Cloud-synchronisatie | Platformafhankelijke instellingen

Bij het gebruik van Dreamweaver CC kunt u de instellingen synchroniseren tussen uw computers door de synchronisatie-instellingen te configureren (Voorkeuren > Instellingen synchroniseren). Sommige instellingen kunnen tussen de computers worden gesynchroniseerd, ongeacht het besturingssysteem dat wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld Windows naar Mac OS). En sommige instellingen kunnen alleen tussen gelijksoortige besturingssystemen worden gesynchroniseerd (Windows naar Windows of Mac OS naar Mac OS).

Dit document bevat een lijst met de platform-afhankelijke en platform-onafhankelijke synchronisatie-instellingen. Zie Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud voor meer informatie over het synchroniseren van Dreamweaver-instellingen tussen twee computers.

Platformafhankelijke instellingen

Het bestand vergelijken

Kies toepassing om bestanden te vergelijken. 

Opmerking:

De meeste andere instellingen in Voorkeuren worden onafhankelijk van het besturingssysteem gesynchroniseerd. Zie het tabblad Platformonafhankelijke instellingen voor meer informatie

Alle site-instellingen (met uitzondering van de gebruikersnaam en het wachtwoord) worden gesynchroniseerd tussen computers die hetzelfde besturingssysteem uitvoeren. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen niet worden gesynchroniseerd.

Het pad en de naam van de lokale sitemap worden gesynchroniseerd als een map met dezelfde naam aanwezig is in hetzelfde pad.

Als een site niet bestaat op een computer, maakt Dreamweaver een sitemap op de standaardlocatie. Alle paden zijn relatief ten opzichte van deze map. U kunt dit pad op elk gewenst moment wijzigen. Voor alle volgende synchronisaties worden alleen de wijzigingen in de sitemap gesynchroniseerd. 

Wijzigingen in toetsenbordsneltoetsen worden gesynchroniseerd tussen twee computers die hetzelfde besturingssysteem uitvoeren.

Wijzigingen in Werkruimte worden gesynchroniseerd tussen twee computers die hetzelfde besturingssysteem uitvoeren. 

Werkruimten worden opgeslagen wanneer u Dreamweaver afsluit en worden vervolgens gesynchroniseerd met de cloud. Als u Werkruimte-wijzigingen wilt synchroniseren zonder Dreamweaver (in de huidige sessie) af te sluiten, klikt u op Huidige opslaan in het Werkruimte-menu. Synchroniseer de instellingen vervolgens handmatig (Voorkeuren > Instellingen synchroniseren).

Platformonafhankelijke instellingen

De volgende instellingen van Voorkeuren zijn platformonafhankelijk. U kunt deze instellingen synchroniseren vanaf een computer die Windows uitvoert naar een computer die Mac uitvoert, en omgekeerd.

Option Instellingen
Algemeen
 • Welkomstscherm tonen
 • Documenten & opnieuw openen bij het opstarten
 • Waarschuwen bij het openen van alleen-lezen bestanden
 • Dialoogvenster tonen bij het invoegen van objecten
 • Inline dubbel-byte invoer inschakelen
 • Na kop overschakelen naar normale alineaopmaak
 • Meerdere opeenvolgende spaties toestaan
 • <strong> en <em> gebruiken in plaats van <b> en <i>
 • Maximumaantal historiestappen
 • Spellingwoordenlijst
Codekleuren
 • Standaardachtergrond
 • Live code van achtergrond
 • Alleen-lezen achtergrond
 • Verborgen tekens
 • Wijzigingen in Live code markeren
 • Markering voor tags aan
 • Markeerkleur
 • Kleur labeltekst
 • Kleur attribuuttekst
Codeopmaak
 • Inspringing met tabs/spaties
 • Tabgrootte
 • Als spaties invoegen
 • Type regeleinde
 • Hoofdletters/kleine letters standaardlabel
 • Hoofdletters/kleine letters standaardattribuut
 • Hoofdletters van labels/attriburen overschrijven
 • Geen regeleinde opnemen binnen de TD-label
 • Opties voor CSS-bronindeling
Coderingstips
 • Wanneer u tags wilt sluiten
 • Coderingstips inschakelen
 • Beschrijvingslabels inschakelen
 • Alle coderingstips
Code herschrijven
 • Onjuist geneste en niet-afgesloten tags corrigeren
 • Namen van formulieritems wijzigen als deze worden geplakt
 • Extra afsluitende tags verwijderen
 • Waarschuwen wanneer tags worden gecorrigeerd of verwijderd
 • Code nooit herschrijven met bepaalde bestandsextensies
 • Speciale tekens in URL's coderen met &
 • De verschillende typen URL-codering
Kopiëren/plakken
 • Bewerken>Plakken uit andere toepassingen naar plakbewerkingen in ontwerpweergave.
 • Regeleinden behouden.
 • Alinea-afstanden van Word opruimen.
 • Gekrulde aanhalingstekens omzetten in rechte aanhalingstekens.
CSS-stijlen
 • Bij het maken van CSS-regels: gebruik korte notatie voor lettertypen, achtergrond, marges en opvulling, rand en randbreedte, lijststijl, overgang
 • Bij het bewerken van CSS-regels: gebruik korte notatie als origineel korte notatie gebruikt
 • CSS-bestanden openen wanneer deze zijn gewijzigd
 • CSS-voorvoegsels
Markering
 • Bij aanwijzen met muis
 • Bewerkbare gebieden
 • Genest bewerkbaar
 • Vergrendelde gebieden
 • Bibliotheekitems
 • Tags van derden
 • Onvertaalde/vertaalde livegegevens
Onzichtbare elementen
 • Benoemde ankers
 • Scripts
 • Opmerkingen
 • Regeleinden
 • Afbeeldingen met hyperlinks op de client
 • Ingesloten stijlen
 • Verborgen formuliervelden
 • Formulierscheidingsteken
 • Ankerpunten voor AP-elementen
 • Ankerpunten voor uitgelijnde elementen
 • Visuele serveropmaakcodes
 • Niet-visuele serveropmaakcodes
 • CSS-weergave: geen
 • Dynamische tekst weergeven als
 • Serverkant omvat
Nieuw document
 • Standaarddocument
 • Standaardextensie
 • Standaardcoderingstype
 • Dialoogvenster Nieuw document tonen wanneer Command+N wordt ingedrukt
Voorvertoning in browser Voorvertonen met een tijdelijk bestand
Site
 • Afhankelijke bestanden tonen of niet
 • FTP-verbinding verbreken na hoeveel seconden
 • FTP-time-out
 • FTP-overdrachtopties: electeer standaardactie in dialoogvensters na enige tijd
 • Proxyhost
 • Proxypoort
 • Bestanden opslaan voordat ze worden geplaatst
 • Vragen voordat bestanden op de server worden verplaatst
W3C-validatie
 • Waarschuwingen en fouten weergeven
 • Meldingsvenster van W3C-validatie weergeven/niet weergeven
Venstergroottes Verschillende venstergroottes 
Opmerking:

Wijzigingen in instellingen van Bestand vergelijken (kies toepassing om bestanden te vergelijken) worden alleen gesynchroniseerd tussen computers die hetzelfde besturingssysteem uitvoeren. 

Als u instellingen niet kunt synchroniseren in Dreamweaver ouder dan versie CC 2015.0, upgrade Dreamweaver dan naar de recentste versie. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account