Informatie over verwante bestanden

De functie voor verwante bestanden biedt gebruikers toegang tot ondersteunende en verwante bestanden die zijn gekoppeld aan het bestand waaraan ze werken. Verwante bestanden kunnen CSS-, script-, SSI- (Server-Side Include) of XML-bestanden zijn.

Als er bijvoorbeeld een CSS-bestand is gekoppeld aan het hoofdbestand, zorgt deze functie ervoor dat u dit CSS-bestand gemakkelijker kunt bekijken en bewerken. U kunt ook het hoofdbestand bekijken terwijl u het verwante bestand bewerkt.

Wanneer een document wordt geopend vanuit het lokale sitepad en niet vanaf de testserver wordt geladen, worden relatieve protocol-URL's (die beginnen met //) en bestandsprotocol-URL's (die beginnen met file:// of file:///) waarvan de bron niet op de lokale computer staat, nu via http omgezet.

 1. Als de middelen niet beschikbaar zijn via http, probeert Dreamweaver de verwante bestanden te laden via https.
 2. Als de middelen ook niet beschikbaar zijn via https, kan Dreamweaver het verwante bestand of de middelen niet laden. Er wordt ook een aanmeldingsdialoogvenster weergegeven als de netwerkserver waarop de middelen zijn geplaatst, verificatie vereist.

Verwante bestanden verbeteren de manier waarop gebruikers bestanden bewerken door ze te ondersteunen bij de volgende taken:

 • Gebruikers kunnen de verwante bestanden weergeven en openen wanneer ze het hoofdbestand weergeven. Wanneer u een pagina weergeeft die verwante bestanden heeft (bijvoorbeeld een CSS-bestand), ziet u het volgende:

  • Ontwerp van de pagina aan de ene kant

  • Verwant bestand aan de andere kant

 • De balk Verwante bestanden bevat de documenten die van invloed zijn op het genereren van de bovenliggende HTML. Gebruikers kunnen de bron-HTML, gegenereerde HTML en onderliggende documenten op het eerste niveau zien.

 • Als u een verwant bestand selecteert dat wordt weergegeven op de balk Verwante bestanden, kunt u de volgende taken uitvoeren:

  • Het verwante bestand weergeven en bewerken in de codeweergave

  • De bovenliggende pagina weergeven in de ontwerpweergave

 • Als u inhoud in de ontwerpweergave selecteert en wijzigingen aanbrengt in het verwante bestand, wordt de selectie niet opgeheven wanneer u de ontwerpweergave vernieuwt.

 • Als u de code van het verwante bestand wijzigt, worden de wijzigingen weerspiegeld in de ontwerpweergave.

Als een bestand niet wordt gevonden, wordt een bericht hierover weergegeven op een balk bovenaan in het lege vensterframe.

De volgende termen worden vaak gebruikt in verband met verwante bestanden:

Term

Beschrijving

Voorbeeld

Document op hoogste niveau

Een document dat is geopend door de gebruiker

Bovenliggend document

Een document op het hoogste niveau dat wordt weergegeven in de ontwerpweergave.

 • HTML, inclusief .lbi, .dwt

 • CFML

 • PHP

Onderliggend document op eerste niveau

Een document dat zich één niveau onder het bovenliggende document bevindt. Deze documenten zijn van invloed op het genereren van HTML-code, behalve bij CSS. CSS-bestanden kunnen andere CSS-bestanden bevatten, maar samen bepalen ze de uiteindelijke stijlen die op de pagina worden toegepast.

 • Scriptbestand opgegeven via <SCRIPT src='bestand.js'>

 • Server-Side Include

 • Externe CSS

 • Spry XML- en HTML-gegevenssets

 • Bibliotheekitem

 • <iframe>, externe bron

 • Object-tag

Onderliggend document op lager niveau

Een document dat zich meer dan twee niveaus onder het bovenliggende document bevindt. Deze documenten zijn van invloed op het genereren van HTML-code.

 • PHP binnen PHP

 • DTD's

 • Sjablonen

Niet-verwant bestand

Een document dat niet van invloed is op het genereren van HTML-code of bestanden die de gebruiker niet actief bewerkt.

 • Afbeeldingsbestanden

 • Mediabestanden

 • Externe bestanden die zijn gekoppeld via de tag <a>

De volgende verwante bestanden worden ondersteund:

Type

Beschrijving

Nestingniveau

Scriptbestanden aan clientzijde

Alle talen

1 (nestingscript is niet mogelijk)

Server-Side Includes

Wanneer aan alle van de volgende uitbreidbare voorwaarden wordt voldaan:

 • Servermodel gedefinieerd

 • SSI-instructie (dat een patroon is) gedefinieerd

 • DW-documenttype gedefinieerd

Uitzondering: include-bestandsinstructies in Apache-stijl (<!--#include ... -->) in HTML-documenten worden herkend.

1

Spry-gegevensset

1 (nestingscript is niet mogelijk)

CSS

 • Alle externe CSS voor alle mediatypen

 • DTSS

Oneindig

API's voor verwante bestanden

U kunt het menu voor verwante bestanden aanpassen om zo het volgende weer te geven:

 • Bestandsnaam van het verwante bestand

 • Bron-HTML-code en gegenereerde broncode

De functie dreamweaver.openRelatedFile() geeft het verwante bestand weer in de codeweergave en de functie dreamweaver.getActiveRelatedFilePath() geeft het pad voor het momenteel geopende verwante bestand weer. Zie 'Functies voor verwante bestanden' in de Dreamweaver API-referentiehandleiding voor meer informatie over het gebruik van deze API's.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account