Methoden om gratis inhoud aan te bieden

Als uw app handelsversies van folio's bevat, kunt u een aantal methoden gebruiken om uw klanten gratis inhoud aan te bieden.

Gratis folio

Publiceer een van uw uitgaven als Free en Public, zodat gebruikers deze uitgave ook kunnen downloaden als ze geen abonnement hebben. U kunt een publicatiedatum in de toekomst opgeven om het gratis folio boven aan de lijst te houden, of u kunt een publicatiedatum in het verleden opgeven om het gratis folio onder aan de lijst te houden.

Een nadeel van deze methode is dat u vaak verouderde inhoud of een beperkte hoeveelheid inhoud weggeeft die uw app niet op de juiste wijze vertegenwoordigt.

First Folio Free

Als u de optie Enable First Issue Entitlement in het hulpmiddel Account Administration inschakelt, stelt u de meest recente gepubliceerde handelsversie van het folio ter beschikking van gebruikers die de app voor het eerst downloaden. Zo verbetert u de ervaring van klanten die de app voor het eerst downloaden. U kunt de instellingen in DPS App Builder opgeven om te bepalen of het gemachtigde folio automatisch wordt gedownload wanneer een gebruiker de app de eerste keer downloadt en aangeven of dat gedownloade folio automatisch wordt geopend.

Wanneer u uw app indient bij Apple, raden we u aan ten minste over twee handelsversies van folio's te beschikken, zodat Apple aankopen in de app kan testen.

Laat voor de beste resultaten uw klanten weten dat u een gratis folio aanbiedt. U kunt dit doen door een bibliotheekbanner of HTML-inhoud te maken die een API gebruiken om te bepalen hoe het folio is gedownload en om voorwaardelijke inhoud weer te geven. Zie First Folio Free and Digital Blow-ins (Eerste folio gratis en digitale invoegingen) voor voorbeelden en instructies.

Als u een Enterprise-klant bent, kunt u gebruikers vragen zich aan te melden voordat ze de eerste gratis uitgave downloaden. Zie Promotionele rechten inschakelen met Digital Publishing Suite.

Opmerking:

Voor optimale resultaten kunt u het beste First Folio Free of het gratis proefabonnement voor iOS (wordt verderop in dit artikel beschreven) gebruiken, maar niet beide.

Gebruik het gereedschap Account Administration om het eerste gratis folio aan te bieden of om gratis voorvertoningen van artikelen in handelsversies van folio's in te schakelen.

Gratis voorvertoning van artikelen

Als u Enable Article Preview inschakelt in het hulpmiddel Account Administration, wordt elk als Free gemarkeerd artikel in een handelsversie van een folio ter beschikking gesteld voor downloaden en weergave. Elk artikel dat is gemarkeerd als Metered, bevat de knop Read Article die wordt weergegeven in het aankoopvenster dat verschijnt wanneer gebruikers naar dat artikel navigeren. Het aantal gemeten artikelen dat gebruikers kunnen lezen, wordt bepaald door de Paywall Threshold die u instelt. Wanneer gebruikers een artikel weergeven dat is beveiligd, zien ze een paywall waarin ze worden gevraagd het folio aan te schaffen of zich te abonneren. Deze optie is alleen beschikbaar voor de iPad.

Gebruik het gereedschap Account Administration om de voorvertoning van artikelen in te schakelen. Gebruik de Editor van de Folio Producer om de instellingen voor Article Access te wijzigen: Free, Metered of Protected. Zorg ervoor dat de viewerversie van het folio versie 27 of hoger is. Als u de viewerversie van een ouder folio bijwerkt, moet u alle artikelen in het folio bijwerken nadat u de viewerversie hebt gewijzigd.

Meer informatie over het gratis voorvertonen van artikelen en andere geavanceerde technieken vindt u in Gratis voorvertoning van artikelen.

Er wordt een paywall weergegeven wanneer gebruikers een beveiligd artikel bekijken.

Gratis proefabonnement (iOS)

Apple iTunes Connect bevat instellingen voor het inschakelen van een gratis proefabonnement voor uw Newsstand-app met een abonnement. Wanneer u de duur opgeeft, kunt u een gratis proefoptie selecteren plus een marketingoptie om aanmelding te stimuleren. 

Meer gedetailleerde informatie vindt u in dit artikel over gratis inhoud promoten om nieuwe lezers te krijgen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?