DPS-apps voor de iPad en iPhone maken

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Zie Apps ontwikkelen voor iOS voor het artikel voor AEM Mobile.

U kunt de DPS App Builder gebruiken om een aangepaste viewer-app voor de iPad of voor de iPad en de iPhone te maken. Nadat u geldige bestanden en gegevens hebt opgegeven, genereert de DPS App Builder een ontwikkelings-app en een distributie-app. De ontwikkelings-app is bestemd voor testdoeleinden. Als deze correct werkt, verzendt u het .zip-bestand voor distributie naar de Apple Store.

De gegevens die u verstrekt, zoals certificaten en wachtwoorden, worden niet op de Adobe-server opgeslagen. Alleen de toepassingsbestanden worden op de Adobe-server opgeslagen.

DPS App Builder-vereisten voor het maken van viewer-apps voor iOS

Systeemvereisten:

 • Mac OSX 10.7 of hoger

 • Internetverbinding

 • DPS App Builder

 • Een geldige Adobe ID waaraan met de tool Account Administration (Professional of Enterprise) de rol DPS App Builder-rol is toegewezen

Een aangepaste viewer-app maken

 1. Zorg dat u over de vereiste bestanden en informatie beschikt. Zie Controlelijsten voor aangepaste viewer-apps.

 2. Download en installeer DPS App Builder. De DPS App Builder wordt geïnstalleerd wanneer u de DPS Desktop Tools bijwerkt.

 3. Start de DPS App Builder en meld u aan met een geldige Adobe ID.

  De Adobe ID die u gebruikt om u aan te melden bij de DPS App Builder, kan een andere zijn dan de Adobe ID die u gebruikt om de Adobe ID op te geven voor Title (Titel) in het deelvenster App Details (Details van app).

  Met het hulpprogramma Account Administration kunt u (of de beheerder) de DPS App Builder-rol toewijzen aan een Adobe ID. Zie Account Administration.

 4. Klik op New (Nieuw), kies iOS en selecteer vervolgens iPad of iPad en iPhone (u kunt niet alleen iPhone selecteren). Klik op Volgende.

 5. Geef de gevraagde bestanden en informatie op.

Opmerking:

(Professional/Enterprise) Als u een app voor één folio maakt, kunt u het folio in het deelvenster Folio Builder selecteren en de optie App maken kiezen in het deelvenstermenu. Controleer of het account dat u gebruikt om het folio te maken, de rollen Application en DPS App Builder bevat.

Deelvenster App Details (Details van app)

In het deelvenster App Details (Details van app) kunt u uw viewer-namen en -gegevens voor de account-id opgeven.

App Name (App-naam)

Geef een viewernaam op. De naam wordt onder het pictogram App op de iPad weergegeven. U kunt doorgaans een naam van maximaal 13 tekens opgeven voordat de naam wordt afgekapt.

Opmerking:

Als u de naam van de app wilt testen op de iPad, opent u een website in iPad Safari en kiest u Voeg toe aan beginscherm in het Safari-menu; vervolgens typt u de naam van de gewenste viewer. Als de naam wordt afgekapt, gebruikt u een kortere naam.

App Version (App-versie)

Geef de meest recente viewer op.

De DPS App Builder beschikt voor back-updoeleinden over een vorige versie. Nu de release van versie 28 (v28) beschikbaar is geworden, is het wellicht verstandig om een viewer voor v27 te maken, die iOS 5 en de iPad 1 ondersteunt. De viewer van v28 ondersteunt iOS 7-functies, maar niet iOS 5.

App Type (App-type)

Geef het viewertype op (zie Typen aangepaste viewer-apps). De beschikbaarheid van sommige opties hangt af van het type account.

Multi Folio (Meerdere folio's)

Een viewer-app voor meerdere folio's die een bibliotheek bevat waarmee gebruikers inhoud kunnen downloaden die op de Adobe Distribution Service wordt gehost.

Built-in Single Edition App (Ingebouwde Single Edition-app)

Geïntegreerde inhoud maakt deel uit van een app voor één folio. Wanneer u deze optie selecteert, wordt de optie Exported File weergegeven. Geef het zip-bestand op dat is gemaakt met de optie Exporteren in de Organizer van de Folio Producer. Deze optie is niet beschikbaar als de iPhone is geselecteerd.

Multi Folio with Entitlement (Meerdere folio's met machtiging)

(alleen Enterprise) Maak een viewer-app die een aangepaste machtigingsserver gebruikt om te bepalen welke klanten inhoud kunnen downloaden. Als u deze optie selecteert, kunt u uw eigen abonnementenservice gebruiken. Raadpleeg Apple. U kunt geen apps met alleen Entitlement inschakelen voor Newsstand.

Multi Folio with iTunes Subscription (Meerdere folio's met iTunes-abonnement)

Maak een viewer-app die gebruikmaakt van het abonnementenmodel van de Apple App Store.

Multi Folio with Entitlement and iOS Subscription (Meerdere folio's met machtiging en iOS-abonnement)

(alleen Enterprise) Maak een viewer-app die een aangepaste machtigingsserver gebruikt om te bepalen welke klanten inhoud kunnen downloaden. Klanten kunnen zich abonneren via uw abonnementenservice of via de Apple App Store.

Adobe Content Viewer

Maak een versie van de Adobe Content Viewer in plaats van deze te downloaden van de App Store. Zie Een aangepaste Adobe Content Viewer voor de iPad maken.

Title (Library View) (Titel (bibliotheekweergave))

Geef de titel op die boven aan de bibliotheek van de viewer wordt weergegeven. Gebruik niet meer dan 35 tekens voor de naam.

Title ID (Titel-id)

Selecteer de juiste Adobe ID voor uw app. Kies dezelfde Adobe ID als de id die u hebt gebruikt om deze specifieke app te maken. De Title ID (Titel-id) van de app kan een andere zijn dan de Adobe ID die u gebruikt om u aan te melden bij de DPS App Builder.

Optional URL Scheme (Optioneel URL-schema)

Geef het aangepaste URL-schema op dat de viewer-app start vanuit Safari en andere apps. Om ervoor te zorgen dat dit schema uniek is, raadt Apple u aan de omgekeerde domeinnotatie te gebruiken (com.publisher.publication). Gebruik voor de beste resultaten bij het sociaal delen met Twitter 32 tekens of minder.

Stel dat u 'com.sportspub.kayaking' opgeeft als URL-schema. Als u de koppeling 'com.sportspub.kayaking://' insluit op uw webpagina, wordt de viewer-app geopend wanneer in de mobiele browser op de koppeling wordt geklikt. Raadpleeg de website van Apple voor ontwikkelaars voor meer informatie.

Exported Folio (Geëxporteerd folio)

Als u Built-in Single Edition App (Ingebouwde Single Edition-app) hebt geselecteerd bij App type (App-type), geeft u het ZIP-bestand op dat in de viewer moet worden ingebouwd. U maakt een zip-bestand met gebruik van de optie Export in de Organizer van de Folio Producer. Zie Folio's exporteren voor viewers voor één folio. (In plaats van het geëxporteerde zip-bestand te gebruiken, kunt u het folio in het deelvenster Folio Builder selecteren en de optie App maken kiezen.)

Optional Privacy Policy URL (Optionele privacybeleid-URL)

Als u een URL naar privacybeleid opgeeft, wordt de optie Privacybeleid weergegeven in het menu met bibliotheekinstellingen. Als een gebruiker op Privacybeleid tikt, wordt de webpagina weergegeven in een browser in de app.

Optional Welcome Screen (Optioneel welkomstscherm)

(Alleen Enterprise) Het welkomstscherm is een transparante webweergave die de door u geselecteerde HTML-inhoud weergeeft. De HTML-inhoud wordt weergegeven als klanten de app voor de eerste keer starten nadat ze de app hebben geïnstalleerd of als ze de app voor de eerste keer starten nadat deze is bijgewerkt. U kunt bijvoorbeeld het welkomstscherm gebruiken om lezers aan te sporen een account te maken, de gebruiksvoorwaarden te accepteren, een voorvertoning van een uitgave te verkennen of gebruikers naar de app te leiden. Het welkomstscherm heeft volledige toegang tot de JavaScript-API voor de Bibliotheek/Store en u hebt de volledige controle over de ervaring.

Geef het .zip-bestand met uw HTML-bestanden op. Als uw app zowel iPad als iPhone ondersteunt, moeten uw HTML-bestanden inhoud weergeven die geschikt is beide apparaatformaten. Zie het artikel over het welkomstscherm in DPS Developer Center voor instructies en HTML-voorbeeldbestanden.

Geavanceerde opties

Enable PDF Zooming (Zoomen in PDF inschakelen)

Selecteer deze optie om uw gebruikers toe te staan knijp- en zoombewerkingen uit te voeren op niet-interactieve pagina's. Zorg ervoor dat u de optie voor de PDF-afbeeldingsindeling selecteert wanneer u uw folio maakt.

Enable Favorites (Favorieten inschakelen)

Selecteer deze optie zodat uw gebruikers hun favoriete artikelen in de app als bladwijzer kunnen instellen. Indien deze optie is ingeschakeld, wordt in de rechterbovenhoek van de navigatiebalk van de viewer een pictogram Favorieten weergegeven. Favorieten zijn nog niet beschikbaar in de iPhone-viewer.

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars (Automatisch verbergen van folioschuifbalken inschakelen)

In een folio wordt standaard rechts van artikelen een schuifbalk van 6 pixels weergegeven. Als u deze optie selecteert, wordt de schuifbalk alleen weergegeven wanneer de gebruiker in het artikel schuift.

Always Open Background Downloaded Issue (Op achtergrond gedownloade uitgave altijd openen)

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt elk folio dat sinds de vorige weergavesessie op de achtergrond is gedownload, bij het starten van de app geopend. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het meest recent bekeken folio geopend in de vorige leespositie. Deze optie is vooral handig voor dagelijkse en wekelijkse tijdschriften.

Enable Left and Right Hot Zone Navigation (Linker- en rechternavigatie voor hot zones inschakelen)

Als u deze optie selecteert, verschijnen er onzichtbare hot zones aan de linker- en rechterkant van elk artikel (of pagina als het artikel alleen horizontaal schuifbaar is). Door op een hot zone te tikken, springt u naar het volgende of vorige artikel. De hot zones zijn vooral handig voor overlays op volledig scherm, zoals presentaties. Er zijn hot zones ingeschakeld voor zowel iPad- als iPhone-viewers.

Als een knop in het gebied van een hot zone wordt weergegeven, kunt u de knop activeren door hierop te tikken. Bij alle andere overlays die in het gebied van een hot zone worden weergegeven, kunt u de hot zone activeren door op het gebied te tikken.

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls (Hot zone inschakelen voor weergavebesturingselementen van folio)

Als u deze optie selecteert, worden door tikken in het hot zone-gebied boven en onder aan de pagina de navigatiebalken (ook wel 'HUD' genoemd) weergegeven. Als u ergens buiten de hot zones tikt, worden de navigatiebalken niet weergegeven. Er zijn hot zones ingeschakeld voor zowel iPad- als iPhone-viewers.

Knoppen hebben voorrang op de hot zones in de folioweergave, de hot zones in de folioweergave hebben voorrang op de hot zones links en rechts, en de hot zones in de folioweergave hebben voorrang op alle niet-knop-overlays.

Hide Top Navigation Bar in Folio View (Bovenste navigatiebalk verbergen in folioweergave)

Als u deze optie selecteert, wordt alleen de onderste navigatiebalk weergegeven wanneer een gebruiker op een artikel tikt. Op deze manier kunnen uitgevers een aangepaste navigatiebalk op alle artikelpagina's voor navigatie binnen het folio maken.

