Adobe Document Cloud voor Google Drive is een bundel geïntegreerde PDF-services waarmee u het volgende kunt doen:

 • PDF's online openen en weergeven met de hoogwaardige Adobe-webfunctie voor het voorvertonen van PDF's.
 • Adobe PDF's maken waarin lettertypen, opmaak en lay-out bewaard blijven.
 • Bestaande PDF-documenten bewerken door de pagina's in de documenten te verwijderen, opnieuw te rangschikken of te roteren.
 • Meerdere bestanden uit Google Drive combineren tot één PDF die u voor archivering of distributie kunt gebruiken.
 • PDF's converteren naar verschillende documentindelingen waarbij lettertypen, opmaak en lay-outs behouden blijven.
 • Opmerkingen toevoegen aan PDF-bestanden met notities, markeringen en een tekengereedschap voor vrije tekst om opmerkingen voor uzelf te schrijven terwijl u de PDF-bestanden bekijkt.
 • De PDF-documenten ter ondertekening verzenden en bijhouden.

Ondersteunde browsers

Adobe Document Cloud for Google Drive wordt ondersteund op alle moderne browsers zoals Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox en Safari.

PDF-bestanden openen

U kunt PDF's online openen en weergeven met de hoogwaardige Adobe-webfunctie voor het voorvertonen van PDF's. U opent een PDF als volgt: klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies Openen met > Adobe Acrobat voor Google Drive.

PDF-bestanden openen

De PDF wordt weergegeven in de Adobe Document Cloud-voorvertoning. Met het bovenste menu kunt u notities toevoegen, naar woorden zoeken, PDF's downloaden, PDF's afdrukken, PDF's bewerken om pagina's in te delen, bestanden combineren, PDF's exporteren naar andere bestandsindelingen, een document ter ondertekening verzenden en een PDF maken.

Mogelijke bewerkingen van PDF's
A. Notities toevoegen B. Zoeken in document C. PDF downloaden, PDF afdrukken of feedback delen D. Bewerken om pagina's in te delen, bestanden te combineren en PDF's te verzenden ter ondertekening, te exporteren en te maken 

Meerdere bestanden openen

U opent als volgt meerdere bestanden: selecteer de bestanden, klik er met de rechtermuisknop op en kies Openen met > Adobe Acrobat voor Google Drive. De bestanden worden als miniaturen weergegeven in het Document Cloud-voorvertoningsvenster. In het menu Bewerken kunt u verschillende handelingen uitvoeren, zoals Pagina's indelen, Bestanden combineren, PDF exporteren, PDF maken of Verzenden ter ondertekening, afhankelijk van het type bestand.

 • Als u één bestand opent dat geen PDF is, ziet u in het menu Bewerken de optie Bestanden combineren, PDF maken en Verzenden ter ondertekening.
Opties in het menu Bewerken voor één bestand dat geen PDF is
De opties in het menu Bewerken voor één bestand dat geen PDF is
 • Als u meerdere (al dan geen PDF-)bestanden opent, ziet u in het menu Bewerken de optie Bestanden combineren en Verzenden ter ondertekening.
Meerdere bestanden openen
De opties in het menu Bewerken voor meerdere bestanden die geen PDF zijn
 • Als u één PDF-bestand opent, ziet u in het menu Bewerken alle beschikbare opties, zoals Pagina's indelen, Bestanden combineren, PDF exporteren, PDF maken en Verzenden ter ondertekening.

Opmerking:

U kunt handelingen zoals PDF exporteren, PDF maken, PDF indelen of Verzenden ter ondertekening niet uitvoeren voor bestanden die met het kenmerk Alleen-lezen zijn gedeeld. U kunt bestanden met het kenmerk Alleen-lezen niet combineren met andere bestanden.

Een bestand converteren naar PDF

U kunt Google Drive-documenten converteren naar hoogwaardige Adobe PDF's waarin lettertypen, opmaak en lay-out bewaard blijven.

