Historie van opmerkingen bij DPS-releases

Dit artikel bevat een archief van de opmerkingen bij eerdere DPS-releases. Zie Opmerkingen bij de release en opgeloste problemen voor een lijst met actuele opgeloste problemen.

Hotfixes in versie 30

28 april 2014

De verouderde Android-viewer gaf geen foutbericht weer wanneer folio's werden gedownload op een Android-apparaat waarop geen opslagruimte meer beschikbaar was. (3732681)

22 april 2014

Knelpuntprobleem met grote pushmeldingen opgelost. (3743224)

10 april 2014

Probleem opgelost voor het verzenden van pushmeldingen met verouderde of meldings-API's. (3735711)

21 maart 2014

Bij het verzenden van een tekstmelding resulteert het gebruik van DBCS-tekens in een bericht dat groter is dan de 256 bytes die zijn toegestaan in het tekstinvoerveld. De gebruikersinterface geeft een negatieve waarde voor het aantal resterende bytes weer, maar het bericht kan wel worden verzonden naar Apple, wat leidt tot een foutmelding. Met deze hotfix kan de service niet meer een bericht verzenden dat groter is dan 256 bytes. Wanneer het tekstbericht de toegestane limiet overschrijdt, geeft de gebruikersinterface een foutmelding weer en moet u het aantal DBCS-tekens verlagen om verder te gaan.

20 maart 2014

In sommige gevallen, als de v30-gereedschappen zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers zich niet aanmelden bij het deelvenster Folio Builder met een Adobe-id waaraan geen toepassingsrol is toegewezen. Dit probleem is in deze hotfix opgelost. Om dit aanmeldingsprobleem te voorkomen, moet u de DPS Desktop Tools (InDesign CC/CS6) of het deelvenster Folio Builder (InDesign CS5.5/CS5) bijwerken. Raadpleeg dit artikel voor koppelingen naar installatieprogramma's.

Opmerkingen bij de release van versie 30 met opgeloste problemen (maart 2014)

Opgeloste problemen voor authoring

Folio's met overlays waarvan de naam regeleindetekens bevat, zorgen ervoor dat de overlays onvolledig zijn en dat downloads voor Android mislukken. Dit probleem is opgelost. (3653600)

Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

Time-outs voor getFolios-aanroepen verhoogd van 15 naar 60 seconden. (3758942)

In Newsstand-apps worden nieuwe aanduidingen weergegeven als een download op de voorgrond is voltooid. (3747785)

In bijgewerkte apps met directe machtiging zijn verschillende aanmeldingsproblemen opgelost, waaronder het probleem dat de aanmeldingsknop niet correct werkte en het probleem waarbij gebruikers werden afgemeld. (3726004 en 3726005)

In de iPhone-viewer blijft de hoogte-breedteverhouding (16:9) van de omslag voor folio's van iPhone 5-formaat nu behouden in de Newsstand-weergave. (3732700)

De viewercode waarmee op gegevensdescriptors in HTMLResources.zip wordt gescand, stelt niet langer onterecht vast dat er een fout is opgetreden. (3724085)

In de URL voor de webweergave die wordt geactiveerd met het veeggebaar omhoog, worden uitgebreide tekens niet langer als URL gecodeerd. (3728362)

Andere viewers dan Newsstand-viewers en Adobe Content Viewer raken na het opnieuw opstarten geen gedownloade folio's meer kwijt als het veld Folio Publication Name slashes bevat. (3706229)

In iOS 7 kan een webinhoud-overlay niet meer worden geactiveerd met veeggebaren. (3719813)

De viewer loopt vast als de gebruiker één sectie van een folio met secties downloadt, het folio niet is gepubliceerd en als de gebruiker dit folio bekijkt en bewerkt. Dit probleem is opgelost. (3712674)

Afbeeldingreeks opnieuw instellen op rotatie en vertraging is nu beschikbaar tijdens het vegen. (3711983)

In iOS 7 verdwijnen de presentatieknoppen niet meer als het apparaat wordt gedraaid op het moment dat de presentatie in een schuifbaar frame is genest. (3710367)

Tikken op geldige navto-koppelingen mislukt niet langer en heeft in sommige gevallen geen effect. (3704444)

De leespositie voor folio's met één leesrichting gaat niet meer verloren als het apparaat in de tegenovergestelde richting wordt gestart (3701061)

De waarden voor lokale opslag worden nu correct opgehaald nadat het apparaat in de slaapstand is gezet of als op de startknop wordt gedrukt. (3696400)

Als u op een PDF-pagina inzoomt en over een afbeeldingsreeks veegt, werkt de afbeeldingsreeks nu naar behoren. (3689978)

Automatisch afspelen van presentatie die opnieuw is ingesteld door een dubbele tik, wordt niet meer hervat als u de pagina verlaat. (3685543)

De Newsstand-cover wordt nu correct bijgewerkt met een pushmelding op de achtergrond, zelfs als de gebruiker geen machtigingen voor het folio heeft. (3684294)

Automatisch afspelen van afbeeldingsreeksoverlays die in een schuifbaar frame zijn genest, mislukt in sommige gevallen niet langer. (3684291)

De nieuwe foliowaarschuwing verschijnt niet in de folioweergave als de viewer niet voor directe machtiging is geconfigureerd. Dit probleem is opgelost. (3684290)

De viewer loopt niet langer vast als de gebruiker in een aangepaste bibliotheek op verscheidene folio's tikt om deze aan te schaffen en vervolgens wil terugkeren naar de standaardbibliotheek. (3678047)

Door heel snel veeggebaren over presentaties te maken, werd er soms overgegaan naar het volgende artikel in plaats van naar de volgende afbeelding. Dit probleem is opgelost. (3673086)

De tekst “Wachtwoord vergeten?” op de iPhone 5 bevindt zich buiten het aanmeldingsvak als de app is geconfigureerd met een URL voor wachtwoord vergeten, maar niet met een URL voor het maken van een account. Dit probleem is opgelost in v30-apps. (3671662)

Als u snel veegebaren over een beveiligd artikel naast een gratis artikel maakt, is het mogelijk om beveiligde artikelen weer te geven zonder dat u deze hoeft aan te schaffen of dat de artikelen zijn vervaagd. Dit probleem is opgelost. (3660132)

Aangepaste HTML-sleuven en de webweergave worden nu correct uitgebreid achter de gebruikersinterface van de viewer. (3658854)

Een voorvertoning van het folio kan nu worden gedownload, zelfs als er een spatie in de naam van de TOC-middelen (inhoudsopgave) wordt gevonden. (3658214)

Als er wordt ingezoomd op een presentatie of afbeeldingsreeks wanneer vegen is ingeschakeld, kunt u nu verticale veeggebaren maken om door de pagina te schuiven. (3656725)

Vegen op een horizontaal schuifbaar frame waarbij de afbeelding is bijgesneden in InDesign, veroorzaakt niet langer dat de pagina beweegt en verspringt. (3653470)

Door tweemaal op een MSO te tikken, kunt u nu correct in- en uitzoomen als de pagina in een PDF-artikel is ingezoomd. (3652078)

Het venster voor afmelden voor gebruikersregistratie is niet langer uitgeschakeld in de offlinemodus. (3650422)

De titel in de bibliotheek geeft niet langer Library Alert (Bibliotheekwaarschuwing) weer als een folio meerdere keren is bijgewerkt. (3649220)

Als u een veeggebaar over een verticaal schuifbaar frame maakt om naar de volgende pagina te gaan, wordt de volgende pagina niet langer meer kort weergegeven en teruggekeerd naar de oorspronkelijke. (3647503)

De in-app browser is betrouwbaarder bij het bekijken van webinhoud. (3610048)

Ontvangstbewijzen voor een iTunes-abonnement kunnen nu worden gevalideerd als het apparaat opnieuw wordt opgestart en niet is ontgrendeld, en de app wordt geactiveerd via een Newsstand-push. (3595346)

Oplossingen voor systeemeigen Android-viewer

Probleem opgelost waarbij video's met automatische afspeelfunctie niet automatisch werden afgespeeld.

Oplossingen toegevoegd waarmee de stabiliteit van de bibliotheek wordt verbeterd wanneer downloads worden geannuleerd.

Probleem met aanmelding voor directe machtiging opgelost.

Video in een presentatie kan nu automatisch worden afgespeeld als de status zichtbaar is. (3761190)

Bij terugkeren naar de bibliotheekweergave wordt de foliolocatie nu opslagen. (3760478)

Geneste afbeeldingsreeksen die zijn ingesteld op automatisch afspelen met een vertraging van 0 seconden, kunnen nu automatisch worden afgespeeld. (3759806)

Probleem opgelost waarbij zwarte of witte lijnen werden weergegeven in lange artikelen met soepele navigatie. (3744416)

Navto-koppelingen in weboverlays werken nu ook als de koppelingen zich in div-secties bevinden. (3723414)

Opgeloste problemen voor de Windows Store-viewer

Als de uitgever een artikelnaam wijzigt, wordt het foutbericht "Kan folio niet openen" niet meer weergegeven wanneer de gebruiker probeert het folio bij te werken. (3729074)

Probleem met aanmelding voor directe machtiging opgelost. (3726018)

Uitvouwtabs voor schuifbare frames worden nu ook aan de boven- en linkerrand weergegeven, in aanvulling op de onder- en rechterrand van de pagina. (3759672)

Een probleem opgelost waarbij de Windows Store-viewer vastliep op het moment dat een bibliotheek werd geopend met een folio waarin de publicatiedatum of omslagdatum niet was opgegeven. (3714037)

In sommige gevallen werden folio's met video-overlays onjuist gearchiveerd. Hierdoor konden gebruikers het folio niet zonder fouten opnieuw downloaden. (3707309)

Opgeloste problemen voor webgebaseerde DPS App Builders

Er is een probleem opgelost om de manier waarop analyses worden geconfigureerd voor klanten met een Professional-versie te verbeteren bij het maken van systeemeigen Android-apps.

