Systeemeigen DPS-apps voor Android-apparaten ontwikkelen

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Zie Apps ontwikkelen voor Android voor het artikel voor AEM Mobile.

Gebruik de webversie van DPS App Builder om DPS-apps voor Android-apparaten te maken.

Met eerdere versies van DPS kon u verouderde (op AIR gebaseerde) Android-apps maken. Het maken of bewerken van verouderde Android-apps wordt niet meer ondersteund.

Ondersteunde functies in de systeemeigen Android-viewer

De systeemeigen Android-viewer biedt ondersteuning voor de meeste DPS-functies die in iOS worden ondersteund. Belangrijke functies van de Android-viewer zijn onder andere:

 • Android-telefoons en -tablets (4.0.3 of hoger)
 • PDF-, PNG- of JPEG-afbeeldingsindeling (knijpen en zoomen op pagina)
 • Folio's schalen om de folio's aan te passen aan het scherm (elk artikelformaat)
 • Aankoop van één uitgave op Google Play

Zie de Lijst met ondersteunde functies in DPS voor een tabel waarin de ondersteunde functies worden vergeleken.

Bestanden vereist om een systeemeigen Android-viewer te ontwikkelen

 • App-pictogram in PNG-indeling. U kunt het beste een PNG-bestand van 96x96 gebruiken.
 • Geldig certificaat. Het certificaat kan een .p12-certificaat of een .keystore-bestand zijn. Zie DPS-publicatieproces voor Android-apparaten voor meer informatie over het maken van een geldig .p12-certificaat.

Een systeemeigen Android-viewer-app ontwikkelen

Gebruik de webversie van DPS App Builder om een systeemeigen DPS-app voor Android te ontwikkelen.

U kunt met de webversie van DPS App Builder het .apk-bestand niet ondertekenen. Gebruik in plaats daarvan het ondertekeningsgereedschap voor DPS-apps om de app te ondertekenen zodat deze kan worden ingediend bij de winkel. Dit wordt verderop in dit document beschreven.

 1. Meld u met een Adobe ID met een DPS App Builder-rol aan bij de webversie van DPS App Builder:

  https://appbuilder.digitalpublishing.acrobat.com/

 2. Klik op het pluspictogram om een nieuwe app te ontwikkelen.

 3. Kies Android in het menu Platform en klik op Next.

 4. Volg de aanwijzingen om de app te ontwikkelen.

Algemene instellingen

Voer in het venster General deze instellingen in.

Application Name. Voer de naam van app in. Deze naam wordt onder het pictogram van de app en in de gebruikersinterface van de winkel weergegeven.

Bundle ID. Voer een bundel-id met omgekeerde DNS-indeling in, zoals com.publisher.publication. Vermijd het gebruik van streepjes of andere speciale tekens.

Gebruik als u een bestaande Android-app bijwerkt, dezelfde bundel-id als die u eerder in de DPS App Builder hebt ingevoerd.

Privacy Policy URL. (Optioneel) Voer de URL in van een webpagina waarop uw privacybeleid is te vinden.

Override the App Version Number. Deze optie is vereist als u een app bijwerkt en u DPS App Builder of een ander gereedschap hebt gebruikt om een bestaande app te ontwikkelen. Selecteer in dat geval deze optie en voer een hoger versienummer in. Zie Versienummers instellen in de webversie van DPS App Builder voor informatie over hoe u het versienummer van de app kunt vinden.

Application Account / Password. Selecteer het toepassingsaccount (ook wel “titel-id” genoemd) dat wordt gebruikt om de folio's te publiceren die in de app-bibliotheek worden weergegeven.

Appdetails (Enterprise-account)

Middelen

App Icon. Geef een PNG-afbeeldingsbestand op. Als u een PNG-bestand kleiner of groter dan 96 x 96 opgeeft, wordt de inhoud indien nodig vergroot of verkleind.

Bibliotheekbanner. De optie voor de bibliotheekbanner is beschikbaar als u zich aanmeldt met een Enterprise-account. U kunt een .zip-bestand uploaden dat de HTML-bestanden bevat die voor de bibliotheekbanner worden gebruikt. Het HTML-bronbestand moet de naam “index.html” hebben. De hoogte van de banner wordt aangepast aan de volledige breedte van het apparaat. U kunt CSS-mediaklassen gebruiken in uw HTML-code om verschillende afbeeldingen op te geven die worden weergegeven voor verschillende apparaatgrootten.

Als u de banner niet meer wilt weergeven nadat gebruikers zich hebben aangemeld, selecteert u “Hide banner when the reader is signed in”. Deze optie is vooral handig voor promotiebanners voor abonnementen.