Met de extensie kunt u de volgende veelgebruikte bestandstypen converteren naar PDF:

Converteren naar PDF van Ondersteunde bestandsnaamextensies
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Bestandsindelingen voor afbeeldingen .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
RTF (Rich Text Format) .rtf
Tekstbestand .txt, .text
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Formulierindeling voor invullen en ondertekenen .form

Stappen om een bestand te converteren naar een PDF-bestand:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt converteren naar PDF en kies Openen met > Adobe Acrobat voor Google Drive.

 2. Kies in het voorvertoningsvenster van Document Cloud de optie Bewerken > PDF maken.

  PDF maken

  Als u een PDF hebt geopend in het voorvertoningsvenster van Document Cloud, klikt u op Bewerken > PDF maken om de verkenner van Google Drive te openen. Selecteer het bestand dat u naar PDF wilt converteren en klik op Selecteer.

  Bestand selecteren om te converteren
 3. U wordt mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Adobe Document Cloud. Meld u aan met uw Adobe ID en uw Adobe-wachtwoord. 

 4. Het bestand wordt geconverteerd naar PDF en weer opgeslagen in uw Google Drive-bibliotheek. Bovendien wordt een voorvertoning van het bestand weergegeven.

  Opmerking:

  Als u een bestand hebt geselecteerd om te converteren vanuit een gedeelde map in uw Google Drive, wordt het geconverteerde PDF-bestand opgeslagen in de hoofdmap van uw Google Drive-documentbibliotheek.

Bestanden combineren tot een PDF-bestand

Met de extensie kunt u de volgende veelgebruikte bestandstypen converteren naar PDF:

Converteren naar PDF van Ondersteunde bestandsnaamextensies
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xls, .xlsx
Microsoft PowerPoint .ppt, .pptx
Bestandsindelingen voor afbeeldingen .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff
RTF (Rich Text Format) .rtf
Tekstbestand .txt, .text
Adobe Illustrator .ai
Adobe InDesign .indd
Adobe Photoshop .psd
Formulierindeling voor invullen en ondertekenen .form

Stappen voor het combineren van bestanden in een PDF-bestand:

 1. Selecteer in uw Google Drive-documentbibliotheek de bestanden die u wilt combineren, klik met de rechtermuisknop en kies Openen met > Adobe Acrobat voor Google Drive.

 2. Kies in het voorvertoningsvenster van Document Cloud de optie Bewerken > Bestanden combineren.

  Bestanden combineren tot een PDF-bestand
 3. U wordt mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Adobe Document Cloud. Meld u aan met uw Adobe ID en uw Adobe-wachtwoord. 

 4. Er wordt een voorvertoning van de bestanden weergegeven. Klik op Bestanden toevoegen om meer bestanden toe te voegen. 

  Bestanden toevoegen om te combineren

  Kies bestanden in de verkenner van Google Drive en klik op Selecteer.

  Verkenner-venster van Google Drive
  Bestanden kiezen in de verkenner van Google Drive

  Als u bestanden wilt verwijderen, selecteert u het bestand en klikt u op het pictogram Verwijderen . Voer de nieuwe bestandsnaam in en klik op Combineren.

  (Optioneel) Als een bestand meerdere pagina's heeft, worden de paginanummers onder het bestand weergegeven. Houd de muisaanwijzer boven het bestand en klik op de pijltoets om het uit te vouwen. Sleep om de paginavolgorde te wijzigen in de gewenste volgorde voor de gecombineerde PDF.

  De bestanden worden gecombineerd tot een PDF en weer opgeslagen in uw Google Drive-documentbibliotheek. Bovendien wordt een voorvertoning van het bestand weergegeven.

  Opmerking:

  Als u bestanden om te combineren hebt geselecteerd in een gedeelde map in uw Google Drive, wordt het gecombineerde bestand opgeslagen in de hoofdmap van uw Google Drive-documentbibliotheek.

