Opmerkingen bij de DPS-release met opgeloste problemen

Dit artikel bevat een overzicht van bekende problemen en de meest relevante opgeloste problemen voor elke Digital Publishing Suite-release. Zie Nieuwe functies in deze release voor een lijst met nieuwe functies.

Voor een lijst met bekende serverproblemen en gepland onderhoud in verband met DPS gaat u naar http://status.adobedps.com.

Opgeloste problemen voor versie 32.5

Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

Foutbeschrijving

Opgelost in versie

Vereiste actie

Foutnr.

In de liggende weergave van een folio met twee richtingen kan de schuifbalk soms op een onjuiste positie worden weergegeven als een zwarte balk als de optie 'Enable auto-hiding of vertical scrollbar' (Automatisch verbergen van folioschuifbalken inschakelen) niet is ingeschakeld in App Builder. Dit probleem is nu opgelost.

v32.5.2

Ontwikkel de app opnieuw

3954895

Als de uitgever met DPS App Builder het standaardpictogram voor de bibliotheek vervangt door een aangepast pictogram op de aangepaste navigatiebalk, wordt op iPhone 6 Plus-apparaten het standaardpictogram van DPS weergegeven. Op alle andere apparaten wordt het standaardpictogram gebruikt. Dit probleem is opgelost.

v32.5.2

Ontwikkel de app opnieuw

3956201

Wanneer de functies removeSubscription() en addSubscription() van de JS API werden aangeroepen vanuit een aangepaste winkel, ging de eigenschap voor duur verloren als dezelfde product-id werd verwijderd en opnieuw toegevoegd. Dit had invloed op de gebruikersinterface omdat de prijs niet representatief was voor de duur van het abonnement. Dit probleem is nu opgelost.

v32.5.2

Ontwikkel de app opnieuw

3953844

Hotfixes in versie 32

21 maart 2015

In de Adobe Content Viewer werden zwarte lijnen weergegeven in inhoud met staande richting. Het team van de DPS-viewer heeft deze problemen opgelost en een nieuwe versie van de Adobe Content Viewer ingediend bij de App Store. Apple heeft deze versie goedgekeurd op zaterdag 21 maart. Als u geen automatische updates hebt ingeschakeld voor uw apparaten, kunt u het tabblad met updates in de App Store op uw apparaat gebruiken om Adobe Content Viewer bij te werken.

19 januari 2015

Bij de nieuwe 64-bits versie van Adobe Content Viewer voor iOS (v32.4.1) deed zich een probleem voor waarbij de viewer vastliep. Dit probleem is opgelost met een update voor Adobe Content Viewer (v32.4.2) en een hotfix voor DPS App Builder. (3919733)

19 september 2014

 • DPS-webweergaven met iFrames worden nu correct geopend op apparaten met iOS 8. Hiermee is een probleem opgelost waarbij koppelingen naar YouTube-video's niet konden worden afgespeeld. (3825946)
 • De webweergave van het dialoogvenster Openen in de v32-viewer werkt nu correct in iOS 8. (3825758)
 • Apps met één folio die zijn gemaakt in v31/v32 kunnen nu correct worden gestart op iOS 8-apparaten. (3827604)
 • De optie “Optional library subscription tile URL” werkte niet voor v32 in iOS 7 en iOS 8. Dit probleem is nu opgelost.

Opgeloste problemen voor versie 32.4

Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

Foutbeschrijving

Opgelost in versie

Vereiste actie

Foutnr.

Er is een fout in iOS-viewers opgelost waarbij sommige apps door Apple werden geweigerd omdat de bundeltekenreeks langer was dan 18 tekens. De bundeltekenreeks voor iOS-viewers begint nu met v32.5.

v32.4.4

Ontwikkel de app opnieuw

 

Nadat een abonnement is aangeschaft, wordt de knop Aanschaffen, die in sommige gevallen verscheen voor gemachtigde folio's, niet meer weergegeven.

v32.4.3

Ontwikkel de app opnieuw

3861685

Problemen met schaalaanpassing voor bepaalde externe websites opgelost.

v32.4.1

Ontwikkel de app opnieuw

3834750

Het meldingsvenster waarin wordt aangegeven dat er een nieuwe uitgave beschikbaar is, werkt nu correct als de optie Hide Free Folios (Gratis folio's verbergen) is ingeschakeld.

v32.4.1

Ontwikkel de app opnieuw

3916269

Probleem opgelost waarbij sommige koppelingen niet reageerden op klikgebeurtenissen in webinhoud-overlays. Dit probleem gold ook voor ingesloten YouTube-video's.