Oplossingen voor Analytics

De meetwaarde voor artikelen toont nu consistente rapporten voor gestarte overlays en URL-klikken voor pagina's die deze items niet bevatten. (3726762)

Ingesloten knoppen in een presentatie worden nu goed bijgehouden. (3737243)

Verouderde Android-viewer

De verouderde Android-viewer gaf geen foutbericht weer wanneer folio's werden gedownload op een Android-apparaat waarop geen opslagruimte meer beschikbaar was. (3732681)

Hotfixes in v29

24 februari 2014

In sommige gevallen ontvingen iPhone-folio's van 1136x640 geen pushmeldingen en werden deze niet als de juiste weergave ingeschakeld. Dit probleem is opgelost in de v29.3-release. (3704287)

Externe koppelingen in webinhoud-overlays werken in de webviewer nu naar behoren. (3697794)

HTML-artikelen met externe doelkoppelingen zoals _blank vervangen de huidige pagina in plaats van dat er in de browser van de webviewer een nieuw venster of tabblad wordt geopend. Dit probleem is opgelost in de v29.3-release. (3697798)

14 februari 2014

In systeemeigen Android-apps werken aankopen in app die in Google Play en de Amazon Appstore worden gedaan nu naar behoren als u een nieuwe systeemeigen Android-app ontwikkelt. (3699074)

11 februari 2014

Als u de nieuwste v29.2.x-release (7 februari) hebt gebruikt om een app te maken voor zowel de iPad als de iPhone, loopt de app op de iPhone vast als de gebruiker naar de bladermodus gaat. In de hotfix van 11 februari is dit probleem opgelost.

Als u na 7 februari een iPad-/iPhone-app opnieuw hebt ontwikkeld en hebt verzonden en uw app in de bladermodus op de iPhone crasht, moet u de app opnieuw maken (bewerken) en vervolgens opnieuw verzenden. U hoeft GEEN nieuwe versie van DPS App Builder te downloaden om de hotfix uit te kunnen voeren.

7 februari 2014

Apple keurt sinds kort apps af die de advertentie-id voor andere doeleinden dan voor advertenties gebruiken. DPS-viewers bevatten de SDK van Facebook voor delen via sociale media en daarom heeft Apple alle nieuwe DPS-apps afgekeurd. Om dit probleem te verhelpen, heeft Adobe delen via sociale media in iOS 6 uitgeschakeld voor nieuwe apps. Deze wijziging in de viewer heeft geen invloed op apps die al verkrijgbaar zijn in de App Store. Dit is alleen van toepassing op nieuwe builds van v28- en v29-apps.

Voor elke nieuwe v28- of v29-app is het volledige menu voor delen via sociale media, dus niet alleen de optie voor Facebook, uitgeschakeld op apparaten met iOS 6. Het menu delen via sociale media is nog steeds beschikbaar op iOS 7-apparaten.

Als Apple uw app onlangs als gevolg van de advertentie-id heeft afgewezen, kunt u DPS App Builder gebruiken om uw app opnieuw te ontwikkelen en opnieuw naar de App Store te verzenden. Dit betreft een wijziging aan de serverzijde en de DPS App Builder hoeft dus niet te worden bijgewerkt.

Het is nog nooit voorgekomen dat Apple een al in de App Store verkrijgbaar product heeft afgekeurd. Bestaande apps hebben als het goed is dus geen last van deze beleidswijziging. 

5 februari 2014

Er is een fout opgelost die ervoor zorgde dat gedownloade folio's uit de bibliotheek werden verwijderd zodra de niet-Newsstand-app uit het geheugen werd verwijderd en opnieuw werd opgestart. Dit probleem werd veroorzaakt door diakritische tekens in de publicatie. Het beïnvloedde de volgende DPS-apps: Adobe Content Viewer en niet-Newsstand-apps. (3691128)

Er is een fout opgelost die ervoor zorgde dat de machtiging van de iTunes-abonneeserver werd opgeheven op het moment dat een met een wachtwoord beveiligd iDevice opnieuw werd gestart en de app via een Newsstand-push werd geactiveerd voordat de gebruiker het apparaat had ontgrendeld. (3595346)

De Newsstand-cover wordt nu correct bijgewerkt met een pushmelding op de achtergrond, zelfs als de gebruiker geen machtigingen voor het folio heeft. (3684294)

Voor de functie voor basisanalyse wordt de lijst Audience Settings niet meer afgekapt in de lijst Accumulation Settings wanneer het account een groot aantal folio's bevat. (3681417) Er zijn verschillende andere weergaveproblemen opgelost.

30 januari 2014

DPS App Builder is bijgewerkt om een fout in de abonnementsbanner in op AIR gebaseerde Android-viewers te verhelpen. Op Android HD-apparaten werd de standaardtegel voor bibliotheekabonnementen weergegeven in plaats van de banner voor het specifieke abonnement Met de update naar DPS App Builder wordt de aangepaste abonnementsbanner nu op alle ondersteunde Android-apparaten weergegeven. Om deze wijziging door te voeren, moet u DPS App Builder bijwerken en een Android-app bewerken of ontwikkelen.

December 2013

Wanneer folio's worden gedownload op de achtergrond, verschijnt soms een bericht dat er een nieuwe uitgave beschikbaar is, zelfs wanneer gebruikers de recentste versie lezen.

Schuifbare frames in webviewer die waren ingesloten in andere overlays, werkten niet meer correct na de release van versie 29. Dit probleem is opgelost met de hotfix van 10 december 2013. Er is geen actie vereist.

Sociaal media werkte niet goed in sommige v27- en v28-apps als de folio's na de release van versie 29 waren gepubliceerd. Dit probleem is opgelost met de hotfix van 10 december 2013. Het zou niet nodig moeten zijn om de folio's opnieuw te publiceren of een andere handeling uit te voeren.

Opmerkingen en opgeloste problemen bij de v29-release (december 2013/januari 2014)

Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

 • Delen via Pinterest wordt niet meer geblokkeerd door een foutbericht als het artikel is beveiligd. (3678200)
 • Na het activeren en vervolgens opnieuw instellen van een overlay voor het schuiven van een afbeelding (schuiven en zoomen), kunt u met een veeggebaar over de overlay gaan om artikelen of pagina's te wijzigen. (3673208)
 • Probleem met periodiek vastlopende Chinese apps als gevolg van de ChinaCache-respons is opgelost. (3681676) De functie voor het beoordelen van de app in iOS 7 zorgt voor een leeg scherm. Apple heeft een wijziging aangebracht in iOS7 die voorkomt dat DPS-apps rechtstreeks worden gekoppeld met de overzichtspagina in iTunes. De v29-viewers verwijzen nu naar de productpagina, waar gebruikers de app een score kunnen geven en een recensie kunnen achterlaten.
 • De lees-API wordt nu geladen voor een folio, zelfs als het folio niet volledig is gedownload. Door deze wijziging kunnen overlays met digitale blow-ins correct worden weergegeven in folio's met gratis voorvertoning van artikelen. (3658157)
 • De tekst van de voorvertoning van de uitgave in de bladermodus wordt niet meer afgekapt in verschillende talen. (3662430)
 • In iOS 7 konden grote folio's die via Newsstand werden geleverd soms niet worden uitgepakt. Dit zorgde voor problemen als de gebruiker het folio wilde gebruiken. Dit probleem is opgelost in de hotfix van 13 december 2013. Gebruikers kunnen nu de installatie van een Newsstand-download hervatten die op de achtergrond niet is gelukt. (3678236)
 • Bij herstel via iCloud treedt geen fout meer op bij het downloaden van een folio als dit voorafgaand aan het herstel was gedownload. (3658682)
 • Overlays reageren nu correct op veeggebaren wanneer ze zich in een schuifbaar frame bevinden en zijn ingezoomd in artikelen met PDF-afbeeldingsindeling. (3656040)
 • Het toetsenbord verschijnt nu in de webweergave, zelfs als de toepassing door een extern bericht is gestart. (3655343)
 • Zodra u tikt op een afbeeldingsreeks, wordt de animatie nu onmiddellijk stopgezet. (3655323)
 • In de weergave Favorieten wordt de staart van letters niet meer afgekapt in iOS 7. (3653518)
 • Bij een veegbeweging in een overlay voor het schuiven en zoomen van een afbeelding wordt deze niet meer geactiveerd in iOS7. (3652378)
 • Bestanden worden niet meer verwijderd als de toepassing wordt afgesloten terwijl er een downloadproces bezig is. (3646105)
 • De opslagruimte neemt nu correct toe na het verwijderen van lokale folio's van het apparaat. (3642155)
 • Als knijpen en zoomen is uitgeschakeld in de viewer in iOS 7, zijn er niet langer twee veegbewegingen nodig om een schuifbaar frame te activeren in een artikel dat met horizontale veegbewegingen moet worden gelezen. (3639687)
 • De knop 'Meer tonen' in de bibliotheek bevindt zich niet langer meer onder de navigatiebalk als de viewer zo is ingesteld dat de navigatiebalk in de folioweergave wordt verborgen. (3639187)
 • Als u op de statusbalk tikt in de folioweergave, wordt u nu correct naar de eerste pagina van het artikel geleid, zelfs als u voorbij de tweede pagina bent gebladerd. (3637338)
 • Als u in iOS 7 dubbeltikt op de titel in de navigatiebalk van de folioweergave, keert u nu terug naar het eerste artikel van het folio. (3637334)
 • Er verschijnt een handelsversie van het folio in de bibliotheek, ook als in de viewer bij 'alwaysVerifyPrices' de optie 'false' is ingesteld en de product-id in eerste instantie niet is ingesteld in iTunes Connect. (3632934)
 • Een handelsversie van het folio wordt niet langer weergegeven als Free wanneer deze wordt gepubliceerd met een product-id die niet voorkomt in iTunes Connect en vervolgens wordt bijgewerkt in Folio Producer. (3632843)
 • In de bibliotheek voor secties wordt de staart van letters in titels niet meer afgekapt in iOS 7. (3632127)
 • De app loopt niet meer vast als u op een knop op de navigatiebalk tikt terwijl u een veegbeweging maakt in de bladermodus. (3629583)
 • Als u op een navto-koppeling naar een beveiligd artikel tikt terwijl de navigatiebalk wordt weergegeven, blijft de knop Kopen in koopdeelvenster nu zichtbaar. (3629021)
 • Als u in de folioweergave via een goto-hyperlink naar een aangepaste webpagina gaat, wordt deze niet meer gedeeltelijk bedekt door de statusbalk van iOS. (3628154)
 • De linkerkant van de tikzone reageert nu correct op de knop Alles selecteren/Niets selecteren in de archiefweergave. (3626746)
 • De eerste keer dat u een aangepaste HTML-webweergave opent in het folio, wordt de titelbalk niet meer gedeeltelijk bedekt door de statusbalk van iOS. (3622213)
 • De ruimte voor de titel van de app in de iPhone-viewer is niet meer te smal. (3619689)
 • Nieuwe of verwijderde SKU-codes voor abonnementen worden nu weergegeven in de toepassing na een app-upgrade. Dit omvat het omzetten van een app zonder abonnement naar een app met abonnement. (3618262)
 • De uitgangspositie van de scrubber op de iPhone in iOS 7 bevindt zich nu geheel links. (3615139)
 • De scrubber wordt nu correct weergegeven. In sommige gevallen werd de scrubber in iOS 7 weergegeven met afgeronde hoeken aan de rechterkant en scherpe hoeken aan de linkerkant. (3609600)
 • Als locatieservices voor het eerst worden ingeschakeld in een DPS-toepassing, worden de aanroepen voor geolocatie nu correct gestart. (3615089)
 • Het menu Favorieten verdwijnt nu als het menu Delen wordt geopend terwijl het menu Favorieten wordt weergegeven. (3612660)
 • De statusbalk van iOS wordt niet meer kort op het welkomstscherm getoond voordat de bibliotheek wordt weergegeven. (3611771)
 • Bij een veegbeweging wordt de pagina niet meer in de verkeerde richting verplaatst wanneer u de veegbeweging begint in de hot zone van de navigatiebalk. (3604237)
 • De navigatiebalk verdwijnt nu onmiddellijk zodra u op een navto-koppeling tikt. (3601795)
 • Het venster waarin u moet bevestigen of u een webpagina in Safari wilt openen, verschijnt niet langer meer achter de webweergave als deze wordt geactiveerd via adobeDPS.dialogService.open("url"). (3598816)
 • Een viewer krijgt nieuwe machtigingseindpunten als een app wordt bijgewerkt naar een nieuwe versie en de nieuwe versie over een andere integratie-id beschikt. (3596956)
 • Het koopdeelvenster wordt niet meer korte tijd weergegeven nadat een video op volledig scherm wordt beëindigd als de gebruiker het apparaat draait terwijl de video wordt afgespeeld. (3561016)
 • De app loopt niet meer vast als er een toepassing wordt bijgewerkt in iOS 7.1 bèta. (3674015)