PDF exporteren naar verschillende documentindelingen

U kunt PDF-bestanden converteren naar verschillende documentindelingen.

De Adobe PDF-extensie voert OCR-bewerkingen uit op PDF-bestanden die afbeeldingen, vectorillustraties, verborgen tekst of een combinatie van deze elementen bevatten. Zo voert de extensie bijvoorbeeld OCR-bewerkingen uit op PDF-bestanden die van gescande documenten zijn gemaakt. De extensie voert ook OCR-bewerkingen uit op tekst die niet kan worden geïnterpreteerd omdat de tekst onjuist is gecodeerd in de brontoepassing.

Opmerking:

OCR is de conversie van afbeeldingen met tekst (gescande tekst) naar bewerkbare tekens, zodat u de tekst kunt doorzoeken, corrigeren en kopiëren.

Met de extensie kunt u naar de volgende bestandstypen exporteren vanuit PDF:

PDF exporteren naar Ondersteunde bestandsnaamextensies
Microsoft Word .doc, .docx
Microsoft Excel .xlsx
Microsoft PowerPoint .pptx
RTF (Rich Text Format) .rtf
Afbeelding .jpg, .tiff, .png

Stappen voor het exporteren van een PDF:

 1. Selecteer in uw Google Drive-documentbibliotheek het PDF-bestand dat u wilt exporteren, klik met de rechtermuisknop en kies Openen met > Adobe Acrobat voor Google Drive.

 2. Kies in het voorvertoningsvenster van Document Cloud de optie Bewerken > PDF exporteren in de werkbalk.

  Een PDF converteren naar een Google-document, -dia of -presentatie
 3. U wordt mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Adobe Document Cloud. Meld u aan met uw Adobe ID en uw Adobe-wachtwoord. 

 4. De pagina PDF exporteren wordt weergegeven. Ga als volgt te werk:

  1. Selecteer de gewenste bestandsindeling in het vervolgkeuzemenu Exporteren naar.
  2. Selecteer de taal van het document dat u wilt exporteren in het vervolgkeuzemenu Documenttaal.
  PDF exporteren naar andere indelingen, taal selecteren
 5. Klik op de knop Exporteren naar [geselecteerde indeling].

  (In stap 4 in de bovenstaande schermafbeelding wordt de naam van de knop bijvoorbeeld weergegeven als Exporteren naar docx.)

 6. Het geselecteerde PDF-bestand wordt met dezelfde naam geëxporteerd naar de gewenste indeling en de voorvertoning wordt geopend. Het geëxporteerde document wordt automatisch opgeslagen in uw Google Drive-documentbibliotheek.

  Opmerking:

  Als u een bestand in een gedeelde map in uw Google Drive hebt geselecteerd om te exporteren, wordt het geëxporteerde bestand opgeslagen in de hoofdmap van uw Google Drive-documentbibliotheek.

Pagina's in een PDF indelen

U kunt bestaande PDF-documenten indelen door de pagina's in het document te verwijderen, opnieuw te rangschikken of te roteren.

Stappen om de pagina's in een PDF in te delen:

 1. Selecteer in uw Google Drive-documentbibliotheek het PDF-bestand dat u wilt indelen, klik met de rechtermuisknop en kies Openen met > Adobe Acrobat voor Google Drive.

 2. Selecteer in het voorvertoningsvenster van Document Cloud de optie Bewerken > Pagina's indelen in de werkbalk.

  Pagina's invoegen, extraheren of roteren
 3. U wordt mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Adobe Document Cloud. Meld u aan met uw Adobe ID en uw Adobe-wachtwoord. 

  Het venster Pagina's indelen wordt weergegeven. Hier ziet u de paginaminiaturen van de geselecteerde PDF.