v32.4

Ontwikkel de app opnieuw

3844968

Knijpen en zoomen werkt nu goed in PDF-bestanden die worden geopend via een hyperlink in het bestand HTMLResources.zip.

v32.4

Ontwikkel de app opnieuw

3839239

Het instellingenmenu (tandwielpictogram) van de viewer geeft nu niet meer in bepaalde gevallen lege blokken met cellen weer.

v32.4

Ontwikkel de app opnieuw

3852775

Het foutbericht “Kan bibliotheek niet bijwerken” wordt af en toe weergegeven in apps met inhoud voor handelsversies. Dit probleem is opgelost in de services. De v32.4 iOS-viewer bevat verbeteringen voor een correcte foutafhandeling, zodat gebruikers die dit probleem ondervinden, gemachtigde inhoud kunnen weergeven.

n.v.t.

Er is geen wijziging vereist. Als gebruikers die deze fout ondervinden, de viewer echter bijwerken naar v32.4, kunnen ze gemachtigde inhoud weergeven.

3852986 

Hotfixes in versie 32

12 november 2014

Android-viewers

 • In Android-viewers werden voorbeelden van middelen voor bibliotheekbanners weergegeven in nieuw gemaakte v32.3 Android-apps. Deze fout is opgelost met een wijziging aan de serverzijde. Android-apps die u ontwikkelt, bevatten deze bannervoorbeelden niet meer.

8 december 2014

Opgeloste problemen voor versie 32.3

10 november 2014

Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

Foutbeschrijving

Opgelost in versie

Vereiste actie

Foutnr.

Als een app in de liggende modus wordt gestart terwijl het apparaat zich in de staande richting bevindt, wordt niet meer kort het staande welkomstscherm weergegeven.

Alleen v32.3

Ontwikkel de app opnieuw

3842414

Tijdens het starten schuift het welkomstscherm niet meer omlaag voordat het scherm vervaagt.

Alleen v32.3

Ontwikkel de app opnieuw

3846043

Aangepaste navigatiepictogrammen voor folio's worden nu weergegeven nadat de app is afgesloten en opnieuw is gestart.

Alleen v32.3

Ontwikkel de app opnieuw

3821073

Voorvertoning van artikelen via een URL werkt nu goed als de gebruiker is aangemeld bij een account met directe machtiging.

Alleen v32.3

Ontwikkel de app opnieuw

3835863

Inhoud op het apparaat die is aangeschaft door een iTunes-gebruiker, behoudt niet langer de machtigingen voor een andere iTunes-gebruiker nadat aankopen zijn hersteld.

Alleen v32.3

Ontwikkel de app opnieuw

3845370

De onderste navigatiebalk wordt niet meer iets boven de onderkant van het scherm weergegeven bij starten in de folioweergave.

Alleen v32.3

Ontwikkel de app opnieuw

3841841

Na omhoog en omlaag schuiven in de iPhone-bibliotheek wordt de tekenreeks voor de prijs niet langer weergegeven voor folio's die al zijn aangeschaft en gedownload.

Alleen v32.3

Ontwikkel de app opnieuw

3837451

Wanneer Adobe Content Viewer wordt gebruikt om inhoud van Adobe Experience Manager voor te vertonen, worden in de viewer nu alle toepasselijke AEM-uitvoeringen voor het folio geretourneerd.

Alleen v32.3

Ontwikkel de app opnieuw

3846222

Wanneer een download is voltooid op de iPhone, wordt het bericht “Installeren” niet meer weergegeven in de bibliotheek.

Alleen v32.3

Ontwikkel de app opnieuw

3839857

Opgeloste problemen voor Android-viewer

 • Probleem opgelost waarbij overlays niet correct werden weergegeven.
 • Wijzigingen aangebracht in de logica voor downloaden zodat meer gebruikers kunnen downloaden naar SD-kaartopslag. We raden een interne opslag van ten minste 500 MB aan, zelfs als u opslaat naar een SD-kaart.
 • Probleem opgelost met knipperende schermen tijdens het navigeren in een folio waarvoor rechterrand inbinden is ingesteld.
 • Probleem opgelost waarbij gebruikers een downloadpagina te zien kregen die tijdens een progressieve download niet werd afgesloten.
 • Wanneer een lezer op een apparaat met Android 5.0 overschakelt van een WiFi-verbinding naar een mobiele verbinding, wordt niet langer een downloadwaarschuwing weergegeven.
 • Wanneer u op een apparaat met Android 5.0 terugkeert naar een video op volledig scherm nadat u op de knop voor recente apps van het apparaat hebt getikt, wordt de onderbroken video niet meer als zwart scherm weergegeven.

