Webinhoud-overlays

Met de webinhoud-overlay kunt u een webpagina weergeven binnen een weergavegebied. Gebruikers kunnen de inhoud van de webpagina in het weergavegebied bekijken zonder dat ze een aparte in-app-browser hoeven te openen. U kunt een web-URL of een lokaal HTML-bestand opgeven. Houd rekening met het volgende:

 • Als u een lokaal HTML-bestand opgeeft, zorg er dan voor dat het HTML-bestand en de hieraan gekoppelde bestanden en mappen in dezelfde map staan. Wanneer de artikelinhoud wordt gemaakt, worden alle bestanden in dezelfde map als het .html-bestand geüpload. Plaats daarom alleen de benodigde bestanden in die HTML-map. Als u bijvoorbeeld het .html-bestand aan de map Documenten toevoegt, worden alle bestanden en submappen in de map Documenten geüpload.
 • Voor URL's die automatisch naar een mobiele URL worden omgeleid, geeft u de mobiele URL op (bijvoorbeeld http://mobile.twitter.com/) in plaats van de originele URL (bijvoorbeeld http://twitter.com).
 • Als u een HTML-animatie voor een webinhoud-overlay opgeeft, stelt u de overlay in op Automatisch afspelen met een minimale vertraging (zoals 0,125 seconden) om ervoor te zorgen dat de animatie goed wordt afgespeeld. Wanneer u een vertraging instelt, voorkomt u dat het automatisch afspelen wordt gestart in de overlay als de pagina vooraf wordt geladen in het geheugen.
 • In InDesign CS6 of hoger kunt u de opdracht HTML invoegen gebruiken om de ingesloten code van een YouTube-clip in te voegen. Voor optimale resultaten moet u de YouTube-invoegcode bewerken zodat deze "src=https://www.youtube.com" in plaats van "src=//www.youtube.com" bevat. Stel de overlay in op Automatisch afspelen en plaats voor de overlay een posterafbeelding. 

Een webinhoud-overlay maken:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Rechthoek of Rechthoekframe en sleep dit om het frame te maken waarin de webinhoud wordt weergegeven.

  • Plaats een afbeelding die fungeert als poster voor de webinhoud.

 2. Selecteer het frame en kies Webinhoud in het deelvenster Overlays/Folio Overlays.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een URL wilt opgeven, typt of plakt u de URL in het veld Assets. Typ de volledige URL, met inbegrip van “http://”.

  • Als u lokale HTML-bestanden wilt gebruiken, klikt u op het mappictogram en geeft u het lokale HTML-bestand op. Het HTML-bestand (bijvoorbeeld index.html) moet zich bevinden in een map die alle afbeeldingen of scripts bevat die in het HTML-bestand worden gebruikt.

 4. Geef een of meer van de volgende opties op:

  Automatisch afspelen

  Selecteer deze optie als u de webpagina wilt laden terwijl de pagina op het mobiele apparaat wordt geladen. U kunt ook het aantal seconden vertraging opgeven. Als uw doel-HTML bestaat uit een animatie die wordt afgespeeld, geeft u een minimale vertraging op.

  Transparante achtergrond

  Als u deze optie selecteert, wordt de transparante achtergrond in een webpagina behouden. Gebruikers kunnen door de transparantie heen de DPS-inhoud op de achtergrond zien. Als u de optie niet selecteert, wordt de webinhoudachtergrond gebruikt.

  Gebruikersinteractie toestaan

  Als u deze optie selecteert, is interactie van de gebruikers met de webpagina mogelijk. Ze kunnen dan bijvoorbeeld op een hyperlink tikken om naar een andere webpagina te gaan.

  Inhoud passend maken

  Als u deze optie selecteert, wordt de webpagina geschaald en afgestemd op de grootte die in het overlaybestand is opgegeven. Als u deze optie niet selecteert, wordt de webpagina weergegeven met een grootte die gelijk is aan de grootte waarmee de pagina wordt weergegeven in de browser van het apparaat. De HTML-pagina kan dan niet worden bijgesneden.

  Allow Access to Entitlement Information

  U kunt een webinhoud-overlay maken die verwijst naar de Reading API om functies zoals de Camera API, Geolocation API, digitale inschrijfkaarten en kalenders te gebruiken. (In het deelvenster Overlays heet deze optie Toegang tot API toestaan.) Zie DPS uitbreiden met HTML en JavaScript voor meer informatie.

  Naast het selecteren van deze optie voor de overlay, voegt u een aangepaste JavaScript-API aan uw HTML-code toe.

  U kunt dit soort voorwaardelijke HTML-inhoud ook voor een HTML-artikel in plaats van een webinhoud-overlay maken. Selecteer voor een HTML-artikel de optie “Allow Access to Entitlement Information” in de editor van Folio Producer.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?