Fout 1401, 1402, 1404 of 1406 | Installeren | CS4, CS5 | Windows

Probleem

Wanneer u een Adobe CS4- of CS5 Suite-product installeert, geeft het dialoogvenster Meer info of het logboek van het installatieprogramma een van de volgende foutcodes aan:

 • Fout 1401: Kan sleutel \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe niet maken. Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
 • Fout 1402: Kan sleutel \Classes\.pdf\PersistentHandler niet openen. Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
 • Fout 1404: Kan sleutel \Software\Classes\CLSID\{DF9A1DA0-23C0-101B-B02E-FDFDFDFDFDFD} niet verwijderen. Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
 • Fout 1406: Kan de waarde Mappen niet schrijven naar sleutel \Software\Classes\CLSID\{B801CA65-A1FC-11D0-85AD-444553540000}\PersistentHandle. Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel.

CS4-producten geven soms de regels tekst weer in het scherm dat verschijnt wanneer u op Meer info klikt in het statusscherm van het installatieprogramma. CS5-producten geven een afsluitcode 6 of 7 aan in het scherm Installatiestatus, of nadat u op de koppeling Problemen oplossen klikt. Als u de details wilt zoeken van de betreffende registersleutels, opent u het installatielogboekbestand. Zoek 'retourwaarde 3' en zoek dan net boven die tekst naar fout 1401, 1402 enzovoort.

Dit is bijvoorbeeld het resultaat van de zoekopdracht 'retourwaarde 3' in een installatielogboekbestand dat resulteert uit een installatiepoging van Master Collection CS5:

Fout 1402.Kan sleutel niet openen: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010. Controleer of u voldoende toegang hebt tot de sleutel, of neem contact op met uw ondersteuningsmedewerker.

Einde actie 14:54:46: InstallFinalize. Retourwaarde 3.

De MSI-fout 1402 wordt net boven de vermelding Retourwaarde 3 weergegeven. 

Oplossingen

Ga als volgt te werk in deze volgorde:

Oplossing 1: probeer de volgende Microsoft MSI-update met een oplossing voor registratieproblemen:

Oplossing 2: Stel de machtigingen in het register in op hun standaard.

Belangrijk: De registersleutel in de foutberichten verschijnt onmiddellijk na 'Kan sleutel niet maken,' 'Kan sleutel niet openen,' 'Kan sleutel niet verwijderen,' of 'Kan de waarde Mappen niet schrijven naar sleutel.' De bovenliggende sleutel is de sleutel die direct voor de laatste sleutel waarnaar in de foutmelding wordt verwezen. In de bovenstaande foutberichten is de bovenliggende map van de 1402-fout 'Componenten'. Mogelijk moet de machtiging niet alleen voor het vermelde item worden ingesteld, maar ook voor het bovenliggende item. Het kan zijn dat meer dan één of alle onderliggende items van dat bovenliggende item door het installatieprogramma moeten worden gewijzigd.

De administratorgroep hieronder is de standaard lokale beheerdersgroep voor Windows XP en Vista.

Let op: Bij deze procedure moet u het register van Windows bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor het bewerken van het register, dat belangrijke informatie over systeem en toepassingen bevat. Maak een back-up van het register voordat u het bewerkt. Zie de Windows-documentatie voor meer informatie over het register of neem contact op met Microsoft.

Windows XP

 1. Noteer het pad naar de sleutel in het foutbericht. Soms wordt in het logboekbestand verwezen naar meerdere registersleutels. Schrijf alle paden op die worden vermeld in het dialoogvenster Meer info.
  • Bijvoorbeeld: "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"
 2. Kies Start > Uitvoeren, typ regedit in het tekstveld Openen van het dialoogvenster Uitvoeren en klik op OK.
 3. Maak een back-up van uw huidig registerbestand:
  1. In het dialoogvenster Register-editor, kies Bestand > Exporteren.
  2. Voer een naam in voor het bestand en kies de locatie.
  3. Kies Alles bij Exportbereik.
  4. Klik op Opslaan.
 4. Ga naar de sleutel boven degene die in het foutbericht is genoemd. Voor het bovenstaande voorbeeld zoekt u naar de tekenreeks "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"  Opmerking: deze stappen kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van het pad in het foutbericht. Alle vermelde registersleutels beginnen in de component HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Klik met de rechtermuisknop op de bovenliggende sleutel 'Componenten' en selecteer Machtigingen.
 6. Controleer of Administrators en SYSTEM aanwezig zijn en of Volledig beheer is geselecteerd in de kolom Toestaan.
 7. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Machtigingen.

