De afbeeldingsreeks-overlay doorloopt een reeks afbeeldingen. Hiermee kunt u effecten creëren zoals het 360° roteren van een object op het mobiele apparaat.

 • Gebruik PNG- of JPG-afbeeldingsbestanden die dezelfde hoofdnaam met oplopende achtervoegsels hebben, zoals Toren001.jpg, Toren002.jpg enz. Zorg ervoor dat de afmetingen van uw afbeelding exact overeenkomen met die van het weergavegebied op het mobiele apparaat, zoals 500 x 400 pixels in 72 dpi.

 • Gebruik voor een vloeiende rotatie van 360 graden ten minste 30 afbeeldingen. Wanneer u te veel afbeeldingen gebruikt, wordt het bestand onnodig groot. U kunt het bestand minder groot maken door JPEG-afbeeldingen met een compressiebereik van 50-80% te gebruiken. Gebruik alleen PNG-bestanden als u transparantie wilt gebruiken.

 • Gebruik geen poster (of geef de eerste afbeelding niet weer) met transparante afbeeldingsreeksen. Als uw bronelementen transparante PNG-afbeeldingen bevatten, wordt de poster die u opgeeft, ook weergegeven tijdens het afspelen van een afbeeldingsreeks. U kunt als tijdelijke oplossing een MSO met twee statussen maken waarin de poster een knop is in de eerste status die is gekoppeld aan de afbeeldingsreeks in de tweede status.

Afbeeldingsreeks
Een set afbeeldingen maken die u wilt gebruiken voor de afbeeldingsreeks

Opmerking:

Er zijn verschillende methoden om afbeeldingen van een 3D-object te maken. U kunt bijvoorbeeld een reeks afbeeldingen van een 3D-object exporteren met Adobe Photoshop® Extended. U kunt met Adobe Flash® Professional of Adobe After Effects® frames uit een animatie of video exporteren. Of u kunt een 3D-ontwerptoepassing gebruiken om afbeeldingen van een 3D-model te genereren.

 1. Maak de bronelementen voor het afbeeldingsreeksobject en plaats deze in een map.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Rechthoek of Rechthoekframe en sleep dit om een plaatsaanduidingsframe te maken.

  • Plaats een afbeelding die fungeert als poster voor de afbeeldingsreeks. Gebruik dezelfde afmetingen voor de posterafbeelding en de afbeeldingsreeks-afbeeldingen; op die manier voorkomt u schuintrekken. (Als u een posterafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsreeks verbergen en de poster weergeven door te dubbeltikken.)

 3. Selecteer de plaatsaanduiding van het object, open het deelvenster Folio Overlays en selecteer Afbeeldingsreeks.

 4. Klik in het deelvenster Folio Overlays op het pictogram voor de map Afbeeldingen laden, zoek de map met de afbeeldingen en klik op Openen.

 5. Schaal het frame en de inhoud ervan zodat het geheel in de lay-out past.

 6. Geef de volgende instellingen op in het deelvenster Folio Overlays:

  Eerste afbeelding bij begin tonen

  Als u deze optie selecteert, wordt de eerste afbeelding gebruikt als poster. Schakel deze optie uit als afbeeldingsreeks uit transparante PNG-bestanden bestaat. Als Omgekeerd afspelen is geselecteerd, wordt de laatste afbeelding gebruikt als poster.

  Automatisch afspelen

  Als deze optie is geselecteerd, wordt de afbeeldingsreeks afgespeeld wanneer gebruikers naar de pagina of status gaan waarin de reeks wordt weergegeven.

  Tikken voor afspelen/pauzeren

  Als u deze instelling selecteert, kunnen gebruikers de afbeeldingsreeks afspelen en pauzeren door erop te tikken. Ze kunnen het object opnieuw instellen door erop te dubbeltikken.

  Vertraging

  Als Automatisch afspelen is geselecteerd, kunt u de tijd opgeven die verstrijkt tussen het laden van de pagina en de start van de afbeeldingsreeks. Geef een waarde op tussen 0 en 60 seconden.

  Snelheid

  Hiermee past u de snelheid van de voortgang van het object aan in frames per seconde. De minimumwaarde is 1 (1 frame per seconde) en de maximumwaarde is 30.

  Afspelen _ keer

  Als Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren is geselecteerd, kunt u met deze optie bepalen hoe vaak de afbeeldingsreeks wordt afgespeeld. Deze optie is niet beschikbaar als Continu is geselecteerd.

  Continu

  Als u Afspelen bij laden van pagina of Tikken voor afspelen/pauzeren selecteert, kunt u Continu selecteren om de reeks afbeeldingen doorlopend af te spelen. U kunt de weergave van de reeks afbeeldingen stoppen door erop te dubbeltikken of de pagina om te slaan.

  Stoppen bij laatste afbeelding

  Als Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren is geselecteerd, selecteert u Stoppen bij laatste afbeelding om te stoppen bij de laatste afbeelding van de reeks in plaats van de eerste.

  Veeggebaar om de afbeelding te wijzigen

  Als u deze optie inschakelt, kan de gebruiker met een veeggebaar in voor- of achterwaartse richting door de afbeeldingen gaan.

  Als Veeggebaar om de afbeelding te wijzigen niet is geselecteerd, selecteert u Automatisch afspelen of Tikken voor afspelen/pauzeren om de afbeeldingsreeks interactief te maken.

  Stoppen bij eerste/laatste afbeelding

  U kunt bepalen of de weergave van het object wordt gestopt of voortgezet wanneer de laatste afbeelding in voorwaartse richting of de eerste afbeelding in achterwaartse richting is bereikt. Deze optie is alleen van toepassing op veeggebaren.

  Omgekeerd afspelen

  Als u deze optie inschakelt, worden de afbeeldingen uit de afbeeldingsreeks in omgekeerde volgorde afgespeeld.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid