Panorama-overlays

Met de panorama-overlay lijkt het alsof u een afbeelding van binnenuit ziet. U kunt bijvoorbeeld een panorama-effect maken waarmee gebruikers de binnenkant van de cockpit van een vliegtuig zien. Ze kunnen de weergave 360 graden draaien en inzoomen op de cockpitinstrumenten.

Het belangrijkste aspect bij het samenstellen van een panorama is het maken van de vereiste afbeeldingen. Voor een panorama-effect hebt u een set van zes afbeeldingen nodig, die de zes binnenste zijden van een kubus vertegenwoordigen. Als u begint met een volledige panorama-afbeelding, zet u deze om in zes kubusafbeeldingen op basis van die afbeelding.

PTgui (http://www.ptgui.com) is een handig hulpmiddel voor het maken van panorama-afbeeldingen. De WRwave-website (http://www.vrwave.com) bevat nuttige informatie over het maken van panoramafoto's.

Opmerking:

Systeemeigen panorama-overlays worden niet ondersteund in AEM Mobile. Gebruik in plaats daarvan webinhoud-overlays om panorama-effecten op basis van HTML te maken.

Een panorama maken

A. Originele panorama-afbeelding B. Panorama-afbeelding omgezet in de binnenste zes zijden van een kubus C. Panorama op iPad 

Als u begint met een horizontaal combinatiebeeld, kunt u Photoshop of een hulpprogramma voor schermopnamen gebruiken om de zes vereiste afbeeldingen te maken.

Volg dit patroon om een gecombineerde panorama-afbeelding op te splitsen in aparte afbeeldingen.

Panoramamiddelen maken

 1. Maak de bronelementen voor het panorama en plaats deze in een map.

  U bereikt het beste resultaat wanneer u JPEG-afbeeldingen gebruikt die zijn opgeslagen met een resolutie van 72 dpi. Bij afbeeldingen met een hoge resolutie kunnen gebruikers weliswaar beter inzoomen, maar worden de bestanden groter.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Rechthoek of Rechthoekframe en sleep dit om een plaatsaanduidingsframe te maken.

  • Plaats een afbeelding die fungeert als poster voor het panorama.

 3. Selecteer de plaatsaanduiding van het object, open het deelvenster Folio Overlays en selecteer Panorama.

 4. Klik in het deelvenster Folio Overlays op het pictogram voor de locatiemap, zoek de map met de zes afbeeldingen en klik op Openen.

 5. Schaal het frame en de inhoud ervan zodat het geheel in de lay-out past.

 6. Geef de volgende instellingen op in het deelvenster Folio Overlays:

  Eerste afbeelding voor poster gebruiken

  Als u deze optie selecteert, wordt de eerste panorama-afbeelding als poster gebruikt. Selecteer deze afbeelding als u geen andere afbeelding hebt gemaakt om te gebruiken als poster.

  Beginpunt voor zoomen

  Geef een waarde op om de vergroting van de oorspronkelijke afbeelding te bepalen. Gebruik een waarde tussen de waarden van de velden Min./Max. van de weergave-instellingen. Standaard zijn deze waarden 30 en 80.

  Verticaal/Horizontaal

  Geef waarden op om te bepalen welk gedeelte van het panorama aanvankelijk wordt weergegeven. Geef voor Verticaal een waarde op tussen -90 (volledig omhoog gekanteld) en 90 (volledig omlaag gekanteld). Geef voor Horizontaal een waarde op tussen -180 (volledig naar links gekanteld) en 180 (volledig naar rechts gekanteld).

  Weergaveveld

  Als u niet wilt dat gebruikers tot voorbij een bepaald punt kunnen in- of uitzoomen, geeft u bij Min. en Max. een waarde op.

  Limiet voor verticaal pannen

  Als u het kantelen wilt beperken tot tweederde naar boven, selecteert u Limiet voor verticaal pannen en geeft u -60 op. Voer 60 in als u het omlaag kantelen wilt beperken tot tweederde. Gebruik een lage waarde, bijvoorbeeld 1, om verticaal pannen te voorkomen.

  Limiet voor horizontaal pannen

  Als u het pannen wilt beperken tot tweederde naar links en rechts, selecteert u Limiet voor horizontaal pannen en geeft u voor links een waarde van -120 en voor rechts een waarde van 120 op.

  Opmerking:

  als u het effect wilt zien van de verschillende panorama-instellingen, wijzigt u de instellingen en klikt u op Voorvertoning.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?