 8. Selecteer de groep Beheerders (1), selecteer Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen (2), klik op Toepassen (3) en selecteer het tabblad Machtigingen (4).  Opmerking: selecteer de huidige beheerdersaccount als de groep Administrators niet beschikbaar is.


 9. Selecteer Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingen van dit object (1) en klik op OK (2).
  BELANGRIJK! Als u een bericht ontvangt dat sommige objecten niet kunnen gewijzigd worden in stap 8 of 9, klikt u op OK totdat alle dialoogvensters zijn gesloten. Herhaal vervolgens die twee stappen.

   
 10. Klik op OK in het dialoogvenster Geavanceerde beveiligingsinstellingen. Windows stelt de rechten voor alle onderliggende objecten opnieuw in, zodat ze overeenkomen met de bovenliggende objecten.
 11. Herhaal stappen 1-10 voor extra registersleutels.

 12. Nadat alle sleutels zijn hersteld, voert u de productinstallatie van Adobe Creative Suite opnieuw uit.

Windows 7, Vista

Belangrijk: accepteer of ga door met dialoogvensters voor gebruikersaccountbeheer die verschijnen om dit proces te voltooien.

 1. Noteer het pad naar de sleutel in het foutbericht. Soms wordt in het logboekbestand verwezen naar meerdere registersleutels. Schrijf alle paden op die worden vermeld in het bestand.
  • Bijvoorbeeld: "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"
 2. Kies Start, typ regedit in het tekstveld Zoeken en druk op Enter.
 3. Maak een back-up van uw huidig registerbestand:

  1. In het dialoogvenster Register-editor, kies Bestand > Exporteren.
  2. Voer een naam in voor het bestand en kies de locatie.
  3. Kies Alles bij Exportbereik.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Sluit de Register-editor af.
 4. Ga naar de sleutel boven degene die in het foutbericht is genoemd. Voor het bovenstaande voorbeeld zoekt u naar de tekenreeks "Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8"  Opmerking: deze stappen kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van het pad in het foutbericht. Alle vermelde registersleutels beginnen in de map HKEY_LOCAL_MACHINE.

   

 5. Klik met de rechtermuisknop op de bovenliggende sleutel 'Components' en selecteer Machtigingen.
 6. Controleer of Administrators en SYSTEM aanwezig zijn en of Volledig beheer is geselecteerd in de kolom Toestaan.
 7. Klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Machtigingen.

 8. Selecteer de groep Administrators (1) en daarna Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen (2), klik op Toepassen (3) en selecteer het tabblad Machtigingen (4).  Opmerking: selecteer de huidige beheerdersaccount als de groep Administrators niet beschikbaar is.


 9. Selecteer Alle bestaande overneembare machtigingen op alle onderliggende objecten door overneembare machtigingen van dit object vervangen (1) en klik op OK (2) op het tabblad Machtigingen.
  BELANGRIJK! Als u een bericht ontvangt dat sommige objecten niet kunnen gewijzigd worden in stap 8 of 9, klikt u op OK totdat alle dialoogvensters zijn gesloten. Herhaal vervolgens die twee stappen.

   
 10. Klik op OK in het dialoogvenster Geavanceerde beveiligingsinstellingen. Windows stelt de rechten voor alle onderliggende objecten opnieuw in, zodat ze overeenkomen met de bovenliggende objecten.
 11. Herhaal stappen 1-10 voor extra registersleutels.
 12. Nadat alle sleutels zijn hersteld, voert u de Adobe-productinstallatie opnieuw uit.

Als de dialoogvensters Meer info of Installatiestatus van de Adobe Creative Suite-productinstallatie nog steeds een fout weergeven, onderzoekt u de machtigingen voor de registersleutel die de fout veroorzaakt. Soms zorgt het hernoemen van de sleutel ervoor dat het installatieprogramma de sleutel opnieuw maakt en de machtigingen herstelt als de sleutel beschadigd is. Als u machtigingen niet kunt wijzigen en de sleutel niet hernoemen, moet u contact opnemen met Microsoft of met uw leverancier voor ondersteuning.

Oplossing 3: Verwijder spyware

Opmerking: Adobe verstrekt deze gegevens louter ter informatie De technische ondersteuning van Adobe ondersteunt de toepassingen van derden niet. Gebruikers worden aangemoedigd om de releaseopmerkingen van deze applicaties te lezen vooraleer deze te installeren.

Sommige programma's kunnen software installeren die schadelijk kan zijn voor uw besturingssysteem. Scan naar deze programma's met een antispywareprogramma zoals Ad-Aware of met de antispywaresoftware die Microsoft aanbiedt.