  Paginaminiaturen
  Er worden pagina-specifieke opdrachten weergegeven wanneer u de muis op een paginaminiatuur plaatst.
 4. Klik op Invoegen om pagina's in te voegen. Selecteer in de verkenner van Google Drive de PDF van waaruit u pagina's wilt invoegen en klik op Selecteer.

  Verkenner-venster van Google Drive
 5. Ga als volgt te werk om pagina's te verwijderen:

  • Als u één pagina wilt verwijderen, plaatst u de cursor boven de paginaminiatuur en klikt u vervolgens op het pictogram Verwijderen  dat in de paginaminiatuur wordt weergegeven.
  • Als u meerdere pagina's wilt verwijderen, selecteert u de pagina's die u wilt verwijderen en klikt u op het pictogram Verwijderen  in de werkbalk.
 6. Ga als volgt te werk om pagina's te roteren:

  • Als u één pagina wilt roteren, plaatst u de muis boven de paginaminiatuur en klikt u op de knop Linksom roteren of Rechtsom roteren in de paginaminiatuur.
  • Als u meerdere pagina's wilt roteren, selecteert u de pagina's en klikt u op het pictogram Linksom roteren of Rechtsom roteren in de werkbalk.
 7. Sleep de paginaminiatuur naar de nieuwe locatie om de volgorde van de pagina's te wijzigen. De pagina's worden opnieuw genummerd.

 8. Als u de wijzigingen in het bestand wilt opslaan, klikt u op Indelen. Als u de wijzigingen in een nieuw bestand wilt opslaan, typt u de bestandsnaam en klikt u op Indelen. Het bestand wordt weer opgeslagen in uw Google Drive-documentbibliotheek.

  Opmerking:

  Als u een bestand uit een gedeelde map in uw Google Drive hebt geselecteerd om in te delen, wordt het nieuwe bestand opgeslagen in de hoofdmap van uw Google Drive-documentbibliotheek.

Uw documenten ter ondertekening verzenden

U kunt documenten laten ondertekenen door anderen met behulp van het gereedschap Verzenden ter ondertekening. Dit gereedschap is afhankelijk van de cloudservices van Adobe Sign. Ondertekenaars kunnen snel en overal overeenkomsten ondertekenen via een webbrowser of een mobiel apparaat. De ondertekenaars hoeven geen Adobe-producten aan te schaffen of zich aan te melden om de overeenkomsten te ondertekenen.

Ondersteunde bestandstypen voor ondertekening

Naast PDF-bestanden kunt u ook de volgende typen bestanden verzenden ter ondertekening: Microsoft Office-bestanden, verschillende afbeeldingsbestanden en tekstbestanden. De volgende bestandstypen worden ondersteund: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG en PNG.

Opmerking: Voltooi uw bewerkingen voordat u ondertekent. De ondertekende overeenkomst wordt gecertificeerd door Adobe Sign. Als een ondertekende overeenkomst wordt bewerkt, verliest de certificering zijn geldigheid.

Stappen om uw document te laten ondertekenen door anderen:

 1. Selecteer in uw Google Drive-documentbibliotheek het bestand dat u ter ondertekening wilt verzenden, klik met de rechtermuisknop en kies Openen met > Adobe Acrobat voor Google Drive.

 2. Selecteer in het voorvertoningsvenster van Document Cloud de optie Bewerken > Verzenden ter ondertekening in de werkbalk.

  Uw PDF-documenten ter ondertekening verzenden
 3. U wordt mogelijk gevraagd om u aan te melden bij Adobe Document Cloud. Meld u aan met uw Adobe ID en uw Adobe-wachtwoord. 