Oplossing voor Android-viewer (AIR)

 • v29-apps voor Android die op AIR zijn gebaseerd, bieden nu ondersteuning voor Android 4.4.
 • In de Android DPS Viewer wordt in het HTML-tekstgedeelte het virtuele toetsenbord nu correct weergegeven. (3645955)
 • Afbeeldingen in diapresentaties met geleidelijke overgangen worden nu op de juiste grootte weergegeven, ook als de pagina tegelijkertijd wordt ingezoomd. (3645597)
 • In geplaatste PDF's die zijn gemaakt in Word in Mac OS, ontbreken geen speciale tekens meer. (3635908)
 • Viewers met Android-machtiging blijven nu aangemeld als de viewer wordt geminimaliseerd en hersteld. (3632946)
 • Tekst met lijnen wordt nu correct weergegeven na een knijp- en zoombeweging in een PDF-folio. (3631177)
 • Een foutbericht "Kan bibliotheek niet bijwerken. Kan geen verbinding met de server tot stand brengen." treedt niet meer op als de Adobe Content Viewer voor het eerst wordt gestart op een Android-apparaat met een Chinees netwerk. (3621100)
 • Kan nu in webinhoud van de ene pagina naar de andere navigeren. (3584796)
 • Als twee artikelen na elkaar worden voorvertoond in een PDF-folio zonder dat de viewer tussentijds wordt gesloten, is er geen resterende inhoud van het eerste artikel meer zichtbaar. (3578950)

Oplossingen voor de webviewer

 • Betere rendering van HTML-overlays
 • Verbeterde verwerking van berichten in de Adobe Content Viewer voor Web SDK.

Hotfixes in v28

 • Verschillende kleine oplossingen voor problemen met schuifbare frames zijn opgenomen in een hotfix. Wanneer u bent ingezoomd in een schuifbaar frame, zou u moeten merken dat het schuiven soepeler gaat. Wanneer u bent ingezoomd in een schuifbaar frame kunt u dubbeltikken op de pagina of in het schuifbare frame om weer uit te zoomen tot 100%. Vóór deze hotfix was het niet mogelijk om uit te zoomen door te dubbeltikken op het schuifbare frame.
 • Wanneer een distributieapp wordt geüpload met Application Loader, wordt een foutbericht met een waarschuwing over niet-overeenkomende versies weergegeven als het versienummer niet overeenkomt met het versienummer dat is opgegeven in iTunes Connect. Met de hotfix wordt nu de correcte versie weergegeven. U kunt de versie in iTunes Connect bewerken of de waarschuwing negeren. (3632944)
 • Downloadrapporten van uitgevers worden nu correct gevuld. (3632837)
 • Wanneer u een aangepaste bibliotheek toevoegt en vervolgens het selectievakje “Show navigation toolbar” uitschakelt, kan de aangepaste bibliotheek nu worden weergegeven in de app. (3633203)
 • De knop Abonneren wordt nu weergegeven in de bibliotheek als de app voor de eerste keer wordt gestart. (3631155)
 • R28: voor ontvangers van gedeelde inhoud via een iPhone wordt niet langer het 404-foutbericht in plaats van de bestemmingspagina weergegeven. (3634929/3634971)
 • Het aanroepen van GetAccountEntitlement retourneert niet langer de 500-antwoordcode. (3637375)
 • Gebruikers kunnen zich nu vanuit een ingesloten webviewer aanmelden om inhoud met rechten weer te geven. (3639196)

Opgeloste problemen in versie 28 (oktober 2013)

Oplossingen voor iOS 7 (viewers van versie 27 of 28)

 • Het besturingselement voor het sluiten van het dialoogvenster voor aanmelden wordt in iOS 7 niet meer weergegeven als een “X”. (3629759)
 • In iOS 7 crasht de toepassing niet meer wanneer gebruikers hun vingers naar elkaar toe of uit elkaar te bewegen om in of uit te zoomen op een vectorpresentatie of schuifbaar frame. (3629753)
 • Wanneer gebruikers in iOS 7 vanuit de bladerweergave op een artikel tikken, verschijnt niet langer een gedeeltelijke weergave van het artikel ernaast. (3629616)
 • In iOS 7 verdwijnen overlays voor vectorpresentaties en schuifbare frames niet meer wanneer het apparaat wordt gedraaid. (3629615)
 • Downloaden op de achtergrond in Newsstand mislukt als de toepassing helemaal vooraan staat wanneer de slaapstand van het apparaat actief is. (3629767)

Opgeloste problemen voor de iOS-viewer

 • Downloaden op de achtergrond in Newsstand mislukt niet meer als de toepassing helemaal vooraan staat wanneer de slaapstand van het apparaat actief is.(3627696)
 • Het paywall-bericht voor sociaal delen blijft nu behouden in een gedownloade voorvertoning wanneer de gebruiker naar een aangepaste winkelpagina bladert en vervolgens teruggaat naar de inhoud. (3604868)
 • Inhoud met volledige resolutie wordt nu correct opgehaald wanneer een gebruiker een beveiligd folio downloadt en zich vervolgens aanmeldt bij een account als gebruiker met directe rechten met toegang tot de publicatie. (3596204)
 • Het paywall-bericht wordt nu correct toegepast op alle niet-gratis artikelen wanneer een gebruiker met directe rechten een folio downloadt, zich afmeldt bij het account en het folio weergeeft. (3596201)
 • Schuifgebaar wordt niet herkend als een schuifbaar frame zich niet in de HUD of de regio met het aanwijsgebied voor navigatie bevindt. (3587276)

Oplossing voor Android-viewer (AIR)

 • In op AIR gebaseerde viewers kunnen gebruikers nu een hyperlink activeren als de hyperlink zich in de HUD of de regio met het aanwijsgebied voor navigatie bevindt. (3584776)
 • Registratieopties worden niet langer weergegeven wanneer het apparaat offline is en de toepassing geconfigureerd is om registratieopties niet weer te geven. (3580578)

Oplossingen voor maken/publiceren met DPS

 • Tijdstempels voor gepubliceerde folio's in de weergave voor publicatieverzoeken in Folio Producer zijn nu correct. (3598287)
 • Het verwijderen van een folio dat wordt gedeeld vanuit een ander account in het deelvenster Folio Builder leidt niet meer tot een fout. (3577372)
 • Als de uitgever voor een folio secties verwijdert die eerder tijdens het importeren zijn ingesteld met sidecar.xml, leidt het weergeven van het bijgewerkte folio in de viewer er niet meer toe dat de toepassing af en toe crasht. (3584034)
 • Als soepele navigatie en horizontaal vegen zijn opgegeven in het bestand sidecar.xml, wordt de eigenschap nu altijd ingesteld wanneer het artikel wordt gemaakt. (3585563)

Oplossingen voor de webviewer

 • In de webviewer wordt nu een knop Gereed weergegeven wanneer video's op volledig scherm worden weergegeven (binnen de grenzen van het gedeelte met browserinhoud) waardoor gebruikers de video eenvoudiger kunnen negeren.
 • De SDK van de Adobe Content Viewer for Web is voor ingesloten webviewers bijgewerkt naar versie 2. Versie 1 wordt niet meer ondersteund en is niet meer beschikbaar.

Hotfixes in versie 27

 • Vanwege een wijziging die is aangebracht door Apple werden DPS-apps tijdens het uploaden geweigerd waardoor het foutbericht "Invalid Binary - Missing Nib File" (Binair bestand is ongeldig - Nib-bestand ontbreekt) werd weergegeven in Application Loader. 
 • Er is een probleem opgelost waarbij het openen van een aangepaste winkel soms ertoe leidde dat het uiterlijk van de paywall-afbeelding werd gewijzigd in folio's met een voorvertoningsfunctie voor Free-artikelen.
 • Knoppen met Ga naar pagina-acties of navto-koppelingen die naar een specifieke pagina gaan, werken nu goed in een app voor één folio. Werk DPS App Builder bij en bewerk de app voor één folio of maak de app opnieuw.
 • Als een app wordt bijgewerkt naar versie 25 of hoger, worden bestaande omslagafbeeldingen voor bibliotheken in een app van versie 24 of lager vergroot tot de afmeting van de nieuwe bibliotheekcontainer. Hierdoor worden de afbeeldingen vervaagd. Met deze hotfix worden omslagafbeeldingen opnieuw gegenereerd wanneer een upgrade wordt uitgevoerd en de afbeeldingsgrootte in de cache niet overeenkomt met de verwachte afbeeldingsgrootte.
 • De bundel-id's van apps die zijn gemaakt met gereedschappen van derden worden nu correct verhoogd in DPS App Builder. Voor deze wijziging aan de serverzijde hoeft DPS App Builder niet te worden bijgewerkt.

