Artikelen beheren

Gebruik het deelvenstermenu Folio Builder om artikelen bij te werken of te kopiëren, of de naam hiervan te wijzigen.

Het deelvenstermenu Folio Builder

Artikeleigenschappen wijzigen

De artikeleigenschappen die u opgeeft, bepalen hoe het artikel wordt weergegeven in de viewer. U kunt artikeleigenschappen wijzigen met behulp van de optie Eigenschappen artikel in het deelvenster Folio Builder of via de Editor van de Folio Producer. U kunt het sidecar.xml-bestand ook gebruiken voor het toepassen van metagegevens op alle artikelen in een folio, ofwel tijdens het importeren van de artikelen of op een later moment.

Eigenschappen artikel

A. Beschrijving B. Tijdschriftsectie C. Titel D. Naamregel 

 1. Selecteer een artikel in het deelvenster Folio Builder.

 2. Kies Eigenschappen artikel in het deelvenstermenu Folio Builder.

 3. Geef de volgende opties op en klik op OK.

  Titel

  Geef de titel van het artikel op zoals het dient te worden weergegeven in de viewer. De waarde Titel is niet gelijk aan Naam van artikel die in het deelvenster Folio Builder wordt weergegeven. Naam van artikel wordt gebruikt voor het maken van koppelingen tussen artikelen. De titel wordt weergegeven in de weergaven van de inhoudsopgave en de folionavigatie. Het maximum aantal tekens voor de titel is 60.

  Naamregel

  Geef de naam van de auteur op. Het maximum aantal tekens voor de naamregel is 40.

  Subkop

  De titel van een sectie in een tijdschrift, bijvoorbeeld “Recensies”, “Artikel” of “Column”. De subkop wordt weergegeven in de weergaven van de inhoudsopgave en de folionavigatie. Het maximum aantal tekens voor de subkop is 35.

  Beschrijving

  Beschrijf het artikel. De beschrijving verschijnt wanneer het folio wordt weergegeven in de modus Bladeren. De beschrijving wordt weergegeven in de weergaven van de inhoudsopgave en de folionavigatie. Het maximum aantal tekens voor de beschrijving is 120.

  Advertentie

  Selecteer deze optie om het artikel te markeren als advertentie voor analyserapportage.

  Verbergen in inhoudsopgave

  Selecteer deze optie om te voorkomen dat het artikel wordt weergegeven wanneer gebruikers op de knop voor de inhoudsopgave op navigatiebalk van de viewer tikken.

  Soepele navigatie

  Geef onder Soepele navigatie op of elk artikel continu blijft schuiven of wordt uitgelijnd op de pagina. Soepele navigatie werkt alleen in staande richting, bij het omhoog en omlaag schuiven. Dit document mag geen meerdere pagina's bevatten. U kunt Soepele navigatie (ook wel Vloeiend schuiven genoemd) instellen op alleen liggend, alleen staand of beide. Zie Artikelen met vloeiend schuiven.

  Alleen horizontale veeggebaren

  Wanneer u Alleen horizontale veeggebaren selecteert voor een artikel, bladeren gebruikers door het artikel door naar links en rechts te vegen in plaats van omhoog of omlaag. Deze optie werd voorheen “Afvlakken” genoemd. Zie Alleen horizontale veeggebaren.

  Voorvertoning van inhoudsopgave

  Wanneer gebruikers tikken op de knop Inhoudsopgave op de navigatiebalk van de viewer, wordt naast elk artikel een inhoudsopgavepictogram van 70 x 70 pixels weergegeven. Vanaf de eerste pagina van het artikel wordt automatisch een standaardinhoudsopgavepictogram gegenereerd. Als u een ander pictogram wilt gebruiken, klikt u op het mappictogram en kiest u een PNG-bestand. Gebruik PNG-bestanden van 70 x 70 pixels. Als u afbeeldingen wilt gebruiken die groter zijn dan 70 x 70 pixels, voegt u deze toe aan de artikelmappen en importeert u deze.

  Inhoudsopgave van de viewer

 4. Als u aanvullende artikeleigenschappen wilt wijzigen die niet in het dialoogvenster Eigenschappen artikel voorkomen, gebruikt u de Editor van de Folio Producer. Kies Folio Producer in het deelvenstermenu om de Organizer van de Folio Producer te openen. Selecteer het folio en kies Openen. Selecteer vervolgens het artikel en bewerk de volgende eigenschappen. Zie De Editor van de Folio Producer.

  Volgorde

  Voer cijfers in om de volgorde van de artikelen te wijzigen.

  Locked

  Vergrendel een artikel zodat dit niet kan worden bijgewerkt.

  Download Priority

  Wanneer klanten de aangepaste viewer downloaden, kunnen ze het bestand tijdens het downloaden bekijken. Tenzij u de downloadprioriteit aanpast, wordt het eerste artikel het eerst en het laatste artikel het laatst gedownload.

  Tags

  Tags worden weergegeven in de bladermodus van de viewer. Het maximum aantal tekens voor tags is 75.

  Article Access

  Deze optie bepaalt of een artikel in de webviewer beschikbaar is wanneer het artikel wordt gedeeld en als Enable Article Preview is ingeschakeld. Als de versie van de folioviewer versie 26 of hoger is en als de artikelen in dit folio zijn bijgewerkt in het deelvenster Folio Builder, kunt u Free, Metered of Protected kiezen. Als de versie van de folioviewer versie 25 of eerder is, kunt u Metered of Protected kiezen.