 4. Ga als volgt te werk op de startpagina van Verzenden ter ondertekening:

  1. Typ de e-mailadressen van ontvangers in het veld Aan. Standaard wordt de instelling Voltooien in volgorde ingeschakeld. Typ de e-mailadressen in de volgorde waarin het document moet worden ondertekend. De nummers naast de e-mailadressen verwijzen naar de volgorde. Als u de overeenkomst niet in een bepaalde volgorde wilt laten tekenen, stelt u de schakeloptie in op Voltooien in willekeurige volgorde.
   (Optioneel) Klik op Mij toevoegen als u als ondertekenaar voor het document wilt worden opgenomen.
  2. Wijzig de standaardtekst in het gebied Bericht in de gewenste tekst.
   (Optioneel) Als u meer mensen wilt toevoegen ter informatie, klikt u op de knop Cc tonen om hun e-mailadressen toe te voegen aan de Cc-lijst.
  3. (Optioneel) Selecteer Wachtwoordbeveiliging instellen als u wilt dat ontvangers een wachtwoord moeten invoeren om het ondertekende PDF-bestand te openen en te bekijken.
  4. (Optioneel) Selecteer Herinnering instellen om de frequentie in te stellen voor de herinneringen die moeten worden verzonden totdat de overeenkomst is voltooid.
  5. (Optioneel) Selecteer Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen om een voorvertoning van de overeenkomst te bekijken en relevante tekst- of handtekeningvelden toe te voegen. Klik op Volgende.
   Formuliervelden worden automatisch gedetecteerd in de PDF. Klik op het pictogram om de gedetecteerde formuliervelden in het PDF-document te plaatsen. U kunt ook velden vanuit de tabbladen in het rechtervenster naar de gewenste locatie in het document slepen.

   Opmerking
   : Als u meerdere documenten hebt toegevoegd, worden de documenten geconverteerd naar PDF en gecombineerd in één bestand. Het gecombineerde bestand wordt geopend, zodat u de juiste velden kunt toevoegen.
  Startpagina voor Verzenden ter ondertekening
 5. Klik op Verzenden.

  Overeenkomst verzonden

  Een kopie van de verzonden overeenkomst wordt opgeslagen in uw Google Drive-documentbibliotheek en er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. In dit bevestigingsvenster kunt u de volgende taken uitvoeren:

  •  Klik op Doelmap wijzigen om een kopie van de overeenkomst op een andere locatie op te slaan. Kies de gewenste map in de verkenner van Google Drive en klik op Selecteer.
  Map selecteren
  • Klik op Overeenkomst volgen om de verzonden overeenkomst bij te houden.
  • Klik op Nog een verzenden om nog een overeenkomst ter ondertekening te verzenden.

  Opmerking:

  Als u het te verzenden document hebt geselecteerd vanuit een gedeelde map in uw Google Drive, wordt de kopie van de verzonden overeenkomst opgeslagen in de hoofdmap van uw Google Drive-documentbibliotheek.

De ervaring van de ondertekenaar

Ondertekenaars ontvangen een e-mail met een koppeling om de overeenkomst te ondertekenen. Ze hoeven geen Adobe-producten aan te schaffen of zich aan te melden om overeenkomsten te ondertekenen. Ze kunnen overeenkomsten ondertekenen via een webbrowser, een mobiel toestel of de bureaubladtoepassing van Acrobat DC of Acrobat Reader DC. Klik op Controleren en ondertekenen om de overeenkomst te tekenen.

Door de ondertekenaar ontvangen e-mail

Overeenkomsten bijhouden die zijn verzonden voor ondertekening

Wanneer u een overeenkomst ter ondertekening verzendt, wordt een kopie van de overeenkomst opgeslagen in uw Google Drive-documentbibliotheek. Afhankelijk van de overeenkomststatus wordt een achtervoegsel (in-bewerking-Adobe Sign), (voltooid-Adobe Sign), (mislukt-Adobe Sign) of (verlopen-Adobe Sign) toegevoegd aan de naam van de overeenkomst.