Enable Auto Folio Archiving

Selecteer deze optie om het automatisch archiveren van folio's in te schakelen wanneer de klant het maximum aantal toegestane folio's downloadt. Geef aan of archiveren standaard moet worden ingeschakeld. Klanten kunnen de apparaatinstellingen gebruiken om automatisch archiveren in- of uit te schakelen. Geef ook het maximum aantal gedownloade folio's (tussen 6 en 90) op voor de viewer-app. Wanneer de drempelwaarde is bereikt, worden de meest recentelijk bijgewerkte folio's automatisch gearchiveerd. Klanten kunnen de drempelwaarde niet wijzigen. Klanten kunnen elk gearchiveerde folio opnieuw downloaden.

Enable Caching of Library Information

Selecteer deze optie om folio-informatie zoals de prijs van een folio in cache op te slaan. Als u deze optie selecteert, worden de prestaties voor apps met grote bibliotheken verbeterd, omdat de viewer de Apple-server niet controleert telkens wanneer de bibliotheek wordt geladen. Houd er echter rekening mee dat door het selecteren van deze optie folio-informatie verouderd kan raken. Als u bijvoorbeeld deze optie hebt geselecteerd en de kosten van handelsversies van folio's wijzigt, geeft uw bibliotheek misleidende informatie weer. Deze optie is momenteel alleen beschikbaar voor apps met een abonnement.

Hide Sign In Button in Library (alleen Enterprise)

Standaard wordt de knop Sign In in de linkerbovenhoek van de bibliotheek weergegeven voor apps met een abonnement met aangepaste machtiging. U kunt de knop Sign In verbergen als uw aangepaste bibliotheek een andere methode voor aanmelden biedt.

Hide Folio Update Prompt (Prompt voor update van folio verbergen)

Als deze optie is geselecteerd, wordt de folio-update gedownload en toegepast wanneer er wordt getikt op een omslagafbeelding in de bibliotheek en wordt gebruikers niet gevraagd om de update te accepteren of te negeren. Deze update is bijvoorbeeld handig in een verkoop-app waarvoor alle leden van het verkoopteam altijd over de meest actuele inhoud moeten beschikken.

Voor WiFi-verbindingen is het bijwerken van een folio verplicht om het folio te bekijken. Voor mobiele verbindingen is het bijwerken van het folio optioneel. Als er geen verbinding beschikbaar is, kunnen gebruikers de oudere folioversie blijven weergeven. Als het folio wordt bijgewerkt terwijl een gebruiker het folio weergeeft, wordt een bericht voor bijwerken weergegeven.

Hide Subscribe Button in Library (alleen Enterprise)

Standaard wordt de knop Subscribe in de linkerbovenhoek van de bibliotheek weergegeven voor apps met een abonnement. U kunt de knop Subscribe verbergen.

Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch (Nieuwste folio met machtiging downloaden tijdens eerste keer starten)

Als deze optie is geselecteerd, wordt het nieuwste gemachtigde folio automatisch gedownload wanneer de app wordt gestart. Gebruik het hulpmiddel Account Administration om het meest recente folio gratis beschikbaar te maken voor gebruikers die de app voor het eerst downloaden. Deze optie werkt alleen met apps die inhoud voor handelsversies bevatten.

Auto-Open Latest Entitled Folio After Download

Als Auto-Open Latest Entitled Folio After Download is geselecteerd, wordt deze optie voor automatisch openen standaard geselecteerd zodat lezers die dit folio voor de eerste keer lezen, de app kunnen downloaden en direct kunnen beginnen met het lezen van de meest recente folio. Als u de optie voor het automatisch openen uitschakelt, zien gebruikers dat het folio weliswaar wordt gedownload naar de bibliotheek, maar dat het folio pas wordt geopend als ze op de omslagafbeelding tikken. Op deze manier kunnen uitgevers een bericht in de banner weergeven die gebruikers die het folio voor het eerst gebruiken, laat weten dat ze een gratis folio ontvangen.

Enable Rate the App Dialog

Selecteer deze optie om het bericht 'Rate the App' weer te geven wanneer uw klanten app een bepaald aantal keren hebben gestart. Als u bijvoorbeeld de waarde van de dialoogvenstertelling voor het beoordelen van de app instelt op 5, wordt de gebruikers gevraagd om de app te beoordelen wanneer ze deze voor de vijfde keer starten. Als ze de optie 'Herinner mij later' selecteren, wordt dit opnieuw gevraagd bij de volgende keer dat de app wordt gestart.

Geef de 9-cijferige toepassings-id voor uw app op. Om deze id te verkrijgen, meldt u zich aan bij itunesconnect.apple.com, klikt u op Uw toepassingen beheren en klikt u vervolgens op uw app. Kopieer de 9-cijferige Apple-id (niet de bundel-id).

Show Analytics Opt-in Dialog (Dialoogvenster Analyse bij voorkeur aan tonen)

Als u deze optie selecteert, kunnen uw klanten zich afmelden voor het bijhouden van gegevens. Ze kunnen zich aan de hand van de bibliotheekinstellingen in de viewer-app op elk gewenst moment aanmelden. Deze optie is vooral handig voor regio's waarin u verplicht bent om gebruikers de keuze te geven zich af te melden voor het bijhouden van gegevens.

Als u de standaardtekst die wordt weergegeven wilt bewerken, selecteer dan Aangepaste strings gebruiken, en download en bewerk de waarden voor "Titel dialoogvenster Analyse bij voorkeur uit" en "Tekst dialoogvenster Analyse bij voorkeur uit".

Use Legacy Store APIs (Verouderde Store API's gebruiken; alleen Enterprise)

Selecteer deze optie als u een oudere aangepaste archiefconfiguratie hebt die u wilt gebruiken. Als u deze optie selecteert, kunt u geen aangepaste bibliotheek opgeven.

