Je serienummer vinden om het product te activeren, opnieuw te installeren of te upgraden.

Als een Creative Cloud-app om uw serienummer vraagt

Voor Creative Cloud-apps zijn geen serienummers vereist. Problemen oplossen wanneer Creative Cloud-apps om serienummer vragen.

Als u uw product bij Adobe.com hebt aangeschaft of uw product hebt geregistreerd

  1. Ga naar uw Bestellingen.

  2. Klik in het scherm Bestelgeschiedenis in de kolom BESTELNR. op het bestelnummer.

    Selecteer uw bestelnummer
  3. Klik in het scherm Bestelnummer op Downloads en serienummers

    Selecteer Downloads en serienummers voor de app die u wilt downloaden.
  4. Uw serienummer wordt weergegeven.

    Serienummers

Als u een Student of Teacher Edition heeft gekocht of uw product bij een wederverkoper hebt aangeschaft

Als u uw product bij een wederverkoper hebt aangeschaft, hebt u mogelijk ook een inwisselcode nodig om uw product te activeren. 

Hoe hebt u uw product aangeschaft?

Waar staat uw code of serienummer?

Prepaidkaart, productdoos of van een wederverkoper

Zie de sectie onder: Prepaidkaart, productdoos of van een wederverkoper.

Als Student of Teacher Edition-product

Zie Serienummers, inwisselcodes en productcodes | Student en Teacher Editions.

Als volumelicentie 

U vindt uw serienummer op de Adobe-licentiewebsite.

Wat hebt u?   Waar staat uw code of serienummer?
Een prepaidkaart

Uw inwisselcode staat onder het kraslaagje op de achterkant van de kaart.

Zie Help voor inwisselcode voor gedetailleerde instructies.

Een productdoos

Serienummer

Zoek uw serienummer op de hoes van de schijf of op de productdoos. Het serienummer is een code van 24 cijfers.

Opmerking: U vindt het serienummer van Elements-producten op de Windows-dvd-hoes.

Inwisselcode

Zoek de inwisselcode op een bijgevoegde kaart in de doos. De inwisselcode is een alfanumerieke code van 22 cijfers.

Zie Help voor inwisselcode voor gedetailleerde instructies.

Een e-mail van een wederverkoper

Zoek uw inwisselcode of serienummer op in de e-mail.

Zie Help voor inwisselcode als u een inwisselcode ontvangt.

Als u een ongeldig of ingetrokken serienummer hebt

We blokkeren serienummers die we niet hebben uitgegeven of die frauduleus zijn. Meer informatie over een ongeldig of ingetrokken serienummer