Status van verzonden overeenkomst in Google Drive

Voer een van de volgende handelingen uit om alle overeenkomsten die ter ondertekening zijn verzonden bij te houden:

 • Selecteer in het voorvertoningsvenster van Document Cloud de optie Bewerken > Verzenden ter ondertekening > Alle overeenkomsten weergeven. Het Adobe Sign-beheerdashboard verschijnt, met al uw overeenkomsten.
Alle overeenkomsten weergeven
Overeenkomsten beheren
Het Adobe Sign-beheerdashboard
 • Klik in het bevestigingsvenster van de verzonden overeenkomst op Overeenkomst volgen. De pagina met overeenkomstdetails wordt weergegeven. Klik op Overeenkomst beheren om alle overeenkomsten weer te geven. Het Adobe Sign-beheerdashboard verschijnt, met al uw overeenkomsten.
Overeenkomsten bijhouden die zijn verzonden voor ondertekening
Overeenkomstdetails weergeven
Overeenkomstdetails weergeven

Opmerkingen toevoegen aan een PDF

Gebruik de functies voor opmerkingen van Document Cloud om notities voor uzelf te schrijven als u documenten bekijkt of leest. U kunt opmerkingen aan uw PDF-bestanden toevoegen met de gereedschappen voor notities, markeringen of tekenen. Al uw opmerkingen worden weergegeven in het rechterdeelvenster van de PDF. Ga als volgt te werk om opmerkingen toe te voegen:

 1. Selecteer in uw Google Drive-documentbibliotheek het PDF-bestand waarin u opmerkingen wilt plaatsen, klik met de rechtermuisknop en kies Openen met > Adobe Acrobat voor Google Drive.

 2. Klik in de werkbalk om het gewenste annotatiegereedschap te selecteren en klik op de positie waar u de opmerking wilt plaatsen. De volgende typen opmerkingen zijn beschikbaar:

  • Notitie: klik op de locatie waar u een notitie wilt plaatsen.
  • Tekst markeren: selecteer de tekst om deze te markeren.
  • Tekengereedschap: gebruik dit gereedschap om markeringen toe te voegen aan de PDF.
  Opmerkingen toevoegen aan een PDF
  A. Notitie toevoegen B. Tekst markeren C. Tekengereedschap gebruiken 

  Wanneer u tekst selecteert in de PDF, zijn de volgende aanvullende gereedschappen voor opmerkingen beschikbaar voor gebruik:

  • Tekst doorhalen: kies deze optie om de geselecteerde tekst door te halen.
  • Tekst onderstrepen: kies deze optie om de geselecteerde tekst te onderstrepen.
  Extra gereedschappen wanneer u tekst selecteert in een PDF
  A. Tekst markeren B. Tekst doorhalen C. Tekst onderstrepen D. Tekst kopiëren 
 3. Klik op Plaatsen

 4. In Document Cloud wordt de PDF automatisch om de 30 seconden opgeslagen. Als u de PDF direct wilt opslaan, klikt u op Opslaan op de werkbalk.

  Opmerking:

  Als u vanuit een gedeelde map in uw Google Drive een opmerking plaatst in een PDF-bestand, wordt het bestand opgeslagen in die map, niet in de hoofdmap.

De weergave van opmerkingen wijzigen

Ga als volgt te werk om de kleur van uw opmerkingen te wijzigen:

 1. Selecteer de opmerking. Er wordt een pop-upvenster weergegeven.

  De kleur van de opmerking wijzigen
 2. Klik op de kleur om de deelvenster Kleur te openen.

 3. Selecteer de gewenste kleur en klik op Opslaan.

Opmerkingen bewerken of verwijderen

Ga als volgt te werk om een opmerking te bewerken:

 • Selecteer de opmerking. Het deelvenster Opmerkingen wordt rechts weergegeven. In het menu Opties (...) klikt u op Bewerken.