Bibliotheek

Bibliotheek. Als u zich aanmeldt met een Enterprise-account, kunt het .zip-bestand met HTML-code opgeven dat wordt gebruikt voor de aangepaste bibliotheek. Het HTML-bronbestand moet de naam “index.html” hebben. Zie Een aangepaste bibliotheek maken (Enterprise) voor meer informatie.

Lock the Library to Landscape. Selecteer deze optie als u wilt dat de bibliotheek in de liggende richting wordt weergegeven, zelfs als de gebruiker het apparaat draait.

Configure Advanced Rendition Support. Selecteer deze optie als u de beschikbare folioformaten voor Android-telefoons en voor Android-tablets wilt beperken. De folioformaten in de vervolgkeuzelijst omvatten alle folio's die als openbaar zijn gepubliceerd in het toepassingsaccount dat u hebt opgegeven. Google beschouwt apparaten van 600 dpi of kleiner als telefoons.

Alleen de folioformaten die u selecteert, zijn beschikbaar op het betreffende apparaattype. Als u een folioformaat niet voor een van beide apparaattypen selecteert, worden folio's van dat formaat niet weergegeven in uw Android-app op dat apparaattype. Als u voor een apparaattype meerdere folioformaten selecteert en uitvoeringen instelt, gebruikt de viewer alleen de uitvoering die het beste overeenkomt met de afmetingen van het apparaat.

Zie Uitvoeringen instellen voor systeemeigen Android-viewers
voor meer informatie.

Direct Entitlement (alleen Enterprise)

Selecteer Enable Direct Entitlement alleen als u voor de app directe machtiging gebruikt (alleen Enterprise). Klik anders op Volgende.

Integrator ID. Adobe verstrekt de integrator-id wanneer uw machtigingsaccount op onze servers is ingericht. Deze optie staat alleen ter beschikking van DPS-klanten met een Enterprise-account. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Adobe voor meer informatie over de integrator-id.

Create Account URL. Geef de URL op van de locatie waar gebruikers zich via de uitgever kunnen aanmelden voor een abonnement. Deze URL wordt gebruikt wanneer gebruikers op de knop “Create Account” in het dialoogvenster voor aanmelden tikken.

Forgot Account URL. Geef de URL op waarmee klanten hun wachtwoord kunnen opvragen als ze dit zijn vergeten.

Aankopen in app

Zie DPS-publicatieproces voor Android-apparaten voor meer informatie over het instellen van in-app facturering voor Android-apparaten.

Apps verwijderen en bewerken

Als u een app wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op het prullenbakpictogram.

Als u een exemplaar van een app wilt bewerken, selecteert u de app, klikt u op het pictogram Edit App en volgt u de aanwijzingen. De app wordt opnieuw samengesteld met de nieuwste viewerversie.

Een bestaande, op AIR gebaseerde Android-app bijwerken en vervangen

Houd rekening met het volgende als u een nieuwe versie voor een bestaande, op AIR gebaseerde Android-app ontwikkelt:

 • De instellingen en downloads van de vorige app worden niet opgeslagen.
 • De folio's die in de op AIR gebaseerde viewer zijn gedownload, worden niet verwijderd wanneer de app wordt bijgewerkt. Deze bestanden blijven aanwezig op het apparaat van de gebruiker.

Het ondertekeningsgereedschap voor DPS-apps gebruiken om het .apk-bestand te ondertekenen

Als u klaar bent, downloadt u het .apk-bestand voor elke winkel waarnaar u uw app wilt verzenden. Gebruik voordat u de app verzendt het hulpprogramma om het .apk-bestand te ondertekenen.

Om de app te ondertekenen, hebt u een .p12-certificaatbestand of een .keystore-bestand nodig.

 1. Klik in de webversie van DPS App Builder onder “Downloads” op de koppeling Unsigned App om het .apk-bestand naar uw computer te downloaden.

  Dit .apk-bestand is niet ondertekend. U moet het .apk-bestand ondertekenen voordat u de app naar de winkel kunt verzenden.

 2. Download en installeer het ondertekeningsgereedschap voor DPS-apps. Dit gereedschap kunt u downloaden via de hoofdpagina van de webversie van DPS App Builder. Klik in de rechterbovenhoek op het pictogram van de persoon en selecteer in het menu Ondertekeningsgereedschap downloaden.

 3. Start het ondertekeningsgereedschap voor DPS-apps en volg de instructies om de app te ondertekenen.

  Voer het wachtwoord in als u een .p12-certificaat opgeeft. (Zie DPS-publicatieproces voor Android-apparaten voor meer informatie over het maken van een geldig .p12-certificaat.)

  Voer als u een .keystore-bestand opgeeft het keystorewachtwoord, de alias van de persoonlijke sleutel en het wachtwoord van de persoonlijke sleutel in.

 4. Verzend het .apk-bestand naar de juiste winkel. Zie DPS-publicatieproces voor Android-apparaten voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account