Opgeloste problemen in versie 27 (juli 2013)

Viewer

 • De secties werken nu goed in apps met aangepaste bibliotheken.
 • De positie van een audio-overlay die is ingesteld op afspelen op de achtergrond, verandert niet meer wanneer u het apparaat draait in de modus Bladeren.
 • In een iPhone-viewer kunnen gebruikers nu het downloaden probleemloos hervatten of annuleren nadat ze de vraag om het folio bij te werken hebben afgewezen.
 • Het deelvenster met de aankoopvoorvertoning in de voorvertoning van het artikel is nu zo gepositioneerd dat deze in sommige situaties niet meer gedeeltelijk wordt verborgen.
 • De achtergrondkleur van de container van de machtigingsbanner is nu donkergrijs in plaats van wit.
 • In een iPhone-viewer is een bug waarbij het dialoogvenster "Sectie niet gedownload" te vaak in de modus Bladeren werd getoond, opgelost.
 • In iOS-apps wordt geen foutbericht meer weergegeven als een op de achtergrond gedownload folio niet wordt gedownload. Er wordt alleen een fout weergegeven als gebruikers de download starten.
 • Als een gebruiker in de bibliotheek tegelijkertijd op zowel een folio met secties als een folio zonder secties tikt, loopt de viewer niet meer vast.
 • De status van gerechtigde folio's wordt niet meer als "Onbekend" weergegeven in aangepaste bibliotheken.
 • First Folio Free wordt niet meer gereset wanneer de app wordt verwijderd en opnieuw wordt geïnstalleerd.
 • Twitter-feeds in Webinhoud-overlays worden nu goed weergegeven.

Publiceren

 • In de zeldzame gevallen dat publicatie mislukt, blijft het folio niet langer de status Privé/Handel behouden. Het bijwerken van het folio weerspiegelt de opgegeven statusinstellingen.
 • Het probleem met het in cache opslaan van getFolios-API is opgelost.
 • In sommige gevallen kon de uitgever het opnieuw uitvoeren van een mislukte publicatiepoging niet annuleren. Dit probleem is opgelost.

Webviewer

 • Extern gekoppelde audiobestanden worden nu goed afgespeeld.

Hotfixes in versie 26

 • De DPS App Builder maakt nu een correcte aangepaste Adobe Content Viewer-app wanneer u gebruikmaakt van Enterprise-certificaten.
 • Het bijwerken van een folio met verwijderde artikelen werkt naar behoren.
 • De optie Fix Orientation in de DPS App Builder voor iPhone-viewer is nu beschikbaar.
 • De knoppen voor hotzones zijn nu geactiveerd.
 • Het ontwerp van gratis voorvertoningen van artikelen is verbeterd met een hotfix. Beveiligde voorvertoningen van artikelen hebben een donker net voor een verbeterde weergave. Bovendien geeft een gratis beveiligd artikel met de instelling Alleen horizontale veeggebaren nu een grijs gebied weer voor de tweede en resterende pagina's van het artikel. Een ontwerpprobleem met het deelvenster Voorvertoning dat resulteerde in bijgesneden knoppen in de modus Bladeren is opgelost.
 • Gebruikers met direct rechtenbeheer worden niet meer incorrect afgemeld.
 • De analytische gegevens van de Content Viewer voor het web worden nu correct gerapporteerd.
 • Het probleem met de knop Secties waardoor de app in sommige gevallen vastliep, is opgelost.

Opmerkingen bij de release van versie 26 met opgeloste problemen (1 mei 2013)

Adobe Content Viewer

 • U wordt niet meer herhaaldelijk afgemeld bij Adobe Content Viewer en gedwongen om u weer aan te melden, soms twee keer.
 • Niet-gepubliceerde folio's worden niet meer onder gepubliceerde folio's in de Adobe Content Viewer weergegeven.
 • U wordt niet meer afgemeld bij Adobe Content Viewer nadat u de toepassing geforceerd hebt afgesloten en opnieuw hebt gestart.

Folio Authoring

 • InDesign loopt niet meer vast bij het importeren van een artikel met een knop die verwijst naar een overlay op het plakbord.
 • De dag en de maand van de datuminstelling worden in sommige gevallen niet meer omgedraaid.
 • Artikelen kunnen niet meer opnieuw worden geordend als het folio is vergrendeld.

iOS-viewers

 • Met de knop Terug gaat u terug van de navto-bestemming naar de navto-bronpagina in horizontale navigatie door een artikel.
 • Zoomen met knijpbeweging in een PDF-artikel gaat nu net zo snel als in vorige versies van de viewer.
 • Readers kunnen nu het downloaden van een folio hervatten wanneer het folio tijdens het downloaden wordt bijgewerkt.
 • Miniaturen voor bladeren zijn nu aanwezig voor HTML-artikelen in een Single Edition-toepassing.

Webviewer

 • De video stopt nu bij het laatste frame wanneer de optie wordt geselecteerd.
 • De knoppen houden nu de stapelvolgorde aan en zijn niet meer zichtbaar door andere overlays heen wanneer de knoppen zijn verborgen.
 • Hyperlinks naar andere pagina's worden nu ondersteund in webviewer voor Internet Explorer 8, 9 en 10.
 • Er zijn meerdere problemen met betrekking tot Internet Explorer opgelost, inclusief ondersteuning voor hyperlinks en volledige ondersteuning voor artikelen met meer dan 10 pagina's.

Hotfixes in versie 25

 • Met de koppelingen naar websites in HTML-pagina's met aangepaste pictogrammen wordt de webpagina nu correct in de browser van de app geopend en niet in de externe browser (Mobile Safari). Dit probleem is opgelost in een hotfix aan de serverzijde. Maak de app opnieuw en test deze.
 • In sommige gevallen leidde het testen van een ontwikkelings-app met abonnement in een sandbox-omgeving ertoe dat geldige abonnementen niet goed werkten. De einddatum en begindatum waren leeg in de ontvangstbewijzen voor abonnementen. Dit probleem is opgelost in een hotfix aan de serverzijde.
 • iOS-analyse: kenmerk van viewerversie met achtervoegsel "-dev-m" is opgelost in een hotfix aan de serverzijde.
 • Wanneer iOS 6.1 op een apparaat wordt uitgevoerd, crasht elke app met meerdere folio's die in een versie ouder dan versie 25 is gemaakt wanneer het apparaat geen internetverbinding heeft. Na de hotfix kunt u DPS App Builder gebruiken om een versie 24- of versie 25-viewer te maken die niet crasht in de offline-modus wanneer het apparaat iOS 6.1 uitvoert.
 • Het plaatsen van .oam-bestanden (Edge) in InDesign CS6-documenten om een overlay te maken werkt nu goed in versie 25-folio's. Download en installeer de DPS-bureaubladprogramma's.
 • Het toevoegen van HTML-inhoud met iframes (zoals ingesloten YouTube-video's) werkt nu goed in versie 25-folio's.
 • Knoppen met Ga naar status-acties werken nu goed in sommige gevallen.
 • App Builder loopt niet meer vast als er veel aangepaste werkbalkruimten zijn.
 • DPS App Builder bevat nu de juiste bundle ID-versie. Er treedt niet meer een bundle ID-fout op bij het verzenden van de viewer.

Opmerkingen bij de release van versie 25 met opgeloste problemen (januari 2013)

Publiceren

 • De voorvertoning van een folio mislukt niet meer wanneer een URL voor een webinhoud-overlay eindigt met een slash.
 • U kunt nu het veld Sectiegebied in lijstweergave of miniatuurweergave van de Folio Producer Editor.
 • Er treedt geen fout meer op bij het publiceren van een folio die een HTML-artikel bevat waarin voorvertoningsminiaturen ontbreken. Het publiceren van een R22- of later HTML-artikel zonder voorvertoningsafbeelding mislukt niet meer.
 • Als een rasterafbeelding in een schuifbaar vectorframe wordt geplaatst, wordt niet meer alleen de zichtbare rasterafbeelding gegenereerd.

DPS App Builder

 • Wanneer u een viewer bewerkt in DPS App Builder, hoeft u de aangepaste bibliotheekpictogrammen niet meer opnieuw te selecteren.

iOS-viewers

 • Vegen met twee vingers om stapels te wijzigen terwijl een video wordt afgespeeld of gepauzeerd in een PDF-artikel waarin zoomen met knijpbeweging is ingeschakeld, resulteert niet meer in het crashen van de viewer.
 • Het openen van de viewer wordt niet meer onderbroken wanneer de lijst met folio's voor de account erg groot is (bijvoorbeeld meer dan duizend).
 • De viewer loopt niet meer vast nadat een gepubliceerd folio zonder secties is gewijzigd om secties op te nemen en het folio is bijgewerkt.
 • Vectortekst lijkt niet meer gerasterd nadat u hebt ingezoomd, uitgezoomd en opnieuw hebt ingezoomd.
 • De abonnementsgebruikersinterface wordt nu meteen na aanschaf van een abonnement op de iPhone bijgewerkt.
 • De navigatiebalken worden nu correct weergegeven in HTML-artikelen, zelfs als de hotzone van de navigatiebalk is ingeschakeld.
 • De knop om een panoramaweergave af te sluiten, is nu identiek op iPad's met en zonder retinascherm.
 • Abonnementen met onjuiste product-id's worden niet meer weergegeven als leeg in de abonnementenlijst voor de eindgebruiker. Er worden geen abonnementsopties meer weergegeven als de product-id ongeldig is.
 • Een koppeling naar een andere toepassing maken in een aangepaste HTML-ruimte werkt nu goed op iOS 5.
 • Problemen waarbij de viewer crashte tijdens het snel wisselen tussen PDF-artikelen voor meervoudige rendering die MSO's op meerdere pagina's bevatten, zijn nu opgelost.
 • Als presentaties met dezelfde MSO-naam op aangrenzende stapels zijn geplaatst en het apparaat wordt gedraaid, is de eerste knop Ga naar status niet meer geselecteerd in plaats van de huidige dia.
 • Een alleen horizontaal schuifbaar frame schuift nu goed wanneer de oorspronkelijke positie van de inhoud is ingesteld op Documentpositie gebruiken voor tekst en bepaalde containerframes voor afbeeldingen.
 • De filterknop wordt nu goed weergegeven na aanmelding met machtiging bij folio's met beperkte distributie die een filter hebben.

Android-viewers

 • Er zijn veel problemen opgelost met DPS-viewers die werken op nieuwe 1920x1200-Android-apparaten.
 • Problemen met het openen van folio's op bepaalde grotere Asus Transformer-apparaten met Android zijn opgelost.
 • De viewer houdt nu de instelling Documentpositie gebruiken aan voor schuifbare frames wanneer het apparaat wordt geroteerd.
 • Eerder weergegeven folio's zijn niet meer gedeeltelijk zichtbaar achter de onderste navigatiebalk van de toepassing.

