Fout tijdens het uploaden of downloaden van bestanden in Dreamweaver

Fout tijdens het uploaden of downloaden van bestanden

Wanneer u bestanden probeert te uploaden (put) op of te downloaden (get) van uw webserver met behulp van Adobe Dreamweaver, wordt het proces afgebroken met een fout. Op het venster voor Bestandsactiviteit op de achtergrond ziet u de fout 'Bestandsactiviteit niet voltooid' of u krijgt een andere fout die aangeeft dat de actie niet is geslaagd.

Oplossing 1: controleer of u verbinding kunt maken met uw webserver

Als het niet lukt om een verbinding tot stand te brengen met uw webserver, kunt u geen bestanden uploaden naar of downloaden vanaf uw server.

Voor de meeste verbindingstypen kunt u Dreamweaver gebruiken om de verbinding te testen. U doet dit door de instellingen van uw server te openen in het dialoogvenster Site-instellingen van Dreamweaver en vervolgens op Testen te klikken.

Als Dreamweaver geen verbinding kan maken met uw server, is het mogelijk dat de serverinstellingen ontbreken of onjuist zijn. Zie de Documentatie bij Dreamweaver voor instructies over het controleren van uw site-instellingen.Als u Dreamweaver CS4 of ouder gebruikt, raadpleegt u de Dreamweaver CS4-documentatie.

Oplossing 2: controleer de hoofdmapinstelling (root) in Dreamweaver

Voor FTP-, SFTP- en FTPS/FTPeS-verbindingen kunt u een hoofdmap opgeven voor elke server in het dialoogvenster Site-instellingen.Voor de meeste webservers moet u een hoofdmap opgeven om bestanden te kunnen uploaden of downloaden.

De hoofdmap is het pad naar de map op de webserver waarin uw index (bijvoorbeeld index.html, index.php, enzovoort) en andere openbaar beschikbare bestanden en mappen zijn opgeslagen. Over het algemeen moet dit pad relatief zijn ten opzichte van de hoofdmap van de webserver (het moet met een schuine streep (forward slash) starten). Bijvoorbeeld:

 • /wwwroot
 • /inetpub/wwwroot
 • /www/users/USERNAME/wwwroot
 • /public_html
 • /usr/home/USERNAME/public_html
 • /www/users/USERNAME/public_html

Soms kan de hoofdmap echter de feitelijke domeinnaam van de website zijn. Dit is vaak het geval voor gebruikers die een eigen domeinnaam hebben. Een site met de naam www.mijnwebsite.com kan bijvoorbeeld de hoofdmap mijnwebsite.com/ hebben (zonder schuine streep aan het begin).

De exacte naam en locatie van de hoofdmap variëren per webhostingbedrijf. Als u problemen hebt met het bepalen wat uw hoofdmap is, neemt u dan contact op met uw webhostingbedrijf voor hulp.

Oplossing 3: verplaats of verwijder symbolische links van overeenkomstige mappen op uw server (uitsluitend Dreamweaver CS5.5) 

Als u Dreamweaver CS5.5 gebruikt, kan het mislukken van het uploaden/downloaden worden veroorzaakt door een symbolische link (soms ook symlink of soft link genoemd) in dezelfde map als waarnaar u probeert te uploaden. Symbolische links zijn in feite sneltoetsen of aliassen die naar een bestand op een andere locatie wijzen, maar kunnen worden gebruikt alsof het bestand op die locatie bestaat. Dreamweaver CS5.5 interpreteert deze symbolische links onterecht alsof ze mappen zijn, en omdat ze niet goed kunnen worden opgesomd, mislukken pogingen tot het uploaden of downloaden van bestanden in dezelfde map als de symbolische link.

U kunt dit probleem tegenkomen als het FTP-logbestand in Dreamweaver een fout geeft vergelijkbaar met de volgende:
"Er trad een FTP-fout op: kan '/index.html' niet plaatsen (put). Toegang geweigerd."

Om een symbolische link te identificeren, zoekt u in het FTP-logbestand van Dreamweaver (Venster > Resultaten > FTP-logbestand) de regel op die lijkt op de volgende:
 < lrwxr-xr-x   1 username  users           66 Jun 30 18:20 webformmailer.php -> /usr/www/stats/mailer.php

U kunt aan twee dingen zien dat dit een symbolische link is. De eerste letter is een l (zoals in l rwxr-xr-x), waarmee wordt aangegeven dat dit een link is. Het tweede is dat de bestandsnaam die in het deelvenster voor lokale of externe bestanden in Dreamweaver staat (in dit geval webformmailer.php, wijst (->) naar een bestand op een andere locatie (in dit geval /usr/www/stats/mailer.php).

In het geval van het bovenstaande voorbeeld zou u het probleem oplossen door de symbolische link genaamd webformmailer.php op te zoeken in het deelvenster Bestanden in Dreamweaver en deze link vervolgens te verwijderen. Als u dit bestand voor een bepaald gedeelte van uw website moet gebruiken, kopieert u vervolgens ook het mailer.php-bestand vanaf zijn locatie in /usr/www/stats/ naar de gewenste map.

Oplossing 4: gebruik passieve FTP (uitsluitend FTP en FTPS/FTPeS)

Een firewall of andere beveiligingssoftware op uw computer kan ervoor zorgen dat Dreamweaver geen bestanden kan uploaden of downloaden.

In de meeste gevallen kunt u uw beveiligingssoftware configureren om netwerkcommunicatie tussen Dreamweaver en uw webserver toe te staan (zowel inkomende als uitgaande) en zo het probleem oplossen. Dit is een betere en aanbevolen methode voor het oplossen van dit probleem.

Als u niet precies weet hoe u uw beveiligingssoftware configureert, of een snellere methode wilt om het probleem op te lossen, kunt u passieve FTP in Dreamweaver inschakelen. Als u dit wilt doen, selecteert u Passieve FTP gebruiken in het dialoogvenster Site-instellingen. In Dreamweaver CS5 en hoger is deze optie te vinden in de sectie Meer opties van het tabblad Basis (onder aan het venster dat wordt geopend wanneer u een server selecteert om te bewerken).

Zie de Documentatie bij Dreamweaver voor instructies over het controleren van uw site-instellingen en het vinden van de optie Passieve FTP. (Als u Dreamweaver CS4 of eerder gebruikt, raadpleegt u de Dreamweaver CS4-documentatie.)

Oplossing 5: gebruik een alternatieve client

Als u in Dreamweaver verbinding kunt maken met uw server, maar geen bestanden kunt uploaden of downloaden, dan kunt u een alternatieve client gebruiken om met uw server verbinding te maken en vervolgens proberen dezelfde bestanden te uploaden of te downloaden.

Als u bijvoorbeeld via FTP of FTPS/FTPeS verbinding maakt met uw server, gebruikt u een FTP-client zoals FileZilla of CyberDuck. Als u SFTP gebruikt, gebruikt u een client zoals PSFTP (PuTTY). Voor WebDAV-verbindingen kunt u een client, zoals DAV Explorer, Goliath of CyberDuck, gebruiken.

Als u geen verbinding kunt maken via een alternatieve client, neemt u contact op met uw webhostingbedrijf, uw netwerkbeheerder of de IT-afdeling voor verdere ondersteuning.Het is mogelijk dat er tijdelijke problemen met uw server zijn, dat uw account niet correct is geconfigureerd, dat de toegangsrechten op uw server moeten worden aangepast of dat er een ander probleem is met uw server of uw computer/netwerkconfiguratie.

Oplossing 6: probeer extra opties voor site-instellingen uit (uitsluitend FTP en FTPS/FTPeS)

Sommige webservers zijn niet compatibel met de standaardinstellingen in Dreamweaver. De beste manier om te bepalen welke instellingen u moet gebruiken, is de documentatie te raadplegen die u van uw webhostingbedrijf hebt gekregen of contact met ze op te nemen om meer informatie over deze instellingen te vragen.

U kunt ook een eliminatieprocedure gebruiken om te bepalen welke instellingen het meest compatibel zijn met uw server. Dit doet u als volgt:

 1. Open uw serverinstellingen in het dialoogvenster Site-instellingen. (Zie de Dreamweaver-documentatie voor een overzicht van de gebruikersinterface. Als u Dreamweaver CS4 of eerder gebruikt, raadpleegt u de Dreamweaver CS4-documentatie.)

 2. Op het tabblad Basis van de bewerkingsmodus van de server vouwt u de sectie Meer opties onderaan uit.
 3. Selecteer of deselecteer een van de opties. U kunt bijvoorbeeld FTP prestatie-optimalisatie gebruiken uitschakelen.

  OPMERKING: Proxy gebruiken is een instelling die specifiek is voor de netwerkverbinding van uw computer en die niet gerelateerd is aan uw webserver. Selecteer Proxy gebruiken alleen als u normaal gesproken een proxyserver moet gebruiken om verbinding te maken met internet, of om verbinding te maken met bepaalde soorten netwerken. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of de IT-afdeling als u niet zeker weet of u een proxy moet gebruiken.

   

 4. Probeer de bestanden opnieuw te uploaden of te downloaden.
 5. Herhaal deze stappen totdat u uw probleem hebt opgelost, of totdat u elke combinatie van de opties hebt geprobeerd.

Aanvullende informatie

SFTP wordt ook wel FTP over SSH genoemd.

FTPS wordt ook wel FTP over SSL/TLS met impliciete encryptie genoemd.

FTPeS wordt ook wel FTP over SSL/TLS met expliciete encryptie genoemd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account