Supported Languages

In iTunes worden de talen weergegeven waarin de viewer-app beschikbaar is. De interface van de viewer wordt vertaald in een aantal talen, maar de inhoud van uw folio hoogstwaarschijnlijk niet. Selecteer minimaal één taal waarin uw viewer moet worden weergegeven.

Use Customized Strings (Aangepaste strings gebruiken)

U kunt alle tekenreeksen die in de viewer zijn opgeslagen, aanpassen in alle ondersteunde talen. U kunt bijvoorbeeld knoptekst in de bibliotheek en tekst in dialoogvensters aanpassen. Zie Tekst van de gebruikersinterface aanpassen in DPS iOS-apps.

Machtigingsgegevens (alleen Enterprise)

De volgende opties worden weergegeven als u een van de machtigingsopties bij Viewer Type kiest.

Opmerking:

neem voor meer informatie over het opzetten van een aangepaste machtigingsserver contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger.

Service URL (Service-URL)

Geef de URL op in de notatie http://[:]/contextroot/api/, bijvoorbeeld http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. De Service URL en de Service AUTH URL moeten overeenkomen met de integrator-id, maar de waarde van de integrator-id krijgt voorrang als deze verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de directe machtiging-API of neem contact op met uw vertegenwoordiger van Adobe.

Service Auth URL (URL voor autorisatie van service)

Geef dezelfde gegevens op die ook voor Service URL (Service-URL) worden gebruikt.

Integrator ID (Integrator-id)

Adobe verstrekt de Integrator ID wanneer uw machtigingsaccount binnen onze servers is ingericht. U kunt dezelfde integrator-id voor meerdere apps gebruiken. De API bevat “appId” en “appVersion“ voor elke methode, zodat uw implementatie kan detecteren welke toepassing vraagt om machtigingsinformatie.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Adobe voor meer informatie over de Integrator ID.

Optionele account-URL maken

Geef de URL op waar klanten zich kunnen aanmelden voor een abonnement via de uitgever, en niet via het Apple-abonnementsproces. Deze URL wordt gebruikt wanneer gebruikers op de knop Abonneren klikken die verbindt met uw machtigingenservice.

Forgot Password URL

Geef de URL op waar klanten hun wachtwoord kunnen ophalen als ze dit vergeten zijn.

Optional Existing Subscription URL

Geef de URL op waar klanten een bestaand abonnement op een gedrukte versie kunnen aangeven wanneer ze zich abonneren op een digitale versie. Laat dit veld leeg om de koppelingsknop voor gedrukte abonnementen in de viewer uit te schakelen.

Send App ID and Version (App-id en -versie verzenden)

Met deze optie kunnen de id- en versietekenreeksen van de viewer-app worden verzonden in API-aanroepen voor machtigingen. We raden u aan deze optie te selecteren.

Entitlement Banner Enabled

Selecteer deze optie om een abonnementsbanner die de volledige breedte van het scherm beslaat in plaats van het abonnementsblok weer te geven in de viewerbibliotheek. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt alleen het abonnementsblok weergegeven in de bibliotheek. Als u een banner gebruikt in plaats van de tegel voor abonnementen, is het wellicht verstandig om koppelingen naar de abonnementsopties op te nemen in uw HTML-inhoud.

Banner Page URL (URL van bannerpagina)

Geef de URL op die de abonnementsbanner weergeeft wanneer de gebruiker is verbonden met internet. Deze banner beslaat de volledige breedte van het scherm en wordt boven in de viewerbibliotheek weergegeven, boven het abonnementsblok en de beschikbare folio's. U kunt voor SD- en HD-apparaten verschillende URL's opgeven.

Offline Banner Assets

Selecteer het .zip-bestand met de elementen die als de banner moeten worden gebruikt als de gebruiker niet is verbonden met internet. Het .zip-bestand moet één HTML-bestand, minimaal één afbeeldingsbestand en optionele CSS-bestanden bevatten. Het .zip-bestand mag geen submappen bevatten; alle inhoud dient zich op hetzelfde niveau te bevinden. U kunt verschillende .zip bestanden voor SD- en HD-doelapparaten opgeven.

Banner Height

Geef voor de hoogte van de banner in de viewerbibliotheek een vaste afmeting of een percentage van het gebied van de bibliotheek op. U kunt een waarde tussen 1 en 1280 opgeven, maar de hoogte van de weergegeven banner mag niet meer dan 40% van het gebied van de bibliotheek zijn.

Abonnementsgegevens

De volgende opties worden weergegeven als u een van de abonnementsopties bij Viewer Type kiest.

Subscription Tiles

Geef achtergrondafbeeldingen op die de Apple-abonnementsopties beschrijven. Voor liggende schermen, die worden weergegeven wanneer het apparaat zijdelings wordt gedraaid, geeft u een afbeelding van 964 x 184 pixels op voor iPad SD en een afbeelding van 1928 x 368 pixels voor iPad HD. Voor staande schermen geeft u afbeeldingen van 708 x 250 en 1416 x 500 pixels op voor de verschillende iPad-formaten.

Tik op een willekeurig gedeelte van het blok om de iOS-abonnementsopties te starten. Deze opties worden bepaald door de aanschafinformatie voor het abonnement in de app die u opgeeft in iTunes Connect.

Opmerking: Als u een machtigingsbanner inschakelt, wordt de machtigingsbanner weergegeven in plaats van (en niet in aanvulling op) de abonnementblokken. Vanwege een probleem in DPS App Builder moet u nog steeds de tegels voor abonnementen opgeven, hoewel deze niet worden gebruikt in de app.

Optional Library Subscription Tile URL

Geef een URL op die in een browservenster in de app wordt weergegeven wanneer de klant op het abonnementsblok tikt. Deze webpagina kan een bericht bevatten over een ander onderwerp dan abonnementen.

Optional Remote Custom Dialog URL

Deze URL wordt geladen wanneer de klant het abonnementsproces voltooit. U kunt bijvoorbeeld om gebruikersgegevens verzoeken of aanvullende informatie over uw producten verstrekken.