  • Wanneer een artikel is gemarkeerd als Protected, is het niet beschikbaar voor weergave in de webviewer of in een handelsversie van een folio met de voorvertoning van artikelen ingeschakeld.
  • Wanneer een artikel is gemarkeerd als Metered, wordt het artikel geüpload naar een server voor weergave in de webviewer. Klanten kunnen artikelen die zijn gemarkeerd als Metered in de webviewer of in een handelsversie van een folio weergeven waarin de voorvertoning van artikelen is ingeschakeld totdat ze de paywall-drempel bereiken die door de uitgever is ingesteld.
  • Wanneer een artikel als Free (alleen versie 26 en hoger) is gemarkeerd, is het artikel beschikbaar voor voorvertoning in de webviewer en in een handelsversie van een folio waarin de voorvertoning van artikelen is ingeschakeld. Het weergeven van gratis artikelen telt niet mee voor de paywall-drempel.

  Zie Sociaal delen gebruiken en Methoden om gratis inhoud aan te bieden voor meer informatie.

  Allow Access to Entitlement Information

  U kunt een HTML-artikel maken dat verwijst naar de Reading API. (In het deelvenster Overlays heet deze optie Toegang tot API toestaan.) Deze optie is ook beschikbaar voor Webinhoud-overlays. Zie DPS uitbreiden met HTML en JavaScript voor meer informatie.

  Sectie

  Als u een folio in secties verdeelt, bijvoorbeeld Sport, Zakelijk en Mode, moet u een sectienaam voor elk artikel in het folio opgeven. Het maximum aantal tekens voor secties is 60. Zie Secties maken.

Een artikel bewerken en bijwerken

Als u een artikel of een artikellay-out maakt, wordt de inhoud van het InDesign-document geüpload naar de werkruimte op de server. Als u een document dat deel uitmaakt van een artikel, bewerkt en opslaat, worden de wijzigingen alleen lokaal opgeslagen totdat u het artikel bijwerkt. U kunt meerdere artikelen selecteren en bijwerken.

 1. Als u een document wilt bewerken, dubbelklikt u op een lay-out in het deelvenster van de Folio Builder en brengt u de wijzigingen aan. U kunt elke gewenste methode gebruiken om het document te openen.

  U hoeft niet aangemeld te zijn of verbinding te hebben om een artikeldocument te bewerken.

 2. Nadat u het document hebt bewerkt en opgeslagen, meldt u zich aan bij het deelvenster Folio Builder en selecteert u het artikel dat het document bevat dat u hebt bewerkt.

  Als u de bronbestanden van meerdere artikelen hebt bewerkt, kunt u Shift of Ctrl/Command ingedrukt houden om meerdere artikelen te selecteren die u wilt bijwerken.

 3. Kies Bijwerken in het deelvenstermenu Folio Builder.

Wanneer u een artikel bijwerkt, worden beide lay-outs bijgewerkt. Als u het bijgewerkte artikel in een gepubliceerde viewer-app beschikbaar wilt maken, gebruikt u de Organizer van de Folio Producer om het folio bij te werken.

Opmerking:

Als u hetzelfde brondocument in meerdere folio's gebruikt, vergeet dan niet het artikel in elk folio bij te werken.

Een artikel kopiëren naar een ander folio

Zodra u een artikel hebt gemaakt op basis van een document, hoeft u niet nog een artikel te maken als u het wilt weergeven in een ander folio. In plaats hiervan kunt u het artikel kopiëren van het ene folio naar het andere.

 1. Open in het deelvenster Folio Builder het folio met het artikel en selecteer het artikel.

 2. Kies Kopiëren in het deelvenstermenu Folio Builder.

 3. Kies in het dialoogvenster Kopiëren naar het doelfolio en klik op OK.

U kunt met de Folio Producer ook artikelen van het ene naar het andere folio kopiëren. Bovendien kunt u de opdracht Copy in de Organizer van de Folio Producer gebruiken om een volledig folio te kopiëren.

De naam van een artikel wijzigen

Als u de naam van een artikel wijzigt, is het mogelijk dat koppelingen in dat artikel niet meer werken.

 1. Selecteer een artikel in het deelvenster Folio Builder.

 2. Kies Naam wijzigen in het deelvenstermenu Folio Builder en voer vervolgens een andere naam in.

Een artikel verwijderen

Als u een artikel verwijdert, wordt het uit zowel het folio als de werkruimte op de server verwijderd. De InDesign-brondocumenten worden echter niet verwijderd.

 1. Selecteer een artikel in het deelvenster Folio Builder.

 2. Klik op de knop Prullenbak en klik vervolgens op Verwijderen.

De volgorde van artikelen wijzigen

Als u de volgorde van artikelen wilt wijzigen, sleept u deze naar het deelvenster Folio Builder of gebruikt u de Editor van de Folio Producer om de artikelvolgorde te wijzigen. Zie De Editor van de Folio Producer.

U kunt ook het bestand sidecar.xml gebruiken om de volgorde van artikelen te wijzigen en metagegevens bij te werken. Zie Een metagegevensbestand (sidecar.xml) maken voor het importeren van artikelen.

Als u de brondocumenten van een artikel naar een nieuwe locatie verplaatst of deze overzet op een andere computer, kunt u de bronbestanden in het deelvenster Folio Builder opnieuw koppelen aan de lay-outs van het artikel.

 1. Als u de bestanden overzet op een andere computer, dient u verbroken koppelingen te herstellen. Zorg er ook voor dat interactieve overlays naar het juiste bestand of de juiste map verwijzen.

  Als de overlay niet meer naar de juiste locatie verwijst, wordt gemeld dat de locatie van het bestand ongeldig is wanneer u het artikel maakt.

 2. Kies Opnieuw koppelen in het menu van het deelvenster Folio Builder.

 3. Geef de bestandslocaties op die u weer aan een of beide lay-outs wilt koppelen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?