Als u opmerkingen wilt verwijderen, selecteert u de opmerking en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Het deelvenster Opmerkingen wordt rechts weergegeven. In het menu Opties (...) klikt u op Verwijderen.
 • Klik in het pop-upvenster op het pictogram Verwijderen .
Opmerking verwijderen

Veelgestelde vragen

Ga als volgt te werk om een ander Google-account te gebruiken:

 1. Klik op het pictogram Google Apps () en kies Adobe Acrobat. Als u de Adobe Acrobat-app niet ziet, klikt u op Meer om de lijst uit te vouwen.
 2. Het welkomstvenster van Adobe Acrobat voor Google Drive wordt weergegeven.
 3. Klik op Google Drive-bestand selecteren en kies vervolgens uw account om u aan te melden. Hierna kunt u de Adobe Acrobat voor Google Drive-app gebruiken.
Welkomstpagina van Adobe Acrobat voor Google Drive

Als u geen Adobe Acrobat-abonnement hebt gekocht, ziet u het bericht "Uw huidige plan ondersteunt geen premium tools" wanneer u een actie uitvoert op de PDF. Doe het volgende om een beschikbaar Adobe Acrobat-abonnement aan te schaffen:

 1. Klik in het Adobe Acrobat-voorbeeldvenster op Bewerken en klik vervolgens op Abonnementen weergeven.

  Verkrijgbare abonnementen weergeven
 2. Er wordt een nieuw browsertabblad geopend met de beschikbare plannen. Kies het gewenste abonnement en volg de instructies op het scherm om deze aan te schaffen.

 3. Ga terug naar het tabblad met de PDF-voorvertoning in stap 1. Klik op Verifiëren.

  Het aangeschafte abonnement verifiëren

  Nadat uw account is geverifieerd, kunt u de beschikbare tools gebruiken.

Schakel het blokkeren van pop-ups voor de Adobe Document Cloud-extensie uit of voeg deze toe aan de lijst met uitzonderingen in Safari en Firefox.

Firefox

 1. Klik op de menuknop Fx57Menu en selecteer Opties.
 2. Selecteer het tabblad Privacy en beveiliging.
 3. Voer in de sectie  Machtigingen  een van de volgende handelingen uit:
  • Schakel het selectievakje naast Pop-upvensters blokkeren uit om pop-upvensters helemaal niet meer te blokkeren.
  • Klik op Uitzonderingen. Er verschijnt een dialoogvenster met een lijst met sites waarvoor u pop-ups wilt toestaan. Voeg de volgende servers toe en klik op Toestaan. Klik daarna op Wijzigingen opslaan.
   • https://documentcloud.adobe.com

Safari

 1. Kies in de menubalk van Safari Safari > Voorkeuren en klik op Extensies.
 2. Selecteer Pop-upvensters in het linkervenster. Klik op Sta toe voor de Adobe Document Cloud-extensie.

Configureer uw browser door de Adobe- en Google-webvermeldingen toe te voegen aan de zone met vertrouwde sites.

 1. Selecteer Internetopties in het menu Extra.
 2. Klik op Beveiliging in het dialoogvenster Internetopties.
 3. Klik op Vertrouwde sites > Sites.
 4. Voeg de onderstaande adressen toe aan de zone met vertrouwde websites als dit nog niet is gebeurd.
  *.adobe.com
  *.google.com

 5. Sluit het dialoogvenster Vertrouwde sites. Klik op OK.

Maak een notitie van de alfanumerieke sessie-id in het foutbericht. Neem contact op met de ondersteuning en vermeld deze sessie-id. Aan de hand daarvan kan de oorzaak van het probleem worden vastgesteld.

Een notitie maken van de sessie-id van de fout

Momenteel is de Google Drive-integratie alleen beschikbaar voor persoonlijke stations, niet voor gedeelde stations.

De hieronder genoemde bestandsnaamindelingen zijn niet toegestaan:

 • De speciale mapnamen ’.’ en ’..
 • Bestandsnamen of bestanden met de volgende extensies: CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 en LPT9.
 • Bestandsnamen die eindigen op een spatie of punt.
 • Bestandsnamen die beginnen met een punt.