Subscription Type/Subscription Products

Selecteer Paid als u een abonnement op een handelsapp hebt. Klik op het plus-pictogram voor Subscription Products om minstens één product-id en bijbehorende tijdsduur voor Apple iTunes Connect op te geven. Deze opties worden weergegeven als klanten op het abonnementsblok of op de knop Abonneren tikken.

Selecteer Free als u een Newsstand-app maakt met de gratis abonnementsoptie van Apple. Geef de product-id voor het gratis abonnement op die u in iTunes Connect hebt opgegeven.

Opmerking:

Informatie over een gedeeld geheim is vereist voor apps met een abonnement. Gebruik iTunes Connect om uw gedeelde geheim te maken of weer te geven. Gebruik het hulpmiddel Account Administration om de gedeelde geheime tekens voor het toepassingsaccount op te geven. Meld u vervolgens aan bij de Organizer van Folio Producer om de gemeenschappelijke geheime update te activeren.

Deelvenster Icons and Splash Screens

Gebruik dit deelvenster om app-pictogrammen en welkomstschermen in te stellen die worden weergegeven in iTunes en op de iPad.

Opmerking:

In plaats van dat u elk pictogrambestand één voor één moet opgeven, kunt u de bestanden in een Finder-venster selecteren en naar het deelvenster Icons and Splash Screens slepen.

App icons (App-pictogrammen)

De pictogrammen die u opgeeft, worden weergegeven op het beginscherm van de iPad nadat u ze hebt geïnstalleerd, en in de App Store op het apparaat wanneer ze worden weergegeven vanaf de iPad. Geef pictogrammen van 29x29, 50x50, 72x72, 76x76 pictogrammen van 1024x1024 pixels in PNG-indeling op voor iPad SD-apparaten. Geef pictogrammen van 58x58, 100x100, 144x144 en 152x152 pixels in PNG-indeling op voor iPad HD. Geef pictogrammen van 29x29, 57x57, 58x58, 87x87, 114x114, 120x120 en 180x180 op voor de iPhone. Apple rondt hoeken automatisch af. Vergroot de schaal van kleinere illustraties niet. Gebruik hoogwaardige, samengevoegde PNG-bestanden van 72 ppi die het RGB-kleurmodel bevatten.

Opmerking:

neem altijd de extensie .png op in de namen van de afbeeldingsbestanden.

Splash Screens (Welkomstschermen)

Wanneer de viewer wordt gestart, wordt ongeveer drie seconden lang een welkomstscherm weergegeven (ook wel een opstartafbeelding genoemd). Geef voor welkomstschermen de hierna weergegeven RGB-afbeeldingen op met een pixeldichtheid van 72 ppi. Gebruik hiervoor enkellaagse PNG-bestanden van hoge kwaliteit. Als u de bestanden wilt verkleinen, gebruikt u de optie Opslaan voor web en apparaten in Photoshop om de bestanden op te slaan als 8-bits PNG-bestanden.

 • Afbeeldingen van 1024 x 768 en 768 x 1024 pixels voor iPad SD

 • Afbeeldingen van 2048 x 1536 en 1536 x 2048 pixels voor iPad HD

 • Afbeelding van 320 x 480 pixels voor iPhone SD

 • Afbeelding van 640x960 pixels voor iPhone HD, van 640x1136 pixels voor iPhone 5, van 750x1334 voor iPhone 6 en van 1242x2208 voor iPhone 6 Plus.

U bereikt het beste resultaat wanneer u voor het welkomstscherm een andere afbeelding gebruikt dan voor de omslag. Als u voor de omslag en het welkomstscherm dezelfde afbeelding gebruikt, kunnen gebruikers de indruk krijgen dat de app is vastgelopen wanneer ze deze voor het eerst starten. Sommige uitgevers voegen 'Laden...' toe aan de welkomstafbeeldingen.

Enable shine effect on app icon (Glanseffect op app-pictogram inschakelen)

Geef aan of u wilt dat op uw toepassingspictogrammen een lichtvaleffect wordt toegepast, waarmee het lijkt alsof er een licht op het bovenste gedeelte van het pictogram schijnt.

Zonder (links) en met (rechts) glanseffect

Optional Fonts ZIP for HTML

Als u lettertypen toepast op tekst in uw HTML-stapels of webweergave-overlays, kunt u deze opnemen in het .folio-bestand of de viewer. Als u ze in de viewer opneemt, dient u de lettertypen te comprimeren in een .zip-map. Het .zip-bestand mag geen submappen bevatten; alle inhoud dient zich op hetzelfde niveau te bevinden.

Newsstand

Als u Newsstand inschakelt, wordt uw viewer-app weergegeven in de map Newsstand van iPads waarop iOS5 is geïnstalleerd. Als u Newsstand wilt inschakelen, moet u een viewer-app maken met iTunes-abonnement (alleen iTunes-abonnement of Entitlement with iTunes-abonnement maar niet alleen Entitlement). Bovendien moet u pushmeldingen inschakelen.

Enable Newsstand

Selecteer deze optie als u uw viewer wilt weergeven in de map Newsstand.

Magazine/Newspaper

Bepaal of Newsstand uw viewer-app moet classificeren als tijdschrift of krant.

Binding Edge

Selecteer een optie om de versieringsweergave op het pictogram Newsstand te bepalen wanneer een klant dubbeltikt op de knop Home om de actieve apps weer te geven. Als u bijvoorbeeld Left binding kiest, wordt links een bindingsrand en worden rechts paginaversieringen weergegeven.

Newsstand Icon (Pictogram voor Newsstand)

Geef een PNG-pictogram op dat wordt weergegeven in de map Newsstand. Gebruik een hoogwaardig PNG-bestand van 72 ppi, in het RGB-kleurmodel en met samengevoegde lagen van 384x512 pixels voor iPad SD en 768x1024 pixels voor iPad HD. Dit pictogram wordt gebruikt als eerste omslagafbeelding in Newsstand. Dit pictogram wordt vervangen door de staande omslagafbeelding van het meest recent gepubliceerde folio.

