Overzicht van de DPS-workflow

Bent u het juiste artikel aan het lezen?

Dit artikel verwijst naar Digital Publishing Suite. Zie Overzicht van Experience Manager Mobile voor het artikel voor AEM Mobile.

Adobe InDesign is het centrale onderdeel van de workflow. Met InDesign kunnen ontwerpteams lay-outs maken en interactiviteit toevoegen. Met behulp van lay-outs stellen productieteams de lay-outs samen, voegen ze metagegevens toe en publiceren ze deze in een folio-indeling.

Iedereen die InDesign CS6 of hoger gebruikt, kan digitale publicatiefolio's ontwerpen, hiervan een voorvertoning weergeven en de inhoud delen. Als u echter aangepaste apps voor commercieel gebruik wilt maken, moet u een abonnement op DPS nemen. Neem contact op met de verkoopafdeling van Adobe door het volgende formulier in te vullen voor meer prijsinformatie:

http://www.adobe.com/products/request-consultation/digital-publishing-suite.html

Opmerking:

De service Digital Publishing Suite, Single Edition kan worden gebruikt tot 1 mei 2015. Klanten kunnen tot die tijd eerder aangeschafte serienummers inwisselen en apps maken of bewerken. Na 1 mei 2015 is DPS Single Edition echter niet meer beschikbaar voor het ontwikkelen of bewerken van apps.

Uw InDesign-lay-out overbrengen naar uw iPad

Stap 1: DPS-gereedschappen installeren

Als u Digital Publishing Suite voor het eerst gebruikt, installeert u de nieuwste versie van de DPS-gereedschappen. Zie Gereedschappen voor digitale publicaties installeren.

Als u een iPad of een Android-apparaat hebt, installeert u de nieuwste versie van de Adobe Content Viewer via de winkel (Apple App Store, Google Play Store of Windows Store).

Stap 2: brondocumenten maken in InDesign

Maak InDesign-documenten als de basislay-out voor de digitale inhoud. Zie Digitale publicaties ontwerpen.

U kunt niet alleen InDesign-bestanden gebruiken als broninhoud, maar ook artikelen maken op basis van HTML. Zie HTML-artikelen importeren.

Stap 3: interactieve objecten toevoegen

Gebruik het deelvenster Folio Overlays om interactieve objecten te maken en bewerken. Niet alle interactiviteitsfuncties van InDesign worden ondersteund. Zie Overzicht van interactieve overlays.

Opmerking:

Als u voorbeelden en aanwijzingen voor elk type overlay wilt raadplegen, downloadt u de gratis app DPS Tips op uw iPad of ander mobiel apparaat.

Stap 4: de Folio Builder gebruiken om een folio en artikelen te maken

Aanmelden in het deelvenster Folio Builder is optioneel. Als u zich aanmeldt met een geverifieerde Adobe ID, worden folio's die u maakt, geüpload naar een acrobat.com-site. U kunt deze folio's vervolgens naar de Adobe Content Viewer-app downloaden door u aan te melden met hetzelfde account. Als u een Creative Cloud-lidmaatschap hebt, meldt u zich aan met uw Creative Cloud-account. Als u geen geverifieerde Adobe ID hebt, gaat u naar https://digitalpublishing.acrobat.com/, klikt u op Create Account en volgt u de aanwijzingen.

Gebruik het deelvenster Folio Builder om een folio te maken of te openen en artikelen toe te voegen. Elk artikel kan twee lay-outs hebben: voor de horizontale en de verticale richting. Zie Folio's maken.

U kunt foliometagegevens ook bewerken met de Organizer van Folio Producer op http://digitalpublishing.acrobat.com. Zie De Organizer van de Folio Producer.

Stap 5: een voorvertoning van de artikelen weergeven

Selecteer een folio of artikel in het deelvenster Folio Builder en klik op Voorvertoning om een voorvertoning van het folio weer te geven met de Adobe Content Viewer voor desktopcomputers. Zie De Desktop Viewer gebruiken om een voorvertoning van inhoud weer te geven.

Als u een voorvertoning van het folio wilt weergeven op mobiele apparaten, zoals de iPad, installeert u de gratis Adobe Content Viewer op het apparaat. Meld u vervolgens aan met de Adobe ID die u ook hebt gebruikt om u aan te melden bij het deelvenster Folio Builder. Gebruik de viewerbibliotheek om folio's te downloaden en weer te geven. Zie Voorvertoning van folio's en artikelen weergeven.

Gebruik de opdracht Delen in het deelvenster Folio Builder om een folio met andere gebruikers te delen. Alle gebruikers met een geldige Adobe ID kunnen het folio dat u met hen deelt, gratis weergeven. Als ze de Adobe ID gebruiken om zich aan te melden bij de Adobe Content Viewer, kunnen ze alle folio's downloaden die u met hen hebt gedeeld. Zie Folio's delen.

Stap 6: de folio's beschikbaar stellen aan klanten (alleen voor DPS-abonnees)

Als u een DPS-licentie hebt, kunt u met DPS App Builder een aangepaste app maken en deze beschikbaar maken voor uw doelgroep. Zie DPS App Builder.

Als u een DPS-licentie hebt, kunt u met Folio Producer Organizer het folio afwerken en vervolgens publiceren naar de Distribution Service om het folio openbaar beschikbaar te maken in uw app. Zie Folio's publiceren naar de Distribution Service.

Stap 7: de klantgegevens analyseren en folio's toevoegen en bijwerken (alleen voor DPS-abonnees)

Nadat u uw folio hebt gepubliceerd, gebruikt u de pagina Analytics op het dashboard voor Digital Publishing Suite om gebruikersgegevens bij te houden. Zie DPS Analytics.

Ga verder met het toevoegen van folio's aan uw aangepaste viewer voor meerdere folio's.

Aanbevelingen van Adobe

Adobe-logo

Aanmelden bij je account