Functiewijzigingen voor gedeelde documenten in de online services van Acrobat

Vanaf 19 augustus 2021 worden de volgende functies en mogelijkheden gewijzigd of verwijderd uit de online services van Adobe Acrobat:

 • Als u een koppeling naar een document deelt, wordt het originele bestand gedeeld met de ontvangers in plaats van een kopie. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het originele gedeelde bestand, slaat u een kopie op. Deze verandering maakt deel uit van onze voortdurende ontwikkeling om verbeteringen in samenwerking, beveiliging, configureerbaarheid en opslag in het komende jaar te bevorderen. 
 • De mogelijkheid om de status van deelnemers in de gedeelde koppeling bij te houden, wordt verwijderd. U zult geen meldingen meer ontvangen wanneer gedeelde bestanden zijn bekeken of gedownload. U zult alle andere meldingen over gedeelde bestanden blijven ontvangen.
 • Herinneringsberichten zijn niet meer beschikbaar voor gedeelde workflows.
 • Wanneer een nieuwe gebruiker een koppeling deelt, zal een ontvanger van deze koppeling die niet rechtstreeks door de eigenaar van het document via een Adobe-e-mailuitnodiging is uitgenodigd, niet aan de lijst van deelnemers worden toegevoegd; deze zal de koppeling ook niet kunnen openen vanuit de lijst Gedeeld door anderen in Document Cloud.
 • In de Acrobat-desktop-applicatie kunt u bestanden niet sorteren op bestandsgrootte, het laatst geopende bestand of bestandstype. De filteroptie wordt ook verwijderd voor Document Cloud-bestanden.

Detail van de wijzigingen

Als u een koppeling naar een document deelt, wordt het originele bestand gedeeld met de ontvangers in plaats van een kopie. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het originele gedeelde bestand, slaat u een kopie op. Deze verandering maakt deel uit van onze voortdurende ontwikkeling om verbeteringen in samenwerking, beveiliging, configureerbaarheid en opslag in het komende jaar te bevorderen. 

De mogelijkheid om de status van deelnemers in de gedeelde koppeling bij te houden, wordt verwijderd. U zult geen meldingen meer ontvangen wanneer gedeelde bestanden zijn bekeken of gedownload. U zult andere meldingen van gedeelde bestanden blijven ontvangen. De impact voor de gebruikersinterface is als volgt: 

 • De sectie Activiteiten is niet zichtbaar in het menu van het rechterdeelvenster van de documenten Gedeeld door u.
Activiteit in gedeeld document
Desktop

Activiteit in gedeeld document
Web

Activiteit in gedeeld document
iOS

 • Anonieme samenwerkende deelnemers zijn niet zichtbaar in de lijst met ontvangers voor documenten die als openbare koppelingen worden gedeeld.
Anonieme deelnemer zal niet meer beschikbaar zijn
Desktop

Anonieme deelnemer zal niet meer beschikbaar zijn
Web

 • De kolom Status met de activiteit in het gedeelde document (zoals het aantal mensen die hebben bekeken of commentaar gegeven), worden verwijderd.
De status van de activiteit in het document zal worden uitgeschakeld
Desktop

De status van de activiteit in het document zal worden uitgeschakeld
Web

De status van de activiteit in het document zal worden uitgeschakeld
iOS/Android

 • De documentstatus zoals Laatst geopend, Commentaar beëindigd, Niet geopend voor andere deelnemers is niet zichtbaar. U kunt alleen uw eigen activiteit in het gedeelde document zien.
U zult de status van andere deelnemers niet meer kunnen bekijken
Desktop, web, Android, iOS

 • De kolom Laatste activiteit geeft nu uw activiteit in het document weer. U zult de bijgewerkte status laatste activiteit van andere ontvangers op een gedeeld document niet zien.
Laatste activiteit toont uw activiteit
Desktop, web, Android, iOS

 • U ontvangt geen meldingen voor gedeelde documenten, zoals Door u gedeeld, Gedeeld voor weergave, of als de ontvanger het gedeelde document heeft gedownload.

U kunt geen herinneringen instellen voor ontvangers voor het ondernemen van actie in een gedeeld document.

De optie voor herinneringen toevoegen zal worden verwijderd
Desktop, web

 • Ontvangers van door de eigenaars gedeelde koppelingen die niet rechtstreeks zijn uitgenodigd via een Adobe-e-mailuitnodiging, zullen niet worden toegevoegd aan de lijst Personen van het gedeelde document. Ze zullen geen toegang kunnen krijgen vanuit hun lijst Door anderen gedeeld in Document Cloud.
 • Voor koppelingen die worden gedeeld om door nieuwe gebruikers te worden bekeken, zal de optie Koppeling opslaan worden verwijderd en niet meer beschikbaar zijn.
Optie Koppeling opslaan zal worden verwijderd
Desktop, web

 • Voor koppelingen die worden Gedeeld voor revisie door nieuwe gebruikers is de optie Mij toevoegen verwijderd en niet meer beschikbaar.
De optie Mij toevoegen zal worden verwijderd
Desktop, web

In de Acrobat-desktoptoepassing gaat de sortering van bestanden nu uit van de activiteit van de auteur in plaats van die van de ontvanger. Ondersteuning voor het sorteren van bestanden op basis van de volgende drie parameters zal niet meer beschikbaar zijn:

 • Bestandsgrootte
 • Bestand laatst geopend op
 • Bestandstype
Bestanden sorteren in Document Cloud
Desktop

In de Acrobat Desktop-applicatie wordt de filteroptie verwijderd uit de volgende gebieden:

 • Document Cloud-tabblad Start
Filter verwijderd uit Document Cloud
Desktop

 • Dialoogvenster voor aangepast bestand openen
Filter verwijderd uit dialoogvenster aangepast bestand openen in Document Cloud
Desktop

Adobe-logo

Aanmelden bij je account