Hotfixes in versie 24

 • Om de betrouwbaarheid van servers te vergroten en uitval te verminderen, staan servers die DPS-folio's hosten nu in een afzonderlijk, geïsoleerd cluster op acrobat.com.
 • De Editor van de Folio Producer crashte soms tijdens het navigeren tussen artikelen.
 • Problemen met vastlopen bij weinig geheugen op de Kindle Fire 3 (8,9 inch-HD-apparaten). Bij bepaalde acties, zoals het weergeven of afspelen van audio-overlays en het browsen door inhoud in de webbrowser in de app, werd de app afgesloten vanwege te weinig geheugen.
 • Transparant gerasterde PDF's worden niet goed weergegeven in de webviewer.
 • Presentatie-overlays die zijn gemaakt met WoodWing-programma's, worden in een onjuiste staat geopend in de webviewer.
 • Firefox reageert niet meer wanneer u in bepaalde artikelen met video navigeert naar de vorige of volgende pagina.

Opmerkingen bij de release van versie 24 met opgeloste problemen (november 2012)

Opgeloste problemen in de iOS-viewer

 • U kunt nu vloeiender verticaal navigeren naar de volgende pagina in een artikel wanneer u hebt ingezoomd.
 • Transparantie gaat niet meer verloren wanneer u inzoomt op een schuifbaar vectorframe waarop transparantie is toegepast.
 • Downloaden kan nu worden hervat wanneer de WiFi-verbinding verloren gaat en wordt hersteld.
 • Het probleem dat er in iOS 5 voor zorgde dat in sommige presentaties de instelling Vertraging werd genegeerd voordat de presentatie automatisch werd afgespeeld, is opgelost.
 • ITMS-koppelingen van een aangepaste store openen nu probleemloos de koppeling in de iOS App Store.
 • De viewer loopt niet meer vast wanneer een artikel in een folio met HTMLResources.zip wordt bijgewerkt.
 • De witte lijnen zijn niet meer zichtbaar in schuifbare inhoud wanneer geschreven inhoud afmetingen van onvolledige pixels gebruikt.
 • Abonnementsblok en machtigingsbanner worden bij de eerste keer starten correct weergegeven.
 • Het bericht "Nieuwe inhoud beschikbaar. Kopen of Annuleren" wordt niet meer weergegeven wanneer een gemachtigde gebruiker inhoud weergeeft terwijl er nieuwe inhoud wordt gepubliceerd.
 • Het probleem dat er in iOS 6 voor zorgde dat de viewer vastliep als een apparaat tijdens het weergeven van een folio een paar keer snel werd geroteerd, is nu opgelost.
 • Het volgende probleem is opgelost: de eerste afbeelding van een afbeeldingsreeksoverlay lijkt te worden hersteld wanneer u naar een andere pagina veegt en weer teruggaat, maar als u probeert met de afbeelding te communiceren, springt het scherm terug naar de afbeelding waar de reeks is gepauzeerd.
 • Betere navigatie in een folio van 2048 x 1536 op een iPad met retina-display waarin de artikelindeling is ingesteld op JPEG, PNG of Automatisch.
 • Het probleem waarbij vegen in PDF-artikelen met schuifbare frames of presentaties gepaard ging met jittering, is nu opgelost.

Opgeloste problemen in de Android-viewer

 • Eerder weergegeven folio's zijn niet meer een beetje zichtbaar achter de navigatiebalk in de bibliotheek- en folioweergave.

Opgeloste problemen in Folio Producer

 • Als u het dialoogvenster voor het delen van een folio afsluit, wordt er niet langer een foutbericht weergegeven.
 • Een betere foutverwerking voor situaties waarin de folioafmetingen per ongeluk zijn ingesteld op 0 x 0.
 • In het dialoogvenster met eigenschappen van het folio blijft de instelling voor rechterrand inbinden nu behouden.
 • Voorvertonen op apparaat werkt nu goed voor folio's met artikelen met soepele navigatie.
 • Het gedrag van de optie Soepele navigatie is nu hetzelfde in de dialoogvensters Artikel importeren en Eigenschappen artikel.
 • Leestekens, zoals een punt (.) en een schuine streep (/), zijn niet meer toegestaan in het tekstvak Grootte in het dialoogvenster Nieuw folio.
 • Foutberichten voor folio's met ongeldige omslagen zijn verbeterd.
 • De onjuiste knopinfo in Aziatische talen is gecorrigeerd.
 • Het probleem met het uploaden van een offlinefolio naar de cloud is opgelost.
 • Cover Date wordt nu meteen bijgewerkt in de gebruikersinterface.
 • De knoppen in de Franse gebruikersinterface van Folio Producer zijn nu goed uitgelijnd.
 • De miniaturen worden nu goed bijgewerkt in het deelvenster Folio Builder na het uploaden van artikelen.
 • Wanneer u in de miniatuurweergave de muis door een artikel met soepele navigatie verplaatst, wordt er geen witruimte meer weergegeven.
 • De beschrijving van het menu en de knopinfo voor het menu Sorteren en de knopinfobeschrijving van ''Alfabetische volgorde a-z'' in het deelvenster Folio Builder zijn nu goed vertaald.
 • Folio-omslagen hebben niet langer een witte rand in het dialoogvenster Eigenschappen van folio.

Opgeloste problemen in de webviewer

 • De webviewer ondersteunt nu stoppen bij het laatste frame in een afbeeldingsreeks.
 • De webviewer ondersteunt nu hyperlink-overlays die URL-parameters bevatten.
 • De webviewer bevat een oplossing van het probleem met ondersteuning voor geneste overlays.

Hotfixes in versie 23

Het foutbericht ''De gebruiker of de geselecteerde publicatie is ongeldig'' wordt niet meer weergegeven wanneer u apps downloadt van DPS App Builder. Als u deze fout ziet, verwijdert u de vorige DPS App Builder-app en installeert u deze opnieuw.

Opmerkingen bij de release van versie 23 met opgeloste problemen (september 2012)

Publiceren

 • De installatieprogramma's worden in MAC 10.8 niet meer gemarkeerd via Gatekeeper.
 • De horizontale x-coördinaten voor objectstatussen zijn nu correct ten opzichte van het InDesign-bronbestand wanneer een slagschaduw is toegepast.

iOS-viewers

 • Wanneer u op de hotzone op de eerste of laatste pagina van een artikel met horizontale veeggebaren (samengevoegd artikel) tikt, gaat u nu naar het vorige/volgende artikel.
 • De uitvouwbare tabs van schuifbare frames zijn nu betrouwbaarder en hebben geen extra dummy-object voor vastzetten meer nodig.
 • Kruisvervaging met 'Verbergen vóór afspelen' geselecteerd wordt nu op de juiste wijze weergegeven wanneer de eerste objectstatus wordt weergegeven.
 • De bibliotheek is niet meer leeg als twee folio's dezelfde product-id hebben.
 • Wanneer u een veeggebaar met twee vingers maakt, gaat u nu naar het volgende artikel in een PDF-folio, zelfs als PDF-zoomen is ingeschakeld in de viewer.
 • Newsstand-downloads beginnen op de achtergrond, zelfs als de gebruiker tijdelijk in een 3G-/datastaat verkeert voordat een WiFi-verbinding tot stand is gebracht.
 • Wanneer gebruikers herhaaldelijk op de knop voor abonnement tikken, worden de extra abonnementsdialoogvensters niet meer weergegeven nadat het eerste venster is gesloten.
 • Onjuiste vertalingen van de Nederlandse bibliotheek- en viewerpictogrammen op de iPad met retina-display zijn verbeterd.
 • Koppelingen naar elementen in de HTMLResources-map functioneren nu naar behoren, ook als de naam een diakritisch teken bevat.
 • Als u op "Ja" tikt om in de folioweergave een folio-update te downloaden, wordt niet langer een waarschuwingsbericht weergegeven.
 • Snel overschakelen tussen pagina's in een PDF-artikel leidt niet langer tot vertragingen in paginanavigatie.

Android-viewers

 • Het foutbericht ''Kan het folio niet laden'' wordt niet langer weergegeven als u op de knop Weergeven tikt in de modus Weergave van omslag.
 • Niet-gemachtigde folio's verdwijnen niet meer uit de bibliotheekweergave nadat u zich hebt afgemeld.
 • Wanneer u het apparaat draait tijdens het afspelen van een video en vervolgens terugkeert naar de folioweergave, schakelt de viewer niet meer kort over op de vorige richting.
 • Er wordt niet langer een lijn weergegeven op de knop Abonneren op 1024x600-apparaten in de liggende modus.

Folio Producer-gereedschappen

 • Als u niet was aangemeld bij het deelvenster Folio Builder en geüploade artikelen bijwerkte aan de hand van het bestand sidecar.xml, werden de artikelen bijgewerkt, maar werd er een foutbericht weergegeven. Dit probleem is opgelost.
 • Wanneer een zeer grote voorvertoningsafbeelding aan een folio wordt toegevoegd, lijkt het niet meer alsof het deelvenster is bevroren.
 • Er wordt nu een foutbericht weergegeven wanneer u een extreem grote voorvertoningsafbeelding van een omslag uploadt naar de Folio Producer Organizer.
 • Er verschijnt niet langer een oneindig ladingspictogram in het deelvenster Folio Builder wanneer u probeert een ongeldig JPG-bestand toe te voegen als een omslagafbeelding.
 • Het dialoogvenster Eigenschappen van folio staat niet langer een Voorvertoning van omslag toe, van welke grootte dan ook.
 • Het uploaden van folio's met grote .mp4-bestanden mislukte met het foutbericht [svr.VirusDetected]. Dit probleem is opgelost.
 • De interface vermeldt de voorvertoning van de inhoudsweergave nu in de Editor van de Folio Producer.
 • Het probleem met ".indd"-documentnamen dat ervoor zorgde dat het deelvenster Folio Builder leeg was, is opgelost.
 • Er wordt geen onjuiste datumnotatie meer weergegeven in de datum van de publicatie, omslag en HTML-bronnen.
 • De instelling "Protected" wordt niet meer ingeschakeld in de Editor van de Folio Producer wanneer u een artikel bijwerkt.
 • Het foutbericht "De upload is mislukt'' wordt nu correct weergegeven.
 • Het foutbericht over de verkeerde afbeeldingsgrootte van de omslagvoorvertoning vermeldt nu de vereisten voor de richting.
 • Als u een voorvertoning van een aangepaste inhoudsopgave laadt die groter is dan 70 x 70, wordt er een waarschuwing over de grootte weergegeven.
 • De instelling voor de omslagdatum wordt nu uitgeschakeld wanneer een folio wordt gepubliceerd.

