersteuning voor Adobe-kanaalpartners en -leveranciers

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online