Releaseopmerkingen | September 2019-versie van Adobe Document Cloud Web-apps en -services

Voorkeur om te schakelen naar de klassieke Adobe Sign-beheerpagina

De knop voor Adobe Sign-beheer () voor het schakelen tussen de geïntegreerde Adobe Sign-weergave enerzijds en de DC Sign-overeenkomsten en -sjablonen anderzijds, is nu verwijderd. De pagina Ter ondertekening wordt nu weergegeven op basis van uw huidige selectie. Als u wilt schakelen van de weergave voor DC Sign-overeenkomsten en -sjablonen naar de Adobe Sign-weergave (of vice versa), gebruikt u de voorkeuren vanuit de Document Cloud-instellingen zoals hieronder vermeld.

  1. Klik op de startpagina van Document Cloud op uw profiel en vervolgens op Instellingen.

    Profielinstellingen

  2. In het dialoogvenster Instellingen voor handtekening:

    • Als u de klassieke beheerweergave voor Adobe Sign-overeenkomsten wilt gebruiken, selecteert u de optie Klassieke weergave van Adobe Sign Beheren gebruiken en klikt u vervolgens op Opslaan.
    • Als u de DC Sign-weergave voor overeenkomsten en sjablonen wilt gebruiken, schakelt u de optie Klassieke weergave van Adobe Sign Beheren gebruiken uit en klikt u vervolgens op Opslaan.
    De optie 'Klassieke weergave van Adobe Sign Beheren gebruiken' uitschakelen

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?