Sociale media

 • Bij het afspelen van een video in Internet Explorer 9 wordt ''Videofoutobject'' minder vaak weergegeven.
 • Schuifbare frames met tekst functioneren nu naar behoren in een object met meerdere statussen.
 • Horizontale artikelnavigatie wordt nu ondersteund.

Hotfixes in versie 22

 • DPS-viewers worden nu op de juiste wijze gestart op Android 4.1-apparaten.
 • Folio's worden nu naar behoren gedownload wanneer ze zijn bijgewerkt.
 • Bibliotheken in Android-viewers verliezen niet langer hun downloadstatus wanneer de app geforceerd wordt afgesloten.
 • Viewers op Android- en Amazon-apparaten accepteren nu grote knoppen voor de navigatiewerkbalk.
 • Het dialoogvenster Aanmelden wordt op de juiste wijze weergegeven wanneer de gebruiker op ''Aanmelden'' tikt na de eerste keer starten op de Kindle Fire.
 • In Viewer Builder samengestelde Android-viewers bevatten niet meer per ongeluk de HTML-testelementen.
 • Wanneer u een Android-viewer voor versie 21 samenstelt met de gereedschappen van versie 22, wordt niet langer "air" toegevoegd aan de naam van het geëxporteerde pakket.
 • U kunt goed bladeren door 'samengevoegde' artikelen (artikelen die zijn ingesteld op Alleen horizontaal schuiven), zelfs voordat het folio volledig is gedownload.

Opmerkingen bij de release van versie 22 met opgeloste problemen (augustus 2012)

iOS-viewers

 • Wanneer u een horizontaal veeggebaar maakt over een schuifbaar frame in een PDF-folio, gaat u nu naar het volgende artikel.
 • Wanneer u onder aan een schuifbaar frame een veeggebaar maakt, veranderen nu de pagina's in zowel PDF- als PNG-/JPG-artikelen.
 • INDD naar HTML-ankerverbinding werkt nu goed met blokstructuur in iOS-viewers.
 • Wanneer een artikel waarop "Alleen horizontale veeggebaren" is toegepast, wordt bijgewerkt, verschuiven overlays niet langer van hun oorspronkelijke pagina naar de eerste pagina van het artikel.
 • Het probleem waarbij iOS-viewers soms werden afgesloten in artikelen met meerdere audio-overlays, is opgelost.
 • De iOS-viewer wordt niet meer afgesloten wanneer u meermaals op de knop Abonneren tikt en er sprake is van een langzame verbinding.
 • Abonnementsblok wordt correct weergegeven nadat de viewer in iOS geforceerd is afgesloten.

Android-viewers

 • Aangeschafte enkele folio's worden nu automatisch weergegeven wanneer het automatisch downloaden is voltooid.
 • De webweergaven respecteren nu Javascript onAppear en onDisappear op Android.
 • Voorvertonen op apparaat mislukt niet meer van een Mac- naar een Android-apparaat als de naam van een artikel in het folio niet-samengestelde uitgebreide tekens bevat.
 • De Android-viewer blijft reageren wanneer een artikelstapel twee objectstatussen met dezelfde naam heeft.
 • MSO's onder aan pagina's met soepele navigatie functioneren nu beter op Android.
 • Wanneer u probeert een folio een tweede keer weer te geven, wordt "Fout. Kan het folio niet laden." weergegeven op Android.
 • Eerder gedownloade folio's hoeven niet langer opnieuw te worden gedownload wanneer u een viewertoepassing voor meerdere uitgaven hebt uitgeschakeld op Android.
 • Het probleem op Android is opgelost waarbij de overlay voor schuiven en zoomen kan worden vergrendeld zodat de gebruiker deze status in Android niet kan verlaten.
 • Viewertoepassingen worden naar behoren gestart op Nexus 7-apparaten.

Authoring en gereedschappen voor Folio Producer

 • De koppelingen in een tekstkader met meerdere kolommen werken nu goed.
 • Newsstand-pushmeldingen voor ontwikkelings-apps worden nu ondersteund.
 • De geüploade voorvertoningsafbeeldingen worden naar behoren weergegeven in de webclient zonder dat de browser moet worden vernieuwd.
 • Folionaam, Publicatienaam, Aantal folio's en Beschrijving knippen witruimte weg tijdens het opslaan.
 • Er treedt geen fout meer op tijdens het downloaden van uitgaven wanneer de uitgave dubbele vermeldingen bevat.
 • Voorvertoningen van artikelen worden nu geladen wanneer u horizontaal schuift in de Folio Editor.
 • De publicatie-interface van het folio is nu toegankelijk nadat een taak is mislukt.
 • Er wordt niet langer een onvriendelijk foutbericht weergegeven wanneer u een publicatietaak in de wachtrij plaatst.
 • U veroorzaakt niet langer fouten in de status van een webclient als u een folio verwijdert uit het deelvenster Folio Builder.
 • In Folio Producer wordt de statusbalk in IE9 voortdurend bijgewerkt na update-/publicatieverzoeken.
 • Het bijwerken van een folio nadat een ticket is verlopen, leidt niet langer tot een onherstelbare fout.
 • De Folio Producer Organizer toont een aanmeldings- of time-outdialoogvenster, ook als het ticket is verlopen.

Sociale media

 • Fout opgelost waarbij, tijdens het delen van koppelingen vanaf een tablet voor gedeelde folio's ouder dan versie 22, de publicatie-URL werd weergegeven in plaats van de koppeling naar het gedeelde artikel.

Viewer Builder

 • De hotzone-functie is nu beschikbaar voor alle klanten.
 • Het aangepaste URL-schema werkt nu in de iOS-viewer.
 • Verschillende tracking-problemen met Omniture zijn opgelost.
 • Offline bannerelementen zijn nu op de juiste wijze geconfigureerd voor viewers met machtiging.
 • De machtigingsdetails op Android worden niet meer gewist tijdens het bewerken van een viewer.
 • Optionele account-URL maken wordt niet langer verplicht geacht door de server.

Hotfixes in versie 21

 • De machtigingsservice genereerde een waarschuwing als een folio niet kon worden gevonden. Deze kwestie wordt nu netjes afgehandeld en de aanmelding wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
 • Mogelijkheid om de titelbalk te verbergen in de aangepaste werkbalk van de webweergave (voor Enterprise-uitgevers).
 • Toegevoegde ondersteuning voor versie 2 van de directe machtiging-API.
 • Voor preflights op nieuwe publicaties bestaan nog steeds problemen die moeten worden opgelost.
 • Sommige artikelen geven foutberichten weer als inhoud na het bijwerken van een vorige versie.
 • iPhone De waarde Remote Banner Page URL wordt nu op de juiste wijze ingesteld.
 • Aangepaste werkbalkpictogrammen van de iPhone-bibliotheek worden nu goed weergegeven op de iPhone.
 • In versie 21 van Viewer Builder kunnen nu hotzones voor viewers van versie 20 worden ingeschakeld.
 • Aanmeldingsvensters en andere bibliotheekvensters worden nu naar behoren weergegeven in v21-viewers voor Android.

Opmerkingen bij de release van versie 21 met opgeloste problemen (juni 2012)

DPS-authoring

 • Wanneer een URL voor een webinhoud-overlay eindigt met een slash (/), mislukt de voorvertoning van het folio niet langer.
 • Probleem opgelost waarbij de vertragingswaarde voor audio en video incorrect werd ingesteld op 0, tenzij het deelvenster Overlay was geopend.

iOS-viewers

 • Automatisch afspelende overlays in schuifbare inhoud die in andere schuifbare inhoud is genest, beginnen nu op het juiste moment.
 • HTML-artikelen stoppen nu op de juiste positie in de weergave Bladerweergave
 • Het formaat van de webbanner voor machtiging wordt nu op de juiste wijze aangepast wanneer u het apparaat draait en de grootte wordt niet langer opgegeven als een percentage.
 • Er verschijnt niet langer een witte pagina wanneer naar een andere lay-out in een PDF-artikel wordt gedraaid.
 • Een vastloopprobleem met betrekking tot het valideren van abonnementsontvangstbewijzen van iTunes is opgelost.
 • De titel wordt nu gecentreerd in de bovenste balk van een aangepaste webpositie.
 • De Javascript onAppear/onDisappear- gebeurtenissen worden nu gerespecteerd wanneer u respectievelijk naar een pagina toe of bij een pagina vandaan navigeert.
 • Het probleem waarbij de foliostatus wordt weergegeven als "Uitgave is niet beschikbaar'' als een folio was gemarkeerd als ''Openbaar/Handel'' en de status ''Cleared for Sale'' van de iTunes product-id werd gewijzigd van ''Ja'' in ''Nee'' en weer terug naar ''Ja''.
 • De toepassing loopt niet meer vast wanneer vanuit de aangepaste store wordt overgeschakeld naar de bibliotheek.
 • Abonnementen worden nu naar behoren geaccepteerd als de product-id van het abonnement in een bijgewerkte versie van de viewer wordt verwijderd.

Android-viewers

 • De eerste keer dat op een navto-hyperlink naar een specifieke pagina in een ander artikel werd getikt, werd in plaats daarvan het begin van het artikel weergegeven. Dit probleem is opgelost.
 • Correctie van het probleem waarbij de knop ''Aanmelden'' niet werd weergegeven in machtigingsviewers waarvoor "Send App ID and Version" in Viewer Builder niet was geselecteerd.
 • De witte rechthoek wordt niet meer weergegeven onder het abonnementsblok op de Kindle Fire.

Folio Producer-gereedschappen

 • Verbeteringen op gebied van analyseverbindingen en queryfouten.
 • Verbeteringen van de prestaties van het deelvenster Folio Builder.
 • Folio's op acrobat.com die geen artikelen bevatten, zijn beschikbaar voor downloaden en resulteren in een fout.
 • Artikelen met bepaalde Unicode-tekens in de artikelnaam worden nu goed geïmporteerd.
 • Het bericht ''Kan niet valideren'' wordt niet langer weergegeven wanneer de weergave Publicatieverzoeken inactief is.
 • Wanneer Rechterrand inbinden is geselecteerd, werken de schuifbalk en de miniaturen nu goed.
 • ''Voorvertonen op'' wordt nu tijdens sideloaden weergegeven voor iPad- en iPhone-apparaten.
 • In de iPad-viewer wordt niet langer een staande weergave weergegeven wanneer Geen is geselecteerd als lay-out.
 • Gebruikers die proberen in een deelvenster van versie 20 een voorvertoning te bekijken van een artikel voor versie 19 met Advertentie geselecteerd, ontvangen niet langer een foutbericht tijdens de eerste weergave.
 • Op de voortgangsbalk van het deelvenster Folio Builder wordt niet langer 'Uploaden' weergegeven wanneer er iets wordt verwijderd.
 • De weergave van Naam publicatie in het deelvenster Folio Builder is verbeterd.
 • Er wordt niet langer een leeg deelvenster Voorvertoning van folio weergegeven wanneer u Bestand > Voorvertoning van folio kiest.
 • De tekst van Folio publiceren wordt niet meer herhaald in het dialoogvenster.
 • Tijdens het importeren van sidecar.xml voor onlinefolio's wordt de hideFromTOC-instelling nu gerespecteerd.
 • Handelingen voor exporteren en publiceren veroorzaken niet langer een fout in geval van een time-out van het dashboard.