Opgeloste problemen voor de Windows-viewer

Geen oplossingen voor Windows-viewer.

DPS App Builder

Geen oplossingen voor DPS App Builder.

Oplossingen voor services

 • Verbeterde ondersteuning voor directe machtiging voor integrators die meerdere DNS- en SSL-certificaten op dezelfde server gebruiken. Er is geen actie vereist.
 • De ingesloten webviewer werkt nu goed op de iPad. Er is geen actie vereist. (3835499)

Opgeloste problemen voor versie 32.2

20 oktober 2014

Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

 • Als meerdere MSO's op dezelfde pagina zijn ingesteld op Automatisch afspelen, werd alleen de eerste MSO automatisch afgespeeld op apparaten met iOS 8. Dit probleem is opgelost. (3835976).
 • Tijdens het starten van de app wordt het horizontale welkomstscherm niet meer snel overgeschakeld naar het verticale welkomstscherm voordat het scherm vervaagt. (3834533)
 • Op apparaten met iOS 8 kunt u nu vanuit de bibliotheek weer naar Voorvertonen op apparaat gaan. (3829804)
 • Het tikken op een koppeling van een tekstmelding werkt nu ook goed als de geopende aangepaste bibliotheek is ingesteld op automatisch starten. (3835862)
 • Een koppeling uit een tekstmelding wordt nu ook geopend als de app niet op de achtergrond wordt uitgevoerd. (3815113)
 • Het welkomstscherm gebruikt nu de correcte apparaatstand op apparaten met iOS 8. (3835066)
 • Het welkomstscherm wordt correct geschaald als de gebruiker het iOS 8-apparaat draait. (3836869)
 • Oudere folio-indelingen (v17 of lager) worden nu goed weergegeven in v32-apps (3835973).
 • In folio's met één richting op apparaten met iOS 8 leidt het afsluiten van video's op volledig scherm niet meer tot problemen met het opnieuw weergeven van artikelen. (3837382)
 • Statussen worden nu correct geladen in presentatie-overlays op apparaten met iOS 8. (3839289)
 • Er zijn verschillende fouten opgelost waarbij het wijzigen van de stand vastlopende toepassingen veroorzaakte op apparaten met iOS 8. (3830653, 3831903, 3827780)

Opgeloste problemen voor Android-viewer

 • Problemen opgelost met navto-koppelingen in HTML-artikelen en webweergaven. (3839699)
 • Fouten opgelost met koppelingen in een aangepaste bibliotheek die naar externe browsers leiden. (3834854)
 • Mailto: wordt nu ondersteund in aangepaste bibliotheken. (3829488)

Opgeloste problemen voor versie 32.1

29 september 2014

Downloadfouten voor grote bestanden Bij het downloaden van grote middelen via een langzame verbinding kon er in v32-apps voor iOS een time-out optreden waardoor de download mislukte. Dit probleem trad met name op wanneer het langer dan 120 seconden duurde om een gedeelte van een folio naar het apparaat te downloaden. Dit probleem is opgelost met de v32.1-release. U moet daarom uw iOS-app opnieuw ontwikkelen en indienen.

Probleem met iPhone-bibliotheek In v32-apps voor iPhone werden geen prijzen meer weergegeven in de bibliotheek in iOS 7 en iOS 8. Dit probleem is opgelost met de hotfix.

Als een van deze problemen uw app beïnvloedt, moet u de app opnieuw ontwikkelen en indienen om het probleem op te lossen.

Opmerkingen bij de release van versie 32 met opgeloste problemen (september 2014)

Belangrijk: apps voor iOS 8 moeten worden bijgewerkt

DPS Engineering heeft een probleem met de opslaglocatie geïdentificeerd met v31- en v32-viewers in de GM-versie van iOS 8 dat niet zichtbaar was in de bètaversies van iOS 8. Dit probleem met de opslaglocatie heeft een negatieve invloed op de mogelijkheid van een gebruiker om inhoud te openen en te downloaden na de upgrade naar iOS 8. Dit probleem is opgelost in de hotfix van 13 september voor v31- en v32-viewers, maar DPS-toepassingen moeten hiervoor opnieuw worden samengesteld en ingediend bij Apple.

