Bladwijzers, opmerkingen, markeren en onderstrepen in Adobe Digital Editions

Bladwijzers en opmerkingen toevoegen en gedeelten van de tekst markeren in documenten die in Adobe Digital Editions worden geopend.

U kunt bladwijzers, markeringen en opmerkingen aan documenten in Adobe Digital Editions toevoegen.

Opmerking:

Onderstrepen wordt niet ondersteund in Adobe Digital Editions.

Bladwijzers gebruiken

Voer een van de volgende handelingen uit om een bladwijzer toe te voegen:

 • Selecteer de optie Bladwijzer toevoegen in het leesmenu. 
 • Klik op Bladwijzer toevoegen.
 • Gebruik de sneltoetsen Ctrl + B (Windows) en Cmd + B (Mac).

Ga als volgt te werk om naar een bladwijzer te springen:

 1. Klik op Navigatievenster tonen/verbergen op de bovenste werkbalk om het Navigatievenster weer te geven.
 2. Klik in het navigatievenster op het tabblad Bladwijzers.
 3. Klik op de bladwijzer om naar een specifieke pagina met een bladwijzer te gaan.

Voer een van de volgende handelingen uit om een bladwijzer te verwijderen:

 • Als u op de bladwijzerpagina staat, klikt u op het pictogram Bladwijzer verwijderen boven in het scherm.
 • Klik om een bladwijzer van een andere pagina te verwijderen op Navigatievenster tonen/verbergen om het Navigatievenster weer te geven. Bladwijzers worden weergegeven in het navigatievenster. Als u een bladwijzer wilt verwijderen, selecteert u deze en drukt u op Verwijderen. U kunt ook een bladwijzer in het Navigatievenster selecteren, op het pictogram Instellingen klikken en Geselecteerde verwijderen kiezen.
Een bladwijzer verwijderen
Een bladwijzer verwijderen

Selecteer om een bladwijzer te hernoemen, de bladwijzer in het Navigatievenster (zoals getoond in de vorige schermafbeelding), klik op het pictogram Instellingen en kies Naam wijzigen.

Voer een naam in voor de bladwijzer.

Werken met markeringen

Als u tekst wilt markeren, selecteert u de tekst en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop om Markering te kiezen in het pop-upmenu.

Ga als volgt te werk om naar gemarkeerde tekst te springen:

 1. Klik op Navigatievenster tonen/verbergen op de bovenste werkbalk om het Navigatievenster weer te geven.
 2. Klik in het navigatiegebied op het tabblad Bladwijzers.
 3. Klik op de markering om naar de specifieke gemarkeerde tekst te gaan.

Ga op een van de volgende manieren te werk om markeringen te verwijderen: 

 • Klik op Navigatievenster tonen/verbergen en kies het tabblad Bladwijzer. Selecteer de markering in het Navigatievenster en druk op Delete op het toetsenbord.U kunt een markering in het Navigatievenster selecteren, op het Instellingenpictogram klikken, en Geselecteerde verwijderenkiezen.
 • Dubbelklik op de gemarkeerde tekst om het dialoogvenster Opties Notitiedialoogvenster te openen. Klik op het instellingenpictogram en selecteer Markering verwijderen.
Markeringten verwijderen
Markeringten verwijderen

Om een markering een andere naam te geven, selecteert u het in het Navigatiegebied, klik op het Instellingenpictogram en kies Naam wijzigen. Typ een naam voor de markering.

Werken met opmerkingen of aantekeningen

Om een opmerking aan tekst toe te voegen (annoteren), selecteert u de tekst, klik met de rechtermuisknop om Notitie toevoegen aan tekst in het snelmenu te selecteren, en typ uw opmerkingen of aantekeningen in de gele opmerking die verschijnt.

Om de lijst met opmerkingen weer te geven en naar een specifieke opmerking te gaan, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Navigatiegebied tonen/verbergen.  
 2. Klik in het Navigatiegebied op de tab Bladwijzers
 3. Klik op de opmerking om naar een specifieke opmerking te gaan.

Ga op een van de volgende manieren te werk om opmerkingen te verwijderen:

 • Klik op Navigatiegebied tonen/verbergen en kies de tab Bladwijzer. Selecteer de opmerking in het Navigatiegebied en druk Delete op het toetsenbord.U kunt een opmerking in het Navigatiegebied selecteren, op het Instellingenpictogram klikken, en Geselecteerde verwijderen kiezen.
 • Klik in het dialoogvenster Opties Notities op het pictogram Instellingen en kies Notitie verwijderen.

Om een opmerking te hernoemen, selecteert u de opmerking in het Navigatiegebied, klik op het Instellingenpictogram en kies Naam wijzigen. Typ een naam voor de opmerking.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?