Viewer Builder

 • Er zijn voorvertoningen voor Staand en Liggend toegevoegd voor Android.
 • Het veld "Optional Remote Custom Dialog URL" is niet langer verplicht op de pagina Abonnementsgegevens voor de iPhone.
 • Het iPhone-welkomstscherm is nu (zoals het hoort) alleen beschikbaar voor Enterprise-accounts.
 • Wanneer u een aangepaste store toevoegt aan een viewer met meerdere folio's (zonder machtiging), wordt de knop Aanmelden niet langer weergegeven in de aangepaste store (linksboven).
 • iOS-viewer bevat nu HD-middelen voor verschillende besturingselementen.

Sociale media / Webviewer

 • Problemen met presentaties, knoppen, video's en HTML-artikelen zijn opgelost.

Hotfixes in versie 20

 • (Viewer Builder) wanneer gebruikers een abonnement namen of aankopen herstelden, werden de folio's in abonnementviewer-apps pas weergegeven als beschikbaar als de app opnieuw werd opgestart. Wanneer de app opnieuw wordt samengesteld en ingediend, is het probleem opgelost.
 • (Viewer Builder) U kunt Android-viewers nu ondertekenen met keystores.
 • (Folio Producer-gereedschappen) In versie 20 ging het bijwerken of publiceren van een folio niet langer gepaard met het controleren van consistentie op gebied van richting. Als u bijvoorbeeld per ongeluk een folio met twee richtingen maakte dat alleen artikelen met één richting bevatte, werd het folio gepubliceerd met grijze schermen in de alternatieve lay-out. Preflighting zorgt er in deze correctie voor dat folio's met gemengde richting niet worden gepubliceerd.
 • (Folio Producer-gereedschappen) Wanneer één artikel was bijgewerkt, moesten gebruikers het volledige folio downloaden in plaats van alleen het gewijzigde artikel wanneer ze het folio bijwerkten. Deze fout is opgelost.
 • (Viewer) Voor omzettingen van de Woodwing-app is de verticale schuifbalk momenteel verborgen totdat deze wordt geactiveerd.
 • (Viewer) Problemen met de weergave van voorvertoningen zijn opgelost.
 • (Sociale media) Folio's met meer dan 195 artikelen zijn nu ingeschakeld voor sociale media. Als u last had van dit probleem, werkt u uw folio bij. Het probleem is dan opgelost.
 • (Viewer Builder) Hotzones zijn nu geschikt voor Enterprise-uitgevers.
 • (Adobe Content Viewer) Het probleem met acrobat.com-folio's die niet worden weergegeven, is opgelost.
 • (Adobe Content Viewer) Gedeelde en niet-gepubliceerde documenten worden nu op de juiste wijze weergegeven in de Adobe Content Viewer.
 • (Viewer Builder) De mogelijkheid om de bannerhoogte op te geven in pixels is hersteld. U kunt de bannerhoogte nu opgeven in pixels of als percentage van de totale hoogte (maximaal 37,5%).
 • (iPad-viewer) Het probleem met automatisch opstarten is opgelost.
 • (iPad Viewer) Een handelsfolio in het iOS-abonnementsbereik heeft nu de juiste machtigingen na een app-upgrade als de foliostatus voor de upgrade Gratis was en deze nu is veranderd in Handelsversie.
 • (Authoring) Hyperlinks naar items of apps in de app store van Apple functioneren nu naar behoren in versie 20.
 • (Folio Producer-gereedschappen) Bestaande artikelen in het deelvenster Folio Builder moeten na een upgrade opnieuw worden gekoppeld.
 • (Folio Producer-gereedschappen) De instelling Verbergen in inhoudsopgave wordt nu ondersteund in sidecar.xml.
 • (Folio Producer-gereedschappen) Het openen van InDesign-documenten vanuit het deelvenster Folio Builder werkt naar behoren.

Opmerkingen bij de release van versie 20 met opgeloste problemen (mei 2012)

iPad-viewer

 • Ondersteunde randanimaties worden nu volledig en zonder vertraging weergegeven in de viewer.
 • De knoppen Omslag, Inhoudsopgave en Help op de navigatiebalk werken nu goed als gebruikers er eenmaal op klikken, met een veeggebaar naar een ander artikel gaan en weer op dezelfde knop klikken.
 • Het roteren van een PDF-artikel met meerdere pagina's door middel van een veeggebaar verloopt nu vloeiend. U ziet niet langer kort een zwart scherm.
 • Correctie van bug waarbij verticale veeggebaren in lange PDF-artikelen ertoe leidden dat tekst uit beeld verdween.
 • Inlinevideo's worden nu goed weergegeven in PDF-folio's wanneer een apparaat wordt gedraaid van Staand naar Liggend.
 • Veeggebaren over een webweergave die wordt geladen, blijven nu in hetzelfde artikel in plaats van dat er naar een nieuw artikel wordt gesprongen.
 • HTML-artikelen worden sneller geladen in de iPad-viewer.
 • Videogegevensmetriek wordt niet meer weergegeven voor artikelen zonder video's.
 • De weergave blijft niet meer vastzitten tussen pagina's in een PDF-artikel als de gebruiker een veeggebaar omlaag maakt om een klein gedeelte van de vorige pagina weer te geven.
 • Voor de iPad 3 is de fout met het vegen voorbij het eerste artikel van een HTML-artikel met hoge resolutie in de modus Bladeren gecorrigeerd.
 • Correctie van fout waarbij folio's vastliepen in Adobe Content Viewer versie 19. Deze fout trad op als een MSO was ontworpen om in beide richtingen te worden weergegeven, maar slechts in één richting in beeld kwam.
 • Aanvankelijke weergave van webpagina overlapt niet langer de webweergave in de app.
 • Bepaalde websites worden niet meer gefragmenteerd weergegeven wanneer deze voor het eerst worden geladen in een browser in de app.
 • Gratis folio's worden niet meer weergegeven als handelsversies nadat een iPad is ingesteld op een herstelpunt van een andere iPad.

Android-/desktopviewers

 • Als u boven of onder aan artikelen met soepele navigatie omlaag veegt en dan snel omhoog veegt, verloopt het schuiven nu altijd vloeiend.
 • De navigatiebalk wordt niet meer vergrendeld wanneer de scrubberminiatuur van de huidige pagina wordt weergegeven en niet van de pagina af wordt verplaatst.
 • Tikken op de knop Terug van het apparaat in volledige schermweergave of in de webweergave van de app werkt zelfs wanneer meerdere malen wordt getikt.
 • Kindle Fire: als u op het scherm tikt om de videoknoppen weer te geven, wordt de video niet langer verschoven.
 • De status Omlaag van de eerste knop in automatisch afspelende presentaties wordt correct weergegeven als de pagina in beeld komt.
 • Het is niet meer mogelijk een status te activeren waarin gebruikers door een folio kunnen navigeren als de inhoudsopgave actief is.
 • Navigatiebalkknoppen ontbreken niet langer als de app geforceerd is afgesloten en opnieuw wordt gestart.
 • Geroteerde tekst functioneert nu op dezelfde manier als verticale tekst.
 • Bepaalde snelle veeggebaren worden niet langer genegeerd.

Authoring in viewers

 • iPad- en Android-viewers respecteren de instelling Stoppen bij laatste afbeelding, net als in verouderde of nieuwe presentaties na Sprint 18.
 • Schuifbare frame-inhoud wordt niet langer verkeerd geschaald als een schuifbaar frame via het plakbord in een schuifbaar frame op de pagina wordt genest.
 • Een InDesign-bestand met een geneste overlay die in de vorige versie van de plug-in is gemaakt, veroorzaakt niet langer de fout "Ongeldige middelenlocatie".
 • (Alleen Mac, CS5/5.5): selectievakjes werken naar behoren wanneer het deelvenster Overlay Creator wordt gekoppeld met het deelvenster Knop.
 • Overlay-middelen die op een Mac OS in een pakket zijn opgenomen, worden automatisch gekoppeld wanneer het InDesign-document wordt geopend op een Windows-computer.
 • De knophandelingen Ga naar pagina, Ga naar eerste pagina en Ga naar laatste pagina worden nu correct gemaakt.

Folio Producer-gereedschappen

 • Correctie van het probleem waarbij ''Kan niet verifiëren met de distributieservice''-fouten werden weergegeven na gebruik van de webclient.
 • De twee pods op het dashboard die een geplande downtime melden, overlappen elkaar niet meer.
 • Wanneer de naam van een artikel wordt gewijzigd tijdens het uploadgedeelte van een importbewerking, blijft de nieuwe naam nu behouden.
 • Activeringsfout voor een download wordt niet meer abusievelijk weergegeven na geslaagde activering.
 • U wordt er niet langer van weerhouden een gepubliceerd folio via de webclient in bepaalde situaties te verwijderen.
 • Fouten met pushmeldingen zorgen er niet langer voor dat folio-updates mislukken.
 • Foliopublicaties lopen niet meer vast wanneer het folio geen artikelen heeft.
 • Wanneer u een lay-out toevoegt aan een bestaand artikel in het deelvenster Folio Builder, wordt niet langer automatisch een alternatieve lay-out gemaakt in plaats van de bestaande lay-out te overschrijven.
 • Het bijwerken van een gepubliceerd folio mislukt wanneer nieuwe artikelen worden toegevoegd.
 • Er treedt niet langer een "Onbekende fout" op wanneer tijdens het publiceren een ongeldig verificatietoken wordt gebruikt.
 • De map OverlayResources wordt niet langer uit het foliobestand verwijderd wanneer overlays de volgende tekens bevatten: > " * / | of ?
 • Het invoeren van een ongeldig teken leidt niet langer tot weergave van een tweede foutvenster of tot het verwijderen van gegevens.
 • De compressie van afbeeldingen voor voorvertoningen van omslagen is verbeterd.
 • Verbeterde ondersteuning voor het maken van artikelen en documenten met speciale tekens, zoals < en \.
 • Er wordt niet langer een foutbericht weergegeven in het deelvenster Folio Builder wanneer u het deelvenster sluit terwijl u artikelen uploadt.
 • Probleem opgelost waarbij klikken op de knop Voorvertoning terwijl meerdere afbeeldingen op het scherm zijn geplaatst, ertoe kon leiden dat het programma vastliep.

