Artikelen en lay-outs maken

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Raadpleeg Artikelen beheren voor het artikel voor AEM Mobile.

U kunt artikelen maken op basis van InDesign-documenten of HTML-bestanden. U kunt artikelen op twee manieren aan een folio toevoegen: gebruik de knop Artikel toevoegen om artikelen te maken op basis van geopende InDesign-documenten of importeer artikelen uit een map.

Een artikel maken op basis van een geopend document

Artikelen kunnen een of twee lay-outs hebben (staand en/of liggend) op het mobiele apparaat. Dit moet echter wel consistent zijn binnen het gepubliceerde folio. Alle artikelen in het gepubliceerde folio moeten alleen-staand of alleen-liggend zijn of een twee richtingen hebben.

Artikelweergave

 1. Open het InDesign-document dat is ontworpen voor digitale publicatie. Zie Digitale publicaties ontwerpen.

  De documentafmetingen kunnen in twee gevallen afwijken van de foliogrootte.

  • De hoogte-breedteverhouding van het folio en de documentpaginagrootte zijn identiek. U kunt bijvoorbeeld documenten van 1024 x 768 pixels toevoegen aan een folio dat is ingesteld op een foliogrootte van 2048 x 1536 pixels omdat de hoogte-breedteverhouding van beide 4:3 is.

  • Het document is ontworpen voor soepele navigatie. Als u bijvoorbeeld een document van 1024 x 2000 pixels met één pagina maakt, moet het toegevoegde artikel worden ingesteld op Soepele navigatie.

 2. Maak of open in het deelvenster Folio Builder het folio waarin het artikel wordt weergegeven.

 3. Klik in de weergave voor artikelen van het deelvenster Folio Builder op Toevoegen.

 4. Geef de volgende opties op en klik op OK.

  Naam van artikel

  Geef een naam op voor het artikel. De artikelnaam wordt niet weergegeven in de viewer. De artikelnaam wordt gebruikt voor het maken van koppelingen tussen artikelen, dus gebruik een naam zoals ''Stadsgids'' in plaats van de bestandsnaam zoals ''stadsgids_h''. Het maximum aantal tekens voor de artikelnaam is 60.

  Artikelindeling

  Geef een afbeeldingsindeling voor het artikel op. U kunt bijvoorbeeld PDF kiezen voor een artikel om knijpen en zoomen toe te staan. Zie De verschillen tussen de afbeeldingsbestandsindelingen .JPG, .PNG en PDF.

  JPEG-kwaliteit

  Als Automatisch of JPG is geselecteerd als afbeeldingsindeling, geeft u de JPEG-kwaliteit op. Een hogere kwaliteit betekent een groter bestand.

  Soepele navigatie

  Stel soepele navigatie in voor het artikel en niet alleen voor de lay-out die u toevoegt. Als u bijvoorbeeld alleen de verticale lay-out aan een folio met twee richtingen toevoegt, kiest u Beide richtingen als het allebei lay-outs voor soepele navigatie zijn. Selecteer Alleen horizontaal of Alleen verticaal als het een artikel met één richting is of als slechts één lay-out een lay-out met soepele navigatie is.

  Opmerking:

  Wanneer u een optie voor soepele navigatie selecteert, kunt u alternatieve lay-outs opgeven. Als uw document voor soepele navigatie slechts één lay-out heeft, kiest u deze voor de juiste lay-out en kiest u Geen voor de andere lay-out die u later toevoegt.

Een lay-out toevoegen aan een artikel

Als uw InDesign-document meerdere lay-outs bevat, kunt u zowel een horizontale als verticale lay-out opgeven wanneer u het artikel maakt. U kunt ook een tweede lay-out toevoegen vanuit een ander document. Als het artikel wordt weergegeven in een folio met een dubbele richting, is voor het artikel een tweede lay-out vereist.

 1. Open het InDesign-document dat is ontworpen in een andere lay-outrichting dan het bestaande artikel.

 2. Dubbelklik in het deelvenster Folio Builder op het artikel waaraan u de tweede lay-out wilt toevoegen.

 3. Klik in de artikelweergave van het deelvenster Folio Builder op Lay-out toevoegen. Als het document meerdere lay-outs bevat, geeft u de gewenste lay-out op.

InDesign-artikelen importeren

Er zijn drie methoden om artikelen te importeren:

Eén artikel Eén artikel importeren dat zich in de opgegeven map bevindt. De map moet InDesign- of HTML-bestanden bevatten. InDesign-bestanden moeten de achtervoegsels _h of _v bevatten, bijvoorbeeld artikel1_h.indd of artikel1_v.indd. Deze methode biedt geen ondersteuning voor alternatieve lay-outs van InDesign.

Meerdere artikelen Een groep artikelen importeren die zich in submappen van de opgegeven map bevinden. Deze methode biedt geen ondersteuning voor alternatieve lay-outs van InDesign. Zie Mappen structureren voor het importeren van artikelen voor informatie over het indelen van mappen.

Meerdere artikelen met een op paden gebaseerd sidecar.xml-bestand U kunt ook artikelen importeren die zijn gedefinieerd in een op paden gebaseerd sidecar.xml-bestand dat u opgeeft. Deze optie is vooral handig voor InDesign-documenten met meerdere lay-outs. Meer informatie. Zie Artikelen importeren met op paden gebaseerd sidecar.xml.

Wanneer u artikelen importeert, moet de hoogte- en breedteverhouding van de artikelen passen bij de hoogte- en breedteverhouding van het folio, tenzij u een optie voor Soepele navigatie selecteert.

 1. Maak InDesign-brondocumenten. Afhankelijk van de methode voor importeren die u gebruikt, moet u mogelijk uw bestanden op een specifieke manier indelen. Zie Mappen voor geïmporteerde artikelen structureren.

 2. Open in het deelvenster Folio Builder het folio waarin een of meer artikelen worden weergegeven.

 3. Kies in de artikelweergave van het deelvenster Folio Builder de optie voor artikel importeren in het deelvenstermenu.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies de optie voor één artikel importeren, klik op het mappictogram bij Locatie en geef een artikelmap op.
  • Kies de optie voor meerdere artikelen importeren, klik op het pictogram van de locatiemap en geef een foliomap met artikelmappen op.
  • Kies Importeren met sidecar.xml, klik op het mappictogram bij Locatie en geef een sidecar.xml-bestand op dat de padnamen van bronbestanden bevat.
 5. Als u één artikel importeert, doet u het volgende en klikt u op OK.

  • Selecteer een instelling voor Soepele navigatie voor het artikel. Als u bijvoorbeeld een artikel importeert voor een folio met twee richtingen, maar u alleen de horizontale lay-out geschikt wilt maken voor soepele navigatie, kiest u Horizontale richting.
  • Geef instellingen voor afbeeldingsindelingen op.

Wanneer u de optie “Eén artikel importeren” of ”Meerdere artikelen importeren” gebruikt, kunnen uw de mappen met artikelen .png-afbeeldingen bevatten die zich op hetzelfde niveau bevinden als de InDesign- of HTML-bestanden. Deze .png-afbeeldingen worden vervolgens gebruikt als pictogrammen voor inhoudsopgaven. Als u meerdere artikelen importeert en de foliomap een klassiek sidecar.xml-bestand bevat, wordt dat bestand gebruikt om de volgorde van artikelen en de artikeleigenschappen te bepalen. Zie Een metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van artikelen.

Raadpleeg Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel (Engelstalig) als uw artikelen niet correct worden geïmporteerd.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?