Oplossing 4: Controleer uw systeem op virussen.

Systeemvirussen kunnen onstabiel gedrag veroorzaken en kunnen verhinderen dat het product kan worden geïnstalleerd. Gebruik recente anti-virussoftware, zoals McAfee VirusScan, om uw systeem te controleren op virussen. Zorg ervoor dat u over de recentste virusdefinities beschikt voor de anti-virussoftware die u gebruikt. Hoewel virusinfecties eerder zeldzaam zijn, kunnen deze onstabiel systeemgedrag veroorzaken, inclusief systeemfouten. Het regelmatig uitvoeren van virusdetectiesoftware voorkomt dat virussen software op uw systeem beschadigen. Voor instructies wordt verwezen naar de documentatie van de anti-virussoftware.

Oplossing 5: Schakel Webroot Spy Sweeper uit.

Neem contact op met Webroot Corporation voor meer informatie of hulp over het uitschakelen van Spy Sweeper.De technische ondersteuning van Adobe ondersteunt de toepassingen van derden niet.

Oplossing 6: verwijder alle vorige versies van Adobe-producten en installeer daarna opnieuw.

 1. Kies Starten > Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Programma's installeren of verwijderen.
 3. Selecteer het Adobe-product en klik op Verwijderen.
 4. Wanneer u daarom wordt gevraagd, bevestigt u dat u wilt verwijderen.
 5. Herhaal dezelfde procedure voor alle geïnstalleerde versies van eerdere Adobe-producten.
 6. Start de computer opnieuw op en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Aanvullende informatie

Deze fouten treden op wanneer het installatieprogramma de nodige registervermeldingen niet kan maken, lezen of schrijven.

Adobe Creative Suite-installatielogboek

Het Adobe Creative Suite-installatielogboek bevat gedetailleerde berichten over de reden voor de mislukte (of gelukte) installatie. Het logboekbestand kan u helpen sneller een diagnose van het probleem te stellen. Bij elke installatiepoging wordt informatie aan het vorige installatielogboek toegevoegd. U kunt het proces voor probleemoplossing eenvoudiger maken door het huidige installatielogboek te verwijderen en de installatie opnieuw uit te voeren. Het logboekbestand wordt zowel in Windows als Macintosh gemaakt. De foutberichten verschillen in opmaak vanwege de verschillende besturingssystemen.

 1. Ga naar het Adobe Creative Suite-logboekbestand.

  Map \Program Files\Common Files\Adobe\Installers.
 2. Decomprimeer het Adobe Creative Suite-logboekbestand.  Belangrijk: het logboekbestand wordt gearchiveerd met het comprimeerprogramma gzip en vereist een decomprimeerprogramma zoals Winzip of WinRAR.

  Opmerking over namen van logboekbestanden:

  • Het logboekbestand voor Creative Suite 5 Design Premium is bijvoorbeeld 'Adobe Creative Suite 5 Design Premium [datumstempel].log.gz'
 3. Zoek in de logboekbestanden naar Fout 1401, Fout 1402, Fout 1404 en Fout 1406.
 4. Noteer de paden die nabij het foutbericht worden geïdentificeerd.

Belangrijk: de registersleutel in de foutberichten verschijnt onmiddellijk na 'Kan sleutel niet maken,' 'Kan sleutel niet openen,' 'Kan sleutel niet verwijderen,' of 'Kan de waarde Mappen niet schrijven naar sleutel.' De bovenliggende sleutel is de sleutel die direct voor de laatste sleutel waarnaar in de foutmelding wordt verwezen. In de bovenstaande foutberichten is de bovenliggende map van de 1401-fout 'OpenWithList'.

Voorbeeld van fout Meer info in Adobe Creative Suite 4:

Adobe Illustrator CS4: Fout: Fout 1401.Kan sleutel \Software\Classes\.tif\OpenWithList\Illustrator.exe niet maken. Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel. Einde actie 25:52:19: InstallFinalize. Retourwaarde 3.

Voorbeeld van fout installatieprogramma Adobe Creative Suite 5-product:

Actie 14:54:46: InstallFiles. Nieuwe bestanden worden gekopieerd Fout 1402.Kan sleutel niet openen: UNKNOWN\Components\DA42BC89BF25F5BD0AF18C3B9B1A1EE8\68AB67CA7DA73301B7449A0100000010.   Controleer of u voldoende toegangsrechten hebt voor deze sleutel, of neem contact op met het ondersteuningspersoneel. Einde actie 14:54:46: InstallFinalize. Retourwaarde 3.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online