Hotfixes in versie 19

 • (Viewer) In navolging van de richtlijnen van Apple, is het gebruik van de UDID (unieke apparaat-id) in DPS-toepassingen vervangen door de UUID (universeel unieke id). Klik op http://download.macromedia.com/pub/developer/dps/UDID/UDID_Deprecation.pdf voor meer informatie over de gevolgen die deze wijziging voor u kan hebben.
 • (Viewer Builder) In viewer-apps die na versie 19 zijn gemaakt, werden gegevens wel gemeld, maar niet weergegeven in het deelvenster Analyse. Dit probleem is opgelost. Deze gegevens worden nu goed weergegeven.
 • (Viewer Builder) Wanneer u viewer-apps voor Android maakt, wordt niet langer automatisch het voorvoegsel 'air.' toegevoegd aan de toepassings-id tijdens het bijwerken van de viewers. In vorige viewers beschikte de toepassings-id van de machtiging niet over het voorvoegsel 'air.', ook al beschikte de toepassingsnaam wel over dit voorvoegsel.
 • De inhoud in een schuifbaar frame in een artikel met soepele navigatie heeft nu de juiste grootte.
 • Nadat de HD-weergave (2048 x 1536) van het folio is gedownload naar de bibliotheek, werd soms de standaardweergave weergegeven in de bibliotheek. Dit probleem is opgelost. Alleen de toepasselijke weergave verschijnt in de iPad-bibliotheek.
 • HD-app-pictogrammen worden nu gebruikt op de iPad 3.
 • Adobe Content Viewer gebruikt nu HD-app-pictogrammen en -welkomstschermen.
 • Op Android-apparaten worden de folio's waarvoor klanten gemachtigd zijn, niet langer afgewezen wanneer de app naar de achtergrond is gestuurd.

Opmerkingen bij de release van versie 19 met opgeloste problemen (maart 2012)

Opgeloste problemen op gebied van algemene authoring

 • InDesign-bestanden met overlays die als een artikel worden toegevoegd, worden niet langer in een niet-opgeslagen status toegevoegd.
 • Het gebruik van de opties voor hervatten, alles stoppen of afspelen vanaf navigatiepunt voor audio- of videohandelingen leidt niet langer tot de fout ''Ongeldige parameter''.
 • Presentaties met de knoppen Ga naar status in de status worden nu op de juiste wijze als een presentatie in een pakket opgenomen. Er is niet langer een knop buiten het MSO voor automatisch afspelen, vegen of tikken vereist.
 • Het programma loopt niet langer vast als u een artikel maakt en elke richting een andere MSO-naam of -knop heeft en er sprake is van een geneste overlay: video, audio of knop.
 • Er wordt niet langer een lege dia of een ontbrekende dia weergegeven als de MSO-naam in de verschillende lay-outs overeenkomt, maar een aantal statussen verschilt.
 • Knopfunctionaliteit op stramienpagina is verbeterd.
 • Schuifbare frames of knoppen in MSO's worden niet weergegeven als u downloadt van ADC en de statusnamen bepaalde tekens bevatten, zoals een dubbele punt en wellicht andere tekens.
 • De voorvertoning van het deelvenster Het deelvenster Overlay Creator op Mac OS leidt niet langer tot de fout ''Kan het folio niet laden'' in geval van een nieuwe knop of een gewijzigde handeling.
 • Er wordt nu een waarschuwing weergegeven als het pad voor de controllerbestanden geldig is, maar geen controllerbestanden bevat.
 • MSO's in de stand Staand en Liggend worden niet goed gekoppeld
 • Publiceren naar de PDF-afbeeldingsindeling in InDesign CS5.5 loopt niet langer vast.
 • Selectievakje voor Op volledig scherm afspelen is nu ingeschakeld.
 • Geneste video of audio in het MSO houdt nu op met afspelen nadat het apparaat is geroteerd als de MSO-id hetzelfde is, maar het video- of audiomiddel niet.
 • Na twee keer tikken om een presentatie opnieuw in te stellen, ontstaat niet langer kruisvervaging.

Opgeloste authoringproblemen in de iOS-viewer

 • Als u op een verouderde presentatie tikt met tikken uitgeschakeld en vegen ingeschakeld, schakelt u nu de navigatiebalken in en uit.
 • Automatisch afspelen met meerdere MSO's functioneert naar behoren.
 • Er is sprake van een vertraging voordat de tweede dia wordt weergegeven als er een kruisvervagingswaarde is toegepast.
 • Geneste overlay: de inhoud van MSO's verdwijnt niet meer wanneer de statusinhoud de overlay Alleen pannen is.
 • Presentaties in een MSO-status die zijn ingesteld op Stoppen bij laatste afbeelding functioneren nu naar behoren.
 • Na rotatie wordt het afspelen van een presentatie niet langer gestopt.
 • Wanneer Verbergen vóór afspelen en Omgekeerd afspelen ingeschakeld zijn, wordt de presentatie op de juiste wijze afgespeeld en wordt niet langer begonnen met het afspelen van de eerste dia en in omgekeerde volgorde.
 • Wanneer een knop voor een MSO zich in een schuifbaar frame bevindt, maar niet zichtbaar is in InDesign, is deze niet langer zichtbaar in de viewer wanneer deze in beeld komt.
 • De viewer loopt niet langer vast wanneer een bijgewerkt folio wordt weergegeven.
 • De knoppen voor Ga naar status functioneren naar behoren, ongeacht de waarde voor interval en kruisvervaging die aan het MSO is gekoppeld.
 • Knoppen met meerdere opeenvolgende handelingen voeren nu alle handelingen uit voordat wordt gereageerd op uw volgende tik.
 • De handeling "Stoppen" werkt nu voor MSO's.
 • De handeling Audio stoppen stopt nu alleen de beoogde audioclip.
 • Correctie van het probleem waarbij het programma vastliep als de scrubber naar de HTML-stapel werd gesleept.
 • Veegbeweging verandert nu de MSO-status in het schuifbare frame.
 • Bepaalde websites (zoals http://www.interpv.net) verschijnen nu in de webweergave in de app.
 • De aangepaste viewer en de gratis Adobe Content Viewer lopen niet meer vast tijdens het roteren van het apparaat voor folio's met dubbele richtingen die samengevoegde PDF-artikelen bevatten.
 • De viewer loopt niet meer vast als de WiFi-verbinding wordt verbroken.

Opgeloste problemen op gebied van authoring voor bureaublad en Android-viewer

 • Gepande afbeeldingen worden nu op de juiste wijze geschaald wanneer u zoomt.
 • Correctie van bug waarbij na rotatie van het apparaat een zwart scherm werd weergegeven in een presentatie als deze was verborgen met Automatisch afspelen uitgeschakeld.
 • Voorvertonen op apparaat (Windows) functioneert nu naar behoren als folio's artikelnamen met double-bytetekens of uitgebreide ASCII-tekens bevatten.
 • Presentatie functioneert nu correct als u erop tikt voordat deze automatisch wordt afgespeeld.
 • Als u op een schuifbaar frame tikt in een MSO waarvoor tikken is ingeschakeld, wordt het MSO afgespeeld in plaats van dat de HUD wordt aangeroepen.
 • Na het pannen op twee horizontaal schuifbare inhouditems met 'Alleen pannen'-overlays in dezelfde stapel blijft u vastzitten tussen stapels
 • De knop Sluiten werkt in video's van volledig schermformaat, zelfs als de videoafmetingen overeenkomen met de documentgrootte.
 • Het MSO houdt niet meer op met afspelen of wordt niet meer afgespeeld in willekeurige volgorde als u hetzelfde folio opent zonder de voorvertoning op het bureaublad af te sluiten.
 • De knop werkt ook als er een overlay voorkomt op het MSO.
 • Wanneer u herstelde aankopen probeert te downloaden, wordt niet langer abusievelijk de fout "Kan deze aankoop niet verifiëren" weergegeven.
 • Unentitled-problemen uit bibliotheek verwijderd als de gebruiker zich afmeldt bij de Adobe Content Viewer voor Android.

Opgeloste problemen in Viewer Builder

 • Newsstand-pushmeldingen mislukken niet meer als de viewer wordt bijgewerkt.
 • Correctie van het probleem waarbij de Newsstand-viewer voor gratis abonnementen vastliep.
 • Kleine fout met betrekking tot abonnementsblokken is gecorrigeerd.
 • Onderstrepingstekens (_) zijn nu toegestaan in het veld Integrator ID.
 • Opgeloste problemen in DPS-dashboard
 • Als de activering van een gedownload pakket mislukt, wordt er een duidelijker foutbericht weergegeven.
 • Een fout met de knop Verzenden op de pagina voor het activeren van downloads is opgelost. U hoeft nu nog maar één keer op deze knop te klikken.
 • Opgeloste problemen in Folio Builder / Folio Producer
 • Schuifbare frames en knoppen worden nu goed weergegeven wanneer u deze uploadt via acrobat.com. Het is niet meer nodig de naam van objecten te wijzigen in het deelvenster Lagen.
 • Omslagafbeeldingen worden, indien nodig, gecomprimeerd als het folio wordt gepubliceerd. Dit levert betere prestaties en kleinere bestanden op.
 • Het dialoogvenster Publiceren accepteert product-id's als geldige tekens worden gebruikt (de alfanumerieke tekens, onderstrepingstekens en punten).
 • In het deelvenster Folio Builder worden artikelen in offlinefolio's goed weergegeven.
 • Er wordt nu een voortgangsbalk weergegeven als u Bestand > Voorvertoning van folio
  kiest.
 • Bij het opnieuw koppelen van een artikel verschijnt nu een foutbericht als het pad ongeldig is.
 • Knopinfo en Vernieuwen functioneren nu beter in het deelvenster Folio Builder.
 • Wanneer de folio's in het deelvenster Folio Builder worden gefilterd, kunt u folio's maken die worden verborgen.
 • Inbindingsrichting ingeschakeld voor offlinefolio's (lokale folio's).
 • Tijdens het uploaden van een artikel wordt niet meer aangegeven dat opgeslagen geopende brondocumenten opnieuw moeten worden opgeslagen.
 • In Aziatische taalversies wordt de gebruikersnaam nu correct weergegeven in het dialoogvenster Delen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online