Belangrijk:

 • Als u uw apps sinds de release van v31.3 op 18 augustus niet opnieuw hebt samengesteld en ingediend, moet u uw apps met meerdere folio's bijwerken zodat de folio's kunnen worden gedownload op apparaten met iOS 8.
 • Als u een app na de release van v31.3 op 18 augustus opnieuw hebt samengesteld en ingediend, kunnen gebruikers waarschijnlijk geen folio's downloaden na een upgrade naar iOS 8, tenzij ze de app hebben verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. We raden u ten zeerste aan om een nieuwe versie van de app in te dienen om te zorgen dat de folio's kunnen worden gedownload.
 • Wanneer gebruikers de upgrade naar iOS 8 uitvoeren, worden eerder gedownloade folio's van het apparaat verwijderd als gebruikers een herstelbewerking uitvoeren. Als gebruikers de upgrade echter uitvoeren met een app die na 13 september is ontwikkeld, zouden de gedownloade folio's behouden moeten blijven.
 • Zorg dat u Single Edition-apps test op een iOS 8-apparaat. Er zijn meldingen geweest over bepaalde apps met één folio die niet correct werken op iPads met iOS 8. Indien nodig moet u apps met één folio opnieuw ontwikkelen en indienen.
 • Apple heeft de interface van iTunes Connect gewijzigd. Als u een nieuwe versie van de app wilt indienen, gebruikt u iTunes Connect om een nieuwe versie op te geven. Gebruik vervolgens Application Loader om het .zip-bestand te uploaden dat is gegenereerd met DPS App Builder. Gebruik daarna de sectie "Builds" in iTunes Connect om de nieuwe geüploade versie op te geven. Wacht tot die versie wordt weergegeven in het dialoogvenster Build toevoegen dat verschijnt wanneer u op het plusteken klikt. Dit kan een paar minuten duren en misschien moet u de pagina vernieuwen of u afmelden en weer aanmelden. Zorg dat u een v32-viewer (99363 of hoger) of v31-viewer (99365 of hoger) opgeeft.

Oplossingen DPS App Builder

 • Probleem opgelost met betrekking tot automatisch verbergen van verticale schuifbalken. In DPS App Builder werkt de optie “Enable auto hiding of the vertical folio scrollbar” nu correct.

Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

 • Probleem opgelost waarbij de paginapositie niet wordt onthouden wanneer de gebruiker het artikel sluit en later terugkeert. (3806048)
 • Probleem opgelost waarbij de Adobe Content Viewer geen inhoud van acrobat.com kan downloaden. (3810984)
 • Folio's die zonder tussenkomst van de gebruiker worden hervat, kunnen nu volledig worden gedownload. (3811424)
 • Probleem opgelost met bericht in abonnementendialoogvenster. (3815420)
 • Probleem opgelost waarbij tijdens de voorvertoning van meerdere folio's op een apparaat één folio verdwijnt. (3759703)
 • Probleem opgelost waarbij de knijp- en zoomfunctie niet goed werkt. (3794606)
 • Probleem met vastlopen opgelost wanneer Voorvertonen op apparaat wordt gebruikt om een folio te bekijken. (3806589)
 • Probleem opgelost waarbij sommige analysegebeurtenissen voor “App install”, “App Startup” en “App Close” niet worden verzonden wanneer de toepassing in staande richting is gestart. (3810661)
 • Downloads worden niet langer een oneindig aantal keren geprobeerd na het optreden van een time-out. (3811438)
 • Welkomstscherm in bètaversie van iOS 8 kan nu worden gesloten. (3773662)
 • Probleem met JSAPI-resultaatwaarden in welkomstscherm in bètaversie van iOS 8 opgelost. (3802159)
 • De HUD (navigatiebalken) geeft nu tekst weer in bètaversie van iOS 8. (3806089)
 • Loopt niet meer vast tijdens het opstarten na achtergronddownload in bètaversie van iOS 8. (3811826)
 • Folio's met ingesloten PDF worden nu weergegeven bij uitvoeren bètaversie van iOS 8. (3813873)
 • Navigeren tussen artikelen met schuifbare frames zorgt niet meer voor vastlopen in bètaversie van iOS 8. (3815374)

Opgeloste problemen voor de Windows-viewer

 • De leespositie wordt nu behouden nadat een folio is bijgewerkt. (3794656)
 • Probleem opgelost met het openen van PDF-bestanden via HTMLResources. (3807536)
 • De eerste inhoudpositie wordt niet meer gewijzigd als een schuifbaar frame wordt ingesloten in een object met meerdere statussen. (3807600)
 • Probleem opgelost met gedrag uitvouwtabs voor schuifbare frames. (3813828)
 • Het gebruik van een hyperlink is om te verwijzen naar HTML-bronnen wordt nu ondersteund. (3813758)

Oplossingen voor de webviewer

 • Diavoorstelling wordt nu meteen gestopt na klikken in plaats van naar de volgende status te gaan. (3787235)