Met dit deelvenster kunt u de navigatiebalk aanpassen die onder aan de bibliotheek van uw aangepaste viewer wordt weergegeven.

Hide Library Button

Als de navigatiebalk wordt weergegeven en u tikt op de knop Bibliotheek op de onderste navigatiebalk, gebeurt er hetzelfde als wanneer u tikt op de knop Bibliotheek in de navigatiebalk linksboven. Als u deze redundantie wilt vermijden, kunt u de knop Bibliotheek verbergen, maar alleen als de onderste navigatiewerkbalk is ingeschakeld.

Show Navigation Toolbar (Navigatiewerkbalk tonen)

Selecteer deze optie om de navigatiebalk onder aan de viewer weer te geven.

Geef op of de navigatiebalk in alle weergaven moet worden getoond, waaronder de bibliotheek en de folioweergave, of dat deze moet worden verborgen tijdens het weergeven van folio's.

Als u een aangepaste bibliotheek wilt opnemen en de navigatiebalk wilt verbergen, selecteert u Use Custom Library (Aangepast bibliotheek gebruiken) en geeft u het bestand en de instellingen op. Selecteer vervolgens de optie om de navigatiebalk te verbergen.

Hide Viewer Icon (Viewerpictogram verbergen)

Als u Show Navigation Toolbar selecteert, kunt u het viewerpictogram verbergen dat standaard wordt weergegeven. Als u op dit pictogram tikt, wordt het eerder weergegeven folio getoond.

Hide Buy Buttons (Knoppen voor kopen verbergen)

Selecteer deze optie als u folio's alleen voor aanschaf beschikbaar wilt maken via een abonnement en niet via afzonderlijke aankopen of als u een aangepaste winkel wilt gebruiken als hoofdmethode voor de verkoop van inhoud. Als deze optie is geselecteerd, worden in de bibliotheek alleen folio's weergegeven waarvoor gebruiker rechten heeft.

Als Hide Buy Buttons is geselecteerd, wordt in de bibliotheek een raster met folio's in plaats van het meest recente folio weergegeven.

Hide Sign In Button (Knop Aanmelden verbergen)

Als u deze optie selecteert, voorkomt u dat de knop Aanmelden linksboven in het scherm wordt weergegeven wanneer op een aangepast pictogram wordt getikt.

Hide Free Folios (Gratis folio's verbergen)

Selecteer deze optie om gratis folio's in uw bibliotheek te verbergen. Deze optie is vooral handig als u wilt dat uw aangepaste server klanten het recht geeft om folio's op te geven op basis van hun aanmeldingsgegevens voor de account.

Voor informatie over het beperken van folio's raadpleegt u Beperkte distributie gebruiken met Digital Publishing Suite (Engelstalig).

Lock App Orientation (App-richting vergrendelen)

Als u Staand of Liggend selecteert, houdt de app deze richting op een iPad. Deze instelling is van invloed op alle weergaven, waaronder de bibliotheek- en folioweergave, zelfs als het folio is ingesteld op beide richtingen.

Customize and Preview the Toolbar and Custom Icons

Gebruik deze sectie om aangepaste pictogrammen voor de navigatiebalk van de standaardbibliotheek op te geven of om een aangepaste HTML-bibliotheek op te geven.

Use Custom Viewer Library (Aangepaste viewerbibliotheek gebruiken)

Wanneer u op het bibliotheekpictogram in de navigatiebalksectie van de DPS App Builder klikt, wordt de optie Use Custom Viewer Library weergegeven. Als u op het optiepictogram klikt, kunt u het .zip-bestand opgeven dat uw HTML-code bevat. Wanneer u een aangepaste bibliotheek opgeeft, verschijnt een huispictogram in de bovenste navigatiebalk in plaats van een bibliotheekpictogram.

Deze optie wordt niet weergegeven als “Use Legacy Store APIs” is geselecteerd in het deelvenster App Details. Zie Een aangepaste bibliotheek maken (Enterprise) voor meer informatie over het maken van een aangepaste bibliotheek.

Custom Icons (Aangepaste pictogrammen)

Klik op het pluspictogram aan de rechterkant van het deelvenster om een aangepaste knop (ook wel een “aangepaste sleuf” genoemd) voor de navigatiebalk te maken. Of selecteer de bibliotheek- of viewerpictogrammen om de standaardbibliotheek- en viewerpictogrammen te vervangen door standaardpictogrammen.

U kunt maximaal acht navigatiepictogrammen toevoegen voor de iPad (zes aangepaste pictogrammen en de pictogrammen voor de bibliotheek en de viewer) en twee voor de iPhone (één aangepast pictogram en het pictogram voor de bibliotheek).

Geef voor elk pictogram PNG-bestanden van 30 x 30 en 60 x 60 pixels met een transparante achtergrond op. Gebruik de gewenste kleur voor de voorgrondafbeelding. In iOS wordt een systeemkleur (meestal lichtblauw) toegepast op niet-transparante pixels en wordt het uiterlijk van het pictogram gewijzigd om aan te geven of het pictogram wel of niet is geselecteerd.

Als gebruikers op een aangepast pictogram tikken, wordt een browser in de app weergegeven met de inhoud van uw HTML-bestand, bijvoorbeeld een website voor een winkel, een nieuwsfeed of een Help-pagina. Gebruikers kunnen op een knop Sluiten tikken om terug te keren naar de bibliotheekweergave.

Icon Label (Label van pictogram)

Geef de tekst op, bijvoorbeeld “Winkel” of “Help”, die onder het pictogram moet worden weergegeven.

Als de gebruikersinterface van uw app meerdere talen bevat, kunt u het XML-bestand bewerken dat wordt gedownload wanneer u de optie Aangepaste strings gebruiken in de sectie App Details selecteert. U kunt dit XML-bestand ook gebruiken om de labels “Library” en “Viewer” aan te passen. Zie de beschrijving bij “Aangepaste strings gebruiken” eerder in dit artikel voor meer informatie.

Type

Selecteer WebView om de inhoud weer te geven van een HTML-bestand dat u opgeeft. Selecteer Navigatie alleen als u een Woodwing-app publiceert waarin u de intentie-metagegevens kunt gebruiken om naar een omslag, een inhoudsopgave of een Help-artikel te gaan. Geef de naam op in het veld Intentie.

Navto Link Name (Naam van Navto-koppeling)

Met deze optie kunt u de notatie goto:// gebruiken om artikelkoppelingen te maken waarmee de HTML-inhoud wordt geopend die gekoppeld is aan het aangepaste pictogram. Als uw label bijvoorbeeld “Winkel” heet, maakt u een knop met de actie goto://ApplicationViewState/Store waarmee de webweergave van de winkel wordt geopend. Zie Goto-koppelingen naar aangepaste pictogrammen maken.

Icon HTML Resources ZIP (Zip-bestand met HTML-bronnen voor pictogram)

Geef een .zip-bestand op dat de elementen bevat die moeten worden gebruikt voor de webweergave die wordt weergegeven wanneer gebruikers op de werkbalkknop tikken. Het .zip-bestand moet één HTML-bestand en alle benodigde afbeeldings- en CSS-bestanden bevatten. Het .zip-bestand mag geen submappen bevatten; alle inhoud dient zich op hetzelfde niveau te bevinden.

Lock Orientation

Als u wilt dat de webweergave die verschijnt wanneer de gebruiker op de werkbalkknop tikt, in slechts één richting wordt weergegeven, kiest u Horizontal of Vertical.

Hide Title Bar

Selecteer deze optie om de titelbalk te verbergen die boven in de viewerbibliotheek verschijnt als de HTML-inhoud van het aangepaste pictogram wordt weergegeven.

Show Navigation Controls

Hiermee worden besturingselementen voor navigatie op de webpagina weergegeven, zoals een knop Back en een knop Refresh. Deze opties worden weergegeven in de titelbalk boven de HTML-inhoud.

Auto Launch

Een van de aangepaste werkbalkknoppen kan worden ingesteld op Auto Launch. Als u deze optie inschakelt, wordt de HTML-pagina automatisch weergegeven op het moment dat de viewerbibliotheek wordt geopend.

Opmerking:

Klik op het pluspictogram aan de rechterkant van het deelvenster Navigation Toolbar om maximaal acht aangepaste knoppen voor iPad-apps op te nemen. U kunt ook de standaardknoppen Bibliotheek en Viewer vervangen. Klik op de knoppen op de voorvertoningsbalk om tussen knoppen te schakelen.

Sociaal delen

Met de instellingen voor sociaal delen bepaalt u of klanten artikelen uit uw app kunnen delen via Facebook, Twitter en e-mail of door ze te kopiëren en plakken. Sociaal delen is beschikbaar voor iPad- en iPhone-viewers. Deze functie is echter niet beschikbaar voor apps voor één uitgave of voor Android-viewers. Zie Sociaal delen gebruiken voor meer informatie over de workflow voor sociaal delen.

Enable Sharing (Delen inschakelen)

Als u Enable Sharing inschakelt, worden in het activity sheet op iOS 7-apparaten alle geldige opties voor delen weergegeven. Momenteel kunt u opties voor delen niet uitschakelen voor iOS 7.

Voor iOS 6-apparaten is het menu voor delen via sociale media niet meer beschikbaar in apps die na 11 februari 2014 zijn gemaakt. Dit komt door de nieuwe beperkingen met betrekking tot de referentie van de advertentie-id in de SDK voor Facebook. De opties bij “iOS 6 Specific Settings” zijn niet meer van toepassing.

Publication URL (Publicatie-URL; alleen v28)

Geef voor v28-apps de URL op met informatie over uw publicatie. De koppeling naar de publicatie-URL verschijnt wanneer klanten een beveiligd artikel delen. De publicatie-URL is niet meer nodig voor v29-apps. Als een beveiligd artikel wordt gedeeld, wordt de volledige artikel-URL nu opgenomen in de koppeling en wordt een paywall-bericht weergeven.

Certificaten en pushmeldingen

Apple eist dat alle toepassingen worden ondertekend door een geldig certificaat en dat ze worden ingericht voordat ze op de iPad kunnen worden uitgevoerd. In het gedeelte Provisioning kunt u de mobileprovision-bestanden opgeven. U geeft de certificaten op wanneer u de gegenereerde viewer-apps downloadt.

Voor informatie over het maken van certificaten en mobileprovision-bestanden raadpleegt u de Publishing Companion Guide PDF voor de iPad, te vinden op het dashboard of vanuit het menu Help in de DPS App Builder.

Enterprise Signed Viewer App (Enterprise-ondertekende viewer-app)

Selecteer deze optie alleen als u een Enterprise-inrichtingscertificaat wilt gebruiken voor een viewer die alleen binnen uw organisatie wordt gedistribueerd. Geef een app-id en uw Enterprise-mobileprovision-bestand op. U kunt ook pushmeldingen inschakelen in een Enterprise-ondertekende app. De bundel-id van het Mobileprovision-bestand mag geen jokertekens bevatten. Zie Een Enterprise-ondertekende viewer-app voor de iPad maken.

Developer Mobileprovision (Mobileprovision-bestand van ontwikkelaar)

Met het mobileprovision-bestand wordt bepaald op welke iPads uw viewer-app kan worden geïnstalleerd en gebruikt. Het mobileprovision-bestand voor de ontwikkelings-app bevat een lijst met iPad-id's genaamd UDID's.

Distribution Mobileprovision

Met het mobileprovision-bestand wordt bepaald op welke iPads uw viewer-app kan worden geïnstalleerd en gebruikt.

Sideloadable Developer Build

Selecteer deze optie om handmatig .folio-bestanden aan de ontwikkelingsviewer te kunnen toevoegen via iTunes. U kunt alleen .folio-bestanden gebruiken en geen .zip-bestanden die zijn gemaakt met de knop Export in de Organizer van de Folio Producer.

Enable Push Notifications (Pushmeldingen inschakelen)

Selecteer deze optie om pushmeldingen van Adobe in te schakelen. Als u deze optie selecteert, wordt op het viewer-app-pictogram een rood symbool weergegeven dat het aantal beschikbare folio's aangeeft, of activeert Newsstand een pushmelding. Deze optie is vereist wanneer Newsstand is ingeschakeld.

Als u pushmeldingen instelt, moet u de site Apple Developer gebruiken om uw app-id te configureren, nieuwe mobileprovision-bestanden te maken en pushcertificaten voor productie en ontwikkeling te maken. Gedetailleerde instructies voor het maken van pushcertificaten vindt u in de Publishing Companion Guide PDF voor de iPad, die u via het Help-menu in de DPS App Builder kunt downloaden.

Pushcertificaten worden opgeslagen op een server en niet opgenomen in de app zelf. Gebruik Push Notifications Portal op het DPS-dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) om pushcertificaten op te geven.

Zie Pushmeldingen voor meer informatie.

Use Adobe Push Server (Adobe-pushserver gebruiken)

Als u de optie voor de Adobe-pushserver uitschakelt (alleen Enterprise), kunt u een externe pushserver opgeven. Geef deze server op in het veld Push URL. Geef eventuele aanvullende serververzoeken voor uw server op in het veld Custom Push Parameters. Zie Pushmeldingen voor de standaardvereisten voor het instellen van uw pushserver.

Buildgegevens

Als u zich hebt aangemeld met een Adobe ID die is ingericht voor bijhouden via Omniture, worden de instellingen voor het bijhouden van gebruikersgegevens weergegeven op de pagina Build Details. Deze gegevens worden automatisch ingevuld. Als u een ondernemingsaccount hebt, maar deze opties niet kunt zien, neemt u contact op met een Adobe-vertegenwoordiger.

Nadat u de gegevens of bestanden voor alle verplichte velden hebt opgegeven, klikt u op Submit Build en vervolgens op Voltooien.

De hoeveelheid tijd die nodig is om de ontwikkelings- en distributie-apps te maken, hangt af van hoe druk de server is.

De viewer-apps downloaden en testen

Certificaten zijn vereist voor twee verschillende viewer-apps: een ontwikkelings-app en een distributie-app. De ontwikkelings-app is bestemd voor testdoeleinden; de distributie-app is de app die u indient bij Apple nadat u de ontwikkelings-app hebt getest en goedgekeurd.

 1. Selecteer uw viewer-app op de beheerpagina waarop de builds van uw aangepaste viewer worden weergegeven.

 2. Klik op Developer Viewer (.ipa) om de ontwikkelaars-app te downloaden.

 3. Geef uw p12-ontwikkelaarscertificaat en -wachtwoord op en klik vervolgens op Download And Sign.

  Developer P12 Certificate (P12-certificaat van ontwikkelaar)

  In het .p12-bestand worden de gegevens over uw persoonlijke sleutel voor het certificaat opgeslagen. Voor het maken en downloaden van het .p12-certificaat dient u de Apple Developer-website te gebruiken en vervolgens gebruikt u het hulpmiddel Keychain Access om de persoonlijke sleutel van dat certificaat als een .p12-certificaat te exporteren.

  Developer P12 Password

  Bij het maken van het .p12-certificaat wordt u gevraagd een wachtwoord samen te stellen. U kunt geen leeg wachtwoord opgeven. Als u een leeg wachtwoord hebt gebruikt, maakt u het .p12-certificaat opnieuw met een echt wachtwoord.

 4. Voeg de ontwikkelings-app (.ipa) toe aan uw iTunes-bibliotheek en test de app aan de hand van de instructies in het bestand “iPad Publishing Companion Guide.pdf”.

 5. Als de ontwikkelaars-app werkt zoals deze is ontworpen, gaat u terug naar de beheerpagina in de DPS App Builder en klikt u op Distribution Viewer (.zip). Geef de distributiecertificaatgegevens op en klik op Download And Sign.

De viewer-app indienen en beheren

Nadat u uw aangepaste viewer hebt gedownload en getest, dient u Distribution Viewer (.zip) in bij Apple.

De ontwikkelings-app indienen

Als de ontwikkelings-app naar wens werkt, verzendt u de distributie-app (.zip-bestand) naar de Apple Store. Raadpleeg de iPad Publishing Companion Guide (pdf.-bestand) voor meer informatie.

Een app bijwerken

Als u andere pictogrammen moet maken of andere wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u de viewer-app op de hoofdpagina en klikt u op Edit. Uw gegevens en selecties blijven intact. Breng de benodigde wijzigingen aan en verzend de build opnieuw. Uw app wordt bijgewerkt.

Als u een nieuwe versie van uw app naar Apple wilt verzenden, kunt u een bestaande app bewerken of een nieuwe maken. Als u een nieuwe versie van uw app maakt, moet u mobileprovision-bestanden gebruiken die op dezelfde app-id zijn gebaseerd als de eerder gebouwde app. De versiegegevens worden automatisch bijgewerkt.

Als u het viewertype wilt wijzigen, bijvoorbeeld om een app met meerdere folio's om te zetten in een app met meerdere folio's met een iTunes-abonnement, kunt u de bestaande app niet wijzigen. Maak in dat geval een nieuwe app met dezelfde mobileprovision-bestanden.

Een build verwijderen

Als u de ontwikkelings- en distributie-apps niet meer nodig hebt, selecteert u de viewer-app op de hoofdpagina en klikt u op Delete. U kunt op elk moment een nieuwe build maken en gewoon de mobileprovision-bestanden gebruiken op basis van dezelfde app-id die voor de app is gebruikt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account