Gedeelde netwerkmappen in de sitedefinitie gebruiken

In het gedeelte Externe gegevens van het dialoogvenster Sitedefinitie hebt u verschillende keuzes voor externe toegang, waaronder Lokaal/Netwerk. Bij dit type toegang moet u ook een externe map aanwijzen. Dit is de map waarin uw sitebestanden op de webserver zijn opgeslagen. De webserver wordt ofwel aan een netwerkstation gekoppeld of op uw lokale computer uitgevoerd (voor testdoeleinden). Als de externe map echter niet is ingeschakeld voor delen, kunt u mogelijk geen bestanden naar deze map overbrengen.

Deze TechNote beschrijft de volgende stappen om lokale toegang/netwerktoegang in te stellen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat op uw computer Internet Information Server (IIS) op Windows NT of Windows 2000 wordt uitgevoerd.

De externe map instellen als een gedeelde map in Windows

U moet delen inschakelen voor de externe map op het apparaat dat de externe map host.

 1. Blader in Windows naar de map Inetpub.  Hiermee worden de machtigingen voor delen ingesteld voor de Inetpub-map en eventuele submappen in de Inetpub-map (inclusief de wwwroot-map). U kunt ook de machtigingen voor delen instellen voor de wwwroot-map in de Inetpub-map.  Opmerking:
  In dit voorbeeld wordt de Inetpub-map gebruikt die is geïnstalleerd met IIS of Personal Web Server en wordt ervan uitgegaan dat u toegang hebt tot deze externe map. Als u geen toegang hebt tot deze map, moet u contact opnemen met de netwerkbeheerder die verantwoordelijk is voor de mapstructuur van de externe server om de juiste machtigingen voor delen in te stellen.


 2. Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Delen in het contextmenu. Er verschijnt een dialoogvenster dat lijkt op het dialoogvenster Eigenschappen van Inetpub.

 3. Selecteer de optie Deze map delen. Deze selectie activeert andere instellingen in het dialoogvenster.
 4. Het tekstvak Sharenaam wordt gevuld met de naam van uw map. U kunt hier elke gewenste naam invoeren. In dit voorbeeld is de naam 'moz' gekozen als de sharenaam.
 5. Klik op Machtigingen. Het dialoogvenster Machtigingen verschijnt.

 6. De waarde Iedereen in het gedeelte Naam geeft aan dat iedereen die toegang wil tot deze map ook inderdaad toegang heeft. U hoeft de groep Iedereen geen volledig beheer te geven, in het gedeelte Machtigingen van het dialoogvenster kunt u de toegang van de groep Iedereen beperken tot Wijzigen of Lezen.

  Bovendien kunt u de toegang tot uw gedeelde map beperken tot slechts een bepaald aantal namen.

 7. Klik op Toepassen.
 8. Klik op OK.

De site met lokale toegang/netwerktoegang tot een gedeelde map in Dreamweaver definiëren

U definieert de site op de computer waarop Dreamweaver draait.

 1. Kies Site > Nieuwe site  Voor een bestaande site kiest u Site> Sites definiëren, selecteer de bestaande site en klik vervolgens op Bewerken.
 2. Voer de benodigde gegevens in de categorie Lokale informatie van het dialoogvenster Sitedefinitie in.
 3. Klik op Externe informatie.
 4. Selecteer Lokaal/Netwerk in het pop-upmenu Toegang.
 5. Typ in het tekstvak Externe map de netwerknaam van het apparaat dat de gedeelde map host (voorafgegaan door twee backslashes '\\') en de naam van de gedeelde map gevolgd door het pad naar de hoofdmap van uw website. Hier is de standaard wwwroot-map gekozen.
 6. Klik op OK.
 7. Klik op OK in het berichtvenster om aan te geven dat Dreamweaver een eerste sitecache maakt als er een verschijnt.
 8. Klik in het sitevenster op het pictogram Vernieuwen.

Toegangsproblemen oplossen

U zou nu verbonden moeten zijn met uw externe netwerkmap. Als de definitie onjuist is ingesteld, ziet u waarschijnlijk een foutmelding die aangeeft dat Dreamweaver de externe map voor de huidige site niet kan weergeven, zoals hieronder geïllustreerd:

Als deze melding inderdaad verschijnt, controleert u of alle bovenstaande instellingen correct zijn uitgevoerd op uw apparaat. Controleer ook of de juiste machtigingen zijn ingesteld voor de externe map.

Raadpleeg de Windows-documentatie voor meer informatie over netwerk- en bestandsmachtigingen.

Aanvullende informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account