Lopende bekende problemen en advies

JRE Update vereist voor Mac OSX 10.10 Yosemite

Als u een computer gebruikt met Mac OSX 10.10 (Yosemite), moet u de Java Runtime Environment (JRE) bijwerken om DPS App Builder te kunnen uitvoeren. U kunt de Apple-patch downloaden van de volgende locatie:

http://support.apple.com/kb/DL1572  

Problemen met aanmelden/installeren

Bekende problemen met delen via sociale media/webviewer

 • Delen via sociale media in iOS 6 is uitgeschakeld in elke app die na 7 februari is gemaakt. Het volledige menu voor delen via sociale media is uitgeschakeld op apparaten met iOS 6. Het menu delen via sociale media is nog steeds beschikbaar op iOS 7-apparaten.
 • Artikelen met vloeiend schuiven worden mogelijk niet correct weergegeven op de laatste pagina als de hoogte van het artikel niet exact een veelvoud is van de hoogte van het folio. Zo kan de laatste pagina van een 1024x2000-artikel worden bijgesneden, maar een artikel van 1024x1536 (2 keer de hoogte) of een 1024x2304 (3 keer de hoogte) zou prima moeten worden weergegeven. Het probleem komt vooral voor in staande weergave. Dit kan worden opgelost door de hoogte van de pagina met vloeiend schuiven een exact veelvoud te maken van de hoogte van het folio. Een andere oplossing is het gebruik van de PNG-afbeeldingsindeling in plaats van PDF voor het artikel met vloeiend schuiven.
 • Afbeeldingen in de inhoudsopgave die groter zijn dan 70x70, worden bijgesneden in plaats van geschaald.

Andere bekende problemen

 • Wanneer een DPS-app wordt verzonden met Application Loader, wordt een foutbericht met een waarschuwing over niet-overeenkomende versies weergegeven. U kunt dit bericht negeren en doorgaan met verzenden of het versienummer bewerken in iTunes Connect. Apple weigert momenteel geen apps vanwege dit probleem. (3632944)
 • Wanneer u Application Loader gebruikt om een DPS-app in te dienen, verschijnt de foutmelding: “Waarschuwing: Deze versie is ongeldig. . . Het bestand info.plist moet een lijst zijn met een punt als scheidingsteken”. U kunt deze waarschuwing negeren en doorgaan met het indienen van uw app. Apple weigert momenteel geen apps vanwege dit probleem.

Algemene aanbevolen werkwijzen

 • Bij het invoeren van metagegevens voor folio's en artikelen, moet u basistekens zoals a-z, 0-9 en streepjes en onderstrepingsteken gebruiken. Vermijd slashes, symbolen en uitgebreide ASCII-tekens.
 • Als de optie "Free" niet wordt weergegeven in de Editor van de Folio Producer, moet u het volgende doen: (1) de viewerversie van het folio wijzigen in versie 26 of hoger en (2) de artikelen in dat folio bijwerken. (Wanneer u de viewerversie van het folio bijwerkt, behouden de artikelen hun vorige viewerversie totdat ze worden bijgewerkt).
 • Hoewel PDF nu op Android wordt ondersteund, wordt het koppelen aan PDF-bestanden in het bestand HTMLResources.zip niet ondersteund op Android.
 • Neem niet zomaar aan dat alle PDF-artikelen op Android-viewers hetzelfde gedrag vertonen als op iOS-viewers. Met name overlays van webinhoud kunnen ander gedrag vertonen. Panorama's, inlinevideo's en verscheidene andere mogelijkheden worden nog niet ondersteund op Android.
 • Wanneer u een HTML-banner maakt voor een abonnements-app met een machtiging, beslaat de banner de gehele pagina. U moet mogelijk uw HTML overeenkomstig aanpassen.
 • Als u een machtigingsbanner specificeert, moet u wel de elementen van het abonnementsblok (subscription tile) in DPS App Builder opgeven, zelfs als het blok niet wordt weergegeven. (We hebben geprobeerd om dit probleem op te lossen, maar door een bug die we pas laat ontdekten, moesten we terugkeren naar het vorige gedrag.) U kunt lege 'dummy'-afbeeldingen voor de abonnementsblokken gebruiken.
 • Google heeft de indeling voor het insluiten van YouTube-video's gewijzigd. Bewerk de YouTube-insluitingscode zodat deze "src=http://www.youtube.com" in plaats van "src=//www.youtube.com" bevat. U moet ook de overlay instellen op automatisch afspelen en een posterafbeelding vóór de overlay toevoegen.

Opgeloste problemen in vorige releases

Zie Historie van opmerkingen bij DPS-releases voor een lijst met vorige opmerkingen bij de release